Sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset ja yksityiset palvelunjärjestäjät