Startsida

Finlands tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata Findata främjar sekundär användning av finländska social- och hälsovårdsuppgifter, förenklar behandlingen av tillstånd för data och förbättrar individens dataskydd.

Aktuellt

Kraven på informationssäkra driftmiljöer träder i kraft 1.5.2021 – se Findatas riktlinjer för ansökningar och ändringstillstånd

30.04.2021
Paragraferna i lagen om sekundär användning angående kraven på informationssäkra driftmiljöer tillämpas från och med 1.5.2021 i enlighet med övergångsbestämmelserna i lagen. Material på individnivå som grundar sig på dataanvändningstillstånd får från… Läs mer Kraven på informationssäkra driftmiljöer träder i kraft 1.5.2021 – se Findatas riktlinjer för ansökningar och ändringstillstånd

Findata har utfärdat en föreskrift om materialbeskrivningar för sekundär användning av social- och hälsovårdsdata

01.02.2021
Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata Findata har utfärdat en föreskrift om materialbeskrivningarnas datainnehåll, begrepp och datastrukturer. Föreskriften berör sekundär användning av social- och hälsovårdsdata. I 6 § i lagen om sekundär användning nämns… Läs mer Findata har utfärdat en föreskrift om materialbeskrivningar för sekundär användning av social- och hälsovårdsdata

Findata börjar efter årsskiftet ta emot ansökningar som gäller uppgifter i Kanta-tjänsterna

01.12.2020
Från och med 1.1.2021 är det möjligt att ansöka om tillstånd för sekundär användning av uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna. I början är det tillgängliga datamaterialet snävt, men utbudet breddas… Läs mer Findata börjar efter årsskiftet ta emot ansökningar som gäller uppgifter i Kanta-tjänsterna

Tjänster

Dataanvändningstillstånd

Vi beviljar tillstånd och tillhandahåller material när du behöver material från flera olika personuppgiftsansvariga.

Ansök om ett datatillstånd

Begäran om information

Med en begäran om information kan du ansöka om statistiskt material som vi sammanställer.

Läs mer

Behandling av personuppgifter

Vi förbättrar materialens informationssäkerhet och medborgarnas dataskydd.

Läs mer

Vad är Findata?

Vi är en ”one-stop shop” för användning av social- och hälsovårdsdata, vars verksamhet grundar sig på lagen om sekundär användning.

Läs mer

Ansöknings- och beslutsstatistik 8.12.2021

Ansökningar: 606

  • Dataanvändningstillstånd: 347
  • Begäran om information: 60
  • Ansökan om ändring: 199

Besluts: 408

  • Positiv: 297
  • Negativ: 1
  • Upphöra: 101
  • Överföring av administrativ saken: 9

Öppna ansökningar: 198

  • Ansökningar under behandling: 58
  • Väntande ansökningar: 140

Tyvärr har vi kö, se uppskattade kötider nedan

Dataanvändningstillstånd: cirka 8 månader
Begäran om information : cirka 5 månader
Ansökan om ändring: cirka 2 månader

Mer information om behandlingprocessen finns i Behandling av ansökningar och material.