Päivitetty 01.12.2023

Palvelut ja ohjeet

Kaikki palvelumme liittyvät sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön. Tältä sivulta löydät yhteenvedon palveluistamme, listan ohjeista sekä koonnin usein kysytyistä kysymyksistä.

Tarjoamme palveluita tietojen tarvitsijoille eli asiakkaille ja tietojen hallitsijoille eli rekisterinpitäjille. Lisäksi tarjoamme tietoa ja neuvontaa kansalaisille siitä, mihin rekisteritietoja käytetään, mitkä ovat jokaisen kansalaisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet ja miten huolehdimme tietosuojan toteutumisesta.

Findatan antamat, toisiolain mukaiset määräykset löydät sivulta Määräykset.

Lomakkeet

Palvelut asiakkaille

Neuvonta

 • Tarjoamme neuvontapalvelua näillä internet-sivuilla ja sähköpostitse osoitteessa info@findata.fi.
 • Neuvomme esimerkiksi tietolupien, tietopyyntöjen ja muutoslupien hakemista koskevissa kysymyksissä. Lisäksi tarjoamme yleistä neuvontaa toisiolakiin liittyen.
 • Rekisterien tietosisällöistä tai yksittäisistä aineistoista kannattaa lähestyä suoraan rekisterinpitäjiä, jotka ovat omien aineistojensa parhaita asiantuntijoita ja tarjoavat lakisääteistä neuvontapalvelua niiden toissijaiseen käyttöön liittyen. Löydät rekisterinpitäjien yhteystietoja Aineistot-sivulta.
 • Lue lisää sivulta Yhteystiedot

Tietoluvat, muutosluvat ja tietopyynnöt

 • Myönnämme tietolupia yksilötasoiseen aineistoon, kun tietoja tarvitaan usealta julkiselta rekisterinpitäjältä, yksityiseltä sektorilta tai Kanta-palveluista. Yhdistämme ja esikäsittelemme aineistot kansalaisten tietosuojasta huolehtien.
 • Myönnämme muutoslupia aiemmin myönnettyihin lupiin, kun muutos koskee usean julkisen rekisterinpitäjän, Findatan tai Findatalle toimivaltansa siirtäneen viranomaisen myöntämiä lupia.
 • Teemme päätöksiä tietopyyntöihin eli tilastotasoisen aineiston saamiseksi, kun tietoja tarvitaan toisiolain piirissä olevilta rekisterinpitäjiltä.
 • Lue lisää sivulta Luvat

Aineiston yhdistäminen ja esikäsittely

 • Kokoamme rekisteriaineistot rekisterinpitäjiltä.
 • Esikäsittelemme luvansaajalle luovutettavan aineiston, eli yhdistelemme ja pseudonymisoimme, anonymisoimme tai tuotamme tilastotasoista tietoa rekisterinpitäjiltä koostetuista aineistoista.
 • Konvertoimme ja yhdistämme luvansaajan oman aineiston Findatan kautta saatavaan aineistoon.
 • Lue lisää sivulta Aineistot

Tietoturvallinen Kapseli-käyttöympäristö

 • Tarjoamme yksilötasoisen aineiston käsittelyyn tietoturvallisen ympäristön, Kapselin, jossa on käytettävissä keskeisimmät aineistojen analysointiin tarvittavat ohjelmistot.
 • Toisiolain mukaisesti tietoluvalla saatavien aineistojen analysointi on 1.5.2022 lähtien sallittua ainoastaan Findatan määräyksen vaatimukset täyttävissä käyttöympäristöissä.  Vaatimukset edellyttävät vastaavaa tietoturvan tasoa kuin Kapselissa.
 • Löydät määräyksemme tietoturvallisten käyttöympäristöjen vaatimuksista sivulta Käyttöympäristöjä koskeva määräys
 • Lue lisää sivulta Kapseli

Palvelut rekisterinpitäjille

Neuvontapalvelu

 • Tarjoamme neuvontapalvelua näillä internet-sivuilla sekä sähköpostitse sähköpostitse osoitteessa info@findata.fi.
 • Neuvomme esimerkiksi aineistotoimituksia, aineistokuvauksia, toimivaltoja ja yleisluontoisia toisiolakia koskevissa kysymyksissä.
 • Lue lisää sivulta Yhteystiedot

Tuki aineistokuvausten laadintaan

 • Toisiolain piirissä olevilla organisaatioilla on rekisterinpitäjinä lakisääteinen velvollisuus laatia aineistokuvaukset tietovarantojensa tietosisällöistä Findatan määräyksen mukaisesti. Tämä on tärkeää, jotta tietoja tarvitsevat voivat arvioida tietojen soveltuvuutta toisiokäyttöön.
 • Tarjoamme rekisterinpitäjille ilmaisia työkaluja: Aineistoeditorin, jolla aineistokuvauksia voi laatia sekä Aineistokatalogin, jossa aineistokuvauksia voi julkaista.
 • Lisäksi autamme rekisterinpitäjiä aineistokuvauksissa mm. tarjoamalla koulutusta edellä mainittujen työkalujen käyttöön.
 • Lue lisää sivulta Aineistokuvauksia koskeva määräys

Anonymisointipalvelu

 • Jos tietoja haetaan toisiokäyttöön vain yhdeltä julkiselta sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjältä, rekisterinpitäjä vastaa itse tietolupahakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä. Jos aineisto kuitenkin luovutetaan luvansaajalle anonymisoituna, anonymisoimme aineiston rekisterinpitäjän puolesta ja toimitamme sen luvansaajan käsiteltäväksi.
 • Lue lisää sivulta Tietoluvat

Tietolupa- ja muutoslupahakemusten käsittely rekisterinpitäjän puolesta

 • Julkiset rekisterinpitäjät voivat valtuuttaa Findatan tuottamaan puolestaan toisiolaissa niille säädetyt muut kuin neuvonta- ja aineistokuvauspalvelut. Tällöin käsittelemme rekisterinpitäjän puolesta sellaisetkin tietolupa- ja muutoslupahakemukset, jotka koskevat vain rekisterinpitäjän omien rekisterien tietosisältöjä.
 • Löydät lupatoimivaltansa siirtäneet rekisterinpitäjät Aineistot-sivulta kohdasta: Siirtyneet lupatoimivallat
 • Lue lisää sivulta Aineistot

Muut palvelut ja velvoitteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet

 • Jokaisella on oikeus omiin henkilötietoihin ja oikeus saada tietoa henkilötietojensa käytöstä. Findatan osalta tätä tietoa löytyy näiltä verkkosivuilta ja erityisesti sivulta Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely.
 • Löydät tietoa luvan saaneista hankkeista sivulta Myönnetyt luvat. Voit myös ottaa tarvittaessa yhteyttä neuvontaamme.
 • Tiedon saamisen lisäksi rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet omiin tietoihinsa Findatan hallussa olevan tietoaineiston osalta:
  • Oikeus saada pääsy omiin tietoihin
  • Oikeus oikaista omia tietoja
  • Oikeus rajoittaa omien tietojen käsittelyä
  • Oikeus vastustaa omien tietojen käsittelyä
 • Jos haluat käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi, löydät ohjeet täältä: Miten voin käyttää oikeuksiani?
 • Lue lisää sivulta Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Toisiolain mukaiset määräykset

 • Toisiolaki eli laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä velvoittaa Findataa antamaan tarkentavia määräyksiä koskien mm. tietoturvallisia käyttöympäristöjä, aineistokuvauksia sekä tietolupahakemuksia ja tiedonhyödyntämissuunnitelmia.
 • Määräykset ovat luonteeltaan päivittyviä.
 • Lue lisää sivulta Määräykset

Usein kysytyt kysymykset

En pääse kirjautumaan Kapseliin – mitä tehdä?

Varmista ennen kirjautumista, että käyttäjätunnuksesi on rekisteröity ja käyttövalmis. Jos et ole varma tunnuksesi käyttövalmiudesta, ole yhteydessä Findatan yhteyshenkilöön tai Kapselin neuvontaan: kapseli@findata.fi.

Näin kirjaudut Kapseliin:

 1. Asenna Duo Mobile -sovellus (duo.com) matkapuhelimeesi ja aktivoi se (kehittäjä: Duo Security Inc.). Jos olet jo asentanut ja aktivoinut sovelluksen, siirry kohtaan 2.
  • Asennus: hae Duo Mobile -sovellus matkapuhelimesi sovelluskaupasta ja asenna se.
  • Aktivointi: Kapseli-tilauksen yhteydessä ilmoitettuihin matkapuhelinnumeroihin lähetetään automaattisesti aktivointiviesti Duo Mobilen käyttöä varten. Sovellus aktivoidaan käyttöön klikkaamalla aktivointiviestissä olevaa linkkiä.
 2. Kirjaudu Kapseliin (kapseli.findata.fi) käyttäen tietokoneesi verkkoselainta.
  • Valitse kirjautumissivulla olevasta listasta se tunnistautumistapa, jonka ilmoitit rekisteröitymisessäsi. Kirjaudu tunnistautumisen vaatimien välivaiheiden kautta.
 3. Valitse käytettävissä olevista käyttäjäympäristöistä se, jota aiot käyttää. Jos käytössäsi on vain yksi käyttäjäympäristö, siirry seuraavaan kohtaan.
  • Valinnan jälkeen järjestelmä siirtyy tunnistautumisen toiseen vaiheeseen.
 4. Kaksivaiheisen tunnistautumisen toinen vaihe.
  • Kirjaudu käyttäjäympäristöön.
  • Saat Duo Mobileen ilmoituksen kirjautumisyrityksestä. Tekemäsi kirjautuminen hyväksytään Duo Mobilen kautta valitsemalla ”Approve”.
Miten Findatan lupakäsittely toimii? Miten rekisterinpitäjä liittyy siihen?

Tietoa lupakäsittelyn eri vaiheista ja rekisterinpitäjien roolista löydät Luvat-sivultamme.

Miten rekisterinpitäjä toimittaa poimitut aineistot Findatalle?

Rekisterinpitäjien ohjeet poimittujen aineistojen toimittamiseen löydät Aineistojen toimittaminen Findataan -sivulta.

Saanko yhdistää muita tietoja Findatalta saatuun aineistoon?

Toisiolain alaisia aineistoja on mahdollista yhdistää muihin tietoihin, kuten itse kerättyyn aineistoon tai jonkin muun luvan perusteella saatuun aineistoon. Lähtökohtaisesti yhdistämisen tekee aina Findata tai tilastoviranomainen.

Jos haluat myöhemmin yhdistää aineistoja Findatan kautta saamiisi aineistoihin, toimita yhdistettävistä tiedoista muutoshakemus. Lisätietoa sivulta Muutosluvat.

Jos haet Findatan luvittamaan aineistoon yhdistettäväksi tutkittavan suostumuksella hankittua aineistoa, tulee tutkittavan tiedote- ja suostumusmallien olla hakemuksen liitteenä.

Jos aineistot on saatu muiden toimijoiden luvilla, ilmoita hakemuksessa seuraavat tiedot:

 • Luvan diaarinumero, luvan myöntäjä, lupapäivämäärä.
 • Jos lupaprosessi on käynnissä, taho jolta lupaa haetaan ja lupaprosessin aloituspäivämäärä.
 • Lyhyt kuvaus muiden aineistojen tietosisällöistä.
 • Älä liitä muiden aineistojen lupia hakemukseen. Hakemuskäsittelijä pyytää niitä tarvittaessa erikseen.
Kuinka pian saan haetut tiedot käyttööni?

Haettujen tietojen toimitusnopeuteen vaikuttaa moni asia. Hakemusten käsittelyssä on tällä hetkellä ruuhkaa, joten hakemus on jonossa ennen kuin se otetaan varsinaiseen käsittelyyn. Hakemuskäsittely kestää noin 1–3 kuukautta, jonka jälkeen rekisterinpitäjillä on 30 arkipäivää toimittaa pyydetyt aineistot Findatalle.

Hankkeen ja poiminnan luonteesta riippuen tämä vaihe saattaa sisältää useita peräkkäisiä osioita, esimerkiksi 1. kohdejoukon poiminta; 2. verrokkihenkilöiden poiminta; 3. aineiston poiminta. Koska kullakin rekisterinpitäjällä on 30 arkipäivää aikaa, nämä kolme vaihetta voivat kestää yhteensä 3 x 30 = 90 arkipäivää.

Lue lisää kohdasta Miten hakemuksen käsittely etenee

Mitä hyötyä sosiaali- ja terveystietojen laajemmasta käytöstä on kansalaisille?

Kun kattavat rekisteritiedot ovat helpommin tutkijoiden ja palvelujen järjestäjien käytettävissä, tutkimus ja tiedolla johtaminen tehostuu ja

 • ihmisille voidaan tuottaa parempia palveluja, tehokkaampia lääkkeitä, terveyttä edistäviä ja hoitoa tukevia sovelluksia ja terveysteknologiaa
 • prosesseja ja palvelujärjestelmiä voidaan kehittää tehokkaammiksi ja paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi
 • voidaan kehittää ketterämpiä välineitä valvontaan ja esimerkiksi lääkkeiden haittavaikutusten tutkimiseen.

Siten kansalaiset saavat entistä parempaa ja vaikuttavampaa hoitoa ja hoivaa ja hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.

Voiko tutkija asentaa tietoturvalliseen käyttöympäristöön ohjelmistoja?

Findatan Kapseli-käyttöympäristöön on mahdollista tuoda omia ohjelmistoja Findatan kautta. Ohjelmistoon on löydyttävä virallinen lisenssi ja asennusohje, ja ennen asennusta ohjelmiston tietoturvallisuus ja yhteensopivuus käyttöympäristön kanssa arvioidaan. Asennuksen suorittaa käyttöympäristön ylläpitäjä ja asennuksesta peritään maksu työmääräpohjaisesti.

Muiden palveluntarjoajien tietoturvallisten käyttöympäristöjen ohjelmistoista vastaavat kyseiset palveluntarjoajat.

Mikä on tiedonhyödyntämis- tai tutkimussuunnitelma?

Tiedonhyödyntämissuunnitelmalla tarkoitetaan tutkimussuunnitelmaa, hankesuunnitelmaa ja vastaavaa suunnitelmaa.

Suunnitelmasta tulee ilmetä

 • lupahakemuksessa tarkoitettujen tietojen käyttötarkoitus,
 • tietojen rekisterinpitäjä ja käsittelijät,
 • käsittelyn oikeudellinen peruste sekä
 • tietojen käsittelyn tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät olennaiset seikat kattaen tietojen koko elinkaaren (tietojen säilytys, hävittäminen tai arkistointi)

Tiedonhyödyntämissuunnitelman olennaiset seikat on huomioitu Findatan hakemuslomakkeissa.

Tieteellisen tutkimuksen yleisiä kriteerejä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • tutkimus perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan
 • tutkimuksella on tutkimuksesta vastaava henkilö tai vastuuryhmä
 • tutkimus osallistuu tieteelliseen keskusteluun eli tulokset on määrä julkaista tieteellisten periaatteiden mukaisesti esim. tiedelehdissä tai opinnäytteenä
 • tutkimus tuottaa uutta tietoa tai edistää kansanterveyttä tai -hyvinvointia
 • tutkimuksella on asianomaisen organisaation myöntämä tutkimuslupa, jos sellainen organisaatiossa edellytetään
 • lääketieteellisellä tutkimuksella on eettisen toimikunnan myönteinen lausunto

Tieteellisen tutkimuksen asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan kuuluu esimerkiksi

 • taustoitus,
 • tutkimuksella tavoiteltavan tiedontarpeen määrittely,
 • tavoitteiden ja kysymysten asettaminen,
 • tarvittavan aineiston ja menetelmän kuvaus sekä
 • eettisten näkökulmien huomiointi.
Miten voin varmistaa, että hakemukseni sisältö pysyy salassa?

Findataan saapuneet hakemukset ovat salassa pidettäviä, ja Findatan tekemät päätökset ovat julkisia. Jos rekisterinpitäjällä on lakisääteinen oikeus saada tietoa hakemuksen sisällöstä, Findata voi tapauskohtaisesti antaa rekisterinpitäjälle tietoa poimittavista tiedoista ja kohdejoukon muodostamisesta.

Voinko hakea tietoja Findatalta opinnäytetyöhön?

Voit hakea Findatalta tietoja opinnäytetyöhön, jos olet tekemässä vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyötä. Nimeä hakemuksessa oppilaitos, suoritettava tutkinto, opinnäytetyön tekijä ja opinnäytetyön ohjaaja.

Opinnäytetöiden lupamaksut ovat alennettuja. Alennettu opinnäytetyön lupamaksu koskee tilanteita, jossa tuotetaan yksi opinnäytetyö. Jos hankkeessa tuotetaan useita opinnäytetöitä tai muita opinnäytetyöhön liittymättömiä tuotoksia, peritään normaalin tai laajan tietoluvan hinta. Katso tarkemmat tiedot Hinnasto-sivulta.

Mitä tarkoitetaan anonymisoinnilla ja pseudonymisoinnilla?

Anonymisointi tarkoittaa henkilötietojen muuttamista sellaiseen muotoon, että yksittäisen henkilön tunnistaminen estyy peruuttamattomasti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi suorien tunnisteiden poistamista ja aineiston karkeistamista yleiselle tasolle siten, että henkilötietoja ei voi muuttaa enää takaisin tunnistettaviksi millään tavalla.

Pseudonymisointi tarkoittaa henkilötietojen muuttamista esimerkiksi koodattuun muotoon. Tällöin nimet ja henkilötunnukset voidaan poistaa ja korvata muulla yksilöllisellä tunnisteella, eli koodilla. Usein säilytetään koodiavain, jolla tietoihin voidaan palauttaa suorat henkilötiedot. Pseudonymisoidut tiedot ovat yhä henkilötietoja.

Mitä tarkoitetaan henkilötiedolla?

Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden avulla yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti.

Suoran tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja ovat esimerkiksi

 • nimi,
 • henkilötunnus,
 • henkilönimen mukainen sähköpostiosoite ja
 • biometriset tunnisteet, kuten sormenjälki, kasvokuva, ääni ja silmän iiris.

Epäsuoran tai välillisen tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja ovat esimerkiksi

 • sukupuoli,
 • ikä,
 • koulutus tai
 • kansallisuus.

Epäsuoria tai välillisiä tietoja voidaan myös yhdistellä ja siten tunnistaa henkilö. Suorien henkilötietojen poistaminen tai korvaaminen ei näin ollen välttämättä tarkoita sitä, ettei aineisto yhä sisältäisi henkilötietoja.

Erityisiä (tai arkaluontoisia) henkilötietoja ovat esimerkiksi

 • etninen alkuperä,
 • seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen,
 • terveystiedot,
 • biometriset tiedot ja
 • geneettiset tiedot.

Erityissuojeltavia henkilötietoja ovat esimerkiksi

 • psykiatriset tiedot,
 • sosiaalihuollon tiedot sekä
 • sukupuolitauti- ja perinnöllisyyslääketieteen tiedot.
Voinko laittaa Kapseli-tilaukseni tauolle?

Voit laittaa Kapseli-käyttöympäristösi tauolle, jolloin käytössä oleva konepaketti poistetaan käytöstä tauotuksen ajaksi. Ylläpidämme tauon aikana käyttöympäristöä ja siellä olevia aineistoja, mutta käyttäjillä ei ole pääsyä käyttöympäristöön.

Tauotuksen aikana Kapseli-tilauksen on oltava voimassa, mutta tilauksesta peritään vain tauotuksen kuukausiveloitus. Kapselin vakioehdot ovat voimassa myös tauotuksen ajan.

Kun tilattu tauotus päättyy, käyttäjät pääsevät jälleen kirjautumaan Kapseliin. Käytöstä aletaan jälleen laskuttaa Kapselin konepakettimaksu kuukausittain.

Tauotuksen voi tilata asiointipalvelussamme. Minimitauko on kaksi kalenterikuukautta ja maksimitauko kyseisen Kapseli-tilauksen voimassaoloaika. Tauotuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.

Kaikkien Kapseli-tilausten käsittelyaika on yksi kuukausi.

Hinnasto:

TuoteHintaLisätietoja
Tauotuksen käsittelymaksu245,00 eur + ALV 24%Käsittelymaksu laskutetaan uuden tauotustilauksen yhteydessä sekä tilattaessa tauotuksen jatkoa.
Kuukausiveloitus87,00 eur + ALV 24%Laskutetaan per kk tauotustilauksen voimassaoloajan.
Miten voin täydentää lähettämääni hakemusta?

Lähetettyä hakemusta ei valitettavasti voi enää muokata lähettämisen jälkeen omatoimisesti.

Mikäli haluat täydentää lähetettyä hakemusta, lähetä sähköpostia osoitteeseen info@findata.fi ja ilmoita hakemuksen tunnus (esim. 2022/53). Palautamme hakemuksen sinulle täydentämistä varten.

Miksi saamani päätös ei näy asiointipalvelussa?

Tarkista, että kirjaudut palveluun samalla tavalla kuin hakemusta lähettäessäsi.

Esimerkki: Jos olet lähettänyt hakemuksen Suomi.fi-tunnuksilla kirjautuneena, käytä kirjautumiseen Suomi.fi-tunnistautumista. Jos taas olet käyttänyt Haka-kirjautumista, käytä jatkossakin Haka-kirjautumista.

Jos et edelleenkään näe hakemuksia tai saatuja päätöksiä palvelussa, ota yhteys Findatan neuvontaan: info@findata.fi.

Miksi lähetetty hakemus ei näy asiointipalvelussa?

Tarkista, että kirjaudut palveluun samalla tavalla kuin hakemusta lähettäessäsi.

Esimerkki: Jos olet lähettänyt hakemuksen Suomi.fi-tunnuksilla kirjautuneena, käytä kirjautumiseen Suomi.fi-tunnistautumista. Jos taas olet käyttänyt Haka-kirjautumista, käytä jatkossakin Haka-kirjautumista.

Jos lähettämäsi hakemus ei edelleenkään näy palvelussa, ota yhteys Findatan neuvontaan: info@findata.fi.

Voinko saada paperilaskun?

Verkkolaskutus on aina ensisijainen laskutustapa. Paperilasku on mahdollinen poikkeustapauksissa. Pääsääntöisesti laskutettavat tahot ovat kuitenkin organisaatioita, jotka vastaanottavat vain verkkolaskuja. Kysy tarvittaessa lisätietoja oman organisaatiosi taloushallinnosta.

Voiko laskutettavana tahona olla muu kuin luvansaaja?

Kyllä. Selvennä luvanhakijan ja laskutustahon välisiä epäloogisuuksia (esim. maksaja ei ole luvanhakija) hakemuksen Lisätiedot-osiossa.

Paljonko rekisterinpitäjien poimintamaksut keskimäärin ovat?

Tiedustele rekisterinpitäjien poimintakustannuksia suoraan rekisterinpitäjiltä hyödyntäen poimintakuvauslomaketta. Lataa poimintakuvauslomake tästä (Word-tiedosto, 57 kt).

Löydät poimintojen enimmäiskustannusarvioista lasketun keskiarvon, vaihteluvälin sekä mediaanin sivulta Keskimääräisiä kustannusarvioita.

Paljonko Findatan aineistonkäsittelyn kustannukset keskimäärin ovat?

Löydät aineistonkäsittelyn enimmäiskustannusarvioista lasketun keskiarvon, vaihteluvälin sekä mediaanin sivulta Keskimääräisiä kustannusarvioita. Tietoja päivitetään neljännesvuosittain.

Miksi arvonlisävero (alv) on toisissa maksuissa 0 % ja toisissa 24 %?

Findatan hinnat perustuvat Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta (finlex.fi).

Kapseli-käyttöympäristöä lukuun ottamatta palvelujen hinnat ovat omakustannearvoon perustuvia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden arvonlisävero on 0 %. Kapselin palvelujen hinnat ovat liiketaloudellisesti hinnoiteltuja maksullisia suoritteita, joihin lisätään arvonlisävero + 24 %.

Rekisterinpitäjät määrittelevät kustannuksensa itse omien säädöstensä nojalla.

Sisältävätkö rekisterinpitäjien poimintamaksut arvonlisäveron?

Riippuu rekisterinpitäjästä. Rekisterinpitäjät määrittelevät poimintakustannukset omien säädöstensä nojalla.

Voinko itse poimia aineiston omasta sairaalasta ja välttää siten rekisterinpitäjän poimintamaksun?

Kyllä voit, jos se sopii rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus määritellä itsenäisesti, millä tavalla se poiminnan suorittaa. Rekisterinpitäjällä on halutessaan oikeus käyttää tietojen poiminnassa oman organisaationsa ulkopuolista henkilötietojen käsittelijää.

Käsittelijän käyttäminen edellyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen (DPA) tekemistä henkilötietojen käsittelijän kanssa. Rekisterinpitäjä vastaa viime kädessä itse henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Henkilötietojen käsittelijä taas vastaa siitä, että se noudattaa DPA-sopimuksen ehtoja ja rekisterinpitäjän ohjeita.

Poimitut aineistot on toimitettava Findataan tietoturvallisesti siirtopalvelu Nextcloudin välityksellä, jonka jälkeen yhdistämme ja esikäsittelemme ne.

Mikä on sosiaali- ja terveystietojen ensisijaisen ja toissijaisen käytön ero?

Ensisijaisella käytöllä tarkoitetaan käyttötarkoitusta, jonka vuoksi tiedot on alun perin tallennettu asiakas- ja/tai potilasrekisteriin.

Ensisijainen käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi

 • potilaan tutkiminen, hoitaminen ja kuntoutus,
 • sosiaalihuollon asiakkaan saama palvelu ja
 • Kansaneläkelaitoksen etuuskäsittely.

Toissijaisella käytöllä tarkoitetaan samojen tietojen käyttöä muissa kuin ensisijaisissa käyttötarkoituksissa.

Lain mukaiset toissijaiset käyttötarkoitukset ovat

 • tieteellinen tutkimus,
 • tilastointi,
 • kehittämis- ja innovaatiotoiminta,
 • opetus,
 • tietojohtaminen,
 • viranomaisohjaus ja -valvonta sekä
 • viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät.

Eri käyttötarkoituksia koskevat erilaiset säädökset. Kehittämis- ja innovaatiotoimintaan on mahdollista saada ainoastaan aggregoitua tilastotietoa, josta yksilöitä ei voi tunnistaa.

Miten voin kieltää tietojeni toissijaisen käytön?

Jokaisella on oikeus omiin henkilötietoihin, joihin kuuluu myös oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. Olemme koonneet ohjeet vastustamisoikeuden käytöstä sivulle Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely.

Findata ei ole sosiaali- ja terveystietojen alkuperäinen rekisterinpitäjä. Sen vuoksi esimerkiksi Findatalle lähetetty pyyntö vastustaa henkilötietojen käyttöä ei estä kyseisten tietojen luovuttamista toissijaiseen käyttöön jonkin toisiolain 6 §:ssä mainitun rekisterinpitäjän toimesta.

Valitettavasti Suomessa ei ole keskitettyä järjestelmää, jolla tietojen toisiokäytön voisi kieltää kerralla niin, että se sitoisi kaikkia tahoja.

Voit tehdä vastustamispyynnön suoraan muille toisiolain 6 §:ssä tarkoitetuille toimijoille:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjille,
 • sosiaali- ja terveysministeriölle,
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL),
 • Kansaneläkelaitokselle (Kela),
 • Valviralle,
 • aluehallintovirastoille,
 • Työterveyslaitokselle,
 • Fimealle,
 • Tilastokeskukselle,
 • Eläketurvakeskukselle ja
 • Digi- ja väestötietovirastolle.
Myydäänkö tietojani eteenpäin?

Ei myydä. Findata on sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen, joka myöntää määräaikaisia lupia sote-tietojen toissijaiseen silloin, kun laissa säädetyt luvan edellytyksen täyttyvät.

Voidaanko tietoni luovuttaa ulkomaille?

Tietosuoja-asetus edellyttää, että EU-alueella tiedot liikkuvat vapaasti. Laki on kuitenkin laadittu siten, että tietoja käsitellään pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen keskitetyssä tietoturvallisessa käyttöympäristössä, jonne käyttöoikeuden saavat vain käyttöluvan saaneet henkilöt. Luvansaaja voi olla muuallakin kuin Suomessa. Tietoturvallinen käyttöympäristö on keskeinen tekninen keino turvata myös henkilötietojen suojaa.

Tietoja voidaan luovuttaa välttämättömistä syistä luvansaajan osoittamaan muuhun, tietoturvalliseen käyttöympäristöön. Muun ympäristön tulee kuitenkin täyttää Findatan antaman määräyksen kriteerit, sen tulee auditoitu määräystä vasten ja auditoinnista saatavan todistuksen tulee olla voimassa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ylläpitää julkista Toini-rekisteriä sille ilmoitetuista, vaatimukset täyttävistä käyttöympäristöistä. Lue lisää Valviran sivuilta: Toisiokäyttöympäristöjen rekisteri (valvira.fi).

Tietoja saisi tällöinkin käyttää vain siinä tarkoituksessa, jossa ne on luvansaajalle luovutettu. EU:n tietosuoja-asetus määrittelee sen, millä edellytyksillä tietoja voidaan luovuttaa EU:n ulkopuolelle.

Voiko sosiaali- ja terveystietoja käyttää markkinointiin tai muihin vastaaviin kaupallisiin tarkoituksiin?

Sosiaali- ja terveystietoja ei saa käyttää markkinointiin tai yksilöllisten kaupallisten palveluiden, kuten esimerkiksi vakuutusmaksujen määrittelemiseen.

Tapahtumat

11.12.2023 Teams

Sote-tietoja tutkimukseen -yhteiswebinaari

Tervetuloa Findatan ja rekisterinpitäjien yhteiseen asiakastilaisuuteen kuulemaan, miten sote-tietoja haetaan toisiokäyttöön, kuten tutkimukseen. Tilaisuudessa käydään esimerkkien kautta läpi koko prosessi lupahakemuksesta aineiston poimintaan ja tietoturvallisiin käyttöympäristöihin. Samalla kuulet vinkkejä siitä, miten vältät…
15.12.2023 Teams

Aineistoeditori-koulutus hyvinvointialueille 15.12.2023

Tervetuloa hyvinvointialueille suunnattuun koulutukseen Aineistoeditori-työkalun käytöstä perjantaina 15.12. klo 9–12. Koulutuksessa käydään läpi Aineistoeditorin käytön perusteet ja tehdään käytännön harjoitus kuvaustietojen tuomiseksi Aineistoeditoriin. Lisäksi koulutuspäivänä on mahdollisuus keskustella sote-aineistojen kuvailutyöstä yleisesti ja…
09.01.2024 Teams

Hakemusklinikka 9.1.2024

Tervetuloa sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan hakemusklinikalle tiistaina 9.1.2024 klo 13.00–14.00. Ei ennakkoilmoittautumista, liity mukaan alla olevasta linkistä. Hakemusklinikan tarkoitus on tarjota käytännönläheistä tukea niille, jotka ovat parhaillaan jättämässä tietolupahakemusta tai suunnittelevat luvan…

Uutiset

Näin lausuttiin STM:n maksuasetuksesta Findatan hintoihin

30.11.2023
Tietolupien ja palveluidemme hinnat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetukseen Sosiaali- ja terveysalan… Lue lisää Näin lausuttiin STM:n maksuasetuksesta Findatan hintoihin

STM:n maksuasetus Findatan hinnoista vuodelle 2024 on lausuttavana

13.11.2023
Tietolupien ja palveluidemme hinnat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen… Lue lisää STM:n maksuasetus Findatan hinnoista vuodelle 2024 on lausuttavana

Hallinto-oikeus: käyttöympäristövaatimus koskee myös vanhojen lupien jatkamista koskevia päätöksiä

09.11.2023
Itä-Suomen hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen asiassa, joka koskee vaatimusta tietoturvallisesta ympäristöstä tutkimusaineiston… Lue lisää Hallinto-oikeus: käyttöympäristövaatimus koskee myös vanhojen lupien jatkamista koskevia päätöksiä