Startsidan

Finlands tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata Findata

Vi främjar sekundär användning av finska social- och hälsouppgifter, förenklar ansökan om datatillstånd och förbättrar dataskyddet för individen.

Vi förnyar vår hemsida. Det nya innehållet på den här sidan är ännu inte översatt för det begärda språket.

Forskarteam minskar klyftan mellan klinisk forskning och registerforskning – målet är en reform av forskningen i cancerläkemedel

21.07.2022
MedEngine Oy:s vetenskapliga seniorkonsult Heidi Loponen utnyttjar registeruppgifterna i en undersökning som syftar till att bekräfta användbarheten av den matematiska modellen för cancerbehandlingar. ”Om modellen konstateras vara fungerande kan forskningsdata om cancerbehandlingen i framtiden produceras med ett mindre antal patienter och på ett mer etiskt sätt”, berättar Loponen. Läs mer Forskarteam minskar klyftan mellan klinisk forskning och registerforskning – målet är en reform av forskningen i cancerläkemedel

Ansöknings- och beslutsstatistik 26.9.2022

831

Begäran om information

54 % dataanvändningstillstånd
38 % ansökan om ändring
8 % begäran om information

623

besluts

76 % positiv
23 % upphöra
1 % överföring av administrativ saken

208

äppna ansökningar

43 % under behandling
16 % under förbesiktning
41 % väntande ansökningar

Handläggningstider för ansökningar

Tyvärr har vi kö, se uppskattade kötider nedan.

Dataanvändningstillstånd: cirka 12 månader, förbesiktigad cirka 1-2 månader
Begäran om information : cirka 5 månader
Ansökan om ändring: cirka 1-2 månader