Päivitetty 03.05.2024

Tietopyynnöt

Tietopyynnöllä voit hakea tilastomuotoista, anonyymia aineistoa. Tietopyynnöllä haettu tilastoaineisto toimitetaan asiakkaalle sähköisesti, eivätkä sen analysointia koske samat tietoturvavaatimukset kuin yksilötasoista aineistoa.

Findata vastaa toisiolain mukaan kaikista tietopyynnöistä huolimatta siitä, koskeeko pyyntö yhden vai useamman rekisterinpitäjän aineistoja. Poikkeuksena Tilastokeskus, kun tilastotarkoituksiin kerättyjä tietoja käytetään tilastolain (280/2004, finlex.fi) mukaisesti. Katso lisätietoja Tilastokeskuksen tilastointipalveluista (stat.fi).

Jos olet tehnyt jo aiemmin tietopyynnön, kyseistä tietopyyntöä varten poimittua aineistoa on mahdollista hyödyntää uuteen analyysiin ilman uutta poimintamaksua. Veloitamme tällöin vain päätösmaksun ja aineiston käsittelystä syntyvät kustannukset. Säilytämme aineistoja kuusi kuukautta niiden luovutuksesta, eli sinun tulee tehdä uusintapyyntö puolen vuoden sisällä siitä, kun olet vastaanottanut aineiston.

Tutustu ennen tietopyynnön lähettämistä Luvat-pääsivuun, josta löydät hyödyllistä tietoa hakemisesta.

Yleistä tietopyynnöistä

Tutustu tietopyyntöjä koskeviin yleisiin periaatteisiin, kuten mikä on salassa pidettävää ja mikä julkista. Lue lisää Yleistä tietopyynnöistä

Asiointipalveluun kirjautuminen

Tästä löydät ohjeet kirjautumiseen ja hakemuslomakkeen valitsemiseen. Lue lisää Asiointipalveluun kirjautuminen

Ohje tietopyynnön tekemiseen

Katso, mitä hakemuslomakkeella kysytään. Lue lisää Ohje tietopyynnön tekemiseen

Aineiston käsittely

Lue tietopyynnöllä saatavan aineiston käsittelemisestä. Lue lisää Aineiston käsittely

Tietoa kustannuksista

Katso ajantasainen tietopyyntöpäätösten hinnasto. Lue lisää Tietoa kustannuksista

Sosiaali- ja terveysalan tilastoaineistoja on saatavilla myös maksutta avoimena datana mm. seuraavilta organisaatioilta:

Avoindata.fi-palveluun on koottu julkisen hallinnon avointa dataa ja yhteentoimivuutta edistäviä työkaluja.

Muista nämä, ennen kuin lähetät hakemuksen

Selvitä toimivalta

Findata vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

Käsittelemme

 • Tietolupahakemuksia, kun hakemus koskee
  • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
  • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja
  • Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja 
 • Tietopyyntöjä, kun hakemus kohdistuu toisiolain alaisen rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjien sosiaali- tai terveystietoihin
 • Muutoshakemuksia, kun muutos koskee usean eri julkisen rekisterinpitäjän tai yksityisen palveluntarjoajan aineistoa

Katso hakemusapurista, mille viranomaiselle hakemus pitää lähettää.

Kuvaa ja rajaa aineisto

Määrittele haettava aineisto muuttujatasolla ja muista tietojen minimointiperiaate. Hyödynnä Aineistokatalogia (aineistokatalogi.fi) ja rekisterinpitäjien neuvontapalveluja.

Lataa Poimintakuvauslomake tästä (Word-tiedosto, 57kt).

 • Mistä ja miten kohdejoukko poimitaan? Onhan rajaus riittävän tarkka?
 • Poimitaanko verrokkeja/sukulaisia? Miten heidät määritellään?
 • Mistä rekistereistä aineisto poimitaan?
 • Mitä muuttujia poimintaan otetaan mukaan? 

Muut yhdistettävät aineistot

 • Onhan muut aineistot kuvattu hakemukselle?
 • Onhan muiden aineistojen luvat voimassa tai lupaprosessi käynnissä?
Valitse oikea hakemustyyppi

Eri tietotarpeisiin on eri hakemustyypit, valitse:

Yleistä tietopyynnöistä

Tietopyynnöt liitteineen ovat salassa pidettäviä. Välitämme rekisterinpitäjille aineiston poimintaa ja kohdejoukon muodostamista varten tarvittavat välttämättömät tiedot sekä tiedon hakijatahosta ja hakijan yhteystiedot.

Viranomaispäätökset ovat lähtökohtaisesti julkisia. Julkaisemme myönteisen tietopyyntöpäätöksen saaneista hankkeista seuraavat tiedot verkkosivuillamme:

 • päätöspäivämäärä
 • päätöksen saaja (organisaatio)
 • hankkeen nimi
 • lyhyt kuvaus tietojen käyttötarkoituksesta
 • toisiolain mukainen käyttötarkoitus.

Näitä julkisia tietoja voidaan jakaa verkkosivuilta myös muihin viestintäkanaviin.

Tuotamme tällä hetkellä joko aggregoitua taulukkomuotoista tilastotietoa tai perustunnuslukuja. Nämä tiedot poimitaan pyynnön mukaisesti yksilötasolla rekisterinpitäjiltä, jonka jälkeen muodostamme niistä anonyymin aineiston.

Tietopyyntöhakemuksessa ja hakemuksen liitteissä tulee kuvata, miten pyydetyt tilastotiedot muodostetaan ja miltä lopputulostaulukot näyttävät. Tietopyynnön sisältöä ei voi muuttaa enää sen jälkeen, kun tietopyyntöpäätös on tehty.

On hyvä huomioida, että anonymisoinnin toteuttaminen vaikuttaa valmiin tuloksen tietosisältöön eikä anonyymien tulosten tuottaminen ole mahdollista kaikissa tapauksissa, esimerkiksi hyvin pienissä kohdejoukoissa.

Asiointipalveluun kirjautuminen

Jättääksesi tietopyynnön, kirjaudu asiointipalveluumme osoitteessa asiointi.findata.fi Suomi.fi-tunnistuksen tai Haka-kirjautumisen avulla. Lisätietoa kirjautumisesta löydät sivulta Kirjaudu palveluihin.

Kirjauduthan aina käyttäen samaa tunnistautumistapaa, jotta näet lähettämäsi hakemukset ja saamasi päätökset.

Tietopyynnön voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kirjautumisen jälkeen

 1. Mene Aineistoluettelo-välilehdelle
 2. Valitse ”Hae uusia käyttöoikeuksia” -kohdasta ”Tietopyyntö: tilastotasoinen aineisto” painamalla sen oikealta puolelta ”Lisää koriin” ja jatka painamalla ”Hae
 3. Täytä hakemuslomake alla olevia ohjeita hyödyntäen ja lähetä se meille. Lähetettyä hakemusta ei valitettavasti voi enää lähettämisen jälkeen muokata. Mikäli haluat täydentää lähetettyä hakemusta, lähetä sähköpostia osoitteeseen info@findata.fi ja ilmoita hakemuksen tunnus (esim. 2022/53). Palautamme hakemuksen täydentämistä varten.

Katso myös:

Huoltokatkot
 • 18.1.2024
 • 22.2.2024
 • 21.3.2024
 • 18.4.2024
 • 23.5.2024
 • 20.6.2024
 • 18.7.2024
 • 22.8.2024
 • 19.9.2024
 • 17.10.2024
 • 21.11.2024
 • 19.12.2024
Häiriöt
 • Tällä hetkellä järjestelmä kirjaa hakijan ulos automaattisesti tietyn aikarajan jälkeen, eikä lomake tallennu automaattisesti. Suosittelemme tallentamaan keskeneräisen hakemuksen noin 15 minuutin väliajoin.
 • Internet Explorer -selaimella saattaa esiintyä häiriöitä kirjautumisessa ja käytössä. Suosittelemme muiden selainten käyttämistä.
Rajoitukset
 • Tällä hetkellä palveluihimme tunnistautuminen ja siten tietoluvan hakeminen tai tietopyynnön tekeminen on mahdollista vain henkilöille, joilla on Suomen väestötietojärjestelmään kirjattu henkilötunnus. Jos sinulla ei ole Suomen väestötietojärjestelmään kirjattua henkilötunnusta, pyydä tunnistautumislomake info@findata.fi-osoitteesta.
 • Tietolupahakemus-, muutoslupahakemus- ja tietopyyntöhakemuslomakkeita on päivitetty useita kertoja. Valitettavasti hakemuslomakkeiden vanhoilla versiolla tehtyjä hakemuksia ei voi suoraan kopioida uudeksi hakemukseksi. Pyydämme täyttämään uuden hakemuslomakkeen.

Yli puoli vuotta vanhat hakemusluonnokset poistetaan asiointipalvelusta automaattisesti

Asiointipalvelussa olevat hakemusluonnokset poistetaan automaattisesti, jos niitä ei ole muokattu tai tallennettu 180 päivään. Jos sinulla on luonnoksena oleva hakemus, jonka aiot lähettää Findatalle, tee muokkaukset ajoissa.

Suosittelemme täyttämään tai siirtämään tiedot aina uusimmalle lomakeversiolle. Luonnokset säilyvät asiointipalvelussa 180 päivää viimeisimmästä tallennuksesta.

Jos olet lisännyt sähköpostiosoitteesi asiointipalveluun, saat automaattisen sähköpostimuistutuksen 30 päivää ennen hakemusluonnoksen poistamista. Tarkista osoite asiointipalvelun asetuksista klikkaamalla ylävalikosta omaa nimeäsi.

 • Automaattinen poistaminen koskee vain niitä hakemusluonnoksia, joita ei ole lähetetty vielä kertaakaan Findatalle.
 • Jos hakemus on palautettu sinulle täydennettäväksi, sitä ei poisteta. Myöskään lähettyjä hakemuksia tai saatuja päätöksiä ei poisteta.
 • Vanhojen hakemusten poistaminen tehostaa hakemuskäsittelyä, kun vanhoille lomakeversioille täytettyjen hakemusten ja niihin tarvittavien lisätietopyyntöjen määrä vähenee.

Ohje tietopyynnön tekemiseen

1 Tietopyynnön tai hankkeen julkiset perustiedot

 • Hankkeen nimi
  • Myönteisen päätöksen saaneiden hankkeiden nimi julkaistaan Findatan verkkosivuilla. Kirjoita hankkeen nimi siten, että se ei sisällä salassa pidettävää tietoa.
 • Hankkeen lyhyt kuvaus
  • Kuvaa lyhyesti, mistä tutkimuksessa tai hankkeessa on kyse ja mihin pyydettyjä tietoja käytetään. Myönteisen päätöksen saaneiden hankkeiden lyhyt kuvaus julkaistaan Findatan verkkosivuilla. Kirjoita kuvaus siten, että se ei sisällä salassa pidettävää tietoa.

2 Hakijan tiedot

 • Hakijalla tarkoitetaan organisaatiota tai henkilöä, jolle tilastotasoista tietoa haetaan. Ilmoita yhteyshenkilön tiedot vasta kohdassa ”Yhteyshenkilön tiedot”.
 • Merkitse hakijan Y-tunnus. Jos hakijana on yksityishenkilö, merkitse kenttään 123. Jos hakijana toimiva organisaatio on sijoittunut muuhun EU/ETA-alueen valtioon kuin Suomeen, nimeä se virallisrekisteri, johon organisaatio on merkitty.

3 Yhteyshenkilön tiedot

 • Yhteyshenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka vastaa tietopyyntöä koskeviin tiedusteluihin. Yhteyshenkilön tiedot voidaan välittää tietopyynnön käsittelyn aikana rekisterinpitäjille, jos poiminta vaatii lisämäärittelyä.
 • Ilmoita yhteyshenkilön ja hakijatahon välinen sidonnaisuussuhde hakemuksessa. Suhde voi perustua esimerkiksi työ- tai virkasuhteeseen.

4 Laskutustiedot

 • Verkkolaskutus on aina ensisijainen laskutustapa. Jos laskutettava taho on eri kuin hakija, ilmoita laskutettavan tahon yhteys hankkeeseen.
 • Jos maksaja on suomalainen:
  • Verkkolaskuosoitteiston tietoja ylläpitävät suomalaiset verkkolaskun välittäjät.
  • ALV-numero muodostetaan Y-tunnuksesta, esim. 1234567-8, lisäämällä sen alkuun kaksikirjaiminen maatunnus FI ja jättämällä tunnuksesta väliviiva pois: esim. FI12345678.
 • Jos maksaja on ulkomainen:
  • Ulkomaisella maksajalla tulee olla Peppol-osoite, jotta verkkolaskutus onnistuu.
  • Jos maksajalla ei ole käytössä Peppol-osoitetta, lasku toimitetaan paperisena.

5 Tietojen käyttötarkoitus

 • Hakemuksesta saatavan kokonaiskuvan tulisi vastata ilmoitettua toisiolain mukaista käyttötarkoitusta.
 • Pyydetyn tietosisällön tulisi vastata henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta.
 • Opinnäytetyöksi katsotaan vähintään alemman korkeakoulututkinnon lopputyö. Opinnäytetyön alennettu päätöshinta koskee vain yksittäistä opinnäytetyötä. Mikäli opinnäytetyö tuotetaan osana isompaa hanketta tai hankkeessa tuotetaan useampia opinnäytetöitä, ei kyseessä ole Findatan hakemuksessa tarkoitettu opinnäytetyö vaan tutkimushanke.

Toisiolain mukaiset tietojen käyttötarkoitukset:

Tieteellinen tutkimus

Tieteellisen tutkimuksen käyttötarkoituksen on täytettävä seuraavat kriteerit:

 • Tutkimuksella on asianmukainen tutkimussuunnitelma.
 • Tutkimuksella on vastuuhenkilö tai vastuuryhmä.
 • Tutkimustulokset julkaistaan tieteellisinä julkaisuina.
 • Tutkimus tuottaa uutta tietoa.

Kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa, käsittelyn on täytettävä käyttötarkoitussidonnaisuuden vaatimus. Tämä tarkoittaa, että henkilötiedot kerätään ja käsitellään vain tietyssä, selkeästi määritellyssä ja lainmukaisessa tarkoituksessa. Tutkimussuunnitelmassa on selvitettävä, mitä tietoja tarvitaan tutkimuksen toteuttamiseksi ja kuinka nämä tiedot liittyvät tutkimuskysymyksiin.

Ohjeita hakijalle, jonka käyttötarkoitus on tieteellinen tutkimus

 1. Liitä hakemukseen ajantasainen tutkimussuunnitelma.
 2. Lisää tiivistelmä-kenttään pyydetyt tiedot. Voit käyttää apuna tutkimussuunnitelman tiivistelmää.
 3. Liitä hakemukseen tarvittaessa vastuu- tai kohdeorganisaation tutkimuslupa.
 4. Liitä hakemukseen eettisen toimikunnan lausunto, jos tutkimukseen soveltuva lainsäädäntö ja/tai tutkimusasetelma sitä edellyttävät.
Tilastointi

Jos käyttötarkoituksenasi on tilastointi, ilmoita hakemuksessa, mikä taho toteuttaisi tilastointia ja mihin tarkoitukseen.

Opetus

Kun tietojen käyttötarkoituksena on opetus, niitä käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja käsittelevän henkilöstön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiksi opiskelevien opetusaineistojen laatimiseen.

Tunnisteellisina tietoja saa käyttää opetustilanteissa ainoastaan silloin, jos opetusta ei voida toteuttaa anonyymisti. Tämä voi johtua tapauksen harvinaislaatuisuudesta, opetuksen luonteesta tai vastaavista syistä. Opetusta antavan henkilön tulee informoida opetusta seuraavia henkilöitä laissa määrätystä salassapitovelvollisuudesta ja sen rikkomisen seuraamuksista.

Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä

Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävää voi toteuttaa lähtökohtaisesti vain viranomainen.

Jos viranomainen ei ole itse tietolupahakemuksen hakija, viranomaisen tulee olla aineiston rekisterinpitäjä. Toimeksiantosuhteissa toimeksisaaja katsotaan yleensä henkilötietojen käsittelijäksi.

Kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan teknisen ja liiketoimintatiedon sekä olemassa olevan muun tiedon soveltamista ja käyttöä yhdessä toisiolaissa tarkoitettujen henkilötietojen kanssa, kun tavoitteena on kehittää uusia tai merkittävästi parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja.

Lisäksi toiminnan tarkoituksen tulee

 • edistää kansanterveyttä tai sosiaaliturvaa,
 • kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai palvelujärjestelmää,
 • suojella yksilöiden terveyttä tai hyvinvointia tai
 • turvata heidän niihin liittyviä oikeuksiaan ja vapauksiaan.

Kehittämis- ja innovaatiotoimintaan on mahdollista saada ainoastaan aggregoitua tilastotietoa, josta yksilöitä ei voi tunnistaa.

Tietojohtaminen

Tietojohtaminen on tiedon käsittelemistä palvelunantajan asiakas-, palvelu- ja tuotantoprosesseissa

 • toiminnan, tuotannon ja talouden ohjauksen,
 • johtamisen ja
 • päätöksenteon tukena.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajilla on toisiolain nojalla oikeus käsitellä omia asiakastietojaan tietojohtamista varten ilman erikseen haettavaa lupaa. Jos palveluntarjoaja haluaa verrata omaa toimintaansa muiden palveluntarjoajien toimintaan, tarvittavaa vertailuaineistoa voi hakea Findatalta aggregoituna tilastoaineistona.

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaus ja -valvonta

Sosiaali- ja terveysalan ohjaus- tai valvontaviranomainen voi hakea Findatalta aggregoitua tilastotietoa tietopyynnöllä, jos se tarvitsee toisiolain alaisia tietoja ohjaus- tai valvontatehtävänsä toteuttamiseksi.

Tiedot voidaan perustellusta pyynnöstä luovuttaa myös tunnisteellisina, jos valvontaviranomaisella on muun lain mukaan oikeus saada ne salassapitovelvoitteista riippumatta.

6 Tietopyynnön kuvaus

 • Tietopyynnön sisällön on vastattava edellä kuvattua käyttötarkoitusta. Kuvaa tietopyyntö sellaisella tarkkuudella, että se pystytään toteuttamaan pelkästään hakemuksessa ja sen liitteissä annettujen tietojen perusteella.
 • Perustele ja kuvaile, miten pyytämäsi tilaston sisältö ja siinä käytettävät muuttujat vastaavat hakemuksessa esitettyä käyttötarkoitusta ja täyttävät tietotarpeenne. Voit tarvittaessa toimittaa tiedot erillisessä liitteessä.
 • Ilmoita myös, onko kyseessä kertaluontoinen vai toistuva poiminta.

6.1 Kohdejoukon muodostus ja poimintaehtojen määrittely

 • Kuvaa kohdejoukon muodostus ja rajaa kohdejoukko käyttötarkoituksen mukaisesti.
  • Kiinnitä erityisesti huomiota siihen, mistä ja minkä rekisterinpitäjien ylläpitämistä rekistereistä ja millä kriteereillä kohdejoukko poimitaan.
  • Esimerkiksi aluerajaus voi tarkoittaa asuinpaikkaa, syntymäpaikkaa, työskentelypaikkakuntaa tai palveluiden käyttöpaikkakuntaa.
 • Määrittele kohdejoukon poiminta poimintakuvauslomakkeella (lataa Word-tiedosto, 57 kt). Myös verrokit ja sukulaiset määritellään poimintakuvauslomakkeella.

6.2 Poimintakuvaus ja tilaston muodostaminen

Mitä tietoja taulukointisuunnitelmaan tarvitaan?

Kirjaa taulukointisuunnitelmaan selkeästi ja tarkasti

 • minkä rekisterin tietoja kussakin taulukossa käytetään,
 • mitä muuttujia kyseisistä rekistereistä halutaan tilaston riveille ja sarakkeisiin ja miten nämä muuttujat ryhmitetään, summataan tai luokitetaan,
 • mitä rajauksia, esim. ikäluokittain tai vuosittain, kussakin taulukossa käytetään ja
 • mitä kohdejoukkoa kussakin taulukossa hyödynnetään.

Jos tarvitset muuttujien johtamista, kuvaile mistä rekistereistä raakamuuttujat on poimittu ja miten poimituista raakamuuttujista on tarkoitus päästä taulukossa esitettäviin tietoihin.

Kuvaa taulukoiden muodostusjärjestys. Selvennä, jos jonkun taulukon tietoja hyödynnetään toisen taulukon muodostamiseen.

Mainitse kaikki taulukoissa tarvittavat raakamuuttujat myös poimintakuvauslomakkeella (lataa Word-tiedosto, 57 kt). Tarkista, että nimet ovat vastaavat molemmissa dokumenteissa. Käytä muuttujista niiden teknisiä nimiä, jotka löytyvät Aineistokatalogista (aineistokatalogi.fi).

Voiko taulukointiin tehdä muutoksia jälkikäteen?

Taulukointisuunnitelman ulkopuolisia taulukoinnin muutoksia voidaan tehdä päätöksen jälkeen, jos

 • muutokset ovat linjassa tietopyyntöpäätöksessä kuvatun käyttötarkoituksen kanssa
 • muutokset voidaan tehdä päätöksessä kuvatulla aineistolla, ja
 • taulukoinnin karkeustaso ei muutu pienemmäksi.

Toimita muutospyyntö sähköpostilla osoitteeseen data@findata.fi 30 arkipäivän sisällä tilastoaineiston luovutuksesta.

Muutospyynnön voi toimittaa kerran kutakin toimitusta kohden ja muutokset toteutetaan viimeisimpään tilastotaulukkoon. Jos muutostyöstä aiheutuva työmäärä ylittää päätöksessä annetun enimmäiskustannusarvion, päätöksen jälkeisistä taulukoinnin muutoksista veloitetaan aineistonkäsittelyn tuntihinnan mukaisesti erikseen.

7 Lisätiedot ja liitteet

 • Voit täsmentää hakemuksen aiempia kohtia
 • Jos hakemus liittyy aiempaan Findatalla käsiteltyyn tietopyyntöösi, kerro aiemman tietopyyntöpäätöksen diaarinumero
 • Jos olet keskustellut tietopyynnöstä ennakkoon Findatan tai rekisterinpitäjien kanssa, ilmoita henkilöiden nimet organisaatiotietoineen tässä.
 • Huom! Älä liitä aineistoja hakemukseen.

8 Tietojen vahvistaminen

 • Tietopyyntöpäätöksestä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan maksuasetuksen mukainen maksu. Lisäksi lopullisiin kustannuksiin vaikuttavat rekisterinpitäjien kustannukset aineiston poimimisesta ja toimittamisesta sekä Findatan aineistokäsittelyyn käytetty työaika.
 • Katso ajantasainen hinnasto alta kohdasta Tietoa kustannuksista. Findata ja rekisterinpitäjät pidättävät oikeuden maksujen muutoksiin.
Kuinka voin nopeuttaa tietopyyntöni käsittelyä?

Hakemuksen käsittelyaikaan vaikuttaa

 • hakemuksen sisältö (erityisesti tietopyynnön kuvauksen tarkkuus),
 • hakemuskäsittelytilanne sekä
 • rekisterinpitäjien vastausajat.

Mikäli hakemukseesi liittyy epäselvyyksiä, ole tarvittaessa yhteydessä suoraan rekisterinpitäjiin ja Findatan neuvontaan käsittelyn nopeuttamiseksi.

Voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä seuraavilla tavoilla:

 • Täytä hakemus huolellisesti.
 • Määrittele tietotarve ja rekisterikohtaiset aineistopoiminnat mahdollisimman tarkkaan ennen hakemuksen lähettämistä. Toimita tyhjä esimerkkitaulukko jokaisesta pyytämästäsi tilastosta niin, että rivi- ja sarakemuuttujat on selkeästi määritelty.
 • Ota yhteyttä suoraan rekisterinpitäjiin, mikäli tarvitset lisätietoja aineistoista tai muuttujista. Rekisterinpitäjät tarjoavat toisiolain mukaisesti neuvontapalvelua omia aineistojaan koskien ja ovat niiden suhteen parhaita asiantuntijoita. Löydät lisätietoja Aineistot-sivulta. Voit myös hyödyntää Aineistokatalogia (aineistokatalogi.fi).

Tietopyynnöllä saatavan aineiston käsittely

Tietopyynnöllä voi tilata valmiin analyysin, jonka tuloksena on aggregoitua tietoa. Aineiston käsittelyn sujuvoittamiseksi toimitamme tietopyyntöaineistot CSV-muodossa (erotinmerkkinä puolipiste, merkistönä UTF-8-koodaus). Tuotamme tällä hetkellä joko aggregoitua taulukkomuotoista tilastotietoa tai perustunnuslukuja. Nämä tiedot poimitaan pyynnön mukaisesti yksilötasolla rekisterinpitäjiltä.

Findatassa yksilötasoisista tiedoista johdetaan tulokset, jotka anonymisoidaan ennen niiden toimittamista asiakkaalle. Huomioithan, että anonymisoinnin toteuttaminen vaikuttaa valmiin tuloksen tietosisältöön. Kaikissa tapauksissa – esimerkiksi hyvin pienissä kohdejoukoissa – anonyymien tulosten tuottaminen ei ole mahdollista.

Tilastoaineisto lähetetään asiakkaalle ensisijaisesti siirtopalvelu Nextcloudin välityksellä. Jos sinulla ei ole Nextcloud-tunnuksia, katso alta ohjeet niiden tilaamiseen.

Näin tilaat itsellesi Nextcloud-tunnuksen Findatassa aggregoidun tiedon vastaanottamista varten

 1. Siirry Findatan asiointipalveluun osoitteessa asiointi.findata.fi ja täytä siellä oleva lomake ”Uuden Nextcloud-tunnuksen tilaus”.
  • Kirjoita kohtaan tunniste ”Tietopyyntö”.
 2. Paina lopuksi ”Lähetä hakemus”. Painike löytyy sivun oikeasta laidasta, ”Toiminnot”-otsikon alta.
 3. Jos rekisteröitymistä varten tarvitaan lisätietoja, olemme sinuun yhteydessä.

Miten anonymisointi toteutetaan?

Anonymisointi toteutetaan niin, että yksittäistä henkilöä ei voida suoraan tai välillisesti tunnistaa tietojen perusteella eikä yhdistää yksittäistä henkilöä koskevia tietoja muuhun tietoon.

Anonymisoinnin toteuttamisessa taulukkomuotoisen tilastotiedon kohdalla käytetään tietojen karkeistamista aina, kun se on mahdollista tuloksen käyttötarkoitus huomioon ottaen.

Solujen peittämistä eli arvojen poistamista sovelletaan, jos karkeistamisella ei saada tuotettua anonyymiä tulosta.
Peittämisessä käytetään sekä herkkien, paljastumisriskissä olevien solujen ensisijaista peittämistä että täydentävää peittämistä. Täydentävällä peittämisellä estetään herkkien arvojen päättely mahdollisten marginaalisummien kautta.

Anonymisointia toteuttaessa tarkastetaan tiedot myös ryhmän paljastumisen osalta sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki tietyn ryhmän henkilöt saavat saman (arkaluontoisen) muuttujanarvon.

Anonymisoinnin toteutus perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja paljastumisriskin arviointiin. Peittäminen voidaan tehdä esimerkiksi käyttämällä herkkyyssääntönä kynnysarvoa viisi. Silloin aggregoidun tiedon tulee olla laskettu vähintään viiden henkilön tietojen perusteella. Tämä pätee sekä taulukkomuotoisen tilastotiedon että perustunnuslukujen kohdalla.

Voiko taulukointiin tehdä muutoksia jälkikäteen?

Taulukointisuunnitelman ulkopuolisia taulukoinnin muutoksia voidaan tehdä päätöksen jälkeen, jos

 • muutokset ovat linjassa tietopyyntöpäätöksessä kuvatun käyttötarkoituksen kanssa
 • muutokset voidaan tehdä päätöksessä kuvatulla aineistolla, ja
 • taulukoinnin karkeustaso ei muutu pienemmäksi.

Toimita muutospyyntö sähköpostilla osoitteeseen data@findata.fi 30 arkipäivän sisällä tilastoaineiston luovutuksesta.

Muutospyynnön voi toimittaa kerran kutakin toimitusta kohden ja muutokset toteutetaan viimeisimpään tilastotaulukkoon. Jos muutostyöstä aiheutuva työmäärä ylittää päätöksessä annetun enimmäiskustannusarvion, päätöksen jälkeisistä taulukoinnin muutoksista veloitetaan aineistonkäsittelyn tuntihinnan mukaisesti erikseen.

Tietoa kustannuksista

Tietopyyntöä koskevasta päätöksestä ja tuotetusta tilastoaineistosta peritään maksu. Findatan palvelun hinta muodostuu päätöstä koskevasta maksusta sekä tuntiperusteisesta maksusta, joka määräytyy aineiston yhdistämiseen ja käsittelyyn käytetystä työajasta.

Findatan maksujen lisäksi lopulliseen hintaan vaikuttavat rekisterinpitäjien omiin säännöksiin perustuvat maksut pyydettyjen aineistojen poiminnasta ja toimittamisesta.

Tietopyynnön käsittelyn yhteydessä pyydämme rekisterinpitäjiltä enimmäiskustannusarvion tarvittavan aineiston poiminnasta. Annamme enimmäiskustannusarvion myös Findatan aineistonkäsittelyn kustannuksista.

Välitämme arviot hakijalle ennen tietopyyntöpäätöksen tekemistä. Tilastoaineiston lopullinen hinta varmistuu vasta aineiston luovutuksen jälkeen, mutta se ei voi ylittää enimmäiskustannusarviota. Rauenneesta ja kielteisestä päätöksestä veloitetaan erillinen käsittelymaksu.

Löydät lisätietoa maksuista Hinnasto-sivulta.

Katso myös sivu Keskimääräisiä kustannusarvioita.

Tietopyyntöjen päätösmaksut

MaksuluokkaKriteeritHinta
Opinnäytetyön tietopyyntöpäätösHakemuksessa on kyse tutkimusprojektista, josta tuotetaan yksi opinnäytetyö.

Jos hankkeessa tuotetaan useita opinnäytetöitä tai muita opinnäytetyöhön liittymättömiä tuotoksia, opinnäytetöiden alennettua hintaa ei sovelleta.
250,00 euroa
Tietopyyntöpäätös tutkijalähtöiseen tutkimukseenHakijan toimipaikka on Suomessa tai muussa EU- tai Eta-maassa ja kyse on ilman ulkopuolista rahoitusta tai julkisen terveydenhuollon toimintayksikön, korkeakoulun, tutkimuslaitoksen tai muun julkisen tai yleishyödyllisen yhteisön rahoituksella toteutettavasta tutkijalähtöisestä tutkimuksesta.1 250,00 euroa
TietopyyntöpäätösKaikki muut tietopyyntöpäätökset.  2 500,00 euroa
Tietopyyntöpäätöksistä ei peritä arvonlisäveroa.

Katso myös

Myönnetyt luvat

Katso listaus myönteisistä tietoluvista, muutosluvista ja tietopyyntöpäätöksistä. Lue lisää Myönnetyt luvat

Anna palautetta

Voit jättää palautetta toiminnastamme tältä sivulta löytyvällä lomakkeella. Lue lisää Anna palautetta

Aineistot

Katso, mitä aineistoja Findatan kautta on saatavilla. Lue lisää Aineistot