Päivitetty 05.04.2022

Hakemusapuri

Hakemusapurin avulla selvität, mistä toisiolain mukainen tietolupa tai muutoslupa haetaan.

Valitse, mistä tietoja haetaan

Lupa haetaan kyseiseltä rekisterinpitäjältä, mikäli haettaviin tietoihin ei yhdistetä muita toisiolain alaisia tietoja. Poikkeuksena ne rekisterinpitäjät, jotka ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle.

Katso: Siirtyneet lupatoimivallat

Huomioithan, että vastaamme tietolupa- ja muutoshakemuksista aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

Lupa/luvat haetaan kyseisiltä rekisterinpitäjiltä.

Vastaamme Digi- ja väestötietoviraston, Eläketurvakeskuksen ja/tai Tilastokeskuksen toisiolain alaisten tietojen tietoluvista vain, jos niitä yhdistetään

  • muiden toisiolain piirissä olevien julkisten organisaatioiden tietoihin
  • Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin tai
  • yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoihin.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja päätöksestä, kun se koskee usean julkisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän tietoja.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

  • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
  • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja tai
  • Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja.

Lupa haetaan Findatalta.

Aluehallintovirastot ja THL ovat siirtäneet toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle.

THL:n osalta lupatoimivallan siirto ei koske sen

  • sisäistä lupahallintaa
  • tilastoviranomaisena keräämiä tietoja
    eikä
  • THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

  • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
  • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän tietoja tai
  • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja.