Association between dental fear and the dental attendance of the family

Joka kolmas suomalainen lapsi ja aikuinen pelkää hammashoitoa. Hammashoitopelko johtaa hammashoidon välttelyyn, jotka on yhteydessä huonoon suunterveyteen ja elämänlaatuun (Terveys 2000 ja 2011). Vanhempien hammashoitopelko on yhteydessä lasten pelkoon. Hankkeen tarkoituksena on tutkia vaikuttavatko vanhempien hammashoitopelko ja vanhemmille tehdyt hammashoitotoimenpiteet heidän lastensa pelkoon ja hammashoidon toimenpiteisiin sekä vanhempien suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata