Uppdaterad 24.03.2023

Kapseli®

Kapseli är Findatas datasäkra driftmiljö för behandling av material på individnivå. Där får du tillgång till de viktigaste statistikprogrammen som du behöver för att analysera materialet.

Vad är Kapseli?

Läs en kort beskrivning av Kapseli och hur du kan använda den. Läs mer Vad är Kapseli?

Vad kostar Kapseli?

Se tillgängliga maskinpaket och priset för dem. Läs mer Vad kostar Kapseli?

Vilka programvaror ingår i Kapseli?

Se Kapselis standardprogramvaror och versioner av dem. Läs mer Vilka programvaror ingår i Kapseli?

Hur använder jag Kapseli?

Läs snabbguiden eller gå till detaljerade bruksanvisningar. Läs mer Hur använder jag Kapseli?

Kort beskrivning av Kapselis driftmiljö

Kapseli är Findatas datasäkra driftmiljö för behandling av material på individnivå för de som fått dataanvändningstillstånd. Kapseli används med fjärråtkomst genom att du loggar in i din webbläsare.

Kapseli är alltid enligt dataanvändningstillstånd, en egen Kapseli skapas för varje material i dataanvändningstillståndet. Tillståndet för varje Kapseli faktureras separat och det är inte möjligt att använda samma Kapseli för att analysera material från flera olika tillstånd.

Du kan använda Kapseli när

 1. vi har godkänt din tillståndsansökan
 2. vi har sammanställt materialet från personuppgiftsansvariga
 3. du har fyllt i beställningsblanketten för Kapselis driftmiljö och
 4. vi har uppgjort ett avtal om användning av Kapseli.
Så här beställer du Kapseli
 1. Logga in i vår e-tjänst på adressen: https://lupa.findata.csc.fi/
 2. Välj ”Materialkatalog” i den övre menyn.
 3. Bläddra nedåt och välj ”Beställning av miljö för fjärråtkomst” under rubriken Sök ny användningsrättighet, tryck sedan på ”Lägg till”.
 4. Tryck därefter på ”Sök”.
 5. Fyll i ansökningsblanketten.
  • Skriv ditt namn i fältet för sökande.
  • Lägg sedan till alla de personer och e-postadresser som behöver användningsrättigheter till Kapseli med knappen ”Bjud in medlem…”
  • De inbjudna medlemmarna blir medlemmar genom att använda Suomi.fi-identifikation (inte till exempel Haka-inloggning).
  • Fyll i resten av blanketten.
  • Skriv in handläggarnas namn, e-postadresser och IP-adresser i fältet för Mer information enligt beställningsanvisningarna (IP-adresserna ska vara offentliga/fasta).
 6. Välj slutligen ”Sänd ansökan” vid ”Funktioner” på högra sidan.

Kapseli har ett månatligt underhållsavbrott torsdagen i veckan efter den andra tisdagen i månaden mellan kl. 08.00 och 12.00. Tidpunkten härrör från Microsofts Windows-uppdateringar, som alltid sker den andra tisdagen i månaden

Tjänsterna kan bli störda under denna tid, men de kommer att åtgärdas efter ett underhållsavbrott.

Datum för underhållsavbrott 2023:
 • 19.1.2023
 • 23.2.2023
 • 23.3.2023
 • 20.4.2023
 • 25.5.2023
 • 22.6.2023
 • 20.7.2023
 • 17.8.2023
 • 21.9.2023
 • 19.10.2023
 • 23.11.2023
 • 21.12.2023

Yhteystiedot

Kapseli®

Kapseli-käyttöympäristöön liittyvät yhteydenotot

Tillgängliga maskinpaket och priset för dem

De maskinpaket och andra detaljer som presenteras nedan väljs i beställningsblanketten.

Kapselis användningsavgift baseras på det valda maskinpaketet samt eventuella tilläggsbeställningar, så som behov som överskrider XL-beräkningskapaciteten eller egen programvara. Du hittar uppdaterade priser på sidan Prislista.

Kapseli är alltid enligt dataanvändningstillstånd. Tillståndet för varje Kapseli faktureras separat och det är enligt lag inte möjligt att använda samma miljö för att analysera material från flera olika tillstånd.

Vi förnyar vår hemsida. Det nya innehållet nedan är ännu inte översatt för det begärda språket.

By default, all computing packages have the following storage modes:

 • Work: 300 GB
 • Data: 300 GB
 • Backup: 5 GB
 • Output: 10 GB
ProductFeaturesPrice
Kapseli S– 8 GB RAM
– 4 cores
EUR 187,50 / month
(EUR 2 250,00 / year)
VAT +24 %
Kapseli M– 16 GB RAM
– 6 cores
EUR 229,17 / month
(EUR 2 750,00 / year)
VAT+24 %
Kapseli L– 32 GB RAM
– 8 cores
EUR 291,67 / month
(EUR 3 500,00 / year)
VAT +24 %
Kapseli XL 64 GB RAM
– 8 cores
EUR 460,42 / month
(EUR 5 525,00 / year)
VAT +24 %
Technical customizationTechnical customization of the remote access environment, e.g. computing capacity exceeding that of the package XLAccording to separate offer
VAT +24 %
Working time costsWorking time costs for customizing the remote environment, eg installiation of the user’s own tools in the remote environment’s machine package (with the user’s own licences)EUR 135.00 / hour
VAT: +24 %

Det är också möjligt att använda Kapseli för behandling av sådant material som inte baserar sig på tillstånd beviljade av Findata. Vi fakturerar för två arbetstimmar (135 e/h alltså 270 euro + moms 24 %) för kostnaderna för mottagande, granskning och överföring av material till Kapseli.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i priserna för Kapseli om det uppstår sådana ändringar i anskaffningskostnaderna som är oberoende av Findatas verksamhet.

Paustjänst för Kapseli

Du kan pausa din Kapseli driftmiljö, varvid det maskinpaket som används tas ur bruk under pausen. Under pausen upprätthåller vi driftmiljön och det material som finns där, men användarna har inte tillgång till driftmiljön.

Under pausen måste beställningen av Kapseli vara i kraft, men för beställningen debiteras endast månadsdebitering för pauser. Standardvillkoren för Kapseli gäller även under pauserna.

När den beställda pausen upphör kan användarna logga in i Kapseli igen. För användningen inleds debiteringen av en månatlig maskinpaketavgift för Kapseli.

Du kan beställa pausen via vår e-tjänst. Minimipausen är två kalendermånader och maximipausen är giltighetstiden för den aktuella Kapseli-beställningen. Uppsägningstiden för pauser är en kalendermånad.

Handläggningstiden för alla Kapseli-beställningar är en månad.

Handläggningstiden för paustjänst

Handläggningstiden för alla Kapseli-beställningar är en månad. Minimipausen är två kalendermånader och maximipausen är giltighetstiden för den aktuella Kapseli-beställningen. Uppsägningstiden för pauser är en kalendermånad.

Exempel 1. Kapseln har ursprungligen beställts för tiden 1.1.2022–31.12.2025 och man vill pausa miljön i fråga 1.10.2022–1.12.2023.

 • Beställ pausen senast 31.8.2022, eftersom beställningarna har en handläggningstid på en månad.

Exempel 2. Kapseli har pausats 1.10.2022–1.12.2023, men man vill börja använda den redan 1.7.2023.

 • Säg upp pausen senast 30.4.2023. Beställningarna har en handläggningstid på en månad och pausjänsten en uppsägningstid på en månad.

Prislista:

ProduktPrisMer information
Handläggningsavgift för pausen245,00 euro + moms 24 %Handläggningsavgiften faktureras i samband med den nya pausbeställningen  samt vid beställning av fortsättning på pausen
Månadsdebitering87,00 euro + moms 24 %Faktureras per månad under pausbeställningens giltighetstid.

Kapselis standardprogramvaror och versioner av dem

Alla virtuella maskinpaket i Kapseli har de installerade programvarorna som står i tabellen nedan som standard. Vi utvidgar urvalet av programvara vid behov.

ProgramvaraVersionVersion från 1.12.2022 och framåtMer information
7-Zip19.0022
Adobe Acrobat Reader DCAktuelltAktuellt
Anaconda 32020.072022.05Används Python Wheel 3.9
GeoDa1.161.2
Git2.28.02.38.0
Google ChromeAktuelltAktuellt
IBM SPSS Statistics2727
LibreOffice6.1.6.37.4Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writer
LyX2.3.5.23
MiKTeX20.6.2922.7
Notepad++7.8.98
QGIS3.10.103.26
R44Inkluderar CRAN-bibliotekspaket
RStudio1.22022.07.2+576
SAS9.49.4
Stata1616
WinPython3.83.8

Snabbguide för användningen av Kapseli

Findatas datasäkra driftmiljö Kapseli är en virtuell maskin vars användning i stor utsträckning motsvarar användningen av ett fjärrskrivbord i Windows. Fjärrskrivbordet i Windows motsvarar i stor utsträckning datorns eget skrivbord.

Du använder Kapseli genom att logga in på fjärrskrivbordets webbläsare. För att logga in krävs en stark tvåfaktorsautentisering med Suomi.fi-identifikation och textmeddelandelösenord som används en gång.

De rekommenderade webbläsarna är Firefox, Chrome eller Safari. Ingen speciell prestanda krävs från användarens egen dator eftersom beräkningskraften kommer från Kapseli. En tillräckligt snabb nätförbindelse gör användningen smidigare.

Du kan använda de vanligaste ordbehandlings- och statistikprogrammen i Kapseli. Urvalet av programvaror uppdateras när funktionen utvecklas.

Om du behöver annan programvara än den som är tillgänglig som standard kan du få tillgång till dem som en tilläggsbeställning. Beställningar av ytterligare programvara görs i samband med Kapseli-ordern eller när du använder Kapseli genom att uppdatera Kapseli-ordern i Findata’s e-tjänst. Tilläggsprogram kan vara open access- eller licensbaserade. Om det är fråga om en programvara som kräver licens är det kunden som är ansvarig för licensen. Vi uppbär en kostnad på 115,00 euro/timme (+ moms 24 %) för att installera användarens egna verktyg/programvaror i Kapselis maskinpaket.

Se också: Bruksanvisning för Kapseli (på finska)

Kan jag själv överföra eller ta bort filer från Kapseli?

Alla överföringar och borttagningar av filer i Kapsel sker via Findata. Du har alltså ingen tillgång till internet via Kapselis fjärrskrivbord och det går inte att överföra eller kopiera filer från din dator till skrivbordet.

Personuppgiftsansvariga levererar de uppgiftsmaterial som beviljats genom dataanvändningstillstånd till Findata som överför dem till Kapseli. Findata pseudonymiserar materialet och behandlar uppgifterna enligt minimeringsprincip innan det överförs till kunden.

Med minimeringsprincip avses att personuppgifter får behandlas endast i den utsträckning som är nödvändigt med tanke på deras användningsändamål.

Resultaten av analyser som genererats som grundval av uppgiftsmaterial kan importeras ur systemet via Findatas granskningsförfarande. Findata kontrollerar att resultatet är tillräckligt anonymt, varefter det är möjligt att publicera resultatet.

Dessutom kan vi vid behov överföra material till någon annan datasäker användningsmiljö än Kapseli. Det kan vi dock bara göra om det finns nödvändiga motiv och om den andra driftmiljön uppfyller Findatas krav på informationssäkerhet.

Se också: Kriterier för granskning av resultat (på finska)

Användning av Kapseli med tillstånd av andra myndigheter

Det är möjligt att använda Kapseli även i situationer då någon annan myndighet har utfärdat tillstånd. Då fakturerar vi för två arbetstimmar (115 e/h) = 230 euro för kostnaderna för mottagande, granskning och överföring av material till Kapseli. Ovan beskrivs noggrannare om hur du beställer Kapseli och detaljer om användningen.

Senaste nytt

Serviceavbrott i Findatas tjänster 3–6 mars 2023

03.02.2023
Vi har ett serviceavbrott i våra tjänster under veckoslutet fredagen den 3… Läs mer Serviceavbrott i Findatas tjänster 3–6 mars 2023

Flaggskeppsforskningen går djupt in i cellen – målet är att göra genombrott i den individuella cancerbehandlingen genom att kombinera geninformation och patientens övriga hälsouppgifter

11.01.2023
Forskarteamet iCAN producerar ny information och söker lösningar på cancersjukdomar som ökar… Läs mer Flaggskeppsforskningen går djupt in i cellen – målet är att göra genombrott i den individuella cancerbehandlingen genom att kombinera geninformation och patientens övriga hälsouppgifter

Forskarteam minskar klyftan mellan klinisk forskning och registerforskning – målet är en reform av forskningen i cancerläkemedel

21.07.2022
MedEngine Oy:s vetenskapliga seniorkonsult Heidi Loponen utnyttjar registeruppgifterna i en undersökning som… Läs mer Forskarteam minskar klyftan mellan klinisk forskning och registerforskning – målet är en reform av forskningen i cancerläkemedel