Päivitetty 24.01.2022

Palvelut rekisterinpitäjille

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata tarjoaa rekisterinpitäjille eli aineistojen hallitsijoille

 • neuvontapalvelua
 • tukea aineistokuvausten laadintaan
 • anonymisointipalvelua sekä
 • lupien käsittelypalvelua rekisterinpitäjän puolesta.

Katso myös: Kuka vastaa hakemusten käsittelystä ja päätöksistä milloinkin?

Aineistokuvausten laadinta

Autamme  rekisterinpitäjiä laatimaan rekisteriensä tietosisällöistä aineistokuvauksia, jotta tietoja tarvitsevat pystyvät arvioimaan tietojen soveltuvuutta toisiokäyttöön.  Yhteistyömme rekisterinpitäjien kanssa aineistokuvausten osalta käynnistyi keväällä 2020. Neuvottelemme rekisterinpitäjien kanssa aineistokuvausten yhdenmukaistamistavoitteista, jonka jälkeen ohjeistamme aineistokuvauksissa.  Sosiaali- ja terveysministeriö tulee antamaan aineistokuvausten osalta asetuksen.

Anonymisointipalvelu

Jos tietoja haetaan toisiokäyttöön vain yhdeltä rekisterinpitäjältä, rekisterinpitäjä vastaa itse tietolupahakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.

Jos aineisto luovutetaan luvansaajalle anonymisoituna, anonymisoimme aineiston rekisterinpitäjän puolesta ja toimitamme sen luvansaajan käsiteltäväksi.  Rekisterinpitäjä toimittaa Findatalle myöntämänsä tietoluvan ja sen mukaisen aineiston tietoturvallista tiedonsiirtoväylää käyttäen.

Rekisterinpitäjä vastaa itse tietolupahakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, jos tietoja haetaan toisiokäyttöön vain yhdeltä seuraavista rekisterinpitäjistä:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset palvelunjärjestäjät
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Kansaneläkelaitos (etuudet ja lääkemääräykset)
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • aluehallintovirastot (sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät asiat)
 • Työterveyslaitos (työperäiset sairaudet, altistumismittaukset, potilasrekisterit)
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • sosiaali- ja terveysministeriö.

Miten anonymisointi toteutetaan?

Anonymisointi toteutetaan tässä yhteydessä käyttämällä herkkyyssääntönä kynnysarvoa viisi. Silloin aggregoidun tiedon tulee olla laskettu vähintään viiden henkilön tietojen perusteella. Tämä pätee sekä taulukkomuotoisen tilastotiedon että perustunnuslukujen kohdalla.

Mikäli esimerkiksi aggregoidussa, taulukkomuotoisessa tilastossa jossain solussa on alle viiden henkilön tietoihin perustuva luku, tulee aineistoa muokata paljastumisriskin vähentämiseksi.

Anonymisoinnin toteuttamisessa taulukkomuotoisen tilastotiedon kohdalla käytetään tietojen karkeistamista aina, kun se on mahdollista tuloksen käyttötarkoitus huomioon ottaen. Solujen peittämistä eli arvojen poistamista sovelletaan, jos karkeistamisella ei saada tuotettua anonyymiä tulosta.

Peittämisessä käytetään sekä herkkien, paljastumisriskissä olevien solujen ensisijaista peittämistä että täydentävää peittämistä. Täydentävällä peittämisellä estetään herkkien arvojen päättely mahdollisten marginaalisummien kautta. Anonymisointia toteuttaessa tarkastetaan tiedot myös ryhmän paljastumisen osalta sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki tietyn ryhmän henkilöt saavat saman (arkaluontoisen) muuttujanarvon.

Takaisin ylös

Lupien käsittely rekisterinpitäjän puolesta

Edellä mainitut rekisterinpitäjät voivat valtuuttaa Findatan tuottamaan puolestaan toisiolaissa niille säädetyt muut kuin neuvonta- ja aineistokuvauspalvelut. Tällöin käsittelemme rekisterinpitäjän puolesta sellaisetkin tietolupahakemukset, jotka koskevat vain rekisterinpitäjän omien rekisterien tietosisältöjä.

Tällä hetkellä seuraavat rekisterinpitäjät ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, lukuun ottamatta sen sisäistä lupahallintaa, sen tilastoviranomaisena keräämiä tietoja sekä THL:n biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa
 • Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
 • Porin kaupungin perusturvakeskus
 • Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilötietoja sisältävät rekisteritiedot (Effica-, Pegasos- ja WinHit-rekisterit)

  Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata tarjoaa rekisterinpitäjille eli aineistojen hallitsijoille

  • neuvontapalvelua
  • tukea aineistokuvausten laadintaan
  • anonymisointipalvelua sekä
  • lupien käsittelypalvelua rekisterinpitäjän puolesta.

  Katso myös: Kuka vastaa hakemusten käsittelystä ja päätöksistä milloinkin?

  Aineistokuvausten laadinta

  Autamme  rekisterinpitäjiä laatimaan rekisteriensä tietosisällöistä aineistokuvauksia, jotta tietoja tarvitsevat pystyvät arvioimaan tietojen soveltuvuutta toisiokäyttöön.  Yhteistyömme rekisterinpitäjien kanssa aineistokuvausten osalta käynnistyi keväällä 2020. Neuvottelemme rekisterinpitäjien kanssa aineistokuvausten yhdenmukaistamistavoitteista, jonka jälkeen ohjeistamme aineistokuvauksissa.  Sosiaali- ja terveysministeriö tulee antamaan aineistokuvausten osalta asetuksen.

  Anonymisointipalvelu

  Jos tietoja haetaan toisiokäyttöön vain yhdeltä rekisterinpitäjältä, rekisterinpitäjä vastaa itse tietolupahakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.

  Jos aineisto luovutetaan luvansaajalle anonymisoituna, anonymisoimme aineiston rekisterinpitäjän puolesta ja toimitamme sen luvansaajan käsiteltäväksi.  Rekisterinpitäjä toimittaa Findatalle myöntämänsä tietoluvan ja sen mukaisen aineiston tietoturvallista tiedonsiirtoväylää käyttäen.

  Rekisterinpitäjä vastaa itse tietolupahakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, jos tietoja haetaan toisiokäyttöön vain yhdeltä seuraavista rekisterinpitäjistä:

  • sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset palvelunjärjestäjät
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Kansaneläkelaitos (etuudet ja lääkemääräykset)
  • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
  • aluehallintovirastot (sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät asiat)
  • Työterveyslaitos (työperäiset sairaudet, altistumismittaukset, potilasrekisterit)
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  • sosiaali- ja terveysministeriö.

  Miten anonymisointi toteutetaan?

  Anonymisointi toteutetaan tässä yhteydessä käyttämällä herkkyyssääntönä kynnysarvoa viisi. Silloin aggregoidun tiedon tulee olla laskettu vähintään viiden henkilön tietojen perusteella. Tämä pätee sekä taulukkomuotoisen tilastotiedon että perustunnuslukujen kohdalla.

  Mikäli esimerkiksi aggregoidussa, taulukkomuotoisessa tilastossa jossain solussa on alle viiden henkilön tietoihin perustuva luku, tulee aineistoa muokata paljastumisriskin vähentämiseksi.

  Anonymisoinnin toteuttamisessa taulukkomuotoisen tilastotiedon kohdalla käytetään tietojen karkeistamista aina, kun se on mahdollista tuloksen käyttötarkoitus huomioon ottaen. Solujen peittämistä eli arvojen poistamista sovelletaan, jos karkeistamisella ei saada tuotettua anonyymiä tulosta.

  Peittämisessä käytetään sekä herkkien, paljastumisriskissä olevien solujen ensisijaista peittämistä että täydentävää peittämistä. Täydentävällä peittämisellä estetään herkkien arvojen päättely mahdollisten marginaalisummien kautta. Anonymisointia toteuttaessa tarkastetaan tiedot myös ryhmän paljastumisen osalta sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki tietyn ryhmän henkilöt saavat saman (arkaluontoisen) muuttujanarvon.

  Takaisin ylös

  Lupien käsittely rekisterinpitäjän puolesta

  Edellä mainitut rekisterinpitäjät voivat valtuuttaa Findatan tuottamaan puolestaan toisiolaissa niille säädetyt muut kuin neuvonta- ja aineistokuvauspalvelut. Tällöin käsittelemme rekisterinpitäjän puolesta sellaisetkin tietolupahakemukset, jotka koskevat vain rekisterinpitäjän omien rekisterien tietosisältöjä.

  Tällä hetkellä seuraavat rekisterinpitäjät ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle:

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, lukuun ottamatta sen sisäistä lupahallintaa, sen tilastoviranomaisena keräämiä tietoja sekä THL:n biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa
  • Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
  • Porin kaupungin perusturvakeskus
  • Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilötietoja sisältävät rekisteritiedot (Effica-, Pegasos- ja WinHit-rekisterit)

  Takaisin ylös

Takaisin ylös