Muutoshakemukset

Tietolupien muutoshakemuksia ovat sellaiset hakemukset, joissa pidennetään luvan voimassaoloaikaa ja/tai lisätään tietoluvan nojalla luovutetun aineiston käsittelyyn oikeutettuja henkilöitä. Jos muutos koskee luvan voimassaoloajan pidentämistä, muutettavan luvan tulee olla voimassa hakemusta jätettäessä.

Aina kun muutos koskee aineistoa, kyseessä on Findatan näkökulmasta uusi tietolupahakemus. Myös toisiolain mukaisen käyttötarkoituksen muutos vaatii uuden tietolupahakemuksen.

Findata käsittelee tietoluvan muutoshakemukset aina, kun muutos koskee usean eri rekisterinpitäjän tai yksityisen palveluntarjoajan aineistoa.

Mikäli muutoshakemus koskee vain yhden julkisen rekisterinpitäjän aineistoa, luvan myöntänyt rekisterinpitäjä käsittelee muutoshakemuksen kuten ennenkin.

Muutoshakemuksen voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Tältä sivulta löydät:

Katso myös:

Ohje tietoluvan muutoshakemuksen tekemiseen

Voit tehdä muutoshakemuksen Findatalle verkkolomakkeella, jonne pääset osoitteesta https://lupa.findata.csc.fi/ (aukeaa uuteen ikkunaan). Järjestelmään kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen tai Haka-kirjautumisen avulla.

Muutoshakemuksessa kysytään

 • Hakijan tiedot
 • Laskutustiedot
 • Tietojen käyttötarkoitus
 • Tietoluvan voimassaoloajan pidennystä ja/tai aineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden lisäämistä koskevat tiedot
 • Lisätiedot: voit antaa muita hakemukseen liittyviä lisätietoja
 • Liitteet:
  • Tietoluvat, joihin hakemuksessa haetaan muutosta
  • Salassapitositoumuslomakkeet täytettynä ja allekirjoitettuna
  • Mahdolliset muut liitteet

Lataa salassapitositoumuslomake alla olevista linkeistä:

Hakemuskäsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen sisältö, hakemuskäsittelytilanne sekä rekisterinpitäjien vastausajat.

Voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä seuraavilla tavoilla:

 1. Täytä hakemus huolellisesti.
 2. Liitä hakemuksen liitteeksi kaikki aiemmat lupapäätökset.
 3. Liitä hakemuksen liitteeksi täytetyt ja allekirjoitetut salassapitositoumukset.. Jokaiselta lisättävältä aineistoa käsittelevältä henkilöltä tulee olla oma salassapitositoumus.

Kustannukset

Tietoluvan muutospäätöksestä peritään maksu Findataa koskevan STM:n maksuasetuksen mukaisesti. Löydät lisätietoa kustannuksista Hinnasto-sivulta.