Findata on sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen, jonka toiminta perustuu toisiolakiin eli lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. Findata parantaa sosiaali- ja terveystietoja sisältävien aineistojen tietoturvaa ja mahdollistaa niiden tehokkaamman hyödyntämisen.

Findata toimii THL:n yhteydessä, eriytettynä THL:n muusta toiminnasta. Toiminta käynnistyy vaiheittain.

Tietoa toisiolaista (sosiaali- ja terveysministeriö)

Mitä Findata tekee?

Findata myöntää jatkossa luvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön silloin, kun

 • tietoja yhdistellään usealta rekisterinpitäjältä
 • rekisteritiedot ovat peräisin yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjiltä tai
 • kyse on Kanta-palveluihin tallennetuista tiedoista. Potilastiedon arkiston tietoja koskevia hakemuksia Findata käsittelee 1.1.2021 eteenpäin, Reseptikeskuksen tietoja (e-reseptejä) koskevia lupahakemuksia voidaan käsitellä jo nyt.

Löydät lisätietoa yksittäisille rekisterinpitäjille lähetettyjen keskeneräisten hakemusten käsittelystä täältä: Lisätietoa keskeneräisten hakemusten käsittelystä.

Lain mukaiset käyttötarkoitukset ovat:

 • tieteellinen tutkimus
 • tilastointi
 • kehittämis- ja innovaatiotoiminta
 • viranomaisohjaus ja valvonta
 • viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät
 • opetus
 • tietojohtaminen

Tilastoaineisto käyttöön tietopyynnöllä

Tilastotasoisen aineiston voi saada kaikkiin toisiolaissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Aineiston saaminen edellyttää tiedonhyödyntämissuunnitelmaa.

Aineisto etäkäyttöön tietoluvalla

Findata antaa aineiston käyttöön etäkäyttöjärjestelmään määräajaksi. Aineisto on anonymisoitu tai pseudonymisoitu.

Aineiston saa käyttöön etäkäyttöjärjestelmän kautta kaikkiin muihin toisiolaissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin paitsi kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Aineiston saaminen edellyttää tiedonhyödyntämissuunnitelmaa.

Mihin aineistoihin Findatan kautta saa luvan?

Toisiolain 6 §:ssä on määritelty palveluista vastaavat viranomaiset ja organisaatiot sekä tietoaineistorajaukset. Findata ei siis myönnä lupia kaikkiin rekisterinpitäjien aineistoihinVoit tutustua aineistorajauksiin täällä.

Findata vastaa tietoluvista ja tietopyynnöistä silloin, kun tietoja yhdistellään seuraavilta rekisterinpitäjiltä:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (ei koske tilastotarkoitukseen kerättyjä tietoja)
 • Kansaneläkelaitos, Kela (etuudet ja reseptit)
 • Kanta-palveluihin tallennetut tiedot
 • Eläketurvakeskus, ETK (työ- ja ansiotiedot, etuudet ja niiden perusteet)
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Työterveyslaitos, TTL (työperäiset sairaudet ja altistumismittaukset)
 • Aluehallintovirastot, AVIt (sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät asiat)
 • Digi- ja väestötietovirasto, DVV (henkilön perustiedot, perhesuhteet, asuinpaikat ja rakennustiedot)
 • Tilastokeskus (siltä osin, kun tarvitaan kuolemansyyn selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja tietoja)

Findatan toiminta alkaa vaiheittain

 • 1.11.2019 Neuvontapalvelu alkoi ja verkkosivut julkaistiin
 • 1.1.2020 Tietopyyntöjen vastaanotto alkoi (tilastotasoinen aineisto).
 • 1.4.2020 Tietolupahakemusten vastaanotto alkoi (yksilötasoinen aineisto).
 • 1.1.2021 Toisiolakia aletaan soveltaa Kanta-palveluihin.