Uppdaterad 16.01.2024

Kapseli®

Kapseli är Findatas datasäkra driftmiljö för behandling av material på individnivå. Där får du tillgång till de viktigaste statistikprogrammen som du behöver för att analysera materialet.

Vad är Kapseli?

Läs en kort beskrivning av Kapseli och hur du kan använda den. Läs mer Vad är Kapseli?

Hur använder jag Kapseli?

Läs snabbguiden eller gå till detaljerade bruksanvisningar. Läs mer Hur använder jag Kapseli?

Vad kostar Kapseli?

Se tillgängliga maskinpaket och priset för dem. Läs mer Vad kostar Kapseli?

Paustjänst för Kapseli

Om du vill kan du sätta din Kapseli-driftmiljö på paus. Läs mer Paustjänst för Kapseli

Vilka programvaror ingår?

Se Kapselis standardprogramvaror och versioner av dem. Läs mer Vilka programvaror ingår?

Datalagringstjänst

Vi erbjuder lagringstjänst för Kapseli-användare. Läs mer Datalagringstjänst

Kan jag personanpassa Kapseli?

Du kan tillägga och impotera programvaror och öka prestanda. Läs mer Kan jag personanpassa Kapseli?

När raderas uppgifterna från Kapseli?

Se dina alternativ efter att din Kapseli-beställning har löpt ut. Läs mer När raderas uppgifterna från Kapseli?

Vad är Kapseli?

Kapseli är Findatas datasäkra driftmiljö för behandling av material på individnivå för de som fått dataanvändningstillstånd. Kapseli används med fjärråtkomst genom att du loggar in i din webbläsare.

Kapseli är alltid enligt dataanvändningstillstånd, en egen Kapseli skapas för varje material i dataanvändningstillståndet. Tillståndet för varje Kapseli faktureras separat och det är inte möjligt att använda samma Kapseli för att analysera material från flera olika tillstånd.

Du kan använda Kapseli när

 1. vi har godkänt din tillståndsansökan
 2. vi har sammanställt materialet från personuppgiftsansvariga
 3. du har fyllt i beställningsblanketten för Kapselis driftmiljö och
 4. vi har uppgjort ett avtal om användning av Kapseli.
Så här beställer du Kapseli
 1. Logga in i vår e-tjänst (asiointi.findata.fi)
 2. Välj ”Skicka in en ansökan” i toppmenyn
 3. Bläddra ner och välj ”Välj ett nytt ansökningsformulär” under rubriken ”Beställning eller uppdatering av Kapseli-driftmiljö eller materialförvaringstjänsten ” och tryck på ”Fyll ansökan” under rubriken ”Välj en ny ansökningsblankett”
 4. Scrolla ner och under rubriken ”Välj nytt ansökningsformulär nedan”, välj ”Abonnemang eller uppgradering till en inkapslingsmiljö eller datalagringstjänst” och klicka på ”Fyll i ansökan”.
 5. Fyll i ansökningsblanketten.
  • Skriv ditt namn i fältet för sökande.
  • Lägg sedan till alla de personer och e-postadresser som behöver användningsrättigheter till Kapseli med knappen ”Bjud in medlem…”
  • De inbjudna medlemmarna blir medlemmar genom att använda stark autentisering
  • Fyll i resten av blanketten.
 6. Välj slutligen ”Sänd ansökan” vid ”Funktioner” på högra sidan.

Kapseli har ett månatligt underhållsavbrott torsdagen i veckan efter den andra tisdagen i månaden mellan kl. 08.00 och 12.00. Tidpunkten härrör från Microsofts Windows-uppdateringar, som alltid sker den andra tisdagen i månaden

Tjänsterna kan bli störda under denna tid, men de kommer att åtgärdas efter ett underhållsavbrott.

Datum för serviceavbrott 2024:
 • 18.1.2024
 • 22.2.2024
 • 21.3.2024
 • 18.4.2024
 • 23.5.2024
 • 20.6.2024
 • 18.7.2024
 • 22.8.2024
 • 19.9.2024
 • 17.10.2024
 • 21.11.2024
 • 19.12.2024

Kontakt

Kapseli®

Kontakter relaterade till Kapseli-driftmiljön

Vad innehåller Kapseli och hur mycket kostar den?

Kapselis användningsavgift baseras på det valda maskinpaketet samt eventuella tilläggsbeställningar, så som behov som överskrider XL-beräkningskapaciteten eller egen programvara. Du hittar uppdaterade priser på sidan Prislista.

De maskinpaket och andra detaljer som presenteras nedan väljs i beställningsblanketten.

Diskutrymme och prestanda av maskinpaketen

Som standard har alla maskinpaketen följande lagringslägen:

 • Work: 300 GB
 • Data: 300 GB
 • Backup: 5 GB
 • Output: 10 GB

Kapselis prestanda beror på antalet samtidiga användare och belastningen som genereras av programvaran som används. Ett maskinpaket (S/M/L/XL) är utformat för cirka tio användare. I priset ingår användarrättigheter för upp till 10 användare.

Det är inte tillrådligt att lägga till mer än tio användare till ett enda maskinpaket för att undvika överbelastning av prestandan. Om du vill ha fler än 10 användare på ett enda maskinpaket kommer vi att debitera ytterligare användaravgifter varje månad till ett pris av 16,16 € + 24 % moms per användare.

Det är också möjligt att distribuera dataspecifik bearbetning över flera parallella maskinpaket. Var och en av dessa maskinpaket måste beställas separat som enskilda paket. Beställning av parallella maskinpaket kan kräva anpassning, för vilken vi debiterar enligt vår prislista.

Priser för maskinpaket och kundanpassning

ProduktFuktionerPris
Kapseli S– 8 GB RAM
– 4 cores
EUR 187,50 / månad
(EUR 2 250,00 / år)
VAT +24 %
Kapseli M– 16 GB RAM
– 6 cores
EUR 229,17 / månad
(EUR 2 750,00 / år)
VAT+24 %
Kapseli L– 32 GB RAM
– 8 cores
EUR 291,67 / månad (EUR 3 500,00 / år)
VAT +24 %
Kapseli XL 64 GB RAM
– 8 cores
EUR 460,42 / månad
(EUR 5 525,00 / år)
VAT +24 %
Teknisk kundanpassningTeknisk anpassning av fjärråtkomstmiljön, t.ex. datorkapacitet som överstiger kapaciteten för paketet XLEnligt separat erbjudande
VAT +24 %
ArbetstidskostnaderArbetstidskostnader för att anpassa fjärrmiljön, t.ex. installation av användarens egna verktyg i fjärrmiljöns maskinpaket (med användarens egna licenser)EUR 135.00 / timme
VAT: +24 %

Det är också möjligt att använda Kapseli för behandling av sådant material som inte baserar sig på tillstånd beviljade av Findata. Vi fakturerar för två arbetstimmar (135 e/h alltså 270 euro + moms 24 %) för kostnaderna för mottagande, granskning och överföring av material till Kapseli.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i priserna för Kapseli om det uppstår sådana ändringar i anskaffningskostnaderna som är oberoende av Findatas verksamhet.

Vilken programvara innehåller Kapseli?

Se Kapselis standardprogramvaror och deras versioner

Alla nya virtuella maskinpaket i Kapseli har de installerade programvarorna som står i tabellen nedan som standard. Vi utvidgar urvalet av programvara vid behov.

För tidigare beställda Kapseli uppdateras programvaruversionerna på begäran av beställaren. Om du använder en äldre version och vill uppdatera den till den som anges nedan, var vänlig och överenskom om en uppdateringsschema genom att skicka ett e-postmeddelande till kapseli@findata.fi. Ange kapselns identifierare (till exempel A01) samt den uppdateringsbara programvaran i ditt meddelande.

Linux-operativsystem (CentOS 7)

ProgramVersionMer information
Emacs
Golang
LibreOfficeBase, Calc, Draw, Impress, Math, Writer
Nextflow
Pigz
Python3.7.9.Innehåller följande paket: tensorflow nltk spacy scikit-learn seaborn plotly bokeh pydot xgboost lightgbm catboost eli5 torch keras dist-keras elephas gensim scrapy beautifulsoup4 numpy scipy pandas statsmodels matplotlib pyfuse3 crypt4gh trio httpx qrcode
R + R studio4.2.1Använder paket från cran-biblioteket. Anmärkning: R-Tools installeras inte automatiskt på Kapseli. Om du behöver en R-Tools, ange detta i de kompletterande uppgifterna på beställningsformuläret.
VS Code

Windows-operativsystem (Windows Server 2016 Standard)

ProgramvaraVersionMer information
7-Zip23
Adobe Acrobat Reader DCAktuellt
Anaconda 32023.07Används Python Wheel 3.9
GeoDa1.22
Git2.43.0
Google ChromeAktuellt
IBM SPSS Statistics29Om du behöver en uppdatering för att få licens för programvaran, meddela då adressen till kapseli@findata.fi.
LibreOffice7.6Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writer
LyX2.3
MiKTeX23.10
Notepad++8
QGIS3.32
R4.3Inkluderar CRAN-bibliotekspaket
RStudio2023.06.2+561
SAS9.4Om du behöver en uppdatering för att få licens för programvaran, meddela då adressen till kapseli@findata.fi.
Stata16Om du behöver en uppdatering för att få licens för programvaran, meddela då adressen till kapseli@findata.fi.
WinPython3.11

Kan jag personanpassa Kapseli?

Det är möjligt att personanpassa Kapseli så att det blir mer omfattande än grundpaketet.

De mest tillagda programvarorna för Kapseli

ProgramVersionPris
MS Office -software
(Excel, Word, PowerPoint)
Senaste versionenInstallation 86,00 € per timme + moms 24 % faktureras enligt den faktiska arbetstiden. Uppskattning: 1 timme. Månadsavgift: 18,54 €/månad + moms 24 %.
Rtools4.0 eller 4.2Installation kostnadsfri

Programvara som tidigare har godkänts och installerats i Kapselis driftmiljöer listas nedan. För dessa program beräknas installationskostnaden vara 1—3 arbetstimmar. Kostnader 86,00 € per timme + moms 24 % faktureras enligt den faktiska arbetstiden.

Du kan beställa extra programvara när du beställer Kapseli. Om du redan har en giltig prenumeration på Kapsel kan du uppdatera prenumerationen på vår e-tjänst (asiointi.findata.fi).

ProgramVersion
Javasenast rekommenderad
MySQL8.0.26
MySQL Community Server8.0.26
MySQL Workbench8.0.26
Gvim / Vimsenast rekommenderad
Git-annexsenast rekommenderad
Microsoft Visual C++14.00 eller senast rekommenderad
GIMP2.10 eller senast rekommenderad
Microsoft Power BI desktopsenast rekommenderad
VSCode + Julia extension senast rekommenderad

Importering av egen programvara till Kapseli

Om den programvara du behöver inte listas i tabellen ovan kan programvaran installeras i Kapseli om de nödvändiga villkoren är uppfyllda.

Ytterligare programvara kan vara antingen open access- eller licensbaserad. Om det är fråga om programvara som kräver licens, är det kunden själv som ansvarar för licenserna. En officiell licens och installationsanvisningar måste hittas för programvaran, och programvarans informationssäkerhet och kompatibilitet med driftsmiljön kontrolleras före installationen. Förse Findata med den information som krävs för att installera och använda programmet.

När det gäller ytterligare program, beakta kraven för användning i Kapseli. Kapseli har ingen nätverksanslutning, så programmet måste kunna installeras och användas i en sluten miljö.

Vi debiterar 86,00 euro/timme (+ moms 24 %) för installation av egna vertyg och programvara i Kapseli. Om det krävs mer detaljerat och utredande arbete från våra specialister för att föra programvaran till Kapseli debiterar vi 135 €/timme (+ moms 24 %) för expertarbetet enligt den faktiska arbetstiden.

Ökning av prestanda eller lagringsutrymme i Kapseli

Det är möjligt att förbättra Kapselis prestanda genom att öka maskinpaketet du använder (S, M, L eller XL). Beställning av maskinpaketet är avgiftsfri och du betalar månadspriset för det nya maskinpaketet enligt prislistan.

Du kan beställa byte av maskinpaket i vår e-tjänst (asiointi.findata.fi). Om du behöver en mer anpassad prestation från Kapseli, kontakta oss via e-post.

Mängden lagringsutrymme i Kapseli kan ökas för att möta behoven hos större material. Att lägga till lagringsutrymme i Kapseli sker i e-tjänsten genom att uppdatera det nuvarande Kapseli-abonnemanget eller i en ny Kapseli-ansökan.

Ökat lagringsutrymmePrisInfo
100GB10,8 €/månad + moms 24%Du kan lägga till hur mycket lagringsutrymme du vill i enheter om 100 GB.

Hur använder jag Kapseli?

Snabbguide för användningen av Kapseli

Den datasäkra Kapseli-driftmiljön motsvarar i stor utsträckning den egna datorns skrivbord, men skrivbordet i Kapseli används på distans.

De rekommenderade webbläsarna är Firefox, Chrome eller Safari. Ingen speciell prestanda krävs från användarens egen dator eftersom beräkningskraften kommer från Kapseli. En tillräckligt snabb nätförbindelse gör användningen smidigare.

Du kan använda de vanligaste ordbehandlings- och statistikprogrammen i Kapseli. Urvalet av programvaror uppdateras när funktionen utvecklas.

Detaljerade instruktioner: Använding av Kapseli

Kan jag själv överföra eller ta bort filer från Kapseli?

Nej, alla överföringar och borttagningar av filer i Kapsel sker via Findata. Du har alltså ingen tillgång till internet via Kapselis fjärrskrivbord och det går inte att överföra eller kopiera filer från din dator till skrivbordet.

Alla texter, kodrader och filer som importeras till Kapseli importeras alltid via Findata med Nextcloud överföringstjänst.

Överföring av egna filer till Kapseli

Meddela adressen data@findata.fi om ditt material

Berätta i meddelandet:

 • Diarium för uppgiftstillstånd
 • Fjärranvändningsmiljön Kapselis kod
 • Ditt Nextcloud-användarnamn, om du redan har en Nextcloud-förbindelse.  
  • Du hittar användarnamnen på följande sätt:
   • Logga in på ditt Nextcloud-konto.
   • Gå till profilikonen uppe till höger.
   • Välj Inställningar.
   • Ditt användarnamn är ett användarnamn som slutar på FINDATA.local.
Öppna Nextcloud-förbindelsen
 1. Logga in i Findatas e-tjänst på adressen asiointi.findata.fi
 2. Gå till fliken Materialkatalog
 3. Under Sök nya användarrättigheter väljer du blanketten Beställning av ny Nextcloud-kod.
 4. Fyll i och skicka blanketten
 5. Om det behövs mer information för registreringen kontaktar vår samarbetspartner CSC dig per e-post
 6. När du får ett meddelande från CSC om att förbindelsen har öppnats, gå till följande punkt
Fyll i blanketten ’Filer som ska skickas till Kapseli’

Fyll i blanketten nedan och skicka den till Findata tillsammans med andra filer. Se punkt 4.

Blankett för filer som skickas till Kapseli (Word-fil, 36 kb)

Kryptera materialet och överför det till Nextcloud
 1. Navigera till adressen  https://siirto.findata.fi/ med din webbläsare.
 2. Logga in i överföringstjänsten Nextcloud
  • Logga in i alla Findatas tjänster och system med samma identifieringssätt.
  • På ingångssidan syns en mapp med rubriken datatillståndsbeslutets diarienummer. Kontrollera att diarienumret är korrekt.
  • I mappen finns en fil som heter journal_number.txt. Kontrollera att diarienumret är korrekt.
 3. Skapa en ny mapp på din dator. Kontrollera att inga andra personer än de som har rätt att behandla materialet har rätt att använda mappen.
 4. Ladda ner följande tre filer från Nextcloud i denna mapp:
  • Findata Encryption Tool (finns i mappen Krypteringsverktyg)
  • csc.pub (finns i mappen Krypteringsverktyg)
  • journal_number.txt-fil

Du kan ladda ner filen genom att klicka på de tre punkterna efter filen och välja Ladda ner.

 1. Packa allt material som ska överföras till en .zip-fil och överför till den mapp du skapat tidigare
  • Se till att zip-filens storlek inte överstiger 4 GB.
  • Packa även materialbeskrivningar
  • Packa även materialbeskrivningar
  • Skydda inte ZIP-filerna med lösenord
  • Kontrollera att filen är i det format som fastställts i begäran om leverans av material
  • Kontrollera att filnamnet inte innehåller mellanslag eller specialtecken (/,?+)[). Tillåtna specialtecken är punkt, bindestreck och understreck (.-_).
 2. Öppna Findata Encryption Tool i mappen.
 3. Välj fil som ska krypteras
  • Filen som ska krypteras är din femte zip-fil. Välj fil genom att klicka på ”Select File” (se bilden nedan)
 1. Starta krypteringsprocessen genom att trycka på ”Start Encryption” (se bild nedan)
 1. Två nya filer har visats i mappen på datorn:
  • en fil med ändelsen .c4gh och
  • en fil med ändelsen .json.
 2. Öppna den mapp som motsvarar projektets diarienummer i Nextcloud
 3. Skicka båda filerna du skapade i punkt 9 till den aktuella Nextcloud-mappen
 4. Till slut borde din Nextcloud-mapp innehålla tre filer:
  • journal_number.txt
  • en fil med ändelsen .c4gh
  • en fil med ändelsen .json.
 5. Logga ut ur systemet.
 6. Berätta för Findatas handläggare att materialet nu har överförts.
 7. När Findatas handläggare har bekräftat att överföringen av materialet har lyckats ska du permanent radera alla personuppgiftsmaterial från den mapp du använt för överföringen. Alltså inte från Nextcloud-mappen, utan från den mapp du skapat.
 8. Töm datorns papperskorg.

Personuppgiftsansvariga levererar de uppgiftsmaterial som beviljats genom dataanvändningstillstånd till Findata som överför dem till Kapseli. Findata pseudonymiserar materialet och behandlar uppgifterna enligt minimeringsprincip innan det överförs till kunden.

Med minimeringsprincip avses att personuppgifter får behandlas endast i den utsträckning som är nödvändigt med tanke på deras användningsändamål.

Resultaten av analyser som genererats som grundval av uppgiftsmaterial kan importeras ur systemet via Findatas granskningsförfarande. Findata kontrollerar att resultatet är tillräckligt anonymt, varefter det är möjligt att publicera resultatet.

Dessutom kan vi vid behov överföra material till någon annan datasäker användningsmiljö än Kapseli. Det kan vi dock bara göra om det finns nödvändiga motiv och om den andra driftmiljön uppfyller Findatas krav på informationssäkerhet.

Se också: Produktion av anonyma resultat

Användning av Kapseli med tillstånd av andra myndigheter

Det är möjligt att använda Kapseli även i situationer då någon annan myndighet har utfärdat tillstånd. Då fakturerar vi för två arbetstimmar (115 e/h) = 230 euro för kostnaderna för mottagande, granskning och överföring av material till Kapseli. Ovan beskrivs noggrannare om hur du beställer Kapseli och detaljer om användningen.

Paustjänst för Kapseli

Om du vill kan du sätta din Kapseli-driftmiljö på paus.

Du kan pausa din Kapseli driftmiljö, varvid det maskinpaket som används tas ur bruk under pausen. Under pausen upprätthåller vi driftmiljön och det material som finns där, men användarna har inte tillgång till driftmiljön.

Under pausen måste beställningen av Kapseli vara i kraft, men för beställningen debiteras endast månadsdebitering för pauser. Standardvillkoren för Kapseli gäller även under pauserna.

När den beställda pausen upphör kan användarna logga in i Kapseli igen. För användningen inleds debiteringen av en månatlig maskinpaketavgift för Kapseli.

Du kan beställa pausen via vår e-tjänst. Minimipausen är två kalendermånader och maximipausen är giltighetstiden för den aktuella Kapseli-beställningen. Uppsägningstiden för pauser är en kalendermånad.

Handläggningstiden för alla Kapseli-beställningar är en månad.

Handläggningstiden för paustjänst

Handläggningstiden för alla Kapseli-beställningar är en månad. Minimipausen är två kalendermånader och maximipausen är giltighetstiden för den aktuella Kapseli-beställningen. Uppsägningstiden för pauser är en kalendermånad.

Exempel 1. Kapseln har ursprungligen beställts för tiden 1.1.2022–31.12.2025 och man vill pausa miljön i fråga 1.10.2022–1.12.2023.

 • Beställ pausen senast 31.8.2022, eftersom beställningarna har en handläggningstid på en månad.

Exempel 2. Kapseli har pausats 1.10.2022–1.12.2023, men man vill börja använda den redan 1.7.2023.

 • Säg upp pausen senast 30.4.2023. Beställningarna har en handläggningstid på en månad och pausjänsten en uppsägningstid på en månad.

Prislista

ProduktPrisMer information
Handläggningsavgift för pausen245,00 euro + moms 24 %Handläggningsavgiften faktureras i samband med den nya pausbeställningen  samt vid beställning av fortsättning på pausen
Månadsdebitering87,00 euro + moms 24 %Faktureras per månad under pausbeställningens giltighetstid.

Datalagringstjänst för användare av Kapseli

En datalagringstjänst är tillgänglig för Kapseli-användare för att lagra forskningsdata efter analysfasen.

Datalagringstjänsten möjliggör lagring av forskningsdata och skript efter analys, om det finns ett motiverat behov. Detta kan till exempel vara peer review. Du kan beställa lagringstjänsten för minst ett år och behöver ett giltigt datatillstånd för hela lagringsperioden.

Kapseli-driftmiljö och lagringstjänst kan inte användas samtidigt. Material kan bara placeras i en av dem åt gången.

Hur beställer jag lagringstjänsten?

Datalagringstjänsten är en tilläggstjänst till Kapseli och är endast tillgänglig för dig som har en Kapseli-beställning. Lagringstjänsten måste beställas minst fyra veckor före utgången av din Kapseli-prenumeration.

För närvarande är det inte möjligt att beställa endast lagringstjänsten. Om data har analyserats i en annan säker driftmiljö än Kapseli, måste du först beställa Kapseli och sedan lagringstjänsten.

Lagringstjänsten kan beställas för minst ett år och kräver ett giltigt datatillstånd för hela förvaringstiden. Om datatillståndet inte är giltigt för hela den önskade lagringsperioden ska du först ansöka om förlängning av datatillståndets giltighetstid med en ansökan om ändring av datatillståndet i vår e-tjänst (asiointi.findata.fi). Om datatillståndet inte har beviljats av Findata, ber vi dig kontakta den som utfärdat datatillståndet för att förlänga giltighetstiden.

Lagringstjänsten kan beställas för högst fem år åt gången och endast en representant för tillståndshavaren kan göra beställningar som gäller lagringstjänsten för materialet. En fortsättning på beställningen är möjlig i enlighet med de gällande servicevillkoren och prislistan. Beställ en fortsättning på lagringstjänsten minst en månad före utgången av den föregående prenumerationen. För att beställningen ska kunna fortsätta smidigt, se till att datatillståndet täcker hela den planerade lagringstiden när du gör beställningen.

Hur fungerar lagringstjänsten?

När lagringstjänsten tas i bruk tas Kapseli och eventuella programvaruanpassningar bort.

Lagringstjänsten lagrar material som produceras med datatillståndet samt eventuella filer som hänför sig till forskningen, såsom kodskript. Alla filer från Kapselis D:, W: och B: hårddiskar kommer att överföras till lagringstjänsten. Filformatet spelar ingen roll.

Observera att

 • Det är ditt ansvar att lagra uppgifterna i ett filformat som gör det möjligt att behandla dem efter återställning. Uppgifterna överförs till lagringstjänsten i den status som anges av startdatumet för datalagringstjänsten.
 • I samband med implementeringen av datalagringstjänsten kommer du att få ett säkerhetsmejl med en krypteringsnyckel och en unik identifierare. Det mest tillförlitliga sättet att öppna krypteringsnyckelfilen är med Notepad. Krypteringsnyckeln och den unika identifieraren krävs för att återimplementera uppgifterna. Utan dessa är det inte möjligt att returnera data från lagringstjänsten. Det är ditt ansvar att hålla krypteringsnyckeln och den unika identifieraren säkra under lagringstjänsten.

Priser för lagringstjänsten

ProduktPrisYtterligare information
Lagringstjänst behandlingsavgiftEUR 440,00 + VAT 24%En behandlingsavgift och en minimibeställning på 12 månader (EUR 78 + moms 24%) faktureras i samband med en ny lagringtjänstorder.
Månadsavgift för lagringstjänst per 0,5 TB6,50 EUR per månad + moms 24% (39,00 EUR per 6 månader + moms 24%)
(39,00 EUR per 6 månader + moms 24%)
Faktureras var sjätte månad.

När raderas uppgifterna från Kapseli?

Se dina alternativ efter att din Kapseli-beställning har löpt ut.

När din Kapseli-beställning löper ut kopplas användarna bort från Kapseli och uppgifterna raderas permanent. Findata behåller ingen kopia av uppgifterna.

Uppgifterna raderas permanent även om datatillståndet är giltigt efter Kapseli-beställningens utgång. Ett datatillstånd är inte en rättslig grund för lagring av data. Lagring av data kräver en aktiv beställning av en granskad driftmiljö eller en lagringstjänst.

Alternativt kan du

 • fortsätta använda Kapseli genom att göra en ny Kapseli-beställning i e-tjänsten,
 • fortsätta använda Kapseli men sätta den på paus (en giltig Kapseli-beställning krävs för att pausa tjänsten) eller
 • beställa en långsiktig datalagringstjänst för uppgifterna.

Om kunden underlåter att informera Findata om uppföljningsåtgärder efter att Kapseli-beställningen har löpt ut, kommer vi att permanent radera Kapseli-driftmiljön och alla datauppsättningar och andra filer och programvara som lagras i Kapseli.

Ett giltigt datatillstånd är en förutsättning för att pausa eller fortsätta användningen av Kapseli eller beställa datalagringstjänsten. Du kan ansöka om förlängning av giltighetstiden för ett datatillstånd med en ansöka om ändringstillstånd.

Läs mer

Se också

Standardvillkor för en informationssäker driftmiljö

Användare av Kapseli samtycker till att följa standardvillkoren, som finns här. Läs mer Standardvillkor för en informationssäker driftmiljö

Produktion av anonyma resultat

På den här sidan hittar du anvisningar för att producera anonyma resultat. Läs mer Produktion av anonyma resultat

Kapseli-driftmiljöns priser

Se tillgängliga maskinpaket och deras priser. Läs mer Kapseli-driftmiljöns priser