Hyvinvointialueet

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö eli toisiokäyttö liittyy hyvinvointialueisiin.

Mitä on sote-tietojen toissijainen käyttö?

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kerättyjen tietojen toissijaisella käytöllä tarkoitetaan tietojen käyttöä muissa kuin ensisijaisissa käyttötarkoituksissa. Lue lisää Mitä on sote-tietojen toissijainen käyttö?

Hyvinvointialueiden tehtävät toisiokäytössä

Hyvinvointialueet ovat 1.1.2023 lähtien oman alueensa sote-tietojen rekisterinpitäjiä ja vastaavat lakisääteisesti tietyistä tehtävistä toisiokäyttöön liittyen. Lue lisää Hyvinvointialueiden tehtävät toisiokäytössä

Toisiokäyttöä koskevat määräykset

Findata on antanut kolme toisiolain mukaista määräystä, jotka koskevat rekisterinpitäjiä sekä tietoturvallisten käyttöympäristöjen palveluntarjoajia. Lue lisää Toisiokäyttöä koskevat määräykset

Mitä on sote-tietojen toissijainen käyttö?

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kerättyjen tietojen toissijaisella käytöllä tarkoitetaan tietojen käyttöä muissa kuin ensisijaisissa käyttötarkoituksissa.

Toissijaista käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä eli ns. toisiolaki (552/2019). Lain mukaiset toissijaiset käyttötarkoitukset ovat:

 • Tieteellinen tutkimus
 • Tilastointi
 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
 • Opetus
 • Tietojohtaminen
 • Viranomaisohjaus ja -valvonta sekä
 • Viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät

Ensisijaisella käytöllä tarkoitetaan tietojen käyttöä siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on alun perin tallennettu asiakas- ja/tai potilasrekisteriin.

Ensisijainen käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi potilaan tutkiminen, hoitaminen ja kuntoutus tai vastaavasti sosiaalihuollon asiakkaan saama palvelu.

Lue toisiokäytöstä lisää sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: https://stm.fi/sote-tiedon-hyodyntaminen

Toisiolaki Finlexissä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552

Hyvinvointialueiden tehtävät toisiokäytössä

Hyvinvointialueet ovat 1.1.2023 lähtien oman alueensa sote-tietojen rekisterinpitäjiä, ja vastaavat lakisääteisesti mm. seuraavista tehtävistä kyseisten tietojen toisiokäyttöön liittyen:​

 1. Neuvontapalvelu luvanhakijoille / tietojen käyttäjille (toisiolaki 13 §)​
 2. Aineistokuvaukset rekisterien tietosisällöistä Findatan määräyksen mukaisesti (12 §määräys)​
 3. Aineistojen poiminnat ja niihin liittyvät kustannusarviot (36 §50 §)​
 4. Tietoluvasta päättäminen, jos hakemus koskee vain kyseisen rekisterinpitäjän sote-tietoja ja niihin ei yhdistetä muita toisiolain alaisia aineistoja (11 §44 §).​ Tietolupahakemuksen ja tiedonhyödyntämissuunnitelman tietosisällöistä on annettu määräys.

Aineistot saa luovuttaa analysoitavaksi ainoastaan auditoituun tietoturvalliseen käyttöympäristöön (20 §), ympäristöt on listattu Valviran Toini-rekisterissä

Toisiolaki mahdollistaa rekisterinpitäjän omien tietojen hyödyntämisen oman organisaation tietojohtamiseen ilman tietolupaa (41 §)​

Jos usean rekisterinpitäjän tietoja yhdistetään, lupa haetaan aina Findatalta (11 §)​

Hyvinvointialue rekisterinpitäjänä: ilmoita meille toisiokäyttöön liittyvät yhteystiedot

Tarvitsemme hyvinvointialueiden yhteystietoja poimintapyyntöjä, kustannusarvioita ja aineistotoimituksia varten​. Yhteystiedoksi riittää esim. sähköpostiosoite tai ryhmäpostilaatikko ja palveluiden yhteyshenkilöiden nimet. Voit lähettää yhteystiedot osoitteeseen info@findata.fi.

Toisiokäyttöä koskevat määräykset

Findata on antanut kolme toisiolain mukaista määräystä, jotka koskevat rekisterinpitäjiä sekä tietoturvallisten käyttöympäristöjen palveluntarjoajia. Määräykset ovat voimassa toistaiseksi ja ovat luonteeltaan päivittyviä.

Alla lyhyt kuvaus kustakin määräyksestä. Itse määräykset löytyvät sisältöineen myös aihesivuilta Aineistot, Luvat ja Kapseli®.

Aineistokuvauksia koskeva määräys

Findatan määräys 1/2021: Aineistokuvausten tietosisällöt, käsitteet ja tietorakenteet

 • Toisiolain piirissä olevien organisaatioiden on laadittava aineistokuvaukset tietovarantojensa tietosisällöistä
 • Näihin organisaatioihin kuuluvat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset palvelunjärjestäjät
 • Aineistokuvausmääräyksen tavoitteena on määritellä yhteiset aineistokuvausperiaatteet sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjien aineistojen ja niiden sisältämien tietojen kuvaamiselle

Tietoturvallisia käyttöympäristöjä koskeva määräys

Findatan määräys 1/2022: Muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavat vaatimukset

 • Tietoluvalla saatavien aineistojen luovuttaminen on sallittua ainoastaan määräyksen vaatimukset täyttäviin, auditoituihin käyttöympäristöihin.
 • Vaatimukset edellyttävät vastaavaa tietoturvan tasoa kuin Findatan omassa Kapseli-käyttöympäristössä.
 • Valvira ylläpitää julkista Toini-rekisteriä sille ilmoitetuista, vaatimukset täyttävistä käyttöympäristöistä.

Tietolupahakemuksia koskeva määräys

Findatan määräys 2/2022: Tietolupahakemuksen ja tiedonhyödyntämissuunnitelman tietosisällöt ja tietorakenteet

 • Määräys kuvaa tietolupahakemuksen ja tiedonhyödyntämissuunnitelman tietosisällöille ja tietorakenteille asetettavat vaatimukset.
 • Määräys koskee kaikkia rekisterinpitäjiä, jotka myöntävät aineistoihinsa tietolupia toisiolain nojalla.
 • Rekisterinpitäjän tulee huolehtia hakemuslomakkeen ajantasaisuudesta varmistamalla, että se vastaa kulloinkin voimassa olevia vaatimuksia.

Hyvinvointialueille suunnatut tilaisuudet

Infotilaisuus 23.11.2022  –  Hyvinvointialueet ja sote-tietojen toisiokäyttö

12.10.2022
Tervetuloa Findatan infotilaisuuteen, jonka aiheena on hyvinvointialueet ja sote-tietojen toissijainen käyttö (toisiokäyttö). Findata on sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen, jonka toiminta perustuu toisiolakiin eli lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (2019/552). Tilaisuus on tarkoitettu hyvinvointialueiden edustajille. Ei… Lue lisää Infotilaisuus 23.11.2022  –  Hyvinvointialueet ja sote-tietojen toisiokäyttö

Infotilaisuus hyvinvointialueille: sote-tietojen toisiokäyttö

12.10.2022
Tervetuloa hyvinvointialueille tarkoitettuun infotilaisuuteen, jonka aiheena on hyvinvointialueet ja sote-tietojen toissijainen käyttö (toisiokäyttö). Tule kuulemaan hyvinvointialueiden toisiokäyttöön liittyvistä tehtävistä ja yhteistyöstä Findatan eli sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen välillä. Ei ennakkoilmoittautumista, liity mukaan… Lue lisää Infotilaisuus hyvinvointialueille: sote-tietojen toisiokäyttö

Infotilaisuus hyvinvointialueille: sote-tietojen toisiokäyttö

12.10.2022
Tervetuloa Findatan infotilaisuuteen, jonka aiheena on hyvinvointialueet ja sote-tietojen toissijainen käyttö (toisiokäyttö). Findata on sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen, jonka toiminta perustuu toisiolakiin eli lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (2019/552). Tilaisuus on tarkoitettu hyvinvointialueiden edustajille. Ei… Lue lisää Infotilaisuus hyvinvointialueille: sote-tietojen toisiokäyttö

Uusimmat uutiset

Uutta Kapselissa: Linux-käyttöjärjestelmä ja aineiston säilytyspalvelu

29.03.2023
Findatan Kapseli on saatavilla nyt myös Linux-käyttöjärjestelmällä. Lisäksi olemme julkaisseet palvelun Kapselissa… Lue lisää Uutta Kapselissa: Linux-käyttöjärjestelmä ja aineiston säilytyspalvelu

Valvira on siirtänyt toisiolain mukaisen lupatoimivaltansa Findatalle

23.03.2023
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on siirtänyt 17.3.2023 toisiolain mukaisen… Lue lisää Valvira on siirtänyt toisiolain mukaisen lupatoimivaltansa Findatalle

Findatan palveluissa häiriöitä, jotka aiheuttavat viiveitä aineiston käsittelyyn ja tulosten anonymiteetin varmistukseen

03.03.2023
Lähiaikoina Findatan Kapseli-käyttöympäristöissä ja asiointipalvelussa on esiintynyt häiriöitä. Palveluntuottaja CSC selvittää häiriöiden… Lue lisää Findatan palveluissa häiriöitä, jotka aiheuttavat viiveitä aineiston käsittelyyn ja tulosten anonymiteetin varmistukseen