Uppdaterad 25.04.2023

Beviljade tillstånd

På den här sidan hittar du Findatas datatillstånd, ändringstillstånd och beslut om begäran om information för sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter. Listorna kan till vissa delar vara bristfälliga.

Inkomna ansökningar och beslut fattade 2024, uppdaterad 22 maj 2024

39 Dataanvändningstillstånd
Andel 2024: 38 %
År 2023: 85 pcs (29 %)
Totalt: 605 pcs
63 Ändringstillstånd
Andel 2024: 55 %
År 2023: 173 pcs (58 %)
Totalt: 578 pcs
12 Begäran om uppgifter
Andel 2024: 11 %
År 2023: 38 pcs (13 %)
Totalt: 128 pcs
139 beslut
Positiva: 92 %
Upphörä: 8 %
År 2023: 351 pcs
Totalt: 1212 pcs

Tillstånd och beslut om begäran om uppgifter per år

Dataanvändsningstillstånd 2022

18.12.2023 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) Osa-aikatyön vaikutus terveyteen ja työssä jatkamiseen vanhemmilla työntekijöillä

Myönnetty: 18.12.2023
Voimassa: 31.12.2026

Lupaan tehdyt muutokset: voimassaoloajan jatkaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Eläketurvakeskus, Kela, Tilastokeskus

20.12.2023 Turun yliopisto FinnBrain Birth Cohort Study

Myönnetty: 20.12.2023
Voimassa: 31.12.2035

Lupaan tehdyt muutokset: voimassaoloajan jatkaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: THL

20.12.2023 Turun yliopisto lkääntyneiden sydän- ja verisuonisairastuvuus ja kuolleisuus – seurantatutkimus

Myönnetty: 20.12.2023
Voimassa: 31.12.2032

Lupaan tehdyt muutokset: voimassaoloajan jatkaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

21.12.2023 MedEngine Oy Characterization of real-world treatment practices and outcomes in patients with chronic heart failure (CHF) and reduced ejection fraction: a retrospective registry study and patient survey in Finland

Myönnetty: 21.12.2023
Voimassa: 31.12.2027

Lupaan tehdyt muutokset: voimassaoloajan jatkaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

20.12.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialue Diabetespotilaan hoitoketjun toimivuus ja kustannukset

Myönnetty: 20.12.2023

Lupaan tehdyt muutokset: muutos henkilötietojen käsittelijöihin

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

20.12.2023 Oulun yliopisto Vastustuskykyinen kaupunki. Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä (RECIPE)

Myönnetty: 20.12.2023

Lupaan tehdyt muutokset: muutos henkilötietojen käsittelijöihin

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

20.12.2023 HUS Maternal and neonatal outcome of women with peripartum cardiomyopathy

Myönnetty: 20.12.2023

Lupaan tehdyt muutokset: tietojen lisäys

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

18.12.2023 Yksityishenkilö Lastensuojelun sosiaalityön ja nuorisopsykiatrian yhteistutkiminen ja -kehittäminen Länsi- ja Itä-Suomessa (LANUPS)

Myönnetty: 18.12.2023

Lupaan tehdyt muutokset: muutos henkilötietojen käsittelijöihin

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

18.12.2023 Helsingin Yliopisto Hormonaalinen ehkäisy: hyödyt ja haitat Suomessa – etenevä kansallinen rekisteritutkimus

Myönnetty: 18.12.2023

Lupaan tehdyt muutokset: tietojen lisäys

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

15.12.2023 Kansaneläkelaitos Kehitysvammaisten lääkehoito ja asumispalvelut Suomessa

Myönnetty: 15.12.2023

Lupaan tehdyt muutokset: muutos henkilötietojen käsittelijöihin

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

15.12.2023 Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta Lääkeaineiden käytön yhteys syöpäpotilaan ennusteeseen

Myönnetty: 15.12.2023

Lupaan tehdyt muutokset: muutos henkilötietojen käsittelijöihin

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

15.12.2023 Oriola Long Acting Injectable Buprenorphine Use in Finland

Myönnetty: 15.12.2023
Voimassa: 15.03.2024

Lupaan tehdyt muutokset: voimassaoloajan jatkaminen

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

14.12.2023 Itä-Suomen Yliopisto DEVELOPMENT, OPTIMISATION & IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS FOR REAL- WORLD DATA ANALYSES IN REGULATORY DECISION-MAKING & HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT ALONG THE PRODUCT LIFECYCLE (REAL4REG)

Myönnetty: 14.12.2023

Lupaan tehdyt muutokset: muutos henkilötietojen käsittelijöihin

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

13.12.2023 Helsingin yliopisto FinnGen

Myönnetty: 13.12.2023

Lupaan tehdyt muutokset: muutos henkilötietojen käsittelijöihin

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

08.12.2023 Helsingin yliopisto THE HELSINKI HEALTH STUDY: a longitudinal study on health and wellbeing among employees and retirees

Myönnetty: 08.12.2023

Lupaan tehdyt muutokset: muutos henkilötietojen käsittelijöihin, tietojen lisäys

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

07.12.2023 Työterveyslaitos Työkyvyn tila Suomessa

Myönnetty: 07.12.2023

Lupaan tehdyt muutokset: muutos henkilötietojen käsittelijöihin

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

30.10.2023 Karolinska Institutet Antibiotics, maternal metabolic and perinatal complications and subsequent risk for psychiatric disorders, diabetes and obesity in childhood and adolescence

Myönnetty: 30.10.2023

Lupaan tehdyt muutokset: tietojen lisäys

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

28.11.2023 Helsingin Yliopisto Socioeconomic and family dynamics of health, well-being and mortality in Finland

Myönnetty: 28.11.2023

Lupaan tehdyt muutokset: muutos henkilötietojen käsittelijöihin

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

24.11.2023 Medaffcon Oy FINLeukemia: RWE study on Finnish patients with chronic lymphocytic leukemia and non-Hodgkin’s lymphomas – Patient characteristics, treatment praxis, HCRU and utilization of machine learning tools to identify novel risk factors

Myönnetty: 24.11.2023

Lupaan tehdyt muutokset: tietojen lisäys

Alkuperäisen luvan myöntäjä: Findata

29.01.2024 Koivu Medical Oy Kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksella kuvatut nilkka- ja jalkateräpotilaat Turun Pohjola Sairaalassa/Pihlajalinna Turku Kupittaalla vuosina 2018-2022

Issued: 29.01.2024
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tämän tieteellisen tutkimuksen tarkoitus on retrospektiivisesti selvittää Turun Pohjola Sairaalassa (myöhemmin Pihlajalinna Turku Kupittaa) kartiokeilatietokonetomografiakuvauksen vaikutusta nilkka- ja jalkateräpotilaiden hoidon valintaan ja jatkohoidon suunnitteluun.

23.01.2024 RemedyBytes Oy Terveydenhuoltojärjestelmän kuormitus -tilastointihanke

Myönnetty: 23.01.2024
Voimassa: 31.12.2028
Käyttötarkoitus: Tilastointi

Sairastavuuden, hoitomenetelmien ja muiden keskeisten terveydenhuoltojärjestelmää kuormittavien tekijöiden analysointi valituille potilasryhmille.

23.01.2024 Helsingin Yliopisto Take-up and Effects of Rehabilitative Psychotherapy: Evidence from Compensation Change

Myönnetty: 23.01.2024
Voimassa: 01.01.2029
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Tietoja kunt. psykoterapian korvauksista käytetään kohderyhmän tunnistamiseen ja osallistumisen arviointiin (yksi lopputulema). Terveydenhuollon käyntitietoja käytetään hoidon vaikutusten tutkimiseen. Tätä varten tarvitaan koko tutkimusryhmältä tiedot kaikista käynneistä, jotta voidaan arvioida miten nämä liittyvät hoitoon. Sama koskee lääketietoja, niiden avulla voidaan arvioida myös millaista muuta hoitoa henkilö sai mielenterveyden ongelmiin sekä vaikuttiko terapia näiden tarpeeseen.

17.01.2024 Helsingin yliopisto Vapautuneiden vankien sosiaalinen integraatio, terveys ja kuolleisuus: Rekisteritutkimus vankeusajan sisällöstä ja pitkän aikavälin lopputulemista

Myönnetty: 17.01.2024
Voimassa: 31.12.2027
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa tutkitaan vankeuden täytäntöönpanoa ja vankien vapautumisen jälkeistä elämää Vankitietojärjestelmästä poimitun v. 2006–2021 vapautuneiden vankien aineistolla, johon yhdistetään tietoja Tilastokeskuksen ja Findatan rekisteriaineistoista. Aineiston avulla analysoidaan työssäkäyntiä, terveyttä ja kuolleisuutta pitkään vapautumisen jälkeen. Vastaavasti voimme tutkia vapautuneiden vankien vankeuskausien sisältöjä (mm. kuntoutus ja työtoiminta) aikaisempaa tarkemmin.

17.01.2024 Yksityishenkilö Selkäkirurgian trendit syöpäpotilailla Suomessa 1994–2020

Myönnetty: 17.01.2024
Voimassa: 01.01.2027
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

Selvitämme hoitoilmoitusrekisterin ja syöpärekisterin avulla leikkausmäärien ja -menetelmien muuttumista Suomessa syöpäpotilailla 1994–2021 välisenä ajanjaksona. Edelleen selvitämme kehitystä rangan primaarikasvainten ja metastaasien osalta sekä syöpäpotilaiden syöpään liittymättömien selkäleikkausten osalta. Arvioimme myös eloonjäämisaikojen kehitystä metastaasikirurgian jälkeen.

12.01.2024 Yksityishenkilö Fyysisten ja sosiaalisten ympäristötekijöiden yhteys lasten ja nuorten oppimishyvinvointiin, sosiaaliseen tukeen sekä oppimistuloksiin

Myönnetty: 12.01.2024
Voimassa: 24.12.2024
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

06.10.2022 IQVIA Technology Solutions Finland Oy Usage of anti-PD-1- ja anti-PD-L1 drugs per indication since 2019

Myönnetty: 06.10.2022
Käyttötarkoitus: Tilastointi

02.11.2022 NHG Finland Oy Herpes Zoster – Cost of Illness study

Myönnetty: 02.11.2022
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

20.02.2023 Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal) Research Infrastructures Services Reinforcing Air Quality Monitoring Capacities in European Urban & Industrial AreaS (RI-URBANS)

Myönnetty: 20.02.2023
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

09.03.2023 Success Clinic Oy Repatha, xgeva, prolia ja muiden lääkkeiden käyttö

Myönnetty: 09.03.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

09.03.2023 MedEngine Oy Pälvikalju-potilaiden terveyspalvelukäyttö Suomessa 2008–2021

Myönnetty: 09.03.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

09.03.2023 Success Clinic Oy Melatoniinin ja muiden lääkkeiden yhteiskäyttö

Myönnetty: 09.03.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

09.03.2023 Success Clinic Oy Ripulilääkkeiden (probioottien) ja antibioottien yhteiskäyttö

Myönnetty: 09.03.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

09.03.2023 Success Clinic Oy Hengityselinsairauksiin käytettävien lääkkeiden käyttö Suomessa

Myönnetty: 09.03.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

09.03.2023 Success Clinic Oy ADHD lääkityksien käyttö

Myönnetty: 09.03.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

09.03.2023 Success Clinic Oy Diabeteslääkkeiden käyttö

Myönnetty: 09.03.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

09.03.2023 Success Clinic Oy Kaikki reseptit 2023

Myönnetty: 09.03.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

09.03.2023 Success Clinic Oy Atooppisen ihottuman, reumaattisten sairauksien ja muiden valittujen autoimmuunisairauksien lääkitykset

Myönnetty: 09.03.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

29.03.2023 Karolinska Institutet Mental health during the Covid-19 pandemic – studies based on aggregated data from EU countries

Myönnetty: 29.03.2023
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

19.04.2023 Medaffcon Oy Patients treated with cancer immunotherapies in Finland

Myönnetty: 19.04.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

26.04.2023 Medaffcon Oy Infektion ja rokotteen saaneiden määrä Suomessa

Myönnetty: 26.04.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

23.05.2023 Success Clinic Oy Verenohennuslääkkeiden käyttö sydän- ja verisuonisairauksissa

Myönnetty: 23.05.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

12.07.2023 HUS-yhtymä Hoitoketjun toimivuus epäillyssä äkillisessä iskeemisessä aivohalvauksessa

Myönnetty: 12.07.2023
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

20.07.2023 Success Clinic Oy Lihavuuslääkkeiden käyttö Suomessa

Myönnetty: 20.07.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

17.08.2023 Success Clinic Oy Lääkkeiden käyttö reumaattisissa ja muissa valituissa autoimmuunisairauksissa

Myönnetty: 17.08.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

30.08.2023 Success Clinic Oy Migreenilääkityksien käyttö

Myönnetty: 30.08.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

14.02.2024 Boehringer Ingelheim Finland Ky Munuaistautipotilaat Suomessa

Myönnetty: 14.02.2024
Käyttötarkoitus: Kehittämis- ja innovaatiotoiminta

19.09.2023 Medaffcon Oy Spinaali lihasatrofia Suomessa

Myönnetty: 19.09.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

05.10.2023 Success Clinic Oy Virtsatieinfektion hoito ja ehkäisy

Myönnetty: 05.10.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

30.10.2023 PharmaLex Prevalence and management of amyloidosis in Finland

Myönnetty: 30.10.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

30.10.2023 Turun yliopisto Uniapnea Suomessa: esiintyvyys, ilmaantuvuus ja multimorbiditeetti. Väitöskirjatutkimus

Myönnetty: 30.10.2023
Käyttötarkoitus: Tieteellinen tutkimus

31.10.2023 NHG Finland Oy Paxlovid käyttömäärien seuranta

Myönnetty: 31.10.2023
Käyttötarkoitus: Kehittämis- ja innovaatiotoiminta

08.11.2023 MedEngine Oy Pälvikalju-potilaiden terveyspalvelukäyttö Suomessa 2008–2021

Myönnetty: 08.11.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

08.12.2023 IQVIA Finland Oy Metformin Paternal Feasibility Study in Denmark, Finland and Sweden

Myönnetty: 08.12.2023
Käyttötarkoitus: Tilastointi

20.12.2023 Privatperson Ensihoidon potilaat, tiedon hallinta, ja analytiikka

Beviljade: 20.12.2023
Giltig till: 31.12.2033
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tämän post doc -tutkimuskokonaisuuden tarkoituksena tuottaa tieteellistä tietoa päätöksenteon perustaksi olemassa olevaa, alun perin väitöskirjaa varten poimittua dataa hyödyntäen. Tavoitteena on kehittää ensihoidon potilaiden hoitokäytänteitä ja terveydenhuoltojärjestelmän toimivuutta, sekä lisätä potilasturvallisuutta. Tutkimuskokonaisuus tulee kohdentumaan laajasti ensihoidon potilaisiin, potilasasiakirjoihin, tiedonhallintaan, data-analytiikkaan ja teknologisiin sovelluksiin.

20.12.2023 Työterveyslaitos Mielenterveyden hoitopolut työterveyshuollossa

Beviljade: 20.12.2023
Giltig till: 29.02.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa tarkastellaan mielenterveyden hoitopolkuja koneoppimismenetelmiä hyödyntäen työterveyshuollon rekisteristä. Hoitopolku määritellään erilaisia palvelutapahtumia käsittäväksi prosessiksi, joka alkaa ensimmäisestä yhteydenotosta ja päättyy hoitosuhteen loppumiseen. Hankkeessa luodaan työkyvyn ennustemalli hoitopolkujen perusteella. Hankkeen tuotokset tukevat työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa mielenterveyteen liittyvissä työkyvyn tuen prosesseissa.

20.12.2023 Privatperson Ikääntyneiden naisten kokema parisuhdeväkivalta

Beviljade: 20.12.2023
Giltig till: 31.12.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä ikääntyneiden kokema parisuhdeväkivalta on ja millaisia merkityksiä se sisältää. Tarkoituksena on kuvata naisten kokemaa parisuhdeväkivaltaa, ilmiöön liittyviä merkityssuhteita ja sitä arjen todellisuutta, jossa naiset elävät. Tutkimus tuottaa uutta tietoa ikääntyneiden naisten kokemasta parisuhdeväkivallasta, väkivallan muodoista ja avun tarpeista. Tutkimustieto vahvistaa tunnistamiseen liittyvää osaamista ja antaa keinoja väkivallan ehkäisyyn.

20.12.2023 Nordic Healthcare Group Oy FINEGFR

Beviljade: 20.12.2023
Giltig till: 01.11.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia ei-pienisoluisen EGFR-positiivisten keuhkosyöpäpotilaiden hoitoa Suomessa vuosina 2010–2023. Tutkimus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa (1) kuvataan ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidon kehitystä vuosina 2010–2023. Tämä osio keskittyy NSCLC potilaisiin, joilla on tietyt EGFR mutaatiot ja vakava tautimuoto.Toisessa osassa (2) kuvataan EGFR-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidon nykytilaa huomioiden kaikki eri EGFR mutaatiotyypit.

18.12.2023 IQVIA Finland Oy Monikansallinen tietokantakohorttitutkimus sydän- ja verisuonitautien ja aivoverisuonisairauksien esiintyvyyden riskin tutkimiseen keuhkoahtaumapotilailla, jotka ovat aloittaneet kolmen lääkeaineen (beklometasoni-dipropionaatti, formoteroli fumaraatti dihydraatti, ja glykopyrroni) yhdistelmähoidon käytön inhalaatiojauheella verrattuna ihalaatiosumutteeseen. (TRIBE)

Beviljade: 18.12.2023
Giltig till: 31.12.2032
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus on monikansallinen kohorttitutkimus, jossa tarkastellaan sydän- ja verisuonitautien ja aivoverisuonisairauksien esiintyvyyden riskiä yli 40-vuotiailla keuhkoahtaumapotilailla, jotka ovat aloittaneet tutkimuslääkkeen (TRIMBOW) käytön inhalaatiojauheella verrattuna ihalaatiosumutteeseen. Tutkimus toteutetaan retrospektiivisesti kerätyllä sekondäärisellä datalla, joka haetaan Eurooppalaisista tietokannoista.

13.12.2023 Quantify Research AB Burden of soft tissue sarcoma, liposarcoma and dedifferentiated liposarcoma: A retrospective study using Finnish registry data

Beviljade: 13.12.2023
Giltig till: 01.12.2034
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Longitudinal observational cohort study, using secondary data from established administrative and clinical registers, aiming to investigate the real-world clinical and economic burden of patients with soft tissue sarcoma (STS), liposarcoma (LPS) and dedifferentiated liposarcoma (DDLPS) in Finland.

13.12.2023 Pää- ja kaulakeskus, HUS Ortopedisen vedon käyttö ja hoitovaste pienikokoisen tai retrognaattisen yläleuan kasvun ohjailussa HUS-alueella hoidetuilla potilailla

Beviljade: 13.12.2023
Giltig till: 31.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tavoitteena on selvittää, millä indikaatioilla oikomishoidon erikoishammaslääkärit lähettävät potilaita III-luokan luustoankkurihoitoon, miten hoitojakso toteutetaan ja minkälaisia tuloksia hoidolla aikaansaadaan. Tutkimustulosten perusteella pyritään saamaan uutta tietoa ortopedisen yläleuan kasvunohjailun hoitotehosta, hoitotuloksesta ja levyihin liittyvistä komplikaatioista. Tutkimuksen tulokset auttavat kehittämään III-luokan purentapoikkeaman hoitoa.

13.12.2023 Oulun Yliopisto Gastrointestinaaliset syövät Suomessa: hoitotulosten kehittyminen ja uudet biomarkkerit

Beviljade: 13.12.2023
Giltig till: 31.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään vatsan elinten syöpien hoitoa Suomessa, erityisesti ruokatorvi- ja mahasyövän osalta. Tavoitteenamme on vähentää näiden syöpien kuolleisuutta ja niihin liittyvää kärsimystä arvioimalla missä, milloin ja miten nämä tulisi hoitaa, sekä etsiä keinoja tunnistaa liitännäishoidoista hyötyvät potilaat.

08.12.2023 IQVIA Finland Oy Evaluation of the feasibility of conducting a non-interventional post-authorisation safety study (NI-PASS) of outcomes associated with the use of tacrolimus before conception or during pregnancy using real-world data

Beviljade: 08.12.2023
Giltig till: 30.06.2030
Syftet med användningen av data: Tilastointi

This feasibility project aims to assess the potential of selected data sources in providing adequate sample size to conduct a potential safety study evaluating pregnancy outcomes after exposure to tacrolimus and alternative immunosuppressants. The objectives are to estimate the count of pregnancies in which the mother or father is a transplant recipient exposed to tacrolimus or alternative immunosuppressants, to describe transplantation types among the pregnancies and timing of maternal exposure

08.12.2023 Helsingin yliopisto Lastensuojelun avohuollon vaikuttavuus, ACELife-tutkimushanke

Beviljade: 08.12.2023
Giltig till: 31.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus on työpaketti 2 STN:n rahoittamassa 6-vuotisessa ACELife-tutkimushankkeessa. Tutkimuskohteena on lastensuojelun avohuollon palvelujen vaikuttavuus, jota tutkitaan laajan rekisteri- ja asiakirja-aineiston avulla. Tutkimus tuottaa täysin uutta tietoa lastensuojelun avohuollon palvelujen vaikuttavuudesta. Tutkimuksen tulosten avulla lastensuojelun avohuollon palveluja voidaan kehittää haitallisia lapsuudenkokemuksia ehkäisevään ja raskaita lastensuojelutoimenpiteitä vähentävään suuntaan.

08.12.2023 Itä-Suomen yliopisto Saamelaisten sairastavuus

Beviljade: 08.12.2023
Giltig till: 31.12.2054
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Saamelaisten sairastavuuden tarkastelu ja vertailu muuhun väestöön.

08.12.2023 VARHA Keskosena ja täysiaikaisena syntyneiden suomalaisten lasten tapaturma-alttius, somaattinen ja psyykkinen sairastavuus ja siihen vaikuttavat tekijät – rekisteripohjainen-retrospektiivinen syntymäkohorttitutkimus

Beviljade: 08.12.2023
Giltig till: 31.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa kuvataan lasten sairastavuutta eri sairauksien, tapaturmien ja kuolemien osalta sekä selvitetään etiologisia syitä lapsen erilaiselle sairastavuudelle, esimerkiksi psykiatriselle sairastavuudelle, ja psykososiaalisten tekijöiden yhteyttä sairastavuuteen ja lastensuojelun tukitoimiin.

30.11.2023 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Väestön hyvinvoinnin jakautuminen ja sen muutokset: miten ilmenee terveyden, tulojen ja varallisuuden yhteyksissä ja miten politiikkatoimet vaikuttavat?

Beviljade: 30.11.2023
Giltig till: 30.11.2034
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa tutkitaan koko väestön hyvinvoinnin jakautumista niin kuin se ilmenee terveydessä, tuloissa ja varallisuudessa sekä näiden yhdistelmänä. Terveyttä tutkitaan HILMO, Kelan lääkekorvaustoimitukset, Kanta-rekisterin lääketoimitukset sekä lasten syntyneiden rekisteritietojen avulla. Tiedot yhdistetään Tilastokeskuksessa kattavasti muihin yksilötason rekisteritietoihin mm terveydestä, tuloista, varallisuudesta ja yksilöiden taustatiedoista.

30.11.2023 NHG Finland Oy OCRWE-rerun

Beviljade: 30.11.2023
Giltig till: 01.10.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia munasarjasyöpäpotilaiden hoitoa Suomessa vuosina 2019-2023. Tutkimus on jatkumoa aikaisempaan OCRWE-Finland (Dnro THL/3571/14.02.00/2020).  Potilaiden taudin ominaisuuksia, eri  hoitotyyppien kestoa, hoitopolkuja sekä taudin etenemistä ja hoitojen vaikutuksia tutkitaan diagnoosihetkestä eteenpäin. Hoidon edellyttämää terveydenhuollon resurssikäyttöä ja epäsuoria kustannuksia tarkastellaan eri hoitojen väleillä.

22.11.2023 Turun yliopisto Masennuslääkkeiden raskaudenaikainen käyttö ja lasten psykiatriset häiriöt kansallisessa syntymäkohortissa

Beviljade: 22.11.2023
Giltig till: 01.01.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hakemus liittyy Findatan myöntämään lupaan: Dnro THL/5006/14.02.00/2020. Tarkoitus on yhdistää edm luvan tietoihin Espoon, Turun ja Vantaan keräämät peruskoulun 8-luokkalaisten täyttämät Revised Beck Depression Inventory (R-BDI) tiedot (lukumäärä yhteensä noin 4000). Tietojen avulla arvioidaan heidän äitiensä raskauden aikana käyttämiensä SSRI-masennuslääkkeiden vaikutusta nuorten mahdollisen masennuksen luonteeseen ja vaikeusasteeseen. Tarkoituksena on tehdä myös validointitutkimusta.

22.11.2023 Tampereen yliopistollinen sairaala Luu- ja pehmytkudoskasvainten hoidon tulokset ja vaikuttavuus.

Beviljade: 22.11.2023
Giltig till: 31.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään luu- ja pehmytkudoskasvainten hoidon tuloksia ja vaikuttavuutta.

14.11.2023 MedEngine Oy Descriptive analysis of MS patients converting from Natalizumab (Tysabri) IV to SC formulation in Finnish register data

Beviljade: 14.11.2023
Giltig till: 31.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

This is a a descriptive real-world evidence study, which aims to characterize Finnish MS patients treated SC formulation of natalizumab.

13.11.2023 Niuvanniemen sairaala Oikeuspsykiatriset potilaat Suomessa – potilaiden tausta ja menestyminen avohoidossa

Beviljade: 13.11.2023
Giltig till: 31.12.2030
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään, miten suomalainen oikeuspsykiatrinen potilas selviytyy avohoidossa, tutkitaan potilaiden rikollisuutta ja sitä ennustavia tekijöitä sekä oikeuspsykiatristen potilaiden kuolleisuutta. Tutkimusaineisto muodostuu 1.1.1980 – 31.12.2021 hoitoon määrätyistä oikeuspsykiatrisista potilaista.

13.11.2023 Yksityishenkilö / Varsinais-Suomen hyvinvointialue Tutkimus lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaiden kustannuksista

Beviljade: 13.11.2023
Giltig till: 28.06.2024
Syftet med användningen av data: Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä

Hankkeessa selvitetään Länsirannikon OT-pilotin potentiaalisia taloudellisia hyötyjä yhteiskunnalle, jos lastensuojelun sijaishuollon ja psykiatrian yhteisasiakkaiden hyvinvointia ja samalla yhteiskuntaan integroitumista voidaan parantaa koko Suomessa.

08.11.2023 Itä-Suomen yliopisto Kyselytutkimus sarjoittaisen päänsäryn hoitokeinojen koetuista vaikutuksista ja oireiden vuorokausi- ja vuodenaikavaihtelusta suomalaisilla potilailla.

Beviljade: 08.11.2023
Giltig till: 01.01.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Toteutamme sarjoittaista päänsärkyä sairastaville kohdennetun tieteellisen kyselytutkimuksen. Kysely toteutetaan avoimena nettikyselynä. Vastaajat voivat halutessaan antaa henkilötunnuksensa, jonka avulla heidät yksilöidään ja heidän sarjoittainen päänsärky -diagnoosinsa varmennetaan hoitoilmoitusrekistereistä. Ilman vastaajien yksilöintiä ja diagnoosien varmistamista kyselyn tuottama aineisto olisi epäluotettava ja hyödytön.

08.11.2023 Oriola Finland Oy The Burden of Invasive Pneumococcal Disease and Community-Acquired Pneumonia in Children and Adults in Finland

Beviljade: 08.11.2023
Giltig till: 01.08.2031
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

The aim of this study is to explore the clinical and economic burden of invasive pneumococcal disease and community-acquired pneumonia in the Finnish population of all ages in terms of healthcare utilization and work absenteeism.

08.11.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialue Diabetespotilaan hoitoketjun toimivuus ja kustannukset

Beviljade: 08.11.2023
Giltig till: 31.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus antaa tietoa diabeteksen, esidiabeteksen ja niiden liitännäissairauksien esiintyvyydestä ja ilmaantuvuudesta,
hoidon toteutumisesta, hoitotasapainoista, riskitekijöistä sekä hoidon kustannuksista. Sen avulla voidaan arvioida,
miten tasa-arvoisesti diabeteksen hoito toteutuu eri puolella aluetta ja vaikuttaako hoidon laatu, hoidon jatkuvuus ja varhainen puuttuminen riskitekijöihin lisäsairauksien määrään ja hoidosta aiheutuviin kustannuksiin ja tarkastella kustannusvaikuttavuutta.

30.10.2023 Medaffcon Oy Burden of illness in asthma and COPD

Beviljade: 30.10.2023
Giltig till: 31.08.2031
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Asthma and COPD are multifaceted diseases that are associated with significant impairment and risk of health deterioration. Both conditions currently have a therapeutic response that is highly variable, and the prevalence of both is expected to increase over the next decade. The aim of the study is to describe the burden of illness in both asthma and COPD.

30.10.2023 Orton Oy Polven ja lonkan tekonivelleikkauksien objektiivisiin ja subjektiivisiin tuloksiin vaikuttavat tekijät Ortonissa

Beviljade: 30.10.2023
Giltig till: 31.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tarkoituksena on selvittää Orton sairaalassa tehtävien polven ja lonkan tekonivelleikkausten laatua sairaalan oman toiminnan kannalta. Hyödynnetään potilasrekisterissä olevia taustatietoja ja leikkaustietoja sekä potilaan täyttämiä PROM -kyselyitä. Sen lisäksi selvitetään THL:n ortopediset proteesirekisterit-tiedon pohjalta mm. mahdolliset revisiot Ortonin tekonivelleikatuille potilaille.

25.10.2023 VATT Institute for Economic Research The nature of nurture: the interplay between genetic and the social environment in impacting health – second version

Beviljade: 25.10.2023
Giltig till: 31.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Inherited characteristics and socioeconomic status are known to have a complex relationship with health, educational
attainment, and labor market outcomes. We link genetic data from biobanks with different Finnish population registers
to study these health and public policy-relevant topics.

The aim of this project is to provide new and relevant information on the determinants of health and income inequality,
and to increase our understanding of how these relate to each other.

20.10.2023 BCB Medical Oy Real World Evidence (RWE) Study for Bladder Cancer Patients in Finland

Beviljade: 20.10.2023
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Life expectancy and treatment response is currently very low for bladder cancer (BC) patients. The aim of the study is to a) define high-risk clinical characteristics and biomarker levels to identify patients requiring improved monitoring or earlier intervention b) define which patient populations currently have suboptimal outcomes and treatment responses c) what are the unmet medical needs concerning BC patients d) what are the current clinical outcomes and treatment patterns for BC.

18.10.2023 Suomen Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i Finland ry Eturauhassyövän seulontakoe PSA-menetelmällä: satunnaistettu väestöpohjainen tutkimus

Beviljade: 18.10.2023
Giltig till: 31.12.2038
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen päätavoitteena on seerumin PSA-pitoisuuteen perustuvan eturauhassyöpäseulonnan pitkän aikavälin kuolleisuusvaikutusten selvittäminen. Lisäksi selvitetään seulonnan vaikutusta (hyötyjä ja haittoja) eri alaryhmissä sekä toissijaisina tavoitteina eturauhassyövän etiologiaa ja ennustetta eli pyritään löytämään tekijöitä, jotka ennustavat eturauhassyöpään sairastumista tai hoitotulosta.

12.10.2023 Oulun yliopisto Suunterveyden digiloikka – kohti virtuaalista vastaanottoa

Beviljade: 12.10.2023
Giltig till: 31.12.2035
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on virtuaalisen suusairauksien riskinarvioinnin ja ennaltaehkäisyn kehittäminen. Tutkimuksella selvitetään, voidaanko kyselyn ja hampaiston valokuvien perusteella tuottaa riskinarvio ja ohjata omahoitoa. Kyselyn vastauksista ja hampaiston kuvista tehtyjä havaintoja ja päätelmiä verrataan potilasrekisterissä oleviin suun ja hampaiden terveyttä koskeviin tietoihin ja tietojen avulla muodostetaan koneoppimiseen perustuva (tekoälyä hyödyntävä) järjestelmä.

11.10.2023 Pirkanmaan hyvinvointialue Tulehduksellisiin suolistosairauksiin liittyvä leikkausriski vuosina 2000-2023

Beviljade: 11.10.2023
Giltig till: 31.07.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tulehduksellisia suolistosairauksia (IBD) hoidetaan sekä lääke- että leikkaushoidoilla. Kansallisia tietoja Suomessa tehdyistä IBD-leikkauksista ei ole. Tässä tutkimuksessa selvitetään IBD-leikkauksien määrät 2000-luvulla ja onko niihin tullut muutoksia kehittyneiden lääkehoitojen myötä. Tutkimustulos auttaa kohdentamaan IBD-hoitoja.

11.10.2023 Itä-Suomen yliopisto Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study (KIHD) / Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimus (SVVT)

Beviljade: 11.10.2023
Giltig till: 31.12.2035
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

SVVT-tutkimuksessa selvitetään yleisten kansansairauksien syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Vuosina 1984-1989 tutkimukseen kutsuttiin Kuopiosta ja lähikunnista 42-60-vuotiaista miehistä koostuva satunnaisotos. 2682 miestä osallistui. Tutkimuksessa toteutettiin kolme seurantakäyntiä 4, 11 ja 20 vuoden kohdalla. 11-vuoden seurannassa mukaan tuli myös 920 saman ikäistä naista. Kyseessä on epidemiologinen seurantatutkimus, jossa sairaus- ja kuolemansyytietojen seurannalla on keskeinen osa.

11.10.2023 Tekonivelsairaala Coxa ORTOPEDIAN JA TRAUMATOLOGIAN VAIKUTTAVUUS 2000-LUVULLA

Beviljade: 11.10.2023
Giltig till: 21.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Sairauspoissaolot ja lääkehoidon tarve, erityisesti antitromboottisten lääkkeiden osalta ovat keskeisimpiä tekonivelkirurgian ja ortopedian alan kustannusvaikuttavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään ortopedian ja traumatologian alan, erityisesti tekonivelkirurgian vaikuttavuutta edellä kuvattujen mittareiden näkökulmasta.

03.10.2023 Niuvanniemen sairaala Psykopaattien kuolleisuuden, uusintarikollisuuden ja muiden päätetapahtumien ennustaminen eri muuttujista koneoppimista hyväksi käyttäen

Beviljade: 03.10.2023
Giltig till: 31.12.2030
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Seurantatutkimuksessa selvitetään psykopaateiksi arvioitujen henkilöiden ennustetta, sairastavuutta ja uusintarikollisuutta koneoppimista hyväksi käyttäen. Vuoden 1984–1993 mielentilatutkimuksista erotellaan henkilöt, jotka täyttävät psykopatian kriteeristön (PCL-R>25 pistettä). Kuolleisuuden osalta verrokkina on normaaliväestö ja muilta osin ei-psykopaattiset henkilöt. Tutkimuksen mielenkiinnon kohteina ovat kuolleisuus, erilaisten muuttujien vaikutus kuolinsyihin sekä uusintarikollisuuteen.

03.10.2023 Helsingin yliopisto, Cancer Gene Therapy Group tutkimusryhmä Kliinisepidemiologinen tutkimus samanaikaisen muun lääkityksen ja hoidon akuuttien reaktioiden vaikutuksesta onkolyyttisen viroterapian päätetapahtumiin

Beviljade: 03.10.2023
Giltig till: 27.06.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tämä kliinisepidemiologinen tutkimus kartoittaa onkolyyttisen viroterapian yhteisvaikutusta samanaikaisen muun lääkityksen kanssa. Tutkimus myös tutkii hoidon akuuttien vaikutusten (kuten hypotension, akuutin neutropenian) vaikutuksia päätetapahtumiin.

02.10.2023 MedEngine Oy A Real-World Evidence Study for Characterization of Epidemiology, Treatment Practices, and Burden of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) in Finland

Beviljade: 02.10.2023
Giltig till: 31.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

The aim of this study is to assess the epidemiology, treatment practices, and the burden of DMD in the nationwide cohort of DMD patients in Finland.

20.09.2023 Helsingin yliopisto FinnGen

Beviljade: 20.09.2023
Giltig till: 29.06.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

20.09.2023 Pirkanmaan hyvinvointialue Mitokondriaalista mutaatiota kantavien naisten lisääntymisterveys

Beviljade: 20.09.2023
Giltig till: 31.12.2034
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Suunnitellussa kuvailevassa tutkimuksessa kartoitetaan yleisimmän mitokondriaalisen mutaation kantajanaisia. Mutaatio voi aiheuttaa vaikean MELAS-sairauden, lievempiä oirekuvia tai kantaja voi olla oireetonkin. Nykytiedon valossa myös oireettomat mutaation kantajat voivat olla keskimääräistä suuremmassa riskissä raskauskomplikaatioille, mutta rekisteripohjaisia tutkimuksia ei aiheesta ole. Tarkoituksena on kartoittaa mutaation kantajien raskauksien kulkua ja raskauskomplikaatioita.

19.09.2023 Oulun yliopisto Managers’ Traits and Personal Attributes: Implications for Accounting and Financial Decisions

Beviljade: 19.09.2023
Giltig till: 31.12.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa tutkitaan suomalaisten yritysten ylimmän johdon henkilökohtaisten ominaisuuksien kuten riskikäyttäytymisen merkitystä yrityksen liiketaloudellisissa päätöksissä. Näitä päätöksiä ovat mm. investointi- ja rahoituspäätökset, yrityskaupat, verosuunnittelu ja yritystä läheisesti sivuavat päätökset kuten sisäpiirikaupankäynti ja muut omistusmuutokset. Tutkimuksessa tutkitaan myös vanhempien vastaavien ominaisuuksien vaikutusta ylimmän johdon käyttäytymiseen yrityksen päätöksenteossa.

13.09.2023 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Psykoterapian vaikuttavuus nuorilla – seurantatutkimus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatristen potilaiden psykoterapioista

Beviljade: 13.09.2023
Giltig till: 29.11.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on naturalistiseen vaikuttavuustutkimukseen, jonka tavoitteena oli selvittää psykoterapeuttisten interventioiden vaikuttavuutta ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä nuorilla, liittyvä seurantatutkimus. Tutkimus on toteutettu potilaiden täyttämien oireita ja toimintakykyä mittaavien itsearviointilomakkeiden sekä seurantakyselyn avulla, ja aineistoon liitetään Hilmorekistereistä saatavat tiedot tutkittavien seuranta-aikana (5 vuotta) käyttämistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

13.09.2023 Medaffcon Oy FINLeukemia: RWE study on Finnish patients with chronic lymphocytic leukemia and non-Hodgkin’s lymphomas – Patient characteristics, treatment praxis, HCRU and utilization of machine learning tools to identify novel risk factors

Beviljade: 13.09.2023
Giltig till: 01.06.2032
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

13.09.2023 Helsingin Yliopisto PREDO – Suomalainen preeklampsiatutkimus

Beviljade: 13.09.2023
Giltig till: 31.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tämä tietolupahakemus koskee Suomalainen Pre-eklampsiatutkimus -tutkimuksen PREDO-osatutkimusta. PREDO on seurantatutkimus, jossa tutkitaan pre-eklampsian lääketieteellisiä ja psykologisia riskitekijöitä ja seurauksia äidin ja lapsen hyvinvointiin. Tutkimukseen kuuluu noin 4730 raskaana ollutta naista ja heidän 4774 lasta.  Heitä on seurattu äitien raskausajalta läpi tutkittavien lasten lapsuuden kliinisten-, geneettisten- kysely- ja rekisteritutkimusten avulla.

13.09.2023 Medaffcon Oy Characterization of patients and treatment patterns of biologic therapies for Psoriasis and Psoriatic arthritis in Finland

Beviljade: 13.09.2023
Giltig till: 05.10.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

13.09.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, OYS Lapsen sydänleikkauksen yhteydessä tehdyn kateenkorvan poiston vaikutus myöhempään terveyteen: kansallinen rekisteritutkimus

Beviljade: 13.09.2023
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Synnynnäistä sydänvikaa sairastaville lapsille tehdään usein jo varhaislapsuudessa avosydänleikkaus, jonka yhteydessä poistetaan kateenkorva ainakin osittain paremman näkyvyyden saamiseksi. Kateenkorva on osa immuunijärjestelmää tuottamalla etenkin lapsuuden aikana T-soluja. Tutkimme näiden lasten ja nuorten myöhempää immuniteettia ja sairastuvuutta oirekyselytutkimuksella ja immunologisilla verikokeilla. Kateenkorvan koon ja olemassa olon arvioimiseksi teemme myös MRI-kuvauksia osalle lapsista.

12.09.2023 University of Helsinki and HUS A pan-cancer approach connecting tumor molecular profiles and individual health information for discoveries and new precision cancer medicine solutions (iCAN)

Beviljade: 12.09.2023
Giltig till: 31.12.2043
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

07.09.2023 StatFinn Oy Havaintotutkimus enoksapariinin vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta käytettäessä standardi- tai sitä suurempaa lääkeannosta verisuonitukoksen estoon lihavilla potilailla

Beviljade: 07.09.2023
Giltig till: 16.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa arvioidaan enoksaparinin standardi- tai sitä suuremman lääkeannoksen vaikutusta riskiin saada
laskimokomplikaatio tai merkittävä verenvuototapahtuma kolmen kuukauden seurantajaksolla leikkauspotilailla ja potilailla
sairaalahoidossa lihavilla potilailla.

07.09.2023 Turun yliopisto Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla (SEGRA)

Beviljade: 07.09.2023
Giltig till: 31.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa muodostetaan valtakunnallisia rekistereitä (väestötietorekisteri, Kelan etuusrekisteri) sekä kohdekaupungin useita sosiaali- ja terveyspalvelujen rekistereitä yhdistävä pitkittäisaineisto kaupungissa 11/2021* asunnottomana vuosittaisen kansallisen asunnottomuustilaston mukaan olleista. Tutkimuskohteena ovat asunnottomuutta edeltäneet asumis-, palvelu- ja etuusolut pitkällä aikavälillä.

Lisätietoa hankkeesta (projects.tuni.fi)

*myös 11/2018, 11/2019, 11/2020 ja 11/2022

07.09.2023 Lapin hyvinvonitialue Itsemurhat ja itsemurhayritykset Pohjois-Suomessa: prospektiivinen rekisteritutkimus itsemurhien ennaltaehkäisyn tueksi

Beviljade: 07.09.2023
Giltig till: 31.12.2029
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Prospektiivisen rekisteritutkimuksen tavoitteena on tutkia Pohjois-Suomen alueella itsemurhan tehneiden ja itsemurhaa yrittäneiden demografisia ja kliinisiä taustatekijöitä itsemurhien kansallisen ehkäisyohjelman tueksi. Tuloksia verrataan muualla Suomessa itsemurhan tehneiden ja itsemurhaa yrittäneiden vastaaviin tuloksiin. Tutkimuksen toteuttaa Lapin hyvinvointialue ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitos.

05.09.2023 Medaffcon Oy l

Beviljade: 05.09.2023
Giltig till: 31.08.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on kuvailla astman ja keuhkoahtaumataudin aiheuttamaan tautitaakkaa. Astma ja keuhkoahtaumatauti ovat monitahoisia sairauksia, joihin molempiin liittyy merkittävä riski terveyden heikkenemisestä.

31.08.2023 Oulun yliopisto Pohjois-Suomen syntymäkohortit – Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma

Beviljade: 31.08.2023
Giltig till: 17.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Pohjois-Suomen syntymäkohorttien hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma muodostuu Oulun yliopistossa, lääketieteellisessä tiedekunnassa kerätyistä pitkittäisistä väestötutkimuksen aineistoista ja niillä tehtävästä tutkimuksesta. Tavoitteena on selvittää kohortteihin kuuluvien henkilöiden terveyttä ja elintapoja sekä pitkäaikaista sairastavuutta sikiökaudelta lähtien, tutkia ikääntyneen väestön toimintakykyä ja sairastavuutta sekä sukupolvien välisiä eroja.

30.08.2023 Quantify Research AB A Nordic retrospective registry study on the risk of malignancy and multiple sclerosis associated with infectious mononucleosis caused by Epstein-Barr Virus

Beviljade: 30.08.2023
Giltig till: 31.12.2029
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

The current study aims to be the first to utilize longitudinal administrative registries from multiple countries to identify patients with Epstein-Barr virus related infectios mononucleosis (EBV-IM) to study the induced risk of malignancy and multiple sclerosis (MS) onset. The results will, additionally, be stratified by year and age of EBV-IM diagnosis as well as subtype of malignancy and MS.

23.08.2023 Turun yliopisto Ruokatorviatresia ja syöpäriski

Beviljade: 23.08.2023
Giltig till: 30.04.2033
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksemme tarkoituksena on arvioida väestön laajuudella ruokatorviatresiapotilaiden riskiä sairastua ruokatorven syöpään. Lisäksi selvitämme ruokatorviatresiaan liittyvää kuolleisuutta ja sairastavuutta koko elinkaaren aikana ja tarkastelemme eliniänennusteen kehitystä.

17.08.2023 HUS Koronaviruksen aiheuttamat tartuntaketjut Uudellamaalla

Beviljade: 17.08.2023
Giltig till: 29.11.2041
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on rekisteritutkimus Uudenmaan koronavirustartunnanjäljitystiedoista. Tutkimuksessa selvitetään, missä jäljitetyt tartunnat ja tartuntaketjut ovat tapahtuneet vuosina 2020-2021 eri aikoina, ja miten esimerkiksi testatun ikä tai sukupuoli on vaikuttanut tartuntaketjuihin.

17.08.2023 HUS Saliva samples in SARS Cov-2 virus detection compared to the nasopharyngeal RT-PCR findings and the clinical symptoms in individuals with suspected COVID-19 infection (BIOBANK)

Beviljade: 17.08.2023
Giltig till: 02.06.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

It is not clear whether new quantitative SARS CoV-2 saliva tests correlate with the clinical signs and symptoms. Possible prognostic factor of the disease severity in testing would be of great clinical importance. Mitigation of the ongoing COVID-19 also requires continuous developing of reliable and accessible laboratory diagnostic services.

11.08.2023 HUS ja Helsingin yliopisto EBV-infektion rooli MS-taudin synnyssä

Beviljade: 11.08.2023
Giltig till: 01.02.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Saaduilla tiedoilla selvitetään sairastetun mononukleoosin tuomaa absoluuttista riskiä sairastua MS-tautiin.

27.06.2023 Tampereen yliopisto Early detection of risk factors of overweight and obesity among Finnish children. Suomalaisten lasten ylipainoon ja lihavuuteen vaikuttavien tekijöiden varhainen havaitseminen.

Beviljade: 27.06.2023
Giltig till: 31.12.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan lasten ja nuorten ylipainoisuuteen ja lihavuuteen liittyvät riskitekijät mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tutkimustiedon avulla pyritään löytämään lapsen riskikasvumalleja ja niihin liittyviä riskitekijöitä, jotka auttaisivat suuntaamaan lasten lihavuuden ehkäisytyön resursseja äitiys- ja lastenneuvoloissa.

20.07.2023 HUS Lunatummalasia: epidemiologia, etiologia ja varhainen tunnistus tekoälyn avulla

Beviljade: 20.07.2023
Giltig till: 31.03.2029
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tarkoituksenamme on perehtyä laajalti lunatummalasian epidemiologiaan ja etiologiaan. Aiomme selvittää lunatummalasian ilmaantuvuuden Suomessa ja taudin syntyyn/kulkuun vaikuttavia tekijöitä Hilmosta saatavan aineiston avulla. Lisäksi aiomme selvittää Kelan ja eläketurvakeskuksen tietoihin pohjaten kansallisessa rekisteriaineistossa, miten paljon lunatummalasia aiheuttaa sairaslomia, työkyvyttömyyseläkkeitä ja yhteiskunnallisia kustannuksia.

12.07.2023 StatFinn Oy Havaintotutkimus enoksapariinin vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta käytettäessä standardi- tai sitä suurempaa lääkeannosta verisuonitukoksen estoon lihavilla potilailla

Beviljade: 12.07.2023
Giltig till: 16.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa arvioidaan enoksaparinin standardi- tai sitä suuremman lääkeannoksen vaikutusta riskiin saada laskimokomplikaatio tai merkittävä verenvuototapahtuma 3 kuukauden seurantajaksolla leikkauspotilailla ja potilailla sairaalahoidossa lihavilla potilailla. Tutkimussuunnitelmamme on päivitetty ja haemme uutta tietolupaa aineistolle, joka on poimittu vanhan tietoluvan nojalla.

12.07.2023 HUS Fertility and pregnancy outcomes in patients with repaired or unrepaired atrial septal defect

Beviljade: 12.07.2023
Giltig till: 19.01.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Aikaisemmin on kerätty kaikki potilaat, joilla on eteisväliseinäaukon (ASD) diagnoosikoodi sekä verrokkipopulaatio (5 verrokkia per 1 ASD potilas). Aineiston koko n. 14 000 ASD potilasta ja 70 000 verrokkia. Lisähyödynnämme kyseistä aineistoa tutkiaksemme ASD potilaiden raskauskomplikaatioita, tätä varten pyytäisimme että kyseiseen aineistoon yhdistettäisiin THL:n syntyneiden lasten rekisteristä, raskauden keskeyttämisrekisteristä, malformaatiorekisteristä ja lääkerekisteristä tietoja.

12.07.2023 Työterveyslaitos Työterveyshuollon psykologisten hoitojen pitkäaikaiset työkykyvaikutukset

Beviljade: 12.07.2023
Giltig till: 31.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Useat erilaiset lyhyet psykologiset hoidot edesauttavat psyykkisen oireilun vähenemisessä mutta hoitojen työkykyhyödyistä ja mielenterveyden jatkohoidon tarpeesta on niukasti tietoa. Tutkimme lyhyiden hoitojen käyttöön liittyviä demografisia tekijöitä ja tuloksellisuutta työkyvyn tuessa laajassa työterveyshuollon aineistossa. Otokseen kuuluvien työkykyä, sosioekonomisia tekijöitä ja mielenterveyttä seurataan rekisterien (KELA, Tilastokeskus, ETK) perusteella vuodesta 2012 vuoteen 2028.

12.07.2023 Helsingin Yliopisto Botnia-tutkimus

Beviljade: 12.07.2023
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Botnia-tutkimus aloitettiin vuonna 1990 tavoitteena tutkia ja selvittää geneettisiä ja ympäristöllisiä riskitekijöitä, jotka altistavat diabetekselle ja sen mahdollisille komplikaatioille. Lisäksi Botnia-tutkimus pyrkii löytämään työkaluja diabeteksen yksilölliseen ehkäisemiseen ja hoitoon. Nykyisin Botnia-tutkimuksella on 2 keskusta Suomessa (Helsinki, Vaasa). Tutkittavien seuranta jatkuu ja uusia tutkittavia rekrytoidaan erityisesti PPP Botnia- ja Finnmody-alatutkimuksiin.

12.07.2023 BCB Medical Oy Real-World Evidence study of spine surgery in Finland

Beviljade: 12.07.2023
Giltig till: 01.08.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Clinical, safety, medical resource use and patient related outcomes of MIS posterior thoracic and lumbar fusion surgery versus open surgery in the Finnish Spine Registry.

05.07.2023 Tampereen yliopistollinen sairaala ja Tampereen yliopisto Involuntary psychiatric treatment of minors and young adults in Finland and Sweden: trends 2010-2021

Beviljade: 05.07.2023
Giltig till: 31.12.2043
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
Hankkeen tarkoituksena on tutkia vuosina 2010-21 psykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaiksi tulleiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten joukossa tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon ohjautumiseen ja hoidonaikaisiin pakkotoimiin ja rajoituksiin liittyviä sairauteen, perhetaustaan, lastensuojeluhistoriaan ja rikoskäyttäytymiseen liittyviä riskitekijöitä ja tahdosta riippumattoman hoidon trendejä. Tuloksia verrataan rinnakkaiseen analyysiin Ruotsissa kerättävässä aineistossa.

30.06.2023 HUS Uni psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn ennustajana

Beviljade: 30.06.2023
Giltig till: 31.01.2032
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus koostuu vuosina 2016-2018 varusmiespalveluksensa Karjalan prikaatin ilmatorjuntakomppaniassa aloittaneista nuorista aikuisista. Tutkimuksemme tavoitteena on kerätä tietoa unen vaikutuksesta toimintakykyyn, psyykkiseen terveyteen, palvelusturvallisuuteen ja -kelpoisuuteen sekä palveluksen aikana että pitkittäisseurannassa.

22.06.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Ihosairauksien epidemiologia Suomessa

Beviljade: 22.06.2023
Giltig till: 31.12.2032
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa selvitetään erilaisten ihosairauksien esiintyvyyttä Suomessa ja näihin sairauksiin liittyvää liitännäissairastavuutta.

22.06.2023 Oulun yliopistollinen sairaala, PPSHP Rintojen liikakasvu: prevalenssi, oireiden ja koon korrelointi sekä kirurgisen hoidon pitkäaikaistulokset

Beviljade: 22.06.2023
Giltig till: 31.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tietoja käytetään rintojen liikakasvun tutkimukseen. Tutkimusosioita on kaksi, molempiin haetaan lupaa samalla hakemuksella. Tavoitteena on selvittää rintojen liikakasvun prevalenssia, koon ja oireiden korrelaatiota kohorttiaineistosta (NFBC1966) sekä selvittää leikkaushoidon pitkäaikaistuloksia mm. elämänlaatukartoituksella laajasta leikkauspotilaiden tutkimusaineistosta ja näiden jälkeen tehdä terveystaloustieteellistä analyysia hoidon kustannuksista.

22.06.2023 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Lääkärien kannusteet

Beviljade: 22.06.2023
Giltig till: 31.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten lääkäreiden tekemät valinnat riippuvat siitä, työskenteleekö lääkäri yksityisellä vai julkisella sektorilla. Tarkastelussa keskitytään erilaisten lääkkeiden määräämiseen. Eri sektoreilla toimivilla lääkäreillä on erilaiset taloudelliset kannusteet (erityisesti yritystoiminnan voitot ja mahdolliset muut kannustinjärjestelmät yksityisellä sektorilla), mikä saattaa vaikuttaa heidän valintoihinsa ja sitä kautta terveydenhuollon kustannuksiin ja hoidon laatuun.

21.06.2023 Pirha Lyhytjälkihoitoisen synnytyksen jälkeen varhain kotiutuvat vastasyntyneet Suomessa

Beviljade: 21.06.2023
Giltig till: 31.12.2036
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus toteutetaan rekisteritutkimuksena THL:n, Kelan ja Tilastokeskuksen aineistoista v 2008-2015 syntyneistä vastasyntyneistä. Tavoitteena on kerätä tietoa ja verrata keskenään syntymän jälkeen varhain kotiutuvia vastasyntyneitä myöhemmin kotiutuviin vastasyntyneisiin. Tutkimukseen otetaan mukaan täysiaikaiset, alateitse ja terveinä syntyneet vastasyntyneet.

21.06.2023 Tampereen korkeakoulusäätiö sr Työterveyshuolto osana sote-järjestelmää: integraatio- ja kustannusnäkökulmia -konsortiohanke (2023-2024): Tutkimussuunnitelma Tampereen yliopiston osuudesta

Beviljade: 21.06.2023
Giltig till: 31.08.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tavoitteena on tutkia työterveyshuollon asiakkaiden terveyspalvelujen rinnakkaiskäyttöä, sekä jonotusaikoja erikoissairaanhoitoon, jonotuksen aikaisia sekä erikoissairaanhoidon jälkeisiä sairauspoissaoloja ja työkyvyn tukitoimia. Lisäksi selvitetään erityyppisten digipalvelujen käyttöä työterveyshuollossa ja käytön muutoksia viime vuosina. Aineistona käytetään Pihlajalinnan työterveyshuollon potilas- ja laskutustietoja, jotka yhdistetään muihin rekisteritietoihin.

21.06.2023 HUS Kuntayhtymä/HYKS-sairaanhoitoalue Raskaushistorian vaikutus myöhempään rintasyöpäsairastuvuuteen

Beviljade: 21.06.2023
Giltig till: 30.11.2029
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vaikuttaako naisen raskaushistoria myöhempään riskiin sairastua rintasyöpään. Raskaushistorian osalta tarkastellaan keskenmenoja, raskaudenkeskeytyksiä ja kohdunulkoisia raskauksia sekä niiden ajoittumista naisen elämänkaareen. Lisäksi selvitetään mahdolliseen raskaudenkeskeytykseen liittyvien tekijöiden, kuten keskeytysmenetelmä ja raskaudenkesto, merkitystä rintasyövän kehittymiseen.

14.06.2023 Fimea Follikulaarisen lymfooman ennustetekijät

Beviljade: 14.06.2023
Giltig till: 01.09.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on follikulaarisen lymfooman pitkäaikaisennusteen selvitys potilaista, joilla lymfooma on diagnosoitu vv. 2000-2020. Tutkimuksessa kerätään tiedot tautien kliinisistä piirteistä, potilaiden ennusteesta ja ominaisuuksista, annetuista hoidoista ja niiden vasteista. Kerätyistä tiedoista selvitetään, miten eri diagnoosivaiheen piirteet ja annetut hoidot vaikuttavat potilaiden pitkäaikaisselviytymiseen.

08.06.2023 HUS Naistenklinikka, Naistentaudit ja synnytykset ENDOMETRIOOSIPOTILAAN ELÄMÄNKAARI – REKISTERITUTKIMUS ENDOMETRIOOSIPOTILAAN FERTILITEETISTÄ, SAIRASTAVUUDESTA JA KUOLLEISUUDESTA ENDOMETRIOOSILEIKKAUKSEN JÄLKEEN (ENDOLIFE)

Beviljade: 08.06.2023
Giltig till: 21.03.2032
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Endometrioosipotilaiden ehkäisypillereiden käyttöä koskevassa tutkimuksessa hormonaalisen ehkäisyn tiedot poimitaan endometrioosikohortin osalta toisesta rekisteritutkimuksesta ”Hormonaalinen ehkäisy: hyödyt ja haitat Suomessa – etenevä kansallinen rekisteritutkimus”. Tiedot siirretään Fionasta Findatan Kapseli etäkäyttöympäristöön, jossa tutkimustietojen käsittely ja analyysit tapahtuvat.

08.06.2023 Pirkanmaan hyvinvointialue, Tampereen Yliopistollinen sairaala Okasolusyöpien ilmaantuvuus, tuumorien ominaisuudet ja ennuste

Beviljade: 08.06.2023
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää okasolusyöpien huonoon ennusteeseen ja useiden tuumorien kehittymiseen liittyviä tekijöitä sekä selvittää okasolusyöpien ilmaantuvuuden viimeisimpiä muutoksia. Tähän väitöstutkimukseen kuuluu kolme osatyötä, joista osatyötä 1 varten tehdään tietolupahakemus Findataan. Tässä työssä aiemmin vuosilta 2006–2015 kerättyjen okasolusyöpäpotilaiden kuolinsyyt selvitetään Tilastokeskuksesta. Kokonaiskuolleisuutta verrataan muuhun väestöön hakemalla tiedot verrokeilta.

08.06.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Ikääntyvän väestön toimintakyky, kuntoutus ja terveysetuudet vuosina 2017–2021 (Ikäkyky)

Beviljade: 08.06.2023
Giltig till: 30.06.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, millainen on suomalaisen ikääntyvän väestön työ- ja toimintakyky verrattuna muiden Euroopan maiden vastaaviin ikäryhmiin ja miten kuntoutus ja terveysetuudet ovat yhteydessä suomalaisen ikääntyvän väestön työkykyyn ja työssä jatkamiseen. Tutkimuksessa yhdistetään SHARE-kyselyaineistoon rekisteritietoja tutkittavien eläkkeistä, kuntoutuksesta ja terveysetuuksista. Tuloksia voidaan hyödyntää työkyvyn tukemisessa ja kuntoutuksen kohdentamisessa.

05.06.2023 Nordic Healthcare Group Oy FINPAH2

Beviljade: 05.06.2023
Giltig till: 31.05.2033
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus
Tutkimuksessa selvitetään keuhkovaltimotauti (PAH) ja krooninen tromboembolinen keuhkoverenpainetauti (KTEPH) potilaiden terveydenhuollon resurssien käyttöä ja niistä koituvia kustannuksia viisi vuotta ennen ja jälkeen sairauden puhkeamisen. Lisäksi kartoitetaan epäsuoria kustannuksia; sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläköitymisten yleisyyttä. Tarkempi tutkimussuunnitelma löytyy liitteenä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa.

02.06.2023 MedEngine Oy Segmentation and Prediction of disease progression with ARTificial intelligence Algorithms with a focus on Costs and resource USe in type 2 diabetes patients in Finland (SPARTACUS)

Beviljade: 02.06.2023
Giltig till: 01.04.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Identification of T2D patients in the early stages of the disease and optimizing early treatment is anticipated to lead to improved treatment outcomes and healthcare costs. Machine learning (ML) models trained on routinely collected health data can be used to accurately predict the onset of T2D at the population level. The aim of this registry study is to test and utilize ML-based algorithms to predict T2D progression and its effects of healthcare use, costs and mortality in Finland.

17.05.2023 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Ulkosynnytinsyövän leikkauskäytännöt – vaikutus leikkauskomplikaatioihin ja onkologiseen ennusteeseen

Beviljade: 17.05.2023
Giltig till: 31.12.2032
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ulkosynnytinsyövän leikkauskäytännöistä Suomessa. Yksilöityinä tavoitteena on selvittää plastiikkakirurgisten rekonstruktioiden vaikutusta ulkosynnytinsyövän hoitoennusteeseen, kartoittaa ulkosynnytinsyöpäleikkausten yhteydessä tehtävien rekonstruktiivisten toimenpiteiden yleisyyttä ja jakautumista Suomessa sairaanhoitopiireittäin sekä tutkia modernien leikkausinstrumenttien vaikutusta ulkosynnytinsyövän välittömiin leikkauskomplikaatioihin.

17.05.2023 Turun yliopisto ja TYKS Sappiteiden kehityshäiriöt (sappitiekysta) ja syöpäriski

Beviljade: 17.05.2023
Giltig till: 31.12.2033
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tämän tutkimuksen tavoitteena selvittää Suomessa sappitiemalformaatiopotilaiden kirurgista hoitoa, pitkän ajan syöpäriskiä ja kuolleisuutta hyödyntäen valtakunnanlaajuisia kansallisia rekistereitä.

12.05.2023 Niuvanniemen sairaala Päihdehäiriöihin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden toteutuminen Suomessa

Beviljade: 12.05.2023
Giltig till: 31.12.2030
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään kuinka yleisesti päihderiippuvaisista tai huumausaineita säännöllisesti käyttävistä potilaista tehdään ilmoitusvelvollisuuden mukainen ajoterveysilmoitus poliisille. Tavoitteena on selvittää, onko päihdehäiriöisten henkilöiden ajo-oikeuteen puuttuminen yhteydessä liikennerikosten riskiin ja parantaako ilmoitusvelvollisuuden mukainen toiminta liikenneturvallisuutta.

29.12.2022 Medaffcon Oy Cardiorenal and metabolic disease: Occurrence, patient characteristics and clinical outcomes – a population-based cohort study utilizing Finnish health care data sources – CALLA

Beviljade: 29.12.2022
Giltig till: 05.02.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Chronic kidney disease (CKD) is a global issue reaching epidemic status. The most common risk factors for CKD are diabetes, hypertension, obesity and age. Other risk factors include a medical history of heart disease or a family history of kidney disease. The aim of this study is to provide modern and clinically relevant information about the rate of monitoring of kidney function in a broad patient population with CKD or at risk of CKD in Finland.

28.12.2022 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Vastasyntyneisyyskauden neurologiset riskitekijät ja pitkäaikaisennuste. Kansallinen rekisteritutkimus.

Beviljade: 28.12.2022
Giltig till: 30.11.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimushankkeen tarkoituksena on kansallisten rekisteriaineistojen avulla selvittää neurologisessa kehitysriskissä olevien vastasyntyneiden pitkäaikaisennustetta, keskittyen sekä diagnooseihin että aikuisiän toimintakykyyn koulutuksen ja työllisyyden valossa.

22.12.2022 MedEngine Oy Burden of obesity in Finland: assessing direct, indirect, and total costs associated with obesity: a Finnish population-based cohort study (FinWeight IV)

Beviljade: 22.12.2022
Giltig till: 31.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

FinWeight-tutkimuksen tavoitteena on selvittää lihavuuden vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn sekä suoriin ja epäsuoriin kustannuksia suomalaisessa aikuisväestössä. FinWeight tutkimuksen IV osassa kartoitetaan epäsuoria, suoria ja kokonaiskustannuksia yksilötasolla eri painoindeksiryhmissä ja arvioidaan lihavuuden kokonaiskustannuksia Suomessa.

22.12.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Helsingin ylopisto Hedelmällisyysneuvonta ja sen tulokset Suomessa vuosina 2008-2019

Beviljade: 22.12.2022
Giltig till: 31.12.2030
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Suomen kaikista yo-sairaaloista kerätään tiedot niissä suoritetuista hedelmällisyysneuvonnoista ja hedelmällisyyttä säilyttävien toimenpiteiden tuloksista v. -08-19. Tiedoista muodostetaan yksi tutkimusrekisteri. Tämä potilasjoukko linkataan syntymärekisteriin, jotta saadaan tarkempaa tietoa hoitojen jälkeisestä hedelmällisyydestä. Lopuksi syöpärekisteristä haetaan kaikki 16-42 v syöpään sairastuneet tytöt/naiset, jotta voidaan arvioida hedelmällisyysneuvonnan toteutumista ja tuloksia.

21.12.2022 Medaffcon Oy Disease management, outcomes, and health care resource use associated with real-life clinical practice of diabetes and diabetic kidney disease in Finland (FinDIABREN-RWE)

Beviljade: 21.12.2022
Giltig till: 31.03.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa kartoitetaan tyypin 1 ja 2 diabeetikoiden ja diabeteksen munuaistaudin perusterveyden- ja erikoissairaanhoidon hoito- ja lähetekäytänteitä sekä vastaavia taustatekijöitä ja hoitotuloksia munuais- ja kardiovaskulaaritapahtumien osalta. Tavoitteena on saavuttaa parempi ymmärrys hoidoista/hoitopoluista, diagnostiikan haasteista sekä niiden taustatekijöistä, ja siten tukea hoitojen/hoitopolkujen kehitystä.

21.12.2022 Medaffcon Oy Multiple Myeloma (MM) – Characteristics, treatment praxis, Healthcare Resource Utilization (HCRU) and utilization of machine learning tools to identify novel risk factors

Beviljade: 21.12.2022
Giltig till: 01.11.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa tutkitaan multippeliä myeloomaa sairastavien potilaiden taustoja, hoitoja, hoitovasteita, resurssikäyttöä sekä selviytymistä, sekä käytetään koneoppimista uusien riskitekijöiden löytämiseen.

21.12.2022 Oulun yliopisto Polven eturistisiteen uusintarekonstruktion tulokset

Beviljade: 21.12.2022
Giltig till: 31.12.2023
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, mikä on toiminnallinen tulos uusintarekonstruktioleikkauksen jälkeen verrattuna potilaisiin, joille on tehty ensimmäinen eturistisiteen rekonstruktioleikkaus. Selvitetään myös, mikä käytettävä siirre antaa parhaan toiminnallisen tuloksen ja mihin liittyy vähiten komplikaatioita. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää tulevien potilaiden hoitoa suunniteltaessa.

16.12.2022 HUS, Sydän- ja Keuhkokeskus, Kardiologian tutkimusryhmät Perinnölliset kardiomyopatiat – Laaja-alainen geenitaustan ja kliinisen kuvan tutkimus

Beviljade: 16.12.2022
Giltig till: 31.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuskohteena on kaikki mahdollisesti geneettisesti määräytyvät tai suvuttain ilmenevät kardiomyopatiat. Tutkitaan myös tarkemmin luokittelemattomia kardiomyopatioita, sukuja, joissa esiintyy jollain tavalla poikkeavia fenotyyppejä tai sydänsairauden ohella ekstrakardiaalisia piirteitä. Tutkimuskokonaisuus käsittää myös neuromuskulaarisiin tai mitokondriotauteihin liittyvät sydänlihassairaudet, joilla oletetaan voivan olla geneettinen tausta.

15.12.2022 Suomen Terveystalo Oy Tieteellinen tutkimus COVID-19 -pandemiaan liittyen

Beviljade: 15.12.2022
Giltig till: 30.09.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Ajankohtainen tutkimus COVID-19 -pandemian vaikutuksista Suomalaisten terveyspalveluiden käyttöön

15.12.2022 StatFinn Oy Pitkäaikainen, prospektiivinen, havainnoiva kohorttitutkimus turvallisuuden arviointiin ensimmäistä kertaa suun kautta otettavaa kladribiinia käyttävillä potilailla, joilla on erityisen aktiivinen aaltomainen MS-tauti – CLARION

Beviljade: 15.12.2022
Giltig till: 31.12.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Suun kautta otettavan kladribiinin turavallisuuden määrittely potilailla, joilla on erityisen aktiivinen aaltomainen MS- tauti, ja jotka aloittavat ensimmäistä kertaa suun kautta otettavan kladribiinin käytön tavanomaisessa kliinisessä hoidossa. Keskeistä on kladribiinin turvallisuusprofiilin vertaaminen fingolimodin turvallisuusprofiiliin potilailla, joilla on erityisen aktiivinen aaltomainen MS- tauti, ja jotka aloittavat ensimmäistä kertaa suun kautta otettavan fingolimodin käytön.

14.12.2022 StellarQ Oy Utilization of the digital registry for patient reported outcomed (MyMS) for Finnish patients with Multiple Sclerosis

Beviljade: 14.12.2022
Giltig till: 31.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tarkoituksena on esitellä MS-taudin omaraportointirekisteri, kuvata rekisteriä käyttävät potilaat sekä verrata potilaan täyttämiä mittareita kliinisen parametrien rinnalla.

08.12.2022 VATT Perusterveydenhuollon avohoidon markkinat ja monituottajuus

Beviljade: 08.12.2022
Giltig till: 31.07.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään avoterveydenhoidon markkinoiden toimintaa, monituottajuutta ja sääntelytoimenpiteiden vaikutuksia Suomessa. Tutkimus perustuu Kelan, THL:n ja Tilastokeskuksen rekistereihin, jotka mahdollistavat eri sektoreiden toimijoiden analyysin. Tutkimustulokset tulevat olemaan hyödyksi arvioitaessa esimerkiksi yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksia, yrityskauppojen vaikutuksia sekä terveydenhuoltojärjestelmän yhdenvertaisuuden ja palveluintegraation toteutumista.

07.12.2022 Tampereen korkeakoulusäätiö sr Lääkeaineiden käytön, sukutaustan ja endometrioosin vaikutus munasarjasyövän aggressiivisuuteen ja diagnoosin jälkeiseen kuolemanriskiin, munasarjasyöpädiagnoosia edeltävät oireet ja asuinpaikan merkitys munasarjasyövän ennusteeseen

Beviljade: 07.12.2022
Giltig till: 01.04.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on epidemiologinen rekisteritutkimus, jonka tavoitteet ovat:
1) Selvitetään lääkeaineiden käytön yhteys munasarjasyövän ennusteeseen Suomessa väestötasolla
2) Selvitetään perinnöllisen alttiuden ja taustasairauksien merkitys munasarjasyövän ennustekijöinä
3) Munasarjasyöpädiagnoosia tavallisesti edeltävien oireiden määrittäminen
4) Selvitetään asuinpaikan (sairaanhoitopiiri ja erityisvastuualue) yhteys munasarjasyövän levinneisyyteen diagnoosihetkellä ja taudin ennusteeseen.

07.12.2022 Medaffcon Oy Characterizing Finnish Hypertrophic Cardiomyopathy Population And Disease Burden In The Finnish Healthcare

Beviljade: 07.12.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hypertrophic cardiomyopathy is a heart condition characterized by thickening of the heart tissue in the absess of clear secundary cause. It is a hereditary disease and the most common genetic cardiovascular disorder worldwide. It causes significant impairment and a high risk for cardiac sudden death. The aim of this study is to describe the Finnish HCM patient population including healthcare resource utilization, clinical characteristics, incidence and prevalence and mortality rate.

07.12.2022 Medaffcon Oy ReRiseFIN

Beviljade: 07.12.2022
Giltig till: 01.09.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään läiskäpsoriaasiin käytettävän lääkkeen hoitokäytäntöjä ja hoitotuloksia Suomessa. Näiden lisäksi tutkitaan laajasti hoidon vaikutusta psoriaasin kustannuksiin.

30.11.2022 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Umpilisäkkeen poiston jälkeinen paksusuolisyöpä

Beviljade: 30.11.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä oleva tutkimus on rekisteritutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää paksusuolisyövän ja umpilisäkkeen poiston välistä yhteyttä länsimaalaisessa (suomalaisessa) väestössä.

30.11.2022 MedEngine Oy Characterization of Real-world Treatment Practices, Outcomes and Costs of Care in Patients with Hemophilia A and B: A Nationwide Finnish Cohort Study (HemoHEOR II)

Beviljade: 30.11.2022
Giltig till: 01.04.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hemophilia is a rare, X-linked hereditary bleeding disorder caused by a deficiency or dysfunction of clotting factor VIII in hemophilia A (HA) or factor IX in hemophilia B (HB). The objective of this retrospective study is to assess the treatment outcomes and patterns of hemophilia patients, healthcare resource utilization, medication use and costs of care in Finland during 2012–2021.

30.11.2022 Oulun yliopistollinen sairaala Intractable Chronic Neuropathic PAIN – SCS Spinal Cord Stimulation

Beviljade: 30.11.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tarkoituksena on selvittää

  1. selkäydinstimulaatiolla hoidettujen kroonisesta neuropaattisesta kivusta kärsivien potilaiden neuro-psyko-farmako-sosio-ekonominen pitkäaikaisselviytyminen 700 potilaan, 3 500 kaltaistetun verrokin ja 30 000 sukulaisen aineistossa
  2. hoidon yhteiskunnalliset vaikutukset työkyvyn ylläpitämisen, terveyspalvelujen käytön ja uudelleenkoulutuksen tarpeen kannalta
  3. selkäydinstimulaation vaikutusmekanismeja aivoselkäydinnesteen metabolomiikkatutkimuksen avulla.

Finla Työterveys Oy Työkykyriskin ennustaminen ja korkeariskisten henkilöiden ryhmittely ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tueksi


Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoite on syventää tietoa tukea tarvitsevien yksilöiden tunnistamisesta yhdistämällä sairauskertomusten ja terveyskyselyvastausten tietoa. Lisäksi kehittyneemmät koneoppimiseen perustuvat algoritmit mahdollistavat erilaisten riskimuuttujien yhdistelmien suhteen samankaltaisten potilasjoukkojen tunnistamisen. Tällaisen segmentoinnin pohjalta on jatkossa mahdollista arvioida tarkemmin kunkin joukon tarpeita erilaisille toimintamalleille ja palveluille.

22.11.2022 HUS Neurokeskus/Helsingin yliopisto Lääkitysaloitusviiveen merkitys aaltomaisen MS-taudin ennusteelle ja lääkkeettömyyden syyt

Beviljade: 22.11.2022
Giltig till: 01.01.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää lääkealoitusviiveen merkitystä MS-taudin ennusteelle suomalaisessa kansallisessa asetelmassa MS-rekisterin tietojen avulla, ja toiseksi kartoittaa lääkkeettömyyden syitä Suomessa.

Tutkimus tuo tietoa siitä, tulisiko MS-taudin diagnoosiin pääsemistä ja lääkitysaloitusta pyrkiä entisestään nopeuttamaan paremman ennusteen saavuttamiseksi, ja toisaalta tutkimus pyrkii tunnistamaan mahdollisia huonosti tiedostettuja tekijöitä viivästyneen lääkealoituksen taustalla

22.11.2022 StatFinn Oy Ei-interventiotutkimus pohjoismaisten estolääkitystä käyttävien migreenipotilaiden piirteistä ja lääkkeidenkäyttötavoista

Beviljade: 22.11.2022
Giltig till: 01.12.2031
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen päätavoitteena on kuvailla erenumabin käyttöä migreeniä sairastavilla potilailla. Toissaijaisena tavoitteena on löytää mahdollinen verrokkijoukko markkinoille tulon jälkeiselle turvallisuustutkimukselle (PASS – post-authorisation safety study). Tällä tutkimuksella selvitetään 1) erenumabia tai muita migreeninestolääkitystä käyttävien henkilöiden keskuudessa esiintyvien sydän- ja verisuonitautien yleisyyttä ja 2) erenumabin käyttöä ja siihen liittyviä seurauksia raskauden aikana.

10.11.2022 Helsingin yliopisto Naisiin kohdistuneita parisuhdetappoja edeltäneet tapahtumaketjut

Beviljade: 10.11.2022
Giltig till: 31.12.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

VN TEAS -rahoitteisen tutkimushankkeen ”Tapahtumaketjut naisiin kohdistuvissa parisuhdesurmissa” tavoitteena on muodostaa kattava kuva Suomessa 2000-luvulla tapahtuneista naisiin kohdistuneista parisuhdetapoista ja niitä edeltäneistä tapahtumaketjuista sekä viranomais- ja palvelukontakteista. Analyysit perustuvat rekisteri-, asiakirja- ja haastatteluaineistoihin, joita haetaan useammalta eri viranomaiselta.

10.11.2022 Oulun Yliopisto Vastustuskykyinen kaupunki. Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä. (Resistant Cities Urban Planning as Means for Pandemic Prevention, RECIPE)

Beviljade: 10.11.2022
Giltig till: 01.01.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa tutkitaan tartuntatautien esiintyvyyttä erilaisissa suomalaisissa kaupunkiympäristöissä. Todettuihin hengitystietartuntoihin ja näihin liittyviin terveydenhuoltokäynteihin kytkettyjen osoitetietojen perusteella voidaan tutkia erityyppisten kaupunkiolosuhteiden ja/tai kaupungin ominaispiirteiden, ihmisten liikkuvuuden sekä sään ja ilmansaasteiden vaikutusta tartuntatautien esiintyvyyteen.

09.11.2022 Suomen Syöpärekisteri ASA-rekisteriin ilmoitettujen henkilöiden syöpävaara ja -kuolleisuus 1979-2019.

Beviljade: 09.11.2022
Giltig till: 21.09.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on vertailla ASA-rekisteriin merkittyjen henkilöiden syöpävaaraa – ja kuolleisuutta sukupuoli-, ikä ja periodi-kohtaisesti vastaavan väestön syöpäilmaantuvuuteen tai – kuolleisuuteen ajalla 1979-2019. Syöpävaaraa tarkastellaan myös aine-, ammatti- ja toimialakohtaisesti. Tulokset raportoidaan SIR (standardised incidence ratio) – tunnuslukuina.

09.11.2022 Työterveyslaitos The rise of mental vulnerability in work life / Psyykkinen haavoittuvuus Suomessa

Beviljade: 09.11.2022
Giltig till: 31.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

09.11.2022 Tampereen korkeakoulusäätiö sr Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta – toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön (TYKYTUO)

Beviljade: 09.11.2022
Giltig till: 31.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tavoitteena on edistää työkyvyn tuen varhaista tunnistamista, työkykyä tukeviin palveluihin ohjautumista, työterveyshuollon ja muiden terveydenhuollon toimijoiden sekä työpaikkojen tavoitteellista yhteistyötä. Findataan toimitettavien Pihlajalinnan potilastietojen ja TEM:n työttömyystietojen sekä rekisteritietojen (Kela, ETK) avulla selvitetään työkyvyttömyyden riskitekijöitä ja hankkeessa käytettävien menetelmien yhteyttä mahdollisiin muutoksiin palvelujen käytössä.

03.11.2022 HUS Vaihto suonensisäisestä ihonalaisesti annosteltavaan valmisteeseen: infliksimabin ja vedolitsumabin teho ja turvallisuus tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavilla potilailla.

Beviljade: 03.11.2022
Giltig till: 31.12.2023
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella vaihtoa suonensisäisestä vedolitsumabin annostelusta ihonalaiseen tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavien potilaiden ylläpitohoidossa. Selvitetään kliininen, endoskooppinen ja biokemiallinen vaste sekä hoidolla pysyminen. Lisäksi kerätään käyttökokemukset induktiohoidossa, arvioidaan ennustetekijöitä hoidon vaikutukselle ja toteutumiselle.

02.11.2022 Oriola Finland Oy Finnish Diabetes Control study – FinDiCon: The impact of socioeconomic status on diabetes care

Beviljade: 02.11.2022
Giltig till: 09.02.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään miten diabeetikon sosioekonominen asema vaikuttaa hoitotasapainoon, hoitopolkuihin, lääkitykseen ja terveyspalvelujen saantiin. Lisäksi tutkitaan T1D-potilaiden hoitotasapainoa aiemmin myönnetyllä FinDiCon-aineistolla. Tutkimus toteutetaan tieteellisenä tutkimuksena, jonka tulokset julkaistaan vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa.

19.10.2022 Turun yliopisto, INVEST hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuskeskus Varhaiskasvatuksen ja perhetaustan merkitys lasten oppimiseen sekä kouluttautumiseen

Beviljade: 19.10.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on väitöskirjan osatutkimus (tutkimussuunnitelman osatutkimus 4). Haettavien väestökyselyaineistojen avulla tutkitaan miten eri varhaiskasvatuksen toimintamuodot sekä perhetausta ovat yhteydessä neljävuotiaiden lasten kehitykseen.

19.10.2022 ESiOR Oy Ustekinumab in the treatment of ulcerative colitis in Finland (FINUSTE-UC)

Beviljade: 19.10.2022
Giltig till: 30.11.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on retrospektiivisen rekisteritutkimuksen keinoin tutkia ustekinumabin kliinisiä hoitotuloksia ja hoidolla pysymistä ulseratiivista koliittia sairastavilla potilailla Suomessa. Lisäksi tavoitteena on tutkia ustekinumabihoitoa saavien potilaiden potilasominaisuuksia, ustekinumabiannostusta, ustekinumabihoidon keskeyttämisen syitä, ustekinumabin asemoitumista suomalaisessa hoitokäytännössä, sekä ustekinumabikonsentraatioiden mittaamiseen liittyviä seikkoja.

19.10.2022 Tampereen Yliopisto Co-occurrence of acute leukemia and type 1 diabetes in children and adolescents – Investigation of shared etiology and features

Beviljade: 19.10.2022
Giltig till: 31.07.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa lasten leukemian ja tyypin 1 diabeteksen yhteisiin syntymekanismeihin liittyviä tekijöitä ja kuvailemaan tautien välistä yhteyttä suomalaisella aineistolla. Suomessa kyseisten sairauksien ilmaantuvuus on lisääntynyt ja tavoitteenamme on avata mahdollisuuksia ennaltaehkäisevien toimien kehittämiseen.

19.10.2022 Tampereen yliopistollinen sairaala Väkivaltaiset nuoret ja väkivaltariskin arviointi Suomalaisessa terveys- ja sosiaalihuollossa – seurantatutkimus

Beviljade: 19.10.2022
Giltig till: 31.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Selvitetään vihanhallinta- ja väkivaltaongelmien takia alaikäisten oikeuspsykiatriseen (Tays EVA-yksikkö) hoitoon vuosina 2003-2019 joutuneiden nuorten elämänpolkuja rekisteriaineistojen valossa ja tutkitaan hoidonaikaisen väkivaltariskiarvion pitkän aikavälin ennustemerkitystä.

19.10.2022 Åbo Akademi Competition and quality: A study of the Finnish patient choice reform in healthcare

Beviljade: 19.10.2022
Giltig till: 31.12.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

A patient choice reform was launched in January of 2014 in Finland, and patient can now chose their care provider in non-urgent specialised health care. Freedom of choice introduced competition between care units in the health sector. I will use the data to calculate the competition between hospitals in their own regional market. Afterwards, I will study econometrically whether the higher competition increased quality outcomes in the healthcare units.

07.10.2022 Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto Suomen sotavankiaineisto 1918 (Finnish War Prison Archive of 1918)

Beviljade: 07.10.2022
Giltig till: 31.12.2023
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tarkoituksena on muodostaa historiallisista arkistoaineistoista ja viranomaisrekisteritiedoista koostuva ylisukupolvinen henkilötason tietokanta Suomen vuoden 1918 sisällissotaan osallistuneista ja sen johdosta vankileirillä olleista henkilöistä ja heidän jälkeläisistään. Aineiston avulla tutkitaan sodan ja sotavankeuden pitkäaikaisia ja ylisukupolvisia vaikutuksia tutkimushenkilöiden sekä heidän jälkeläistensä terveyteen, elinikään, sosioekonomiseen asemaan ja maailmankatsomukseen.

06.10.2022 Työterveyslaitos Varhaisten työkyvyn ja työhön paluun tukitoimien vaikutus lonkan ja polven tekonivelleikattujen sairauspoissaoloihin

Beviljade: 06.10.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään kuinka tekonivelleikkausten jälkeiset sairauspoissaolot ovat muuttuneet uuden, työterveyshuollon roolia korostavan toimintatavan käyttöönoton jälkeen (v.2021 vs. 2017/2018). Lisäksi vertailemalla v. 2013 ja 2010 KSKS:ssa leikattujen potilaiden sairauspoissaoloja selvitetään leikkausprosessin tehostamisen vaikutusta. KSKS:n potilailla selvitetään myös ennen leikkausta tehdyn optimoinnin vaikutusta sairauspoissaoloihin vertailemalla 2013-aineistoa 2017/2018 -aineistoon.

30.09.2022 Helsingin yliopisto Biopankkitutkimus mielenterveydenhäiriöiden farmakogenetiikasta

Beviljade: 30.09.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

PSY-PGx on EU:n Horizon 2020 -hanke (https://www.psy-pgx.org/PSY-PGx), jonka tavoitteena on hyödyntää  genotyyppitietoja, jolla mahdollistaa yksilöllinen farmakoterapia psykiatristen häiriöiden hoidon parantamiseksi. Tässä osatutkimuksessa selvitämme avulla vaikuttaako kahden geenin geneettinen vaihtelu potilailla, joille on määrätty valikoituja lääkkeitä mielenterveyshäiriöihin, lääkityksen muutoksiin, sairaalahoitoihin ja kuolleisuuteen Suomessa.

29.09.2022 Medaffcon Oy Jakavi (ruxolitinib) treatment outcomes in acute graft versus host disease (GvHD) in real-world setting in Helsinkiand Turku University Hospitals

Beviljade: 29.09.2022
Giltig till: 01.01.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Jopa noin puolet allogeenisen kantasolusiirteen saaneista potilaista sairastuu käänteishyljintään ja näistä merkittävä osa ei hyödy ensimmäisen linjan standardihoidosta. Toisen linjan hoitoon ei ole yhtenäistä hoitosuositusta. Tässä tutkimuksessa selvitetään ruksolitinibilla hoidettujen käänteishyljintäpotilaiden karakteristiikka, hoitokäytäntöjä ja hoitotuloksia sekä resurssinkäyttöä hyödyntämällä erikoissairaanhoidon tietoja ja kansallisia rekistereitä.

29.09.2022 Nuorisotutkimusseura ry Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön vaikuttavuus

Beviljade: 29.09.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa tutkitaan kunnallisen koulu- ja oppilaitosnuorisotyön vaikuttavuutta nuorten näkökulmasta rinnastamalla kouluterveyskyselyn data ja kunnilta kerätty tieto. Edellinen tarjoaa tietoa nuorten koetusta hyvinvoinnista koulu- ja oppilaitoskontekstissa ja jälkimmäinen tuottaa tietoa koulu- ja oppilaitosnuorisotyön volyymeista, menetelmistä ja tavoitteista. Hankkeessa analysoidaan vuonna 2021 kerättyä kouluterveyskyselyn aineistoa.

22.09.2022 Itä-Suomen yliopisto TYÖOTE – HANKKEEN VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS Rekisteripohjainen arviointitutkimus vastuullisen asiakasohjausmallin etuisuusmaksu- ja tuottavuusvaikutuksista

Beviljade: 22.09.2022
Giltig till: 30.09.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

TYÖOTE – hankkeen (https://www.ttl.fi/tutkimushanke/vastuullinen-tyokyvyn-tuki-tyoote-2020-2023/) vaikuttavuustutkimus, joka toteutetaan Itä-Suomen yliopiston toimesta. Kyseessä on arviointitutkimus yksilöllisen asiakasohjausmallin käyttöönoton vaikuttavuudesta sairaanhoitopiiri- ja kansallisella tasolla.

21.09.2022 Tekonivelsairaala Coxa Oy Tietolupa henkilötietojen käyttämiseksi yhdistämään Pirkanmaan sairaahoitopiirin (PSHP) ja Tekonivelsairaala Coxa Oy:n rekisterinpidon alaisia tietoja opetusmateriaalin valmisteluun ja käyttöön PSHP:n ja Coxan rekistereistä

Beviljade: 21.09.2022
Giltig till: 30.04.2026
Syftet med användningen av data: Opetus

Tietolupahakemuksella haetaan toisiolain mukaista lupaa hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja opetuskäyttöä varten lääketieteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöksi opiskelevien perus- ja jatko-opetuksen opetusmateriaalin tuottamista ja käyttöä varten.

21.09.2022 Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), Helsingin yliopisto SUPER – Suomalainen psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismien tutkimus

Beviljade: 21.09.2022
Giltig till: 30.04.2036
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

SUPER-tutkimus on Suomen laajuinen psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismeja selvittävä yleishyödyllinen tutkimus, johon on osallistunut 10500 suomalaista. Hankkeessa tutkitaan psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismeja sekä yleisemmin pyritään saamaan tietoa psykoosisairauksista ja psykoosia sairastavien tai sairastaneiden tilanteesta Suomessa.

07.09.2022 Oulun yliopisto, syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö ja OYS hammas- ja suusairauksien klinikka Suun ja nielun alueen syövät ja suusyövälle altistavat suun limakalvon muutokset

Beviljade: 07.09.2022
Giltig till: 28.02.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Sairaalan sähköisestä potilastietojärjestelmästä ja paperisista potilaskertomuksista päivitetään tutkimuksessa käytettäviin kudosnäytteblokkeihin liittyviä potilasseurantatietoja, jotta solujen ja solun ympäristön erilaisten molekyylien merkitystä taudin etenemiselle voidaan arvioida tilastollisilla menetelmillä.

31.08.2022 Helsingin Yliopisto ja HUS A pan-cancer approach connecting tumor molecular profiles and individual health information for discoveries and new precision cancer medicine solutions (iCAN)

Beviljade: 31.08.2022
Giltig till: 31.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus on biopankkitutkimus, jossa biopankkinäytteitä analysoidaan (profilointi) ja tähän profilointitietoon liitetään ko. näytteenantajan terveystietoja sekä muita terveyteen ja tutkimukselle merkittäviä tietoja. Tarkoituksena on tutkia molekyylitason muutosten ja tietojen välisiä yhteyksiä sekä sitä kautta löytää uusia korrelaatioita ja tekijöitä, jotka selittävät syövän syntyä ja leviämistä. Tutkimuksessa on tavoitteena näin tunnistaa uusia hoitokohteita yli syöpätyyppien.

31.08.2022 Tampereen yliopistollinen sairaala Aivovaltimoaneurysman puhkeamisen aiheuttaman kallonsisäisen verenvuodon tunnistaminen ja diagnostiikka

Beviljade: 31.08.2022
Giltig till: 31.12.2023
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tässä tutkimushankkeessa selvitetään millä todennäköisyydellä ensiapuun päänsärkyoireiden johdosta hakeutuneella potilaalla on lopultakin aivovaltimon repeämän aiheuttama lukinkalvonalainen verenvuoto, ja kuinka herkästi tuo diagnoosi jää huomaamatta. Samalla selvitetään käytössä olevien diagnostisten menetelmien tarkuutta ja diagnoosin viivästymisen vaikutusta potilaan ennusteeseen.

31.08.2022 MedEngine Oy A Retrospective Cohort Study to Assess the Safety of Baricitinib Compared with Other Therapies Used in the Treatment of Rheumatoid Arthritis and Used in the Treatment of Atopic Dermatitis in Nordic Countries

Beviljade: 31.08.2022
Giltig till: 31.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

This study evaluates the long-term safety of baricitinib among patients with rheumatoid arthritis and among patients with atopic dermatitis.

17.08.2022 Hanken School of Economics Sustaining affordable medications: on the optimal design of competition and regulation in Finnish pharmaceutical market

Beviljade: 17.08.2022
Giltig till: 01.07.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

We will examine how market competition and regulation affect the pricing and demand for pharmaceuticals in Finland, with a special focus on the interactions between patients, physicians, pharmacies and drug producers. To this end, we aim to provide rigorous research evidences on how to optimally combine the two powerful tools (market competition and regulation) to reduce the cost of medication and to improve the accessibility of low-cost drugs.

17.08.2022 Oulun yliopisto Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw in Finland: A longitudinal study

Beviljade: 17.08.2022
Giltig till: 31.12.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoitus on kerätä tietoja suomalaisista luustolääkkeiden käyttäjistä. Tutkimuksessa vertaillaan leuan osteonekroosiin sairastuneita luustolääkkeiden käyttäjiä ei-sairastuneisiin luustolääkkeiden käyttäjiin. Tarkoituksena on hahmottaa leuan osteonekroosille altistavia riskitekijöitä (ikä, sukupuoli, krooniset sairaudet, lääkitykset, tupakointi) ja ilmaantuvuutta suomalaisessa potilasaineistossa.

17.08.2022 HUS Kasvisterolemia Suomessa

Beviljade: 17.08.2022
Giltig till: 30.08.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitämme, kuinka paljon Suomessa on diagnosoitu kasvisterolemiapotilaita, millainen heidän taudinkuvansa on, miten heitä on hoidettu ja millainen hoitovaste heillä on ollut. Tutkimuksessa pyrimme myös selvittämään mahdollisia sepelvaltimotaudille altistavia tekijöitä.

10.08.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Register-based study on the response in IO therapies

Beviljade: 10.08.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimushankkeen tavoitteena on analysoida immuunihoitojen käyttöä ja hoitovasteita syövänhoidossa Suomessa rekisteritutkimuksen keinoin.
Tietoja kerätään kaikista yliopisto- ja keskussairaaloista, jotta tutkimuksella saadaan mahdollisimman kattava kokonaiskuva Suomessa käytettävien immuunihoitojen vaikutuksista.
Tutkimus on osa kansallista Cancer IO -innovaatiohanketta.

27.07.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Maksasairauksien syntyyn ja etenemiseen vaikuttavat väestötason riskitekijät

Beviljade: 27.07.2022
Giltig till: 28.12.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus perustuu THL biopankin materiaaleihin, FINRISKI 1992-2012 sekä Terveys 2000 ja 2011 tutkimuksiin, joita yhdistetään kansallisiin seurantarekistereihin maksatautiin liittyvien sairaalahoitojen, syövän ja kuoleman osalta, tarkoituksena selvittää maksataudin ennustetekijöitä. Tutkitaan myös tutkimustilanteessa maksatautia sairastavien henkilöiden muita päätetapahtumia (kuolemia, sydän- ja verisuonitauteja, syöpää, munuaisten vajaatoimintaa ym).

06.07.2022 Itä-Suomen yliopiston Tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimusyksikkö OSTPRE

Beviljade: 06.07.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on yli 30 vuotta kestänyt seurantatutkimus noin 15000 post-menopausaalisen naisen ikääntymisestä. Rekisteriaineistot muodostavat seurannan tukirangan, mutta tietoa on kerätty myös postikyselyin, tutkimuskäynneillä sekä interventiotutkimuksilla. Tietojen käyttötarkoituksena on tarkastella naisten terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, jotta voitaisiin ymmärtää terveeseen ikääntymiseen johtavia pitkittäisiä mekanismeja ja löytää keinoja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn.

06.07.2022 Medaffcon Oy REAL-WORLD EVIDENCE STUDY OF THE IMPACT OF ASCT AND NEW DRUG TREATMENTS ON MULTIPLE MYELOMA (MM) SURVIVAL AND COMORBIDITIES COMPARED TO non-MM CONTROL POPULATION IN FINLAND BETWEEN 2000-2020

Beviljade: 06.07.2022
Giltig till: 01.12.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

TEAMSFIN (Two dEcAde extensive Myeloma Study in FINland) will study the evolution of multiple myeloma (MM) treatment over two decades in Finland, as well as report on the recent changes in treatment outcomes relative to population controls and also collect data on the use of novel therapeutics, including ixazomib, at the national level for the first time.

06.07.2022 Sydän- ja keuhkokeskus HYKS HLA ja sydäninfarkti

Beviljade: 06.07.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Olemme saaneet THL:n biopankilta luvan käyttää Finnrisk-aineistoa, joka koostuu 600 henkilöstä, joilla ei ole todettu valtimokovettumatautia ja 600 ikä sekä sukupuolivakioitua henkilöä, joilla on valtimokovettumatauti.
Analysoimme näiden henkilöiden geenialueet HLA-alueelta ja vertaamme tutkimusryhmiä toisiinsa riskitekijöiden ja valtimokovettumatautikohtausten suhteen. Etsimme sydäninfarkteihin yhdistyviä geenejä

01.07.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Tampereen yliopistollinen sairaala) Sukupuoliahdistuksen takia tutkimuksiin hakeutuneiden myöhempi psyykkinen terveys ja sopeutuminen

Beviljade: 01.07.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tavoitteena on tutkia suomalaisten rekisteriaineistojen valossa sukupuolidysforian takia korjaushoitotoivein erityistason tutkimuksiin hakeutuneiden myöhempää psyykkistä terveyttä ja yhteiskuntaintegraatiota. Tunnistetaan rekistereistä asetuksella keskitettyihin sukupuoli-identiteetin tutkimusyksiköihin tulleet ja kerätään heistä tiedot mahdollisista korjaushoidoista ja aiemmasta ja myöhemmästä psyykiatrisesta hoidosta, koulutustasosta, työelämään integroitumisesta, rikollisuudesta.

30.06.2022 Turun yliopisto Lastensuojelun sosiaalityön ja nuorisopsykiatrian yhteistutkiminen ja -kehittäminen Länsi- ja Itä-Suomessa (LANUPS)

Beviljade: 30.06.2022
Giltig till: 31.12.2035
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tavoitteenamme on rekisteritietojen avulla selvittää nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun yhteisasiakkuuden omaavien ja eriasteisia lastensuojelun tukitoimia saavien nuorten sairastavuutta ja avo- ja vuodeosastohoidon käyttöä verrattuna muihin nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaisiin. Terveydenhuollon potilasasiakirjoista tarkastelemme, miten yhteisasiakkuus näkyy eriasteisia lastensuojelun tukitoimia saavilla nuorilla.

29.06.2022 Biopankki Borealis, Pohjois-Pohjanmaan yliopistollinen sairaala Finnish Maternity Cohort –seerumiaineisto naisten ja lasten syöpätutkimuksessa

Beviljade: 29.06.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Pyydetyn aineiston avulla tunnistetaan FMC-näytteen luovuttaneiden naisten seeruminäytteestä tunnistettavan 1) HPV-infektion yhteyttä pään-tai kaulan alueen syöpään ja kehitetään mahdollisia seulontamarkkereita (LIITE 1) tai 2) autoimmuunivasta-aineiden ennustearvoa tiettyjen autoimmuunisairauksien ennakoijana (LIITE 2).

29.06.2022 Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tavoitteena terveet hampaat: satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus nukutuksessa hoidettaville alle 5-vuotiaille lapsille, joiden hampaat ovat reikiintyneet

Beviljade: 29.06.2022
Giltig till: 31.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Intervention tehokkuutta arvioidaan 18kk:n kuluttua toimenpiteestä. Molempien ryhmien saamia jatkohoitokäyntejä ja sitoutumista jatkohoitoon arvioidaan potilastietojärjestelmän merkintöjen perusteella 18kk ajalta nukutushammashoidon jälkeen. Suun ja hampaiston statustiedot ennen ja jälkeen nukutuksen. Näiden lisäksi lapselle varatut, peruutetut tai peruuttamattomat hammashoitokäynnit.

29.06.2022 Medaffcon Oy Patient characteristics and treatment landscape of metastatic castration resistant prostate cancer in Finland

Beviljade: 29.06.2022
Giltig till: 30.09.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Evidence based on real world data of metastatic castration resistant prostate cancer (mCRPC) patients from the Nordic countries is sparse, and insight into the current treatment practice (especially patient level information on drug utilization and patient characteristics) is lacking. This retrospective registry-based real-world evidence (RWE) study intends to provide information on mCRPC patient characteristics, current treatment practice and outcomes in Finland.

22.06.2022 Lund University Lipid metabolism and risk of hemorrhagic stroke

Beviljade: 22.06.2022
Giltig till: 06.07.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Purpose: To study the relationships between plasma lipid levels and risk of intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage.

22.06.2022 Helsingin yliopisto MASSE Yli- ja alikysyntä, osa MASSE-tutkimus/kehityshanketta

Beviljade: 22.06.2022
Giltig till: 30.04.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Aineiston avulla tehdään rekisteritutkimus iäkkäiden päivystyksellisten palveluiden tarpeesta ja käytöstä Suomessa (Espoossa). Erityinen kiinnostuksen kohde on löytää näyttöä yli- ja alikysynnästä – tarkoitus on tunnistaa kohdat palvelujärjestelmässä, joihin tehtävillä muutoksilla saadaan suurin terveyshyöty kustannusvaikuttavasti. Löydökset pyritään julkaisemaan tieteellisessä julkaisusarjassa, ja niitä käytetään pohjana ennaltaehkäisylle ja päivystyksellisten palveluiden laadun parantamiselle.

22.06.2022 VSSHP Munuaissyövän ja melanooman ennustetekijät

Beviljade: 22.06.2022
Giltig till: 22.06.2037
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa on tarkoitus kerätä tiedot 1.1.2015-31.12.2021 immunologisilla syöpälääkkeillä (PD-1- ja PD-L1-estäjillä) hoidetuista uroteelikarsinooma- ja munuaissyöpäpotilaista, immunologisen hoidon tuloksista sekä potilaiden käyttämistä antibioottihoidoista (6kk immunologista hoitoa edeltävältä ajalta ja hoidon kuluessa). Tarkoituksena on selvittää antibioottihoidon vaikutusta immunologisen hoidon tuloksiin (hoitovaste ja potilaiden elinaika).

22.06.2022 HUS Kuntayhtymä/HYKS-sairaanhoitoalue, Naistentaudit ja synnytykset Seri-tukikeskuksissa hoidettujen seksuaaliväkivallan uhrien taustatekijät ja palvelujen käyttö

Beviljade: 22.06.2022
Giltig till: 22.06.2037
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tieteellinen rekisteritutkimus, joka selvittää suomalaisissa Seri-tukikeskuksissa tutkittujen raiskauksen uhrien somaattista terveyttä ja haavoittuvuustekijöiden esiintyvyyttä ennen tukikeskusasiakkuuteen johtanutta seksuaaliväkivaltatapahtumaa, sekä tapahtuman jälkeistä terveyspalveluiden käyttöä ja kuolleisuutta. Seri-tukikeskuksissa asioineiden (1600 henkilöä) ja verrokkien (1600 henkilöä) tausta- ja tapahtumatiedot yhdistetään hoitoilmoitus- ja kuolinsyytietoihin.

15.06.2022 Turun yliopisto Neurofibromatoosi Suomessa 2

Beviljade: 15.06.2022
Giltig till: 11.03.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Neurofibromatoosi on vallitsevasti periytyvä monielinsairaus. Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten neurofibromatoosipotilaiden elämänkaarta, sosioekonomista asemaa ja sairastavuutta käyttäen kansallisia rekisteriaineistoja. Neurofibromatoosipotilaita verrataan heidän lähisukulaisiinsa sekä erilliseen verrokkikohorttiin.
Rekisteriaineistojen tiedot poimitaan potilaille, kaltaistetuille verrokeille ja potilaiden ja verrokkien ensimmäisen asteen sukulaisille. Tietolupakäsittelyn ja kustannusarvion jälkeen tarkennetaan, minkä rekisterien tiedot poimitaan tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa.
Tiedot pyydetään luovutettaviksi Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmään, aineistojen pseudonymisointi ja yhdistäminen toteutetaan Tilastokeskuksessa.

09.06.2022 Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala Kontaktiallergiapotilaiden oheissairastavuus ja työkyky Suomessa

Beviljade: 09.06.2022
Giltig till: 01.10.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Erilaiset kosketusallergiat ovat väestössä verraten yleisiä, mutta niiden esiintyvyyttä Suomessa ei tunneta tarkasti. Yksi tavallisimmista kosketusallergian esiintymispaikoista ovat kädet, ja tämän vuoksi kosketusallergia heikentää elämänlaatua ja voi olla uhka työkyvylle.
Tutkimuksessa selvitetään rekisteriaineistoja hyödyntäen kosketusallergian ilmaantuvuutta ja esiintyvyyttä, sekä potilaiden oheissairastavuutta ja työssäpysyvyyttä.

09.06.2022 HUS Geriatrisen toimintamallin vaikutus yleissisätautiosastolla hoidettujen monisairaiden ikääntyneiden potilaiden elämänlaatuun, toimintakykyyn, sosiaali -ja terveyspalveluiden käyttöön ja kuolleisuuteen

Beviljade: 09.06.2022
Giltig till: 31.12.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Selvitetään, voidaanko iäkkäiden akuuttisairaanhoidossa olevien potilaiden sosiaali -ja terveyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia vähentää hoitamalla heitä uuden geriatrisen hoitomallin mukaisesti tavanomaisen yleissisätautiosastohoidon sijaan. Rekisteritutkimuksessa kerätään tietoja ennen ja jälkeen uuden toimintamallin käyttöönoton (30 vrk aikana ennakoimaton sairaalaan paluu, sosiaali -ja terveyspalveluiden kokonaiskäyttö, laitoshoitoon joutuminen, kuolema 12 kuukauden aikana).

02.06.2022 Oulun Yliopisto Vastasyntyneiden varhainen streptokokkisepsis Suomessa

Beviljade: 02.06.2022
Giltig till: 22.05.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tavallisin täysiaikaisen vastasyntyneen vaikea infektio on beetahemolyyttisen B-ryhmän streptokokin aiheuttama verenmyrkytys. Suomessa  on aloitettu v. 2012  äitien vaginan GBS seulonta loppuraskaudessa neuvoloissa, nämä GBS positiiviset äidit saavat ennen synnytystä antibioottiprofylaksian. Huolimatta näistä toimenpiteistä em. vammauttavaa ja tappavaa tautia esiintyy edelleen. Tutkimme miksi tautia edelleen ilmenee eli löytyykö syytä, johon voitaisiin vielä tarttua äideistä tai vauvoista.

02.06.2022 Tampereen yliopistollinen sairaala Perinnöllinen aivokasvaintutkimus

Beviljade: 02.06.2022
Giltig till: 31.12.2028
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Aivokasvainten perinnöllisyyttä kartoittava tutkimus, jossa tutkitaan aivokasvainpotilaita ja heidän sukulaisiaan. Kerättyjen näytteiden avulla tunnistetaan etenkin aivokasvaimille altistavia perimän muutoksia. Poimittavia potilastietoja käytetään tutkimaan muutosten yhteyttä kasvainsairauden taudinkuvaan, ennusteeseen ja hoitovasteeseen sekä kasvainten kliinisiin ja patologisiin ominaisuuksiin. Aivokasvainsukuja karakterisoidaan kasvainsairauksien sairauskertomustietojen suhteen.

01.06.2022 Aarhus University Styrene exposure and risk of lymphohematopoietic and other malignancies in a European-American cohort of reinforced plastics workers

Beviljade: 01.06.2022
Giltig till: 29.04.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

To assess if subtypes and overall lymphohematopoietic malignancies show increased risk following styrene exposure. We will specifically examine exposure response relations with different exposure metrics and the impact of exposure windows. We will also conduct a broader analysis of other types of cancer.

31.05.2022 Helsingin – ja uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS Diabeteksen ja rasvamaksataudin seulonta ja diagnosointi potilastietojärjestelmän ja koneälyn avulla HUS-piirissä

Beviljade: 31.05.2022
Giltig till: 31.05.2035

Rasvamaksatauti on hyvin yleinen, mutta alidiagnosoitu sairaus, vaikka se johtaa usein vakavaan sairastavuuteen. Olemme louhineet tekstintunnistusskriptillä HUS-tietoaltaalta lääketieteellisissä kuvantamistutkimuksissa 10 vuoden aikana sattumalta löytyneet rasvamaksat ja haluamme tarkastella sairauden vaikutusta näiden potilaiden ennusteeseen, hoitoon ja sairastavauuteen. Tätä varten tarvitsemme rekisteritietoja myös muista rekistereistä.

25.05.2022 Tampereen yliopistollinen sairaala Leikkaushoidon avulla spontaanista aivoverenvuodosta selvinneiden ennuste

Beviljade: 25.05.2022
Giltig till: 31.12.2023
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Yleisin spontaanisti ilman edeltävää vammaan syntyvien aivoverenvuotojen syy on pienten aivovaltimoiden haurastuminen ns. pienten suonten taudin johdosta. Sama etenevä tauti on yleinen dementoitumisen syy. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka nopeasti pienten suonten tauti johtaa aivoverenvuodosta selvinneillä uusiin aivoverenvuotoihin, dementoitumiseen, ja lopulta kuolemaan. Samalla selvitetään pienten suonten taudin aiheuttamasta aivoverenvuodosta selviämisen ennustetekijöitä.

25.05.2022 Medaffcon Oy Retrospective non-interventional multicenter patient chart data study on [-] real world experience in Finland.

Beviljade: 25.05.2022
Giltig till: 31.08.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

The objective of this study is to describe and evaluate real-world data of [-] for the treatment of [-] in Finland in terms of clinical outcomes, treatment lines, and to identify the key characteristics of the patients treated with [-].

19.05.2022 Tampereen yliopisto Pregnancy incidence and outcomes after bivalent HPV vaccination

Beviljade: 19.05.2022
Giltig till: 31.12.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on verrata lisääntymisterveyden indikaattoreita ”cluster” satunnaistetussa syntymä – ja paikkakuntakohorteissa, jotka ovat tai eivät ole olleet terveysintervention (HPV-rokotus) kohteena.

19.05.2022 Atostek Oy JASMINE (Joyful ApparationS of Medical IntelligencE)

Beviljade: 19.05.2022
Giltig till: 31.12.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa etsitään validoimattoman ja ei-kontrolloidusti muodostuneen datan (tarkasti: Kanta-palvelussa olevan terveydenhuoltodatan) käsittelyyn soveltuvia koneoppimismenetelmiä erilaisten riskien ennustamiseen sekä relevantin tiedon esittämiseen asiaa käsittelevän ammattihenkilöstön tarpeisiin. Tutkimus on case-study AHMED-tutkimushankkeessa, jonka tarkoitus on kehittää menetelmiä koneoppimiseen perustuvien ohjelmistojen ketteräksi validoimiseksi Medical Device Directiven mukaisesti.

04.05.2022 MedEngine Oy Exploration of tumor growth dynamics to predict response and survival outcomes in NSCLC, including EGFR exon 20 insertion patients: A medical chart review study

Beviljade: 04.05.2022
Giltig till: 02.06.2021
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

28.04.2022 VSSHP / Turun yliopistollinen keskussairaala Autovasta-ainemääritysten vaikuttavuus immuunivälitteisten myosiittien diagnostiikassa ja lääkehoidossa Suomessa 2015-2020

Beviljade: 28.04.2022
Giltig till: 31.01.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

20.04.2022 Itä-Suomen yliopisto Aeroallergeenit ja immunologinen valmius tulevaisuuden ilmastoskenaarioissa ALL-IMPRESS (Aeroallergens and immunological preparedness for future climate scenarios: implications for public health promotion )

Beviljade: 20.04.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

20.04.2022 Kuopion yliopistollinen sairaala Keskushermoston valtimo-laskimoepämuodostumien ja kavernoottisten verisuoniepämuodostumien aiheuttaman sairastavuuden selvittäminen. AVM ja CCM tietokanta.

Beviljade: 20.04.2022
Giltig till: 31.12.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

13.04.2022 StatFinn Oy Havaintotutkimus exopariinin vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta käytettäessä standardi- tai sitä suurempaa lääkeannosta verisuonitukoksen estoon eri painoindeksin omaavilla potilailla

Beviljade: 13.04.2022
Giltig till: 31.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

13.04.2022 Jyväskylän yliopisto Kelan Lääkemääräyspalautteen 2019 vaikutus

Beviljade: 13.04.2022
Giltig till: 30.06.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

13.04.2022 Jyväskylän yliopisto Terveys, terveyden läikkymisvaikutukset ja yksilön sosioekonominen asema

Beviljade: 13.04.2022
Giltig till: 28.02.2031
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

30.03.2022 Itä-Suomen yliopisto Keuhkosyövän hoidon vaikuttavuuden tutkimus

Beviljade: 30.03.2022
Giltig till: 01.06.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

16.03.2022 Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri Disease management and health care costs of chronic lymphocytic leukemia (CLL) in real-life clinical practice

Beviljade: 16.03.2022
Giltig till: 31.12.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

14.03.2022 Vaasan yliopisto Kasvuyrittäjien stressi ja hyvinvointi

Beviljade: 14.03.2022
Giltig till: 31.12.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

09.03.2022 NHG Finland Oy Prostate cancer treatment practices and total costs in Finland – Descriptive register study “FINPRO 2”

Beviljade: 09.03.2022
Giltig till: 30.06.2023
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

04.03.2022 Medaffcon Oy Endometrial Cancer Real World Evidence Study in Finland: A Real-World study on patient characteristics, treatment patterns and outcomes of recurrent or advanced endometrial cancer patients in Finland

Beviljade: 04.03.2022
Giltig till: 01.08.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

03.03.2022 HUS Syöpäkeskus Hematologia Hyytymishäiriöyksikkö ”Early thromboprofylaxis with low-molecular weight heparin (LMWH) at home care upon diagnosis of COVID-19 – a register studyCOVID-19 diagnoosin jälkeinen avohoidossa aloitettu laskimotukoksen estohoito pienimolekyylisellä hepariinilla (LMWH) – rekisteritutkimus”

Beviljade: 03.03.2022
Giltig till: 31.12.2023
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

03.03.2022 Oulun yliopistollinen sairaala Trombosytopenia ja aplastinen anemia Suomen yliopistollisissa sairaaloissa hoidetuilla lapsilla

Beviljade: 03.03.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

03.03.2022 Medaffcon Oy Lymfoomatutkimus

Beviljade: 03.03.2022
Giltig till: 02.08.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

21.02.2022 Lastenklinikka, HUS Lapsuusiän syöpä- ja kantasolusiirtohoitojen vaikutukset poikien sukupuoliseen kehitykseen sekä myöhempään terveyteen ja fertiliteettiin

Beviljade: 21.02.2022
Giltig till: 31.05.2023
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

17.02.2022 Medaffcon Oy Non-interventional register-based study to analyze patient characteristics, treatment patterns and healthcare resource utilization in adult patients with metastatic melanoma

Beviljade: 17.02.2022
Giltig till: 01.06.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

17.02.2022 VSSHP, TYKS, Lasten ja nuorten klinikka, Lastenkirurgia Synnynnäisten ruoansulatuskanavan epämuodostumien riskitekijät

Beviljade: 17.02.2022
Giltig till: 17.02.2027
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

17.02.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri TUTKIMUSSUUNNITELMA: MUNUAISENSIIRTOPOTILAIDEN RASKAUDET SUOMESSA VUOSINA 1987-2021

Beviljade: 17.02.2022
Giltig till: 31.12.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

09.02.2022 MedEngine Oy Identification of factors predicting development of severe asthma in Finland – A population-based register study

Beviljade: 09.02.2022
Giltig till: 18.03.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

04.02.2022 Tampereen yliopisto ja Tampereen yliopistollinen sairaala Poikkeavat maksa-arvot Tampereen yliopistollisessa sairaalassa hoidetuilla lapsilla/Lasten ylipainoon liittyvä rasvamaksatauti

Beviljade: 04.02.2022
Giltig till: 28.02.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

04.02.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Harvinaisten kasvainten kehittyminen, luokittelu ja hoito: molekyylipatologia ja tekoäly apuna kasvainten profiloinnissa

Beviljade: 04.02.2022
Giltig till: 30.04.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

04.02.2022 Medaffcon Oy RETROSPECTIVE STUDY ON FOUNDATION MEDICINE INCORPORATED (FMI) PROFILING OUTCOMES IN FINLAND

Beviljade: 04.02.2022
Giltig till: 31.08.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

04.02.2022 Jyväskylän yliopisto Koulutus ja mielenterveys (aka ”Koulutus, työmarkkinat ja mielenterveys”)

Beviljade: 04.02.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

02.02.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Lasten ja nuorten kyynärvarren murtumien kirurgisen hoidon ilmaantuvuus Suomessa vuosina 1997-2020

Beviljade: 02.02.2022
Giltig till: 31.12.2022
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

02.02.2022 Itä-Suomen yliopisto Reseptien uudistaminen ja lääkehoidon seuranta – Rekisteritutkimus potilasta kohtaamatta uudistetuista lääkityksistä ja terveydenhuollon palvelujen käytöstä

Beviljade: 02.02.2022
Giltig till: 01.08.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

26.01.2022 Medaffcon Oy Burden of illness in asthma and COPD

Beviljade: 26.01.2022
Giltig till: 31.08.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

19.01.2022 MedEngine Oy Epidemiology, Treatment Patterns, and Health Care Resource Utilization of Myasthenia Gravis in Denmark, Finland and Sweden: A Population-Based Registry Study

Beviljade: 19.01.2022
Giltig till: 28.01.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

19.01.2022 Tampereen yliopisto Työikäisten yläraajamurtumapotilaiden työkyvyttömyys ja operatiivisen hoidon vaikutus työhön palaamisen ajankohtaan

Beviljade: 19.01.2022
Giltig till: 02.05.2026
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

19.01.2022 StatFinn Oy Väestöpohjainen tutkimus Gabapentinin käytön turvallisuudesta raskauden aikana

Beviljade: 19.01.2022
Giltig till: 31.12.2024
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

14.01.2022 Turun Yliopisto ja TYKS Etäpesäkkeitä lähettäneen luustovaltaisesti levinneen kastraatioresistentin eturauhassyövän radium-223-dikloridihoidon tosielämän hoitotulokset Suomessa yliopistosairaaloissa 2014-2020

Beviljade: 14.01.2022
Giltig till: 31.12.2025
Syftet med användningen av data: Tieteellinen tutkimus

Dataanvändningstillstånd 2021

Dati,TillståndshavareProjektets namnÄndamål
29.12.2021StellarQ OyMortality in MS in the NordicsVetenskaplig forskning
29.12.2021StellarQ OyA real-world evaluation of multifaceted aspects of progressive MSVetenskaplig forskning
22.12.2021Helsingin yliopistoITU-tutkimusVetenskaplig forskning
1.12.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTrends in cardiovascular mortality and morbidity after kidney transplantationVetenskaplig forskning
29.11.2021Tampereen yliopistoVäitöskirjatutkimus; Perhesurmia ennakoivat tekijätVetenskaplig forskning
24.11.2021StatFinn OyDiagnosoidut gastropareesi tapaukset Euroopassa; rekisteritietoja yhdistelevä, havainnoiva tutkimus – Gastropareesin esiintyvyys Suomessa.Vetenskaplig forskning
17.11.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriPakastetun alkion siirrosta (FET) vv. 1995-2006 syntyneiden lasten kasvu ja terveys 25 vuoden ikään astiVetenskaplig forskning
4.11.2021Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.Tyypin 1 diabeteksen lisäsairaudet-Suomalainen monikeskustutkimus (FinnDiane)Vetenskaplig forskning
3.11.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäAvohoidon MRSA Suomessa 2007-2015, kliinisepidemiologinen tutkimusVetenskaplig forskning
3.11.2021Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäMS-taudin yhteys systeemisten antibioottien ja antihistamiinien käyttöönVetenskaplig forskning
27.10.2021Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaPre-eklampsia ja muut hypertensiiviset raskaushäiriöt naisten sydän- ja verisuonisairauksien ennustajinaVetenskaplig forskning
22.10.2021Helsingin yliopistoAntibiootit avohoidossaVetenskaplig forskning
30.9.2021MedEngine OyAn observational, multi-center retrospective cohort study to investigate the treatment persistence and treatment outcomes of Finnish Inflammatory Bowel Disease patients receiving vedolizumab as first-line biological treatment (FINVEDO1L)Vetenskaplig forskning
29.9.2021TyöterveyslaitosTyöterveyden tilannekuvaan tarvittavan tiedon luotettavuus, laatu ja uudet mahdollisuudetVetenskaplig forskning
20.9.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriEGFR lääkkeiden erityiskorvattavuuksien omaavien potilaiden muu lääkehoito ja näiden vaikutus EGFR lääkehoidon kestoon, annostasoon sekä potilaiden ennusteeseen (EKAE jatko)Vetenskaplig forskning
8.9.2021MedEngine OyDevelopment of machine learning algorithm for predicting early diagnosis, disease progression, and non-response to conventional treatment in inflammatory bowel disease (IBD)Vetenskaplig forskning
1.9.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäPaksusuolen kiertymän hoitomenetelmät ja hoidon tulokset – Kansallinen tutkimusVetenskaplig forskning
25.8.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäA 10-year retrospective study on odontogenic tumors diagnosed by oral pathologists in the Nordic countriesVetenskaplig forskning
25.8.2021Medaffcon OyFINHRBC – epidemiology and clinical characteristics of hormone receptor positive breast cancer patients in FinlandVetenskaplig forskning
12.8.2021Keski-Suomen sairaanhoitopiiriCardiorespiratory Fitness and Risk of Cardiovascular Disease and MortalityVetenskaplig forskning
11.8.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriTekonivelkirurgian tutkimus – tekonivelten infektiot, tekonivelseurannan teho ja vaikuttavuus.Vetenskaplig forskning
11.8.2021Medaffcon OyRetrospective cohort study to describe the patient characteristics, treatment patterns, outcomes, and healthcare resource use of non-small cell lung cancer (NSCLC) patients by KRAS mutation status in FinlandVetenskaplig forskning
4.8.2021Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäAivovaltimoahtauma aivoverenkiertohäiriöiden aiheuttajana (väitöskirjatyön rekisteröinti nimi)Vetenskaplig forskning
4.8.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäRaskauden lopputulos eri väestöryhmissäVetenskaplig forskning
2.7.2021Oriola Finland OyKeskivaikean ja vaikean atooppisen ekseeman hoito ja dupilumabin käyttö SuomessaVetenskaplig forskning
1.7.2021MedEngine OyFuture Clinical Trials: creation of an external control arm for a randomized controlled trial in patients with atrial fibrillation treated with non-vitamin K oral anticoagulantsVetenskaplig forskning
30.6.2021Turun yliopistoEconomic burden of medicines on households: De-commodification and re-commodification (DE-RE)Vetenskaplig forskning
23.6.2021Oulun yliopistoLasten kuolleisuus Suomessa 2005-2021Vetenskaplig forskning
23.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäCovid-19-epidemian vaikutus terveydenhuoltohenkilöstön terveyteen ja hyvinvointiinVetenskaplig forskning
23.6.2021MedEngine OyConception results and pregnancy outcomes in women with iron deficiency and a history of infertility treated with intravenous iron carboxymaltose (Ferinject): an observational chart review studyVetenskaplig forskning
16.6.2021A-klinikkasäätiö srRekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden (1990-2009) elämänkulustaVetenskaplig forskning
16.6.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriOhut- ja paksusuoliatresian hoito, komplikaatiot ja pitkäaikaistuloksetVetenskaplig forskning
9.6.2021Lääketietokeskus OyLääketietokeskuksen Tiedolla JohtaminenStatistikföring
9.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTekoälyn käyttö immunologisten tautien tunnistamisessa – lääkeVetenskaplig forskning (ja sen terveystaloudellinen osiokin)Vetenskaplig forskning
2.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäCOVID-19 ja raskaus: kansallinen ja kansainvälinen rekisteritutkimusVetenskaplig forskning
2.6.2021YksityishenkilöPalleahermon stimulaattorin käyttö SuomessaVetenskaplig forskning
2.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäVaihdevuosi-iän hormonihoidon vaikutus eri sairauksien riskiin suomalaisilla naisillaVetenskaplig forskning
31.5.2021Itä-Suomen yliopistoFINPARKVetenskaplig forskning
27.5.2021Tampereen yliopistoPregnancy incidence and outcomes after bivalent HPV vaccinationVetenskaplig forskning
27.5.2021Oriola Finland OyLong Acting Injectable Buprenorphine Use in FinlandVetenskaplig forskning
25.5.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriThe Finnish National Hepato biliary- and Pancreatic Cancers Cohort (FinHPB)Vetenskaplig forskning
20.5.2021Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaLääkeaineiden käytön yhteys syöpäpotilaan ennusteeseenVetenskaplig forskning
12.5.2021Tampereen korkeakoulusäätiö sr., yhteiskuntatieteiden tiedekunta/terveystieteetIkääntyneiden suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ennen koronaepidemiaa ja epidemian aikanaVetenskaplig forskning
12.5.2021Evidera-PPDVICTORIE (VTE In Cancer – Treatment, Outcomes and Resource use In Europe)Vetenskaplig forskning
5.5.2021Charité – Universitätsmedizin Berlin, Department of Psychiatry and Psychotherapy CharitéReconsidering FIN2020Vetenskaplig forskning
5.5.2021Helsingin yliopistoIs the clinical eruption stage of the erupting lower third molar predictable from dental panoramic tomography?Vetenskaplig forskning
29.4.2021Helsingin yliopistoFinnGenVetenskaplig forskning
28.4.2021Turun yliopistoVanhemmat Vahvasti Mukaan-koulutuksen ja perhehuoneiden vaikutus hoitoaikoihin SuomessaVetenskaplig forskning
28.4.2021YksityishenkilöDialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden Covid-19-infektiot ja koronarokotuksetVetenskaplig forskning
21.4.2021Gofore OyjEdistynyt analytiikka kuntaorganisaation lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessaMyndigheternas planerings- och utredningsuppgifter
21.4.2021Siun SoteHuntingtonin taudin epidemiologia ja kliininen kuva SuomessaVetenskaplig forskning
19.4.2021Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymäKansallinen kalloimplanttirekisteritutkimus (Finnish National Cranial Implant Registry, FiNCIR)Vetenskaplig forskning
31.3.2021Medaffcon OyCharacteristics, clinical outcomes, health care resource utilization and costs in diabetic population on insulin treatmentVetenskaplig forskning
25.3.2021Oulun yliopistollinen sairaalaSoluvälitilan ja solujen vuorovaikutus keuhkosyövissäVetenskaplig forskning
17.3.2021Tampere UniversityGeoprostateVetenskaplig forskning
11.3.2021NHG Finland OyOsteoporoosin hoidon alueelliset erotVetenskaplig forskning
11.3.2021NHG Finland OyPaljon palveluita tarvitseville kohdistettujen toimintamallien toteutuminen ja vaikuttavuusVetenskaplig forskning
10.3.2021Oulun yliopistollinen sairaalaOsteonekroosit ja syvälaskimotukokset Hodgkinin lymfooman vuoksi Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa vuosina 2005-2019 hoidetuilla lapsilla – ilmaantuvuus, hoito ja pitkäaikaisvaikutuksetVetenskaplig forskning
5.3.2021Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäFournierin gangreenan hoito Suomen yliopistosairaaloissa ja sairauden vaikutus pitkäaikaisennusteeseen ja elämänlaatuunVetenskaplig forskning
4.3.2021Helsingin yliopistoKolmiulotteisen luusyöpäkudosmallin kehittäminen ja tutkiminen tulevaisuuden hoitojen parantamiseksiVetenskaplig forskning
4.3.2021Helsingin yliopistoHuono-osaisuuden ja huonon terveyden ylisukupolvisuus ja kasautuminenVetenskaplig forskning
4.3.2021Helsingin yliopistoDigiklinikkaa satunnaiseen palvelutarpeeseen käyttävät asiakkaat – millaisia he ovat, millaiseen tarpeeseen he digiklinikkaa käyttävät ja millaiset ovat digiklinikan kustannukset verrattuna perinteiseen lääkärin vastaanottoon?Vetenskaplig forskning
4.3.2021Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin KySisätautisten, kardiologisten, kirurgisten ja neurologisten sairauksien sairaalahoidon laatu, esiintyvyys ja ennuste eri vuodenaikoina Suomessa 2004–2020Vetenskaplig forskning
4.3.2021Oriola Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosKystisen fibroosin epidemiologia ja hoito SuomessaVetenskaplig forskning
24.2.2021Aalto-korkeakoulusäätiöTalouden tilannehuoneMyndigheternas planerings- och utredningsuppgifter
24.2.2021Itä-Suomen yliopistoBurden of hip fractures – trends in incidence, post-fracture treatment, and mortalityVetenskaplig forskning
17.2.2021NHG Finland OyOCRWE-Finland – Ovarian Cancer Real World Evidence study in Finland, observational study to assess burden of disease, time to next treatment and healthcare resource use in real world clinical practiceVetenskaplig forskning
17.2.2021Medaffcon OyA real-world analysis of patients treated with evolocumab in FinlandVetenskaplig forskning
17.2.2021Turun yliopistoMasennuslääkkeiden raskaudenaikainen käyttö ja lasten psykiatriset häiriöt kansallisessa syntymäkohortissaVetenskaplig forskning
10.2.2021ESiOR OyRetrospective non-interventional chart review study of patients with pulmonary arterial hypertension (PAH) or chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) in FinlandVetenskaplig forskning
4.2.2021Medaffcon OyThe SORREL study – Prevalence, Characteristics, and Burden of Nasal Polyps in Chronic Rhinosinusitis Patients in FinlandVetenskaplig forskning
20.1.2021HUS Kuntayhtymä, Leikkaussalit Tehohoito ja KivunhoitoCOVALIVetenskaplig forskning
20.1.2021HUS-kuntayhtymä, HYKS Sydän- ja keuhkokeskusThe NordCon ASD-study Outcome of atrial septal defect closures in large Nordic materialVetenskaplig forskning
7.1.2021HUS NeurokeskusHEAD Helsinki – Head trauma related health care Economics, Acute care and Development of long-term outcomes in Helsinki city regionVetenskaplig forskning

Begäran om uppgifter 2021

DatumTillståndshavareÄndamål
22.12.2021Medaffcon OyStatistikföring
8.12.2021IQVIA Technology Solutions Finland OyStatistikföring
1.12.2021Roche OyUtvecklings- och innovationsverksamhet
1.12.2021Suomen Terveystalo OyUtvecklings- och innovationsverksamhet
3.11.2021Medaffcon OyStatistikföring
22.9.2021Novartis Finland OyUtvecklings- och innovationsverksamhet
25.8.2021HUS Sydän- ja keuhkokeskusVetenskaplig forskning

Ändringstillstånd 2021

DatumTillståndshavareTillståndskällaTyp av ändring
29.12.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.12.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.12.2021Kuopion Yliopistollinen SairaalaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.12.2021MedEngine OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.12.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitosFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.12.2021Tampereen yliopisto / Tampereen korkeakoulusäätiö srFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
22.12.2021Helsingin yliopisto, Väestöntutkimuksen yksikköFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
22.12.2021MedEngine OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
16.12.2021NHG Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataFörlängning av tillståndets giltighetstid
15.12.2021Väestöntutkimuksen yksikkö, Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos Biopankki, Tilastokeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
15.12.2021Nightingale Health OyjNational Institute for Health and Welfare, The Social Insurance Institution of Finland, Statistics FinlandÄndring av personuppgiftshandläggarna
15.12.2021Niuvanniemen sairaala, OikeuspsykiatriaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
15.12.2021Tampereen yliopistollinen sairaalaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
9.12.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
30.11.2021MedEngine OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
3.11.2021EvideraFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.10.2021Quantify Research AB (Sverige)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.10.2021NHG Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.10.2021EPID Research OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.10.2021Helsingin yliopistoEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
28.10.2021HUS, NeurokirurgiaTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
26.10.2021Niuvanniemen sairaalaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
20.10.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aineistot ja analytiikka -yksikköTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
20.10.2021Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen SyöpärekisteriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
20.10.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Nefrologian klinikkaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
19.10.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, NaistenklinikkaTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
30.9.2021Suomen Molekyylilääketieteen Instituutti FIMM, Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
30.9.2021NHG FinlandFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna och lägga till variabler
22.9.2021Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kirurgian koulutuskeskusFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
22.9.2021VATT Institute for Economic ResearchFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
22.9.2021PSSHP:n kuntayhtymä KYS, SyöpäkeskusFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
8.9.2021Institute of Applied Economics and Health Research (ApEHR)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosFörlängning av tillståndets giltighetstid
3.9.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna och ändring av frekvensen för inlämnandet av uppgifter
28.7.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna och målgruppens uppföljningstid
8.7.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
30.6.2021Helsingin YliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
30.6.2021Helsingin Yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoÄndring av personuppgiftshandläggarna
30.6.2021Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, VäestörekisterikeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna
30.6.2021HUS NeurokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
30.6.2021Medaffcon OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
30.6.2021Helsingin yliopisto, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
30.6.2021Gofore OyjFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
23.6.2021Tampereen Korkeakoulusäätiö sr, Tampereen Yliopisto, LääketiedeTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
23.6.2021Yksityishenkilö (Itä-Suomen yliopisto)Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataKomplettera materialet som ska extraheras
23.6.2021Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
11.6.2021Aalto-korkeakoulusäätiöFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
21.5.2021Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataFörlängning av tillståndets giltighetstid
21.5.2021YksityishenkilöFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataKomplettera materialet som ska extraheras
18.5.2021Tampereen yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
18.5.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
18.5.2021Itä-Suomen yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
17.5.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aineistot ja analytiikka -yksikköTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
12.5.2021Yksityishenkilö, Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
12.5.2021Kuopion yliopistollinen sairaala, KuvantamiskeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
21.4.2021HUS NeurokeskusFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataLägga till variabler
16.4.2021HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, VatsakeskusFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataLägga till variabler
14.4.2021Suomen Syöpäyhdistys ryTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus (2 lupaa)Ändring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
14.4.2021Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
14.4.2021HUS-kuntayhtymä, HYKS Sydän- ja keuhkokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
14.4.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
14.4.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
7.4.2021HUS Sydän- ja keuhkokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
4.4.2021Applied Economics and Health Research Aps (ApHER), Copenhagen, DenmarkFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataLägga till variabler
31.3.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
31.3.2021Merck OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
24.3.2021Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
24.3.2021Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
24.3.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
24.3.2021Suomen Syöpärekisteri / Suomen SyöpäyhdistysTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
24.3.2021Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoÄndring av personuppgiftshandläggarna
10.3.2021Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS Neurokeskus, neurokirurgiaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus (2 lupaa)Ändring av personuppgiftshandläggarna
10.3.2021Niuvanniemen sairaala, OikeuspsykiatriaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
10.3.2021Työterveyslaitos, Työkyky ja työuratFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
10.3.2021MedEngine OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
4.3.2021Helsingin ja Uudenmaan kuntayhtymä, Hyvinkään sairaanhoitoalueTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, VäestörekisterikeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna
4.3.2021Niuvanniemen sairaala, OikeuspsykiatriaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
4.3.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
24.2.2021Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
24.2.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
24.2.2021TyöterveyslaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Työterveyslaitos, EläketurvakeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
24.2.2021Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen SyöpärekisteriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Kansaneläkelaitos, VäestörekisterikeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna
24.2.2021Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen SyöpärekisteriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
4.2.2021Helsingin yliopisto, Väestöntutkimuksen yksikköFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
3.2.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
3.2.2021Aalto yliopisto, HEMA-instituuttiKansaneläkelaitos, Oulun kaupunki, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunkiÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
3.2.2021Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos (2 lupaa)Ändring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
3.2.2021Niuvanniemen sairaalaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
20.1.2021Keski-Suomen sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
20.1.2021EPID Research OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), TilastokeskusFörlängning av tillståndets giltighetstid
20.1.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosFörlängning av tillståndets giltighetstid
20.1.2021Medaffcon OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
20.1.2021KansaneläkelaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (4 lupaa), Eläketurvakeskus, Oulun kaupunki (2 lupaa)Ändring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
13.1.2021TyöterveyslaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
13.1.2021EPID Research OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
13.1.2021Oulun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
13.1.2021EPID Research OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
13.1.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Tilastokeskus, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)Ändring av personuppgiftshandläggarna
7.1.2021Teknologian tutkimuskeskus VTT OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos,Ändring av personuppgiftshandläggarna
7.1.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna och lägga till variabler

Dataanvändningstillstånd 2020

DatumTillståndshavareProjektets namnÄndamål
29.12.2020Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriMelanooman ja munuaissyövän ennustekijätVetenskaplig forskning
23.12.2020Kuopion yliopistollinen sairaalaAortan B-tyypin dissekaation hoidon perusteet: Kokonaisvaltainen katsaus epidemiologiaan, riskitekijöiden mallintamiseen sekä endovaskulaarihoidon tuloksiinVetenskaplig forskning
22.12.2020Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Lapin yliopistoMielentilatutkimukset ennen pääkäsittelyäVetenskaplig forskning
21.12.2020Keski-Suomen sairaanhoitopiiriVälilevytyräleikattujen potilaiden työkyky sekä sairausloman pituuteen vaikuttavat tekijätVetenskaplig forskning
20.12.2020Medaffcon OyReal world evidence study on the burden of atopic dermatitis in Finland: Treatment practices, healthcare resource utilization, treatment costs, and prevalence

Publikation: Effect of Disease Severity on Comorbid Conditions in Atopic Dermatitis: Nationwide Registry-Based Investigation in Finnish Adults
Vetenskaplig forskning
18.12.2020Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)Risk factors for tumors of the brain in children (RiFaTuB)Vetenskaplig forskning
17.12.2020Medcare Oy40-vuotiaiden miesten terveyskäyttäytyminen, sairastavuus ja työkykyisyys 10-15 vuoden seurannan aikanaVetenskaplig forskning
17.12.2020Oulun yliopistollinen sairaalaFive-year Outcome after Coronary Surgery from the European Coronary Artery Bypass Grafting (E-CABG) RegistryVetenskaplig forskning
16.12.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, VankiterveydenhuoltoOxRec-menetelmän käytettävyys rikoksen uusimisriskin arviointiin SuomessaVetenskaplig forskning
10.12.2020Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriVärttinäluun alaosan murtuma: Esiintyvyys ja hoito SuomessaVetenskaplig forskning
9.12.2020Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriPCOS-naisten ja heidän sukulaistensa sairastavuus ja kuolemat, hedelmällisyys, raskaus ja periytyvyysVetenskaplig forskning
9.12.2020Tampereen yliopistoIkääntyneiden hoidon kustannukset ja rahoitus -pilottitutkimusVetenskaplig forskning
9.12.2020Kuopion yliopistollinen sairaalaVasemman kammion mekaanisen dyssynkronian faasianalyysi sydänpotilaiden ennusteen arvionnissaVetenskaplig forskning
9.12.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopistollinen sairaalaSynnynnäisen lonkkanivelen dysplasian (DDH) perinnöllinen tausta ja hoidon tuloksetVetenskaplig forskning
9.12.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HYKS, Lasten ja nuorten sairaudetAstma ja raskausVetenskaplig forskning
2.12.2020KansaneläkelaitosKehitysvammaisten lääkehoito ja asumispalvelut SuomessaVetenskaplig forskning
25.11.2020Kuopion yliopistollinen sairaalaVetenskaplig forskning
25.11.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriHypertensiivisten raskauskomplikaatioiden esiintyvyyden erot eri pakastealkiosiirtomenetelmissäVetenskaplig forskning
25.11.2020Helsingin yliopistoMiten sosiaaliset tekijät ja geneettinen alttius yhdessä määrittävät terveyttä / The interrelated effects of sociodemographic factors and polygenic risk for health and social outcomesVetenskaplig forskning
18.11.2020University of HelsinkiCellular mechanisms of hypercholesterolemia and statin induced new-onset diabetesVetenskaplig forskning
18.11.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriPeukalon kämmennivelen nivelrikon kirurgisen hoidon ilmaantuvuus Suomessa vuosina 1996-2019Vetenskaplig forskning
9.11.2020Medaffcon OyA real-world analysis of patients treated with [-] in FinlandVetenskaplig forskning
5.11.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, NaistenklinikkaEndometrioosipotilaan elämänkaari (ENDOLIFE)Vetenskaplig forskning
28.10.2020Helsingin yliopistoKlonaalinen hematopoieesi ja terveysVetenskaplig forskning
28.10.2020Vaasan keskussairaalaSuomen kemosädehoito keuhkosyövässäVetenskaplig forskning
21.10.2020Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriLapsuusiän tulehduksellisiin autoimmuunitauteihin liittyvä psykiatrinen sairastavuusVetenskaplig forskning
21.10.2020TyöterveyslaitosParemmalla ennakoinnilla kestävämpään mielen hyvinvointiin työssä.Vetenskaplig forskning
20.10.2020HUS-kuntayhtymä, Sydän- ja keuhkokeskusSepelvaltimoiden TT sydänlihasiskemian ennustamisessaVetenskaplig forskning
15.10.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriVetenskaplig forskning
15.10.2020Applied Economics and Health Research Aps (ApHER), Copenhagen, DenmarkA retrospective cohort study to assess the safety of baricitinib compared with other therapies used in the treatment of rheumatoid arthritis in Nordic countriesVetenskaplig forskning
14.10.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriToistuvan keskenmenon taustatekijät ja ennuste HUSissa v. 2007─2016 tutkituilla potilailla.Vetenskaplig forskning
8.10.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäVetenskaplig forskning
8.10.2020Oulun yliopistoSynnytyksen aikaisen antibiootin vaikutus lapsen kasvuun ja terveyteen (LOOP-study)Vetenskaplig forskning
30.9.2020Oriola OyADHD:n hoito SuomessaVetenskaplig forskning
29.9.2020Turun yliopistoFinnish Retirement and Aging studyVetenskaplig forskning
25.9.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitosMonisairastavuus ja siihen liittyvä palveluiden käyttö sekä kustannukset (Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi SOTE-uudistuksen tueksi (IMPRO) – hankkeen osana toteutettava tutkimus)Vetenskaplig forskning
24.9.2020Aalto-korkeakoulusäätiö srTalouden tilannehuoneMyndigheternas planerings- och utredningsuppgifter
23.9.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriAivovammojen ilmaantuvuus, leikkaushoidot ja vaikutus myöhempään terveyteen suomalaisilla lapsilla: Tapaus-verrokkitutkimus vuosien 1998 ja 2018 väliltäVetenskaplig forskning
16.9.2020Helsingin yliopisto, Väestötutkimuksen yksikköTerveyttä, hyvinvointia ja kuolleisuutta ennustavat sosioekonomiset ja perhetekijät SuomessaVetenskaplig forskning
16.9.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Sydän- ja keuhkokeskusRuokatorvisyöpää käsittelevä väitöskirjatyöVetenskaplig forskning
9.9.2020Itä-Suomen yliopistoVetenskaplig forskning
9.9.2020Medaffcon OyFinMDSVetenskaplig forskning
9.9.2020UMC GroningenERACODA – Eurooppalainen tutkimus dialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden COVID-19-tartunnoista. European research database on dialysis and kidney transplantation patients’ COVID-19 infections (ERACODA).Vetenskaplig forskning
9.9.2020Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriRekisteriseuranta avoimen dialogin periaattein toteutetun nuorisopsykiatrisen hoidon hoitotuloksistaVetenskaplig forskning
9.9.2020Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kuopion yliopistollinen sairaalaClinical registry study on diffuse large B-cell lymphoma and mantle cell lymphoma.Vetenskaplig forskning
9.9.2020Oulun yliopistoMEDigi – Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointiUndervisning
2.9.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriCOVID-19 [-]Vetenskaplig forskning
2.9.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriNordic AAA StudyVetenskaplig forskning
2.9.2020Tampereen yliopistollinen sairaalaSairaalan ulkopuolella syntyneet lapset SuomessaVetenskaplig forskning
2.9.2020MedEngine OyTreatment practices, healthcare resource utilization, and treatment costs of psoriasis in Finland – A population-based register studyVetenskaplig forskning
25.8.2020Oriola OyFinnish Diabetes Control study – FinDiConVetenskaplig forskning
24.8.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriVetenskaplig forskning
24.8.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriBiologisten lääkkeiden käyttö yhdistelmähoitona tulehduksellisissa suolistosairauksissa, suomalainen monikeskustutkimus.Vetenskaplig forskning
24.8.2020EPID Research OyMyyntiluvan myöntämisen jälkeinen turvallisuustutkimus, jolla arvioidaan virtsateiden syöpien riskiä suhteessa 2-tyypin diabetesta sairastavien potilaiden empagliflotsiinialtistukseen.Vetenskaplig forskning
19.8.2020Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäNordic EpiLung-tutkimus (Pohjoismaiden keuhkosairauksien epidemiologinen tutkimus)Vetenskaplig forskning
29.7.2020Evidera-PPDVOLT: Nordics (Venous Thromboembolism Treatment)Vetenskaplig forskning
21.7.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriIhokeliakiapotilaiden sairastavuus ja sairaalapalveluiden käyttöVetenskaplig forskning
14.7.2020VATTThe nature of nurture: the interplay between genetic and the social environment in impacting healthVetenskaplig forskning
13.7.2020Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta / ClinicumDiabetes, krooniset sairaudet ja kuolleisuus – rekisteripohjainen seurantatutkimus/ FIN-CARING II.Vetenskaplig forskning
10.7.2020Medaffcon OyType 2 diabetes and renal outcomes in the Hospital District of Southwest FinlandVetenskaplig forskning
8.7.2020Epid Research OyUudenlaisen, systeemisen lääkehoidon persistenssi ja adherenssi – Rekisteripohjainen kohorttitutkimus Suomessa ja Ruotsissa.Vetenskaplig forskning
3.7.2020Tampereen yliopistollinen sairaalaSosioekonomisten terveyserojen muodostuminen teini-iästä varhaiseen keski-ikään – Ylisukupolvinen näkökulmaVetenskaplig forskning
29.6.2020Helsingin yliopistoFinnGenVetenskaplig forskning
24.6.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriTraumojen ja toimenpiteiden vaikutus naisten lisääntymisterveyteenVetenskaplig forskning
10.6.2020MedEngine OyFinWeightVetenskaplig forskning
10.6.2020NHG Finland OyOsteoporoosin hoidon alueelliset erotVetenskaplig forskning
27.5.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriCOVID-19 kliiniseen ilmiasuun vaikuttavien tekijöiden karakterisointiVetenskaplig forskning

Begäran om uppgifter

DatumTillståndshavareÄndamål
6.7.2020Sanofi OyUtvecklings- och innovationsverksamhet
6.5.2020Medaffcon OyStatistikföring
8.4.2020Aalto-yliopistoVetenskaplig forskning

Ändringstillstånd 2020

DatumTillståndshavareTillståndskällaTyp av ändring
30.12.2020Tampereen yliopistoKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
30.12.2020Turun yliopisto, Hoitotieteen laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna
29.12.2020Tampereen yliopistollinen sairaala, Nuorisopsykiatrian vastuualueTerveyden ja hyvinvoinnin laitos,  Kansaneläkelaitos, EläketurvakeskusFörlängning av tillståndets giltighetstid
21.12.2020PSSHP:n kuntayhtymä KYSSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
17.12.2020Suomen reumatologinen yhdistysTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, EläketurvakeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
17.12.2020Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (4 lupaa)Ändring av personuppgiftshandläggarna
17.12.2020Oulun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (16 lupaa), Kansaneläkelaitos (7 lupaa), Tilastokeskus (12 lupaa)Ändring av personuppgiftshandläggarna
9.12.2020YksityishenkilöTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriöFörlängning av tillståndets giltighetstid
3.12.2020Niuvanniemen sairaalaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna
27.11.2020Helsingin yliopisto, Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa), Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus StakesÄndring av personuppgiftshandläggarna
27.11.2020Tampereen korkeakoulusäätiö sr / Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa), Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes, Kansaneläkelaitos (5 lupaa)Ändring av personuppgiftshandläggarna
27.11.2020TyöterveyslaitosEläketurvakeskus (6 lupaa), Kansaneläkelaitos (4 (lupaa), Suomen pankki, KevaÄndring av personuppgiftshandläggarna
19.11.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
4.11.2020Suomen Syöpäyhdistys r.y.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  (5 lupaa), Tilastokeskus (2 lupaa), Kansaneläkelaitos (2 lupaa), VäestörekisterikeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
28.10.2020TyöterveyslaitosSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
28.10.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
14.10.2020EvideraSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
8.10.2020Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusFörlängning av tillståndets giltighetstid
8.10.2020Yksityishenkilö, PPSHPJyväskylän kaupunki,  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa)Förlängning av tillståndets giltighetstid
7.10.2020EPID Research OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
2.10.2020HUS NeurokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
30.9.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
23.9.2020University of Helsinki, Institute for Molecular Medicine FinlandNational institute for health and welfareÄndring av personuppgiftshandläggarna
23.9.2020EPID Research OyKansaneläkelaitos (2 lupaa), Väestörekisterikeskus, Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
16.9.2020NHG Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataKomplettera materialet som ska extraheras
2.9.2020Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
2.9.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, VäestörekisterikeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
24.8.2020HUS LastenklinikkaTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
19.8.2020MedEngine OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
14.8.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
14.8.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataÄndring av personuppgiftshandläggarna
12.8.2020Aalto-yliopisto (Aalto-korkeakoulusäätiö sr)Kansaneläkelaitos,  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna
12.8.2020Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö sr)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa)Ändring av personuppgiftshandläggarna
12.8.2020Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa)Ändring av personuppgiftshandläggarna
5.8.2020StatFinn OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Digi- ja väestötietovirasto (Väestörekisterikeskus), VSSHP, VSHP, EKSOTE, KYMSOTE, PSHP, PHHYKY, HUS, PSSHP, KSSHP, KHSHP, PPSHP, SATSHPÄndring av personuppgiftshandläggarna
5.8.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
22.7.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriEläketurvakeskus, HUS, Kansaneläkelaitos, Oikeusrekisterikeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, VäestörekisterikeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna
1.7.2020Helsingin yliopistoEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna
17.6.2020Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitosKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
17.6.2020Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekuntaKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoÄndring av personuppgiftshandläggarna
17.6.2020Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
8.6.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Oulun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
8.6.2020Turun yliopisto, Kliininen laitos, IhotautioppiKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Digi- ja väestötietovirasto (aiemmin VRK)Ändring av personuppgiftshandläggarna
8.6.2020MedEngine OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna
8.6.2020Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitosKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
27.5.2020Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymäEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid
12.5.2020Helsingin yliopisto, Väestötutkimuksen yksikköEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusÄndring av personuppgiftshandläggarna och förlängning av tillståndets giltighetstid