Startsidan

Finlands tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata Findata

Vi främjar sekundär användning av finska social- och hälsouppgifter, förenklar ansökan om datatillstånd och förbättrar dataskyddet för individen.

Vi förnyar vår hemsida. Det nya innehållet på den här sidan är ännu inte översatt för det begärda språket.

Forskarteam minskar klyftan mellan klinisk forskning och registerforskning – målet är en reform av forskningen i cancerläkemedel

21.07.2022
MedEngine Oy:s vetenskapliga seniorkonsult Heidi Loponen utnyttjar registeruppgifterna i en undersökning som syftar till att bekräfta användbarheten av den matematiska modellen för cancerbehandlingar. ”Om modellen konstateras vara fungerande kan forskningsdata om cancerbehandlingen i framtiden produceras med ett mindre antal patienter och på ett mer etiskt sätt”, berättar Loponen. Läs mer Forskarteam minskar klyftan mellan klinisk forskning och registerforskning – målet är en reform av forskningen i cancerläkemedel

Ansöknings- och beslutsstatistik 23.5.2022

741

Begäran om information

55 % dataanvändningstillstånd
36 % ansökan om ändring
9 % begäran om information

542

besluts

75 % positiv
23 % upphöra
2 % överföring av administrativ saken

199

äppna ansökningar

37 % under behandling
12 % under förbesiktning
51 % väntande ansökningar

Handläggningstider för ansökningar

Tyvärr har vi kö, se uppskattade kötider nedan.

Dataanvändningstillstånd: cirka 12 månader, förbesiktigad cirka 4-5 månader
Begäran om information : cirka 5 månader
Ansökan om ändring: cirka 1-2 månader