Tjänster

Findata erbjuder tjänster till

  • dem som behöver uppgifterna, dvs. kunderna
  • dem som förvaltar uppgifterna, dvs. de personuppgiftsansvariga

Alla Findatas tjänster rör sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter.

Findata står till tjänst när

  • uppgifter från flera personuppgiftsansvariga ska samköras
  • registeruppgifterna kommer från privata serviceanordnare inom social- och hälsovården

eller

  • uppgifterna har registrerats i Kanta-tjänsterna. Findata behandlar ansökningar som gäller hälso- och sjukvårdsuppgifter i Kanta-tjänsterna från och med början av 2021. Ansökningar som gäller receptuppgifter behandlas redan nu.

Vi erbjuder rådgivning via denna webbplats och per e-post till info@findata.fi. Vår telefontjänst öppnar i december 2019.

Gå till sidan Tjänster för kunder om du behöver social- och hälsovårdsuppgifter för sekundär användning.

Gå till sidan Tjänster för personuppgiftsansvariga om du är personuppgiftsansvarig för social- och hälsovårdsuppgifter.