Uutiset

Anna lausunto tietolupahakemuksen ja tiedonhyödyntämissuunnitelman tietosisältöjä ja tietorakenteita koskevasta määräyksestä

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta, joka koskee tietolupahakemuksen sekä tiedonhyödyntämissuunnitelman sisältöjä. Määräyksen tarkoituksena on varmistaa, että kulloinkin...

Anna lausunto tietoturvallisia käyttöympäristöjä koskevan määräyksen muutoksista – aikaa 17.12.2021 saakka

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata pyytää lausuntoa muutoksiin, jotka koskevat määräystä muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavista vaatimuksista. Nyt lausuttavana oleva...

Miten edistää rajat ylittävää, tehokasta ja turvallista terveystietojen hyödyntämistä? Ranska ja Suomi etsivät ratkaisuja yhteistyössä

Euroopan kaksi ensimmäistä terveystietojen toissijaiseen käyttöön keskittyvää toimijaa, ranskalainen Health Data Hub (HDH) ja Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata, ovat...