Startsidan

Finlands tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata Findata

Vi främjar sekundär användning av finska social- och hälsouppgifter, förenklar ansökan om datatillstånd och förbättrar dataskyddet för individen.

Vi förnyar vår hemsida. Det nya innehållet på den här sidan är ännu inte översatt för det begärda språket.

Flaggskeppsforskningen går djupt in i cellen – målet är att göra genombrott i den individuella cancerbehandlingen genom att kombinera geninformation och patientens övriga hälsouppgifter

11.01.2023
Forskarteamet iCAN producerar ny information och söker lösningar på cancersjukdomar som ökar globalt. Forskarteamet söker nya kopplingar mellan genförändringarna i cancertumören och beteendet i de friska vävnaderna med hjälp av registeruppgifter…. Läs mer Flaggskeppsforskningen går djupt in i cellen – målet är att göra genombrott i den individuella cancerbehandlingen genom att kombinera geninformation och patientens övriga hälsouppgifter

Ansöknings- och beslutsstatistik 18.12.2022

905

Begäran om information

53 % dataanvändningstillstånd
38 % ansökan om ändring
9 % begäran om information

726

besluts

77 % positiv
22 % upphöra
1 % överföring av administrativ saken

179

äppna ansökningar

40 % under behandling
34 % under förbesiktning
26 % väntande ansökningar

Handläggningstider för ansökningar

Tyvärr har vi kö, se uppskattade kötider nedan.

Dataanvändningstillstånd: förbesiktigad ansökningar cirka 2-3 månader, ansökningar som behöver kompletteras cirka 11 månader från det ursprungliga inlämningsdatumet
Begäran om information : cirka 6 månader
Ansökan om ändring: cirka 1 månad