Om oss

Findata är Finlands hälso- och sociala datatillståndsmyndighet, en enda butik för sekundär användning av finländska hälso- och sociala uppgifter.

Findata verkar under Social- och hälsovårdsministeriets resultatstyrning, har en egen direktör som utsetts av Social- och hälsovårdsministeriet och en styrgrupp som tillsatts av ministeriet.

Findatas styrgrupp ansvarar för att leda tillståndsmyndighetens verksamhet. Findatas styrgrupp består av direktören, chefen för materialtjänsterna, ICT-chefen, en jurist,  kommunikationschefen och utvecklingschefen.

Mål

Findatas mål:

  1. Förbättra informationssäkerheten och individens dataskydd.
  2. Göra det snabbare och smidigare att utnyttja informationsresurserna inom social- och hälsovården.
  3. Eliminera det överlappande arbetet i samband med tillståndsbehandlingar.
  4. Utveckla materialbeskrivningarna inom social- och hälsovården tillsammans med de personuppgiftsansvariga.

Styrning och övervakning

Styrgruppen styr och utvecklar Findatas verksamhet. Styrgruppens medlemmar har utsetts bland företrädarna för Social- och hälsovårdsministeriet, THL, Valvira, Folkpensionsanstalten, Pensionsförsäkringscentralen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Statistikcentralen, Arbetshälsoinstitutet, Fimea och serviceanordnare inom social- och hälsovården.

Findatas verksamhet övervakas av bland annat justitieombudsmannen och dataombudsmannen. Tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira övervakar de informationssäkra driftmiljöerna. Därtill måste Findata en gång per år lämna en redogörelse för behandlingen av social- och hälsovårdsuppgifterna och logguppgifterna till dataombudsmannen.

Personal

Findata har för närvarande 27 anställda. E-postadresser är i formatet förnamn.förnamn@findata.fi.

Johanna Seppänen
Director, PhD

Maarit Ala-Mononen
Executive assistant

Heikki Lanu
Head of ICT

Päivi Lindström
Jurist, dataskyddsombud
paivi.lindstrom@thl.fi
+358 29 524 8307

Antti Piirainen
Head of Communications
antti.piirainen@findata.fi
+358 29 524 7644

Maari Parkkinen
Development manager

Mervi Siltanen
Head of Data Services

Peija Haaramo
Chief Metadata Specialist

Antti Vikström
Chief Data Manager

Hanna Tervonen (på föräldraledighet)
Chief Data Manager

Rea Glad
Specialist, data services

Juho Happonen
Senior Specialist, data services

Marja-Liisa Helminen
Senior Specialist, data services

Otto Honkanen
Senior Specialist, data analyst

Johanna Ikonen
Senior Specialist, data analyst

Saija Jaatinen
Senior Specialist, data services

Rosa Juuti
Senior Specialist, data services

Sarah Lignell
Specialist, data services

Veera Moisio
Specialist, data services

Kaisa Pulkkinen
Senior Specialist, data services

Kaisa Pyrhönen
Senior Specialist, data services

Annika Rahkonen
Specialist, data services

Sonja Saloranta (på föräldraledighet)
Senior Specialist

Noora Seppä
Senior Specialist, data analyst

Anni Takalahti
Jurist

Jarkko Tenhola
Senior Specialist, data services

Margit Tepponen
Specialist, data services