Startsidan

Finlands tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata Findata

Vi främjar sekundär användning av finska social- och hälsouppgifter, förenklar ansökan om datatillstånd och förbättrar dataskyddet för individen.

Vi förnyar vår hemsida. Det nya innehållet på den här sidan är ännu inte översatt för det begärda språket.

Forskare analyserar patient- och registeruppgifter om tusentals diabetiker för att förbättra livskvaliteten – cirka en tredjedel av typ 1-diabetikerna har njursjukdom

12.05.2022
FinnDiane-uppföljningsstudien som pågått i över 20 år ger en helhetsbild av orsakerna till tilläggssjukdomar hos typ 1-diabetiker. ”Vi har sökt material i samma register nästan under hela projektet, så det nya ansökningssättet kan ta tid att vänja sig vid”, säger projektets äldre forskare Valma Harjutsalo. Läs mer Forskare analyserar patient- och registeruppgifter om tusentals diabetiker för att förbättra livskvaliteten – cirka en tredjedel av typ 1-diabetikerna har njursjukdom

Ansöknings- och beslutsstatistik 23.5.2022

741

Begäran om information

55 % dataanvändningstillstånd
36 % ansökan om ändring
9 % begäran om information

542

besluts

75 % positiv
23 % upphöra
2 % överföring av administrativ saken

199

äppna ansökningar

37 % under behandling
12 % under förbesiktning
51 % väntande ansökningar

Handläggningstider för ansökningar

Tyvärr har vi kö, se uppskattade kötider nedan.

Dataanvändningstillstånd: cirka 10 månader, förbesiktigad cirka 4-5 månader
Begäran om information : cirka 5 månader
Ansökan om ändring: cirka 1-2 månader