Tillgänglighetsutlåtande

Det här är ett tillgänglighetsutlåtande för Findatas, dvs. Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata, webbtjänst.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen findata.fi och har upprättats den 1 november 2019.  Tillgängligheten till denna digitala tjänst har bedömts av Annanpura Oy.

Digitaltjänstens tillgänglighet

Denna webbplats är uppbyggd för att uppfylla kritiska krav på tillgänglighet.

Respons

Observerade du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta det för oss så att vi kan göra vårt bästa för att rätta till bristen.

Skicka din respons per e-post till adressen saavutettavuus@thl.fi. Kom ihåg att nämna den sida som din anmälan gäller.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss, dvs. webbplatsens administratör, per e-post på info@findata.fi. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. Om du inte är nöjd med ditt svar eller inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns utförlig information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn över tillgänglighet
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
E-post: saavutettavuus(at)avi.fi
Telefonnummer: +358 295 016 000 (växel)