Startsidan

Finlands tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata Findata

Vi främjar sekundär användning av finska social- och hälsouppgifter, förenklar ansökan om datatillstånd och förbättrar dataskyddet för individen.

Vi förnyar vår hemsida. Det nya innehållet på den här sidan är ännu inte översatt för det begärda språket.

Flaggskeppsforskningen går djupt in i cellen – målet är att göra genombrott i den individuella cancerbehandlingen genom att kombinera geninformation och patientens övriga hälsouppgifter

11.01.2023
Forskarteamet iCAN producerar ny information och söker lösningar på cancersjukdomar som ökar globalt. Forskarteamet söker nya kopplingar mellan genförändringarna i cancertumören och beteendet i de friska vävnaderna med hjälp av registeruppgifter…. Läs mer Flaggskeppsforskningen går djupt in i cellen – målet är att göra genombrott i den individuella cancerbehandlingen genom att kombinera geninformation och patientens övriga hälsouppgifter

Inkomna ansökningar och beslut fattade 2023, uppdaterad 2 oktober 2023

67

Dataanvändningstillstånd

Andel 2023: 32 %
År 2022: 126 pcs (47%)
Totalt: 548 pcs

108

Ändringstillstånd

Andel 2023: 52 %
År 2022: 127 pcs (47%)
Totalt: 450 pcs

33

Begäran om uppgifter

Andel 2023: 16 %
År 2022: 17 pcs (6%)
Totalt: 111 pcs

253

beslut

Positiva: 80 %
Upphörä: 19 %
År 2022: 284 pcs
Totalt: 975 pcs

Ansökningsbehandling

Tyvärr har vi kö för att behandla ansökningar. Se beräknade väntetider nedan.

Du kan se tidsuppskattningen för att fylla i ansökan när du lägger ihop vänte- och handläggningstiderna för stegen nedan. Handläggningstiden kan variera mycket, eftersom den också påverkas av sökandes och registratorers svarstider.

Datainsamling görs först efter att beslut har fattats, mer information om databehandling hittar du på sidan Tillstånd. Läs även hur du kan snabba upp handläggningen av din ansökan.

9

förhandsvisning

Beräknade väntetider


Dataanvändningstillstånd: ca 5–10 dagar
Kö till personlig vägledning: 3–4 månader

41

förvänta

Beräknade väntetider

Dataanvändningstillstånd: ca 3–4 månader
Ändringstillstånd: ca 2 veckor
Begäran om uppgifter: ca 4–5 månader

75

behandling

Beräknade handläggningstider

Dataanvändningstillstånd: 3,5 månader
Ändringstillstånd: 2–5 veckor
Begäran om uppgifter: –