Uppdaterad 28.09.2022

Ändringstillstånd

Du kan ansöka om ändringstillstånd på tidigare tillstånd som fortfarande är i kraft.

Bekanta dig även med huvudsidan Tillstånd innan du ansöker om ändringstillstånd, där hittar du nyttig information innan ansökan, för ansökan samt efter ansökan.

Allmänt om ändringstillstånd

Se var du kan ansöka om ändring genom ändringstillstånd. Läs mer Allmänt om ändringstillstånd

Vad kan du ansöka om med ändringstillstånd?

Läs när det räcker med ett ändringstillstånd och när du behöver en ny dataanvändningsansökan. Läs mer Vad kan du ansöka om med ändringstillstånd?

Logga in i e-tjänsten

Här hittar du information om hur du loggar in i e-tjänsten och hur du väljer ansökningsblankett. Läs mer Logga in i e-tjänsten

Anvisningar om hur du fyller i ändringsansökan

Se vad du ska uppge i ansökan. Läs mer Anvisningar om hur du fyller i ändringsansökan

Kostnadsinformation

Se uppdaterad prislista för ändringstillstånd. Läs mer Kostnadsinformation

Ansökningshjälp

Säkerställ rätt adress för ansökan för ändringstillstånd. Läs mer Ansökningshjälp

Tänk på dessa innan du skickar in din ansökan

Välj rätt typ av ansökan

Det finns olika typer av ansökningar för olika informationsbehov, välj:

 • Ansökan om dataanvändningstillstånd när du behöver material på individnivå
 • Begäran om uppgifter när du behöver statistiskt material

Ändringsansökan när du ansöker om ändring på ett gällande dataanvändningstillstånd

Beskriv och begränsa materialet

Definiera materialet som ska sökas på variabelnivån och andra principer för dataminimering. Använd Materialkatalogen och de personuppgiftsansvarigas rådgivningstjänster.

 • Var och hur hämtar jag målgruppen? Är begränsningen tillräckligt specifik?
 • Ska jag hämta jämförelsepersoner/släktingar? Hur definierar jag dem?
 • Från vilka register hämtas materialet?
 • Vilka variabler tas med i urvalet? 

Övrigt material som ska samköras

 • Är övrigt material beskrivet i ansökan?
 • Är tillståndet för övriga material i kraft eller pågår tillståndsprocessen?
Utred behörigheten

Findata ansvarar för ansökan och tillståndsbeslutet närhelst uppgifter samlas från personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Den behöriga myndighetens bedömning måste därför beakta alla uppgifter som rör ansökan.

Findata beviljar i fortsättningen tillstånd för sekundär användning av social- och hälsouppgifter när

 • uppgifter kombineras från flera personuppgiftsansvariga
 • registeruppgifterna kommer från privata serviceanordnare inom social- och hälsovården eller
 • det är frågan om uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna.

Kontrollera i ansökningshjälpen till vilken myndighet du ska skicka ansökan: Ansökningshjälp

Allmänt om ändringstillstånd

Man ansöker om ändringstillstånd hos Findata när uppgifter samlas från personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården, eller om den personuppgiftsansvarige har överfört sin tillståndsbehörighet till Findata. Ändringstillstånd kan beviljas när materialets informationskällor och gruppen av personer som ska undersökas förblir oförändrade.

Ändringsansökan med bilagor är sekretessbelagt. Vid behov förmedlar vi nödvändiga uppgifter till personuppgiftsansvariga samt uppgifter om sökandens ansökan och sökandes kontaktuppgifter.

Myndighetsbeslut är i regel offentliga. Vi publicerar följande information om dataanvändningstillstånd som fått ett godkänt beslut på ändringstillstånd på vår webbplats:

 • beslutsdatum
 • tillståndets giltighetstid
 • tillståndshavare (organisation)
 • projektets namn (om det är klart)
 • ursprungliga tillståndsgivare
 • typ av ändring.

Denna offentliga information kan också delas på andra kommunikationskanaler förutom på webbplatsen.

Vad kan du ansöka om med ändringstillstånd?

Med ansökan om ändringstillstånd kan du söka följande ändringar

 • förlängning av tillståndets giltighetstid
 • ändring av personer som har rätt att behandla material
 • förlängning av uppföljningsåren till tillståndet som beviljats av Findata (målgruppen, eventuella kontroller och släktingar samt data som ska extraheras förblir desamma)
 • ändring av personuppgiftsansvarig för material som överlåtits med dataanvändningstillstånd
 • ändring av tillståndshavare
 • byte av behandlingsmiljö för materialet från Findatas driftmiljö med fjärråtkomst till en annan auditerad användningsmiljö
 • utvidgning av behandlingen av material till utanför EU/EES-området med avvikelse från tillstånd som beviljats
 • tillägg av variabler i materialurvalet när urvalet redan har gjorts (målgruppen, eventuella kontroller och släktingar samt register som ska extraheras förblir desamma)
 • tillägg av andra uppgifter än sådana som omfattas av lagen om sekundär användning till materialet med avvikelse från Findatas tillstånd.

Följande ändringar kräver inte säkerhetskraven för operativ miljö

 • Ändring av personer som har rätt att behandla material
 • Ändring av personuppgiftsansvarig för material som överlåtits med dataanvändningstillstånd
 • Ändring av tillståndshavare
 • Tillägg av andra uppgifter än sådana som omfattas av lagen om sekundär användning till materialet med avvikelse från Findatas tillstånd

  I övrigt gäller ändringstillstånd samma säkerhetskrav som nya datatillstånd. Läs mer på sidan: Föreskrift om informationsäkra driftsmiljöer

  Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, för ett offentligt register över de verksamhetsmiljöer som anmälts till den som uppfyller kraven. Läs mer på Valviras hemsida: Register över sekundära driftsmiljöer

  I följande fall är ett ändringstillstånd inte möjligt

  Du måste ansöka om ett nytt dataanvändningstillstånd om:

  • källorna till materialet eller gruppen av undersökta ändras
  • uppföljningsåren läggs till i dataanvändningstillståndet som beviljas av någon annan aktör än Findata

  Logga in i e-tjänsten

  När du ska lämna in en ansökan om tillstånd ska du logga in i vår e-tjänst på adressen https://asiointi.findata.fi/ med Suomi.fi-identifikation eller Haka-inloggning. Mer information om hur du loggar in finns på sidan Logga in i tjänsten.

  Logga alltid in genom att använda samma identifikationssätt så att du ser dina inskickade ansökningar och beslut.

  Du kan ansöka om dataanvändningstillstånd på finska, svenska eller engelska.

  Efter inloggning

  1. Gå till fliken Lämna in ansökan
  2. Välj ”Dataanvändningstillstånd: material på individnivå” vid ”Välj en ny ansökningsblankett nedan” genom att trycka på ”Lägg till i korgen” till höger och fortsätt genom att trycka på ”Sök
  3. Fyll i ansökningsblanketten enligt anvisningarna nedan och skicka den till oss. Det går tyvärr inte att redigera ansökan efter att den har skickats in. Om du vill komplettera en inskickad ansökan ska du skicka e-post till adressen info@findata.fi och meddela ansökans identifikation (t.ex. 2022/53). Vi returnerar din ansökan för komplettering.

  Se också:

  Varför syns mitt beslut inte i e-tjänsten?

  Kontrollera att du loggar in i tjänsten på samma sätt som när du skickar in ansökan.

  Exempel: Om du har skickat ansökan som inloggad med Suomi.fi-koder, använd Suomi.fi-identifikation för att logga in. Om du däremot har använt Haka-inloggning ska du även i fortsättningen använda Haka-inloggning.

  Om du fortfarande inte ser ansökningar eller beslut i tjänsten, kontakta Findatas rådgivning:

  Varför syns inte en skickad ansökan i e-tjänsten?

  Kontrollera att du loggar in i tjänsten på samma sätt som när du skickar in ansökan.

  Exempel: Om du har skickat ansökan som inloggad med Suomi.fi-koder, använd Suomi.fi-identifikation för att logga in. Om du däremot har använt Haka-inloggning ska du även i fortsättningen använda Haka-inloggning.

  Om din ansökan fortfarande inte syns i tjänsten, kontakta Findatas rådgivning:

  Hur kan jag komplettera min ansökan?

  Det går tyvärr inte att redigera ansökan på egen hand efter att den har skickats in.

  Om du vill komplettera en inskickad ansökan ska du skicka e-post till adressen info@findata.fi och meddela ansökans identifikation (t.ex. 2022/53). Vi returnerar din ansökan till dig för komplettering.

  Jag kan inte logga in i Kapseli, vad hjälper?

  Kontrollera före inloggningen att ditt användarnamn är registrerat och färdigt att användas. Om du inte är säker på att ditt användarnamn är färdigt att användas, kontakta Findatas kontaktperson eller Kapselis rådgivning: kapseli@findata.fi

  Så här loggar du in i kapseln:

  • Installera Duo Mobile i din mobil och aktivera den (utvecklare: Duo Security Inc.). Om du redan har installerat och aktiverat appen, gå till punkt 2.
   • Installation: Hämta Duo Mobile -appen i mobiltelefonens appbutik och installera den.
   • Aktivering: Ett aktiveringsmeddelande för Duo Mobil skickas automatiskt till de mobiltelefonnummer som angetts i samband med Kapseli. Appen aktiveras genom att klicka på länken i aktiveringsmeddelandet.
  • Logga in i Kapseli på adressen https://kapseli.findata.fi med hjälp av datorns webbläsare.
   • Välj i listan på inloggningssidan det identifieringssätt som angetts vid registreringen. Logga in via de mellanfaser som identifieringen kräver.
  • Välj den användarmiljö som du tänker använda. Om du endast använder en användarmiljö, gå till nästa punkt.
   • Efter valet övergår systemet till det andra skedet av identifieringen.
  • Det andra skedet av tvåfaktorsautentisering.
  • Logga in i användarmiljön.
  • Du får ett meddelande om inloggningsförsök till Duo Mobile. Din inloggning godkänns via Duo Mobil genom att välja ”Approve”.
  Restriktioner

  Identifieringen och därför göra en databegäran är för närvarande endast möjlig för personer med finsk personbeteckning. Om du inte har en finsk personbeteckning, be om ett identifieringsformulär från info@findata.fi. Mer information om personbeteckningen här.

  Begäran om datatillstånd, begäran om ändringstillstånd och formulär för begäran om uppgifter har uppdaterats flera gånger. Tyvärr kan applikationer gjorda med gamla versioner inte kopieras till en ny applikation. Vi ber dig fylla i ett nytt ansökningsformulär.

  Datum för underhållsavbrott 2023:
  • 19.1.2023
  • 23.2.2023
  • 23.3.2023
  • 20.4.2023
  • 25.5.2023
  • 22.6.2023
  • 20.7.2023
  • 17.8.2023
  • 21.9.2023
  • 19.10.2023
  • 23.11.2023
  • 21.12.2023

  Anvisningar om hur du fyller i ändringsansökan

  Vi kommer att uppdatera mer detaljerade anvisningar inom kort.

  I ändringsansökan frågas efter

  • Sökandes uppgifter
  • Faktureringsuppgifter
  • Syftet med användningen av uppgifter
  • Tilläggsuppgifter beroende på ditt behov av ändringstillstånd, dvs. information
   • om en fortsättning av giltighetstiden
   • ändring av personer som har rätt att behandla material
   • förlängning av uppföljningsåren till tillståndet som beviljats av Findata (personerna som undersöks och uppgifterna som hämtas förblir desamma)
   • ändring av personuppgiftsansvarig för material som överlåtits med dataanvändningstillstånd
   • ändring av tillståndshavare
   • byte av behandlingsmiljö för materialet från Findatas driftmiljö med fjärråtkomst till en annan auditerad användningsmiljö
   • utvidgning av behandlingen av material till utanför EU/EES-området med avvikelse från tillstånd som beviljats
   • tillägg av variabler i Findatas urval av material när urvalet redan har gjorts (målgruppen, eventuella kontroller och släktingar samt register som ska extraheras förblir desamma)
   • tillägg av andra uppgifter än sådana som omfattas av lagen om sekundär användning till materialet med avvikelse från Findatas tillstånd.
  • Tilläggsuppgifter: Du kan ge tilläggsuppgifter gällande övriga ansökningar
  • Bilagor:
   • De dataanvändningstillstånd som enligt ansökan ska ändras samt bilagor till dem
   • Forskningsplan om användningsändamålet är vetenskaplig forskning
   • Formulär för sekretessåtagande ifyllda och undertecknade, om användare ska läggas till
   • Eventuella andra bilagor.
  • Tilläggsuppgifter: Du kan ge tilläggsuppgifter gällande övriga ansökningar
  • Bilagor:
   • De dataanvändningstillstånd som enligt ansökan ska ändras
   • Formulär för sekretessåtagande ifyllda och undertecknade
   • Eventuella andra bilagor

  Ladda ner formuläret för sekretessåtagande på länken nedan:

  Behandlingstiden för ansökningar påverkas av ansökningens innehåll, läget för behandling av ansökningar samt personuppgiftsansvarigas svarstider.

  Du kan påskynda behandlingen av din ansökan på följande sätt.

  1. Fyll i ansökan noggrant.
  2. Bifoga alla tidigare tillståndsbeslut till ansökan.
  3. Bifoga alla ifyllda och undertecknade formulär för sekretessåtagande till ansökan. Varje person som behandlar materialet ska ha ett eget sekretessåtagande.

  Kostnadsinformation

  Vi debiterar en beslutsavgift för ändringstillstånd enligt prislistan. Förutom beslutsavgiften debiterar vi vid behov en timbaserad avgift för Findatas materialbehandling.

  Vi förnyar vår hemsida. Det nya innehållet nedan är ännu inte översatt för det begärda språket.

  Amendment permits

  Price categoryCriteriaPrice
  Minor amendment or changeThe application seeks the following amendments or changes:
  – extension of the permit
  – modification of the persons authorized to process the data
  – changing the data processing environment from Findata’s Kapseli remote access system to another service provider’s secure operating environment
  – extension of a temporary permit granted pursuant to the transitional provision (Section 60) of the Act Amending the Secondary Act (793/2021). As of May 1, 2022, data processing is only possible in audited environments.
  250,00 EUR
  VAT +0 %
  Other amendment or changeThe application seeks one or more of the following changes or amendments:
  – the extension of the monitoring years to the authorization granted by Findata, provided that the persons to be examined and the data to be extracted remain the same
  – a change in the controller of the material released with the data
  – change of licensee / permit holder
  – extension of the processing of the data by way of derogation from an authorization granted outside the EU or EEA countries
  – adding variables to the data collection after the extraction has already taken place
  – the addition of data under other legislation in derogation from the authorization granted.
  400,00 EUR
  VAT +0 %

  Ansökningshjälp

  Select the controllers from which the data will be retrieved

  Apply permit from the controller in question. The exception is those controllers who have delegated permit jurisdiction to Findata.

  Please note that Findata is responsible for data permit and amendment applications whenever the data of data controllers covered by the Act on secondary use is combined. When evaluating the competent authority, all data related to the application under the Act must be taken into account.

  Apply permit (s) from the controllers in question.

  Findata is responsible for data permits of the Finnish Center for Pensions (ETK) and the Finnish Digital Agency (DVV) and / or Statistics Finland if the data are combined with

  • data of other public organizations under the Act on Secondary Use of Health and Social Data (For Statistics Finland, at least two other organizations are needed, for DVV and ETK, one is sufficient)
  • data stored on Kanta services or
  • to the register data of a private social or health care service provider.

  Apply permit from Findata.

  Findata is responsible for processing and making decisions concerning data permit and amendment applications, when the application applies to:

  • data from numerous public social and health sector controllers
  • register data from one or numerous private social welfare and health care service organisers, or
  • customer data saved in the Kanta Services.

  Apply permit from Findata.

  The Regional Administrative Agencies (AVI) have delegated the jurisdiction to Findata.

  Apply permit from Findata.

  National Supervisory Authority for Welfare and Health Valvira have delegated the jurisdiction to Findata.

  Apply for a data permit

  Finnish Institute for Health and Welfare (THL) has delegated the jurisdiction to Findata. As far as THL is concerned, the delegation of jurisdiction does not apply to its

  • internal permit management
  • the transfer of samples and data transferred to THL Biobank.

  Permit is applied from Statistics Finland and the respective data controller. Exceptions are the registrars who have delegated the jurisdiction to Findata.

  We are responsible for data permits for data subject to the Secondary Act of Statistics Finland when they are combined

  • to the information of at least two public organizations covered by secondary laws
  • to data stored in Kanta services or
  • to the register data of a private social or healthcare service organizer.

  Apply permit from Findata.

  Findata is responsible for processing and making decisions concerning data permit and amendment applications, when the application applies to:

  • data from numerous public social and health sector controllers
  • register data from one or numerous private social welfare and health care service organisers, or
  • customer data saved in the Kanta Services.