Om oss

Findata verkar under Social- och hälsovårdsministeriets resultatstyrning, har en egen direktör som utsetts av Social- och hälsovårdsministeriet och en styrgrupp som tillsatts av ministeriet.

Findatas styrgrupp ansvarar för att leda tillståndsmyndighetens verksamhet. Findatas styrgrupp består av direktören, chefen för materialtjänsterna, ICT-chefen, en jurist och kommunikationschefen.

Mål

Findatas mål:

  1. Förbättra informationssäkerheten och individens dataskydd.
  2. Göra det snabbare och smidigare att utnyttja informationsresurserna inom social- och hälsovården.
  3. Eliminera det överlappande arbetet i samband med tillståndsbehandlingar.
  4. Utveckla materialbeskrivningarna inom social- och hälsovården tillsammans med de personuppgiftsansvariga.

Styrning och övervakning

Styrgruppen styr och utvecklar Findatas verksamhet. Styrgruppens medlemmar har utsetts bland företrädarna för Social- och hälsovårdsministeriet, THL, Valvira, Folkpensionsanstalten, Pensionsförsäkringscentralen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Statistikcentralen, Arbetshälsoinstitutet, Fimea och serviceanordnare inom social- och hälsovården.

Findatas verksamhet övervakas av bland annat justitieombudsmannen och dataombudsmannen. Tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira övervakar de informationssäkra driftmiljöerna. Därtill måste Findata en gång per år lämna en redogörelse för behandlingen av social- och hälsovårdsuppgifterna och logguppgifterna till dataombudsmannen.

Personal

Findata har för närvarande 19 anställda. Personalens storlek kommer att öka när verksamheten utvecklas till cirka 20-25 personer. E-postadresser är i formatet förnamn.förnamn@findata.fi.

Johanna Seppänen
Director, PhD

Maarit Ala-Mononen
Executive assistant

Heikki Lanu
Head of ICT

Antti Piirainen
Head of Communications
antti.piirainen@findata.fi
+358 29 524 7644

Mervi Siltanen
Head of Data Services

Kirsi Talonen
Lawyer, Data Protection Officer

Peija Haaramo
Chief Metadata Specialist

Hanna Tervonen
Chief Data Manager

Juho Happonen
Senior Specialist

Marja-Liisa Helminen
Senior Specialist

Saija Jaatinen
Senior Specialist

Rosa Juuti
Senior Specialist

Ossi Kohvakka
Senior Specialist

Maari Parkkinen
Senior Specialist

Sonja Saloranta (på föräldraledighet)
Senior Specialist

Noora Seppä
Senior Specialist

Jarkko Tenhola
Senior Specialist

Nelli Valli
Senior Specialist

Antti Vikström
Senior Specialist