Etäkäyttöympäristö

Tältä sivulta löydät:

Yleistä tietoa Findatan etäkäyttöympäristöstä

Tarjoamme pseudonymisoidun yksilötasoisen aineiston käsittelyyn tietoturvallisen etäkäyttöympäristön, johon kirjaudutaan verkkoselaimen kautta. Saat siellä käyttöösi keskeisimmät aineiston analysointiin tarvittavat tilasto-ohjelmistot. Ajantasainen listaus vakio-ohjelmista ja niiden versioista löytyy alta.

Etäkäyttöympäristö avataan aina tietolupakohtaisesti eli kullekin tietoluvan mukaiselle aineistolle luodaan aina oma etäkäyttöympäristö. Kunkin luvan mukaisesta etäkäyttöympäristöstä laskutetaan erikseen, eikä samaa etäkäyttöympäristöä ole mahdollista käyttää usean eri tietoluvan aineistojen analysointiin.

Saat käyttäjätunnukset etäkäyttöympäristöön, kun

 • olemme hyväksyneet lupahakemuksesi
 • koostaneet aineiston rekisterinpitäjiltä
 • olet täyttänyt etäkäyttöympäristön tilauslomakkeen ja
 • olemme tehneet kanssasi sopimuksen etäkäyttöympäristön käytöstä.

Alla esitellyt etäkäyttöympäristön konepaketit ja yksityis­kohdat valitaan tilauslomakkeella hakemusjärjestelmässä. Etäkäyttöympäristön käyttömaksu pohjautuu valittuun konepakettiin sekä mahdollisiin lisätilauksena tilattaviin asioihin, kuten esimerkiksi XL-laskentakapasiteetin ylittäviin tarpeisiin ja omiin ohjelmistoihin.

Löydät ajantasaiset hinnat Hinnasto-sivulta.

 • Etäkäyttöympäristön konepaketti S
  • 8 GB RAM
  • 4 ydintä
 • Etäkäyttöympäristön konepaketti M
  • 16 GB RAM
  • 6 ydintä
 • Etäkäyttöympäristön konepaketti L
  • 32 GB RAM
  • 8 ydintä
 • Etäkäyttöympäristön konepaketti XL
  • 64 GB RAM
  • 8 ydintä

Kaikissa konepaketeissa on oletuksena seuraavat tallennustilat:

 • Work: 300 GB
 • Data: 300 GB
 • Backup: 5 GB
 • Output: 10 GB

Takaisin ylös

Mitä ohjelmistoja etäkäyttöympäristössä on?

Kaikkiin etäkäyttöympäristön virtuaalisiin konepaketteihin kuuluu vakiona alla olevan taulukon mukaiset ohjelmistot. Laajennamme ohjelmistovalikoimaa tarvittaessa.

OhjelmistoVersioLisätietoja
7-Zip19.00
Adobe Acrobat Reader DC19.012.20036
Anaconda 32020.07
GeoDa1.16
Git2.28.0
Google Chrome80.0.3987.132
IBM SPSS Statistics27
LibreOffice6.1.6.3Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writer
LyX2.3.5.2
MiKTeX20.6.29
Notepad++7.8.9
QGIS3.10.10
R3.6.3Sisältää CRAN-kirjaston paketit
RStudio1.2.5033
SAS9.4
Stata16
WinPython3.8.5.0

Takaisin ylös

Miten tietoturvallista etäkäyttöympäristöä käytetään?

Findatan tietoturvallinen etäkäyttöympäristö on virtuaalikone, jonka käyttö vastaa hyvin pitkälti Windows-etätyöpöydän käyttämistä. Windows-etätyöpöytä taas vastaa hyvin pitkälti tietokoneen omaa työpöytää.

Etäkäyttöympäristöä pääsee käyttämään kirjautumalla sen etätyöpöydälle verkkoselaimen kautta.Kirjautuminen vaatii vahvaa, kaksivaiheista tunnistautumista, jossa käytetään Suomi.fi-tunnistusta ja kertakäyttöistä tekstiviestisalasanaa.

Suositeltavat selaimet ovat Firefox, Chrome tai Safari. Mitään erityistä suorituskykyä ei käyttäjän omalta koneelta vaadita, sillä laskentateho tulee etäkäyttöympäristöstä. Riittävän nopea verkkoyhteys sujuvoittaa käyttöä.

Tietoturvallisessa etäkäyttöympäristössä on käytettävissä yleisimpiä tekstinkäsittely- ja tilasto-ohjelmistoja. Ohjelmistovalikoimaa päivitetään toiminnan vakiintuessa.

Lisätilauksesta on mahdollista saada käyttöön tarvittavia ohjelmistoja myös vakiona saatavilla olevien ohjelmistojen ulkopuolelta, joko open access- tai lisenssin vaativia ohjelmia. Jos kyseessä on lisenssin vaativa ohjelmisto, vastuu lisensseistä on asiakkaalla itsellään. Veloitamme käyttäjien omien työkalujen/ohjelmistojen asennuksesta etäkäyttöympäristön konepakettiin 115,00 euroa/tunti (+ alv 24 %).

Voinko itse siirtää tiedostoja käyttöympäristöön tai sieltä pois?

Kaikki tietojen siirto tietoturvalliseen etäkäyttöympäristöön ja sieltä pois tapahtuu aina Findatan kautta. Etätyöpöydältä ei siis ole pääsyä internetiin, eikä tietojen siirtäminen tai kopioiminen omalta koneelta etätyöpöydälle ole mahdollista.

Rekisterinpitäjät toimittavat tietoluvalla myönnetyt tietoaineistot Findatalle, joka siirtää ne tietoturvalliseen etäkäyttöympäristöön. Findatassa aineistot pseudonymisoidaan ja käsitellään tietojen minimointiperiaatteen mukaisesti ennen siirtoa asiakkaan käyttöön.

Minimointiperiaatteella tarkoitetaan, että henkilötietoja saa käsiteltäväksi vain siinä laajuudessa kuin niiden käyttötarkoituksen kannalta on välttämätöntä.

Tietoaineistojen perusteella tuotettuja analyysien tuloksia voi tuoda järjestelmästä ulos Findatan tarkistusmenettelyn kautta. Findata tarkistaa, että tulokset ovat riittävän hyvin anonyymejä, jonka jälkeen tuloksia on mahdollista myös julkaista.

Lisäksi voimme siirtää aineiston muuhun kuin Findatan tietoturvalliseen etäkäyttöympäristöön. Tämän voi kuitenkin tehdä vain välttämättömistä syistä ja muun käyttöympäristön tulee täyttää Findatan määrittämät tietoturvaedellytykset.

Takaisin ylös

Etäkäyttöympäristön käyttö muiden viranomaisten myöntämien lupien nojalla

Findatan etäkäyttöympäristöä on mahdollista käyttää myös tilanteissa, joissa jokin muu viranomainen on myöntänyt luvan. Laskutamme tällöin aineistojen vastaanottamiseen, tarkistamiseen ja etäkäyttöympäristöön siirtämiseen liittyviä kustannuksia 2 työtuntia (115 e/h) = 230 euroa. Yllä on kuvattu tarkemmin etäkäyttöympäristön tilaamiseen ja käyttöön liittyviä yksityiskohtia.

Määräys muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavista vaatimuksista

Olemme antaneet määräyksen tietoturvallisten käyttöympäristöjen vaatimuksista 5.10.2020. Määräyksen mukaisten vaatimusten toteuttaminen on 1.5.2021 lähtien edellytyksenä sille, että tietoja voidaan luovuttaa luvansaajan käsiteltäväksi toissijaisiin tarkoituksiin muussa kuin Findatan tietoturvallisessa käyttöympäristössä. Lisäksi käyttöympäristön on oltava arvioitu tietoturvallisuuden arviointilaitoksen toimesta ja arvioinnista tulee olla todistus.

Määräystä sovelletaan kaikkiin niihin toisiolaissa säädettyihin käyttötarkoituksiin, joihin tarvitaan tietolupa. Näitä käyttötarkoituksia ovat tieteellinen tutkimus, tilastointi, opetus sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä. Opetuksen osalta määräys koskee opetusaineiston valmistamista, ei varsinaista opetusta.

Vaatimuksissa on huomioitu jo käytössä olevien ympäristöjen ratkaisut ja se mahdollistaa teknisesti erilaisten ratkaisujen hyödyntämisen.

Määräyksessä mainitut, muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille luotetut tunnistuslähteet ovat tällä hetkellä suomi.fi, Haka ja Virtu. Lisäksi Findata järjestää tarvittaessa ulkomaisille asiakkaille erillistilauksesta käyttäjätunnuksen, joilla palveluiden käyttö on mahdollista. Lisätietoa asiasta antaa Findatan neuvonta: info@findata.fi.

Pääset tutustumaan määräykseen alla olevasta linkistä. Aiheesta on myös julkaistu uutinen: Findata on antanut määräyksen tietoturvallisten käyttöympäristöjen vaatimuksista.

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen määräys: Muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavat vaatimukset (2,6 Mt, aukeaa uuteen ikkunaan)

Katso myös: Hinnasto

Takaisin ylös