Päivitetty 07.06.2023

Muutosluvat

Muutoshakemuksella voit hakea muutoksia edelleen voimassa oleviin lupiin.

Tutustu ennen muutosluvan hakemista Luvat-pääsivuun, jolta löydät hyödyllistä tietoa luvan hakemisesta.

Yleistä muutoshakemuksista

Katso mihin voit hakea muutoshakemuksella muutosta. Lue lisää Yleistä muutoshakemuksista

Mitä muutoshakemuksella voi hakea?

Lue milloin muutoshakemus riittää ja mihin tarvitsee uuden tietolupahakemuksen. Lue lisää Mitä muutoshakemuksella voi hakea?

Tee hakemus asiointipalvelussa

Tästä löydät ohjeet kirjautumiseen ja hakemuslomakkeen valitsemiseen. Lue lisää Tee hakemus asiointipalvelussa

Ohje muutoshakemuksen täyttämiseen

Katso mitä hakemuksessa kysytään. Lue lisää Ohje muutoshakemuksen täyttämiseen

Tietoa kustannuksista

Katso ajantasainen muutospäätösten hinnasto. Lue lisää Tietoa kustannuksista

Hakemusapuri

Varmista muutoshakemukselle oikea osoite. Lue lisää Hakemusapuri

Yleistä muutoshakemuksista

Tietoluvan muutosta haetaan Findatalta, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään tai jos rekisterinpitäjä on siirtänyt lupatoimivaltansa Findatalle. Muutoslupa voidaan myöntää, kun aineiston tietolähteet ja tutkittavien joukko säilyvät ennallaan.

Muutoshakemukset liitteineen ovat salassa pidettäviä. Tarvittaessa välitämme rekisterinpitäjille välttämättömät tiedot sekä tiedon hakijatahosta ja hakijan yhteystiedot.

Viranomaispäätökset ovat lähtökohtaisesti julkisia. Julkaisemme myönteisen tietoluvan muutospäätöksen saaneista hankkeista seuraavat tiedot verkkosivuillamme:

 • päätöspäivämäärä
 • luvan voimassaoloaika
 • luvansaaja (organisaatio)
 • hankkeen nimi (jos selvillä)
 • alkuperäisten lupien myöntäjät
 • muutoksen tyyppi.

Näitä julkisia tietoja voidaan jakaa verkkosivuilta myös muihin viestintäkanaviin.

Hakemuskäsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen sisältö, hakemuskäsittelytilanne sekä rekisterinpitäjien vastausajat.

Voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä seuraavilla tavoilla.

 1. Täytä hakemus huolellisesti.
 2. Liitä hakemuksen liitteeksi kaikki aiemmat lupapäätökset.
 3. Liitä hakemuksen liitteeksi täytetyt ja allekirjoitetut salassapitositoumukset. Jokaiselta lisättävältä aineistoa käsittelevältä henkilöltä tulee olla oma salassapitositoumus.

Mitä muutoshakemuksella voi hakea?

Muutoslupahakemuksella voit hakea seuraavia muutoksia:

 • Tietoluvan voimassaoloajan jatkaminen
 • Henkilötietoaineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden muuttaminen
 • Tietojen (esim. muuttujien) lisääminen
 • Pidennys ajanjaksoon, jonka ajalta henkilötietoja poimitaan
 • Henkilötietoaineiston käyttöympäristön vaihtaminen muuhun kuin Kapseli-käyttöympäristöön
 • Tietoluvalla luovutetun aineiston rekisterinpitäjän muutos
 • Tietoluvalla luovutetun aineiston luvansaajan muutos
 • Muiden kuin toisiolain alaisten tietojen yhdistäminen aineistoon
 • Henkilötietoaineiston käsittelyn laajentaminen EU-ja ETA-alueen ulkopuolelle

Muutoslupaa ei ole mahdollista hakea kaikissa tilanteissa. Sinun tulee hakea uutta tietolupaa, jos

 • aineiston tietolähteet (rekisterit) tai tutkittavien joukko muuttuvat
 • tietolupa on jonkun muun tahon kuin Findatan myöntämä ja haluat pidentää ajanjaksoa, jonka ajalta henkilötietoja poimitaan.

Aineistojen käyttöympäristö

Aineistot luovutetaan pääsääntöisesti aina Findatan tietoturvalliseen käyttöympäristöön eli Kapseliin. Toisiolaki kuitenkin mahdollistaa tietojen luovuttamisen myös muuhun käyttöympäristöön, mikäli se on välttämätöntä. Aineistojen analysointi on sallittua ainoastaan toisiolain ja Findatan määräyksen vaatimukset täyttävissä, auditoiduissa käyttöympäristöissä.

Muutoslupia koskevat samat käyttöympäristön vaatimukset kuin uusia tietolupia. Poikkeuksen tekevät seuraavat muutokset, jotka eivät edellytä käyttöympäristövaatimusten täyttymistä:

 • Aineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden muuttaminen
 • Tietoluvalla luovutetun aineiston rekisterinpitäjän muuttaminen
 • Luvansaajan muuttaminen
 • Muiden kuin toisiolain alaisten tietojen lisäämistä aineistoon myönnetystä Findatan luvasta poiketen

Lue lisää sivulta: Käyttöympäristöjä koskeva määräys

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ylläpitää julkista rekisteriä sille ilmoitetuista, vaatimukset täyttävistä käyttöympäristöistä. Lue lisää Valviran sivuilta: Toisiokäyttöympäristöjen rekisteri

Sivuilta löydät tietoa myös rekisteriin ilmoittautumisesta ja rekisteröintimaksuista.

Tee hakemus asiointipalvelussa

Muutoshakemus tehdään asiointipalvelussamme osoitteessa asiointi.findata.fi. Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen tai Haka-kirjautumisen avulla. Lisätietoa kirjautumisesta löydät sivulta Kirjaudu palveluihin.

Kirjauduthan aina käyttäen samaa tunnistautumistapaa, jotta näet lähettämäsi hakemukset ja saamasi päätökset.

Muutoshakemuksen voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kirjautumisen jälkeen

 1. Mene Aineistoluettelo-välilehdelle
 2. Valitse ”Hae uusia käyttöoikeuksia” -kohdasta ”Tietoluvan muutoshakemus” painamalla sen oikealta puolelta ”Lisää koriin”. Jatka painamalla ”Hae”.
 3. Hyödynnä alla olevia ohjeita, täytä hakemuslomake ja lähetä se meille. Lähetettyä hakemusta ei voi enää lähettämisen jälkeen muokata. Jos haluat täydentää lähettämääsi hakemusta, lähetä sähköposti osoitteeseen info@findata.fi ja ilmoita hakemuksen tunnus (esim. 2022/53). Palautamme hakemuksen sinulle täydentämistä varten.

Katso myös:

Huoltokatkot
 • Findatan järjestelmissä on kuukausittainen huoltokatko kuukauden toisen tiistain jälkeisen viikon torstaina klo 4–12 välillä. Ajoitus juontuu Microsoftin Windows-päivityksistä, jotka tapahtuvat aina kuukauden toisena tiistaina.
 • Palveluissa saattaa tänä aikana ilmetä häiriöitä, mutta ne korjaantuvat huoltokatkon jälkeen.
 • Huoltokatkojen päivämäärät vuonna 2023:
  • 23.2.2023
  • 3.–6.3.2023 ylimääräinen käyttökatko
  • 23.3.2023
  • 20.4.2023
  • 25.5.2023 (helatorstain takia huoltokatko siirtyy viikolla eteenpäin)
  • 22.6.2023
  • 20.7.2023
  • 17.8.2023
  • 21.9.2023
  • 19.10.2023
  • 23.11.2023
  • 21.12.2023
Häiriöt
 • Tällä hetkellä järjestelmä kirjaa hakijan ulos automaattisesti tietyn aikarajan jälkeen, eikä lomake tallennu automaattisesti. Suosittelemme tallentamaan keskeneräisen hakemuksen noin 15 minuutin väliajoin.
 • Internet Explorer -selaimella saattaa esiintyä häiriöitä kirjautumisessa ja käytössä. Suosittelemme muiden selainten käyttämistä.
Rajoitukset
 • Tällä hetkellä tunnistautuminen ja siten tietoluvan hakeminen / tietopyynnön tekeminen on mahdollista henkilöille, joilla on Suomen väestötietojärjestelmään kirjattu henkilötunnus. Jos sinulla ei ole Suomen väestötietojärjestelmään kirjattua henkilötunnusta, pyydä tunnistautumislomake info@findata.fi-osoitteesta.
 • Tietolupahakemus-, muutoslupahakemus- ja tietopyyntöhakemuslomakkeita on päivitetty useita kertoja. Valitettavasti hakemuslomakkeiden vanhoilla versiolla tehtyjä hakemuksia ei voi suoraan kopioida uudeksi hakemukseksi. Pyydämme täyttämään uuden hakemuslomakkeen.

Ohje muutoshakemuksen täyttämiseen

Olemme julkaisseet 8.5.2023 muutoshakemuslomakkeesta uuden version, joka on aiempaa versiota kattavampi. Alla olevat ohjeet koskevat uutta versiota.

Jos sinulla on vanhempaan lomakepohjaan täytetty hakemusluonnos, jota ei ole vielä lähetetty Findatalle, suosittelemme täyttämään tiedot uudelle lomakkeelle.


Vanhoille hakemuslomakkeelle täytettyä hakemusta ei voi kopioida uudeksi hakemukseksi. Vanhalle lomakkeelle täytetyn hakemuksen voi lähettää käsiteltäväksi, mutta silloin joudumme kysymään uuden lomakkeen tiedot lisätietopyyntönä.

1 Hankkeen julkiset perustiedot

 • Hankkeen nimi
  • Myönteisen tietoluvan muutospäätöksen saaneiden hankkeiden nimi julkaistaan Findatan verkkosivuilla. Kirjoita hankkeen nimi siten, että se ei sisällä salassa pidettävää tietoa.
 • Hankkeen lyhyt kuvaus
  • Kuvaa lyhyesti, mistä tutkimuksessa tai hankkeessa on kyse ja mihin pyydettyjä tietoja käytetään. Myönteisen päätöksen saaneiden hankkeiden lyhyt kuvaus julkaistaan Findatan verkkosivuilla. Kirjoita kuvaus siten, että se ei sisällä salassa pidettävää tietoa.

2 Luvanhakijan tiedot

 • Luvanhakijalla tarkoitetaan organisaatiota tai henkilöä, jolle tietoluvan muutosta haetaan. Ilmoita yhteyshenkilön tiedot vasta kohdassa ”Yhteyshenkilön tiedot”.
 • Merkitse hakijan Y-tunnus. Jos hakijana on yksityishenkilö, merkitse kenttään 123. Jos hakijana toimiva organisaatio on sijoittunut muuhun EU/ETA-alueen valtioon kuin Suomeen, nimeä se virallisrekisteri, johon organisaatio on merkitty.

3 Yhteyshenkilön tiedot

 • Yhteyshenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka vastaa hakemusta koskeviin tiedusteluihin. Yhteyshenkilön tiedot voidaan välittää hakemuskäsittelyn aikana rekisterinpitäjille, jos tietoluvan muutoksesta seuraa aineistopoiminta ja poiminta vaatii lisämäärittelyä.
 • Ilmoita yhteyshenkilön ja hakijatahon välinen sidonnaisuussuhde hakemuksessa. Suhde voi perustua esimerkiksi työ- tai virkasuhteeseen. Yhteyshenkilön tiedot voidaan välittää hakemuskäsittelyn aikana rekisterinpitäjille, jos poiminta vaatii lisämäärittelyä.

4 Laskutustiedot

 • Verkkolaskutus on aina ensisijainen laskutustapa. Jos laskutettava taho on eri kuin luvanhakija, ilmoita laskutettavan tahon yhteys hankkeeseen.
 • Jos maksaja on suomalainen:
  • Kysy tarvittaessa lisätietoja oman organisaatiosi taloushallinnosta. Verkkolaskuosoitteita voi etsiä myös Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n (TIEKE) verkkosivuilta: verkkolaskuosoite.fi
  • Verkkolaskuosoitteiston tietoja ylläpitävät suomalaiset verkkolaskun välittäjät.
  • ALV-numero muodostetaan Y-tunnuksesta, esim. 1234567-8, lisäämällä sen alkuun kaksikirjaiminen maatunnus FI ja jättämällä tunnuksesta väliviiva pois: esim. FI12345678.
 • Jos maksaja on ulkomainen:
  • Ulkomaisella maksajalla tulee olla Peppol-osoite, jotta verkkolaskutus onnistuu.
  • Jos maksajalla ei ole käytössä Peppol-osoitetta, lasku toimitetaan paperisena.

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin

 • Yhteystiedot ja laskutustiedot on täytetty asianmukaisesti, ja ne ovat yhdenmukaisia muualla hakemuksessa ilmoitettujen tietojen kanssa.
 • Hakija on useimmissa tapauksissa organisaatio. Jos haet tietoluvan muutosta yksityishenkilönä, voit antaa lisätietoja lomakkeen lopussa olevaan lisätietokenttään.

5 Tietolupa tai -luvat, joihin haetaan muutosta

 • Tähän osioon täydennetään tiedot vain niistä tietoluvista, joihin nyt haetaan muutosta. Muutoslupahakemuksella ei voida hakea muutosta lupiin, jotka eivät ole enää voimassa.
 • Tähän osioon ei tarvitse lisätä tietoja niistä hankkeelle myönnetyistä luvista, joihin et hae muutosta. Jos muutoshakemuksesi koskee muiden kuin toisiolain alaisten tietojen yhdistämistä aineistoon, listataan kyseisiä aineistoja koskevien lupien tiedot myöhemmin osiossa 7.
 • Ilmoita alkuperäisten tietolupien myöntäjät. Voit ilmoittaa useita luvan myöntäjiä.

6 Tietojen käyttötarkoitus

 • Huomioi, että käyttötarkoituksen on oltava tietoluvan muutosta haettaessa sama kuin alkuperäisessä luvassa.

Klikkaa nähdäksesi lisätietoja eri käyttötarkoituksista:

Tieteellinen tutkimus

Kun käyttötarkoituksena on tieteellinen tutkimus, liitä hakemukseen ajantasainen tutkimussuunnitelma ja lisää Tiivistelmä-kenttään pyydetyt tiedot. Voit hyödyntää tässä esim. tutkimussuunnitelman tiivistelmää.

Liitä vastuu-/kohdeorganisaation tutkimuslupa, jos sellaista edellytetään. Liitä myös eettisen toimikunnan lausunto, jos tutkimukseen soveltuva lainsäädäntö ja/tai tutkimusasetelma sitä edellyttävät.

Kun henkilötietoja käsitellään tieteellisen tutkimuksen tarkoituksia varten, käsittelyn on täytettävä käyttötarkoitussidonnaisuuden vaatimus. Se edellyttää, että henkilötiedot kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi, mitä tietoja tutkimuksen suorittamiseen tarvitaan ja miten nämä tiedot ovat tarpeellisia tutkimuskysymykseen vastaamisen kannalta.

Tieteellisen tutkimuksen kriteerit (yleisellä tasolla):

 • asianmukainen tutkimussuunnitelma
 • vastuuhenkilö tai vastuuryhmä
 • tulokset julkaistaan tieteellisinä julkaisuina
 • tutkimus tuottaa uutta tietoa.
Tilastointi

Kun käyttötarkoituksena on tilastointi, ilmoita hakemuksessa, mikä taho toteuttaisi tilastointia ja mihin tarkoitukseen.

Opetus

Kun käyttötarkoituksensa on opetus, haettuja tietoja käytetään opetusaineistojen valmistamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja käsittelevän henkilöstön ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiksi opiskelevien opetukseen. Huom! Tunnisteellisina tietoja saa käyttää opetustilanteissa vain, jos opetusta ei voida toteuttaa anonyyminä käsiteltävän tapauksen harvinaislaatuisuuden, opetuksen luonteen tai vastaavan syyn vuoksi. Opetusta antavan henkilön on informoitava opetusta seuraavia laissa säädetystä salassapitovelvollisuudesta ja sen rikkomisesta seuraavista sanktioista.

Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä

Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävää voi toteuttaa lähtökohtaisesti vain viranomainen. Mikäli viranomainen ei toimi itse tietolupahakemuksen hakijana, viranomaisen tulisi olla aineiston rekisterinpitäjä. Toimeksiantosuhteissa toimeksisaaja on tällöin lähtökohtaisesti henkilötietojen käsittelijä.

7 Haettava muutos tai muutokset

 • Ilmoita, mitä muutosta tai muutoksia haet voimassa olevaan tietolupaan tai voimassa oleviin tietolupiin.
 • Ilmoita tarvittaessa aineiston tämänhetkinen käyttöympäristö. Yksilötasoisten aineistojen analysointi on sallittua ainoastaan toisiolain ja Findatan määräyksen vaatimukset täyttävissä, auditoiduissa käyttöympäristöissä.
  • Jos haluat pelkästään siirtää tutkimusaineistosi Kapseliin, tilaa Kapseli Findatan asiointipalvelusta.
  • Jos aineistosi siirretään Tilastokeskuksen Fiona -käyttöympäristöön siksi, että aineistoon yhdistetään Tilastokeskuksen tilastoviranomaisena luovuttamaa aineistoa, valitse muutoslupatyypiksi ”Muiden kuin toisiolain alaisten tietojen yhdistäminen aineistoon”. Sinun ei tarvitse tässä tapauksessa hakea muutosta ”Henkilötietoaineiston käyttöympäristön vaihtaminen muualle kuin Kapseli-käyttöympäristöön”.
  • Jos haet aineistosi siirtämistä Tilastokeskuksen Fiona-käyttöympäristöön muusta syystä eikä aineistoosi yhdistetä Tilastokeskuksen tilastoviranomaisena luovuttamaa aineistoa, valitse muutoslupatyypiksi ”Henkilötietoaineiston käyttöympäristön vaihtaminen muualle kuin Kapseli-käyttöympäristöön”.
 • Lataa salassapitositoumuslomake alla olevista linkeistä:
Tietoluvan voimassaoloajan jatkaminen
 • Tietolupa myönnetään määräaikaisena ja korkeintaan käyttötarkoituksen edellyttämälle ajalle. Anonyymit tulokset on tuotava ulos tietoturvallisesta käyttöympäristöstä käyttöajan sisällä.
 • Ilmoita, milloin aineiston käyttötarve päättyy. Aineiston käyttötarve sisältää aineiston käyttöajan ja säilytysajan.
 • Perustele voimassaolon jatkaminen lyhyesti.
Henkilötietoaineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden muuttaminen
 • Luettele uudet henkilöt, joille halutaan lisätä oikeus käsitellä aineistoa.
  • Kirjoita vain käsittelijöiden etunimi, sukunimi ja organisaatio (esim. Tiina Taikuri, Jyväskylän yliopisto).
  • Erottele henkilöt toisistaan puolipisteellä (;) esim. henkilö 1, organisaatio; henkilö 2, organisaatio; jne.
 • Liitä hakemukseen salassapitositoumukset uusilta henkilöiltä, jotka tulevat käsittelemään aineistoa.
 • Lataa salassapitositoumuslomake alla olevista linkeistä:
 • Luettele ne henkilöt, joiden oikeus käsitellä aineistoa halutaan poistaa.
 • Luettele henkilöt, joille on aiemmissa tietoluvissa myönnetty lupa aineiston käsittelyyn. Näiden henkilöiden ei tarvitse toimittaa salassapitositoumusta.
Tietojen (esim. uusien muuttujien) lisääminen
 • Tietoluvan muutoshakemuksella voi hakea tietojen (esim. uusien muuttujien) lisäämistä aineistoon vain silloin, kun aineiston tietolähteet (esim. rekisterit) ja kohdejoukko pysyvät samoina kuin aiemmin tehdyissä poiminnoissa.
 • Ilmoita taulukkoon, mistä rekisteristä tai rekistereistä uusia tietoja (esim. muuttujia) poimitaan.
 • Anna tarkemmat muuttujatiedot poimintakuvauslomakkeella: findata.fi/poimintakuvauslomake.
  • Lataa lomake ja täytä se ohjeiden mukaan. Ota yhteyttä suoraan rekisterinpitäjiin ja käy poimintakuvaus läpi rekisterinpitäjien kanssa jo ennen hakemuksen jättämistä Findataan. Rekisterinpitäjä antaa samalla arvion poiminnan kustannuksista.
  • Liitä täytetyt poimintakuvauslomakkeet Word-tiedostomuodossa. Poimintakuvauslomake tarvitaan Word-tiedostomuodossa, sillä Findata tai rekisterinpitäjät voivat joutua tekemään siihen muutoksia.
  • Tietoa eri rekistereistä ja rekisterien tietosisällöistä (muuttujanimet, muuttujakuvaukset, rekisteristä poimittava aikajakso ym.) löytyy muun muassa Aineistokatalogista.
Pidennys ajanjaksoon, jonka ajalta tiedot poimitaan
 • Ajanjaksoon, jonka ajalta tiedot poimitaan, voi hakea pidennystä tietoluvan muutoshakemuksella vain silloin, jos alkuperäisen luvan on myöntänyt Findata tai Findatalle lupatoimivaltansa siirtänyt rekisterinpitäjä.
 • Luettele taulukkoon rekisterit, joita poiminta-ajanjakson muutos koskee.
 • Anna tarkemmat muuttujatiedot poimintakuvauslomakkeella: findata.fi/poimintakuvauslomake.
  • Lataa lomake ja täytä se ohjeiden mukaan. Ota yhteyttä suoraan rekisterinpitäjiin ja käy poimintakuvaus läpi rekisterinpitäjien kanssa jo ennen hakemuksen jättämistä Findataan. Rekisterinpitäjä antaa samalla arvion poiminnan kustannuksista.
  • Liitä täytetyt poimintakuvauslomakkeet Word-tiedostomuodossa. Poimintakuvauslomake tarvitaan Word-tiedostomuodossa, sillä Findata tai rekisterinpitäjät voivat joutua tekemään siihen muutoksia.
  • Tietoa eri rekistereistä ja rekisterien tietosisällöistä (muuttujanimet, muuttujakuvaukset, rekisteristä poimittava aikajakso ym.) löytyy muun muassa Aineistokatalogista.
Käyttöympäristön vaihtaminen muuhun kuin Kapseli-käyttöympäristöön
 • Ilmoita, mikä on tämänhetkinen aineiston käyttöympäristö.
 • Ilmoita, mihin käyttöympäristöön haet aineistoa käsiteltäväksi.
 • Perustele, miksi käyttöympäristön vaihtaminen muuhun kuin Kapseliin on hankkeen kannalta välttämätöntä. Jos nykyinen käyttöympäristö löytyy Toini-rekisteristä, eikä käyttöympäristö muutu, ei käyttöympäristöä tarvitse perustella.
 • Tilastokeskuksen aineistoja ja Fiona-käyttöympäristöä koskevat huomiot
  • Jos aineistosi siirretään Tilastokeskuksen Fiona-käyttöympäristöön siksi, että aineistoon yhdistetään Tilastokeskuksen tilastoviranomaisena luovuttamaa aineistoa, valitse haettavaksi muutokseksi ”Muiden kuin toisiolain alaisten tietojen yhdistäminen aineistoon”. Sinun ei tarvitse tässä tapauksessa hakea muutosta ”Henkilötietoaineiston käyttöympäristön vaihtaminen muualle kuin Kapseli-käyttöympäristöön”.
  • Jos haet aineistosi siirtämistä Tilastokeskuksen Fiona-käyttöympäristöön muusta syystä eikä aineistoosi yhdistetä Tilastokeskuksen tilastoviranomaisena luovuttamaa aineistoa, valitse muutoslupatyypiksi ”Henkilötietoaineiston käyttöympäristön vaihtaminen muualle kuin Kapseli-käyttöympäristöön”.
Tietoluvalla luovutetun aineiston rekisterinpitäjän muuttaminen
 • Ilmoita, kuka tai mikä taho on aiemmassa tietolupapäätöksessä mainittu rekisterinpitäjä.
 • Ilmoita, kuka tai mikä taho on aineiston uusi rekisterinpitäjä.
 • Liitä hakemukseen molempien osapuolten allekirjoittama vahvistus siitä, että rekisterinpitäjän muutoksesta on sovittu aiemman ja uuden rekisterinpitäjän kesken.
Tietoluvalla luovutetun aineiston luvansaajan muuttaminen
 • Ilmoita, kuka tai mikä taho on aiemmassa tietolupapäätöksessä mainittu luvansaaja.
 • Ilmoita, kuka tai mikä taho on uusi luvansaaja.
 • Liitä hakemukseen molempien osapuolten allekirjoittama vahvistus siitä, että luvansaajan muutoksesta on sovittu aiemman ja uuden luvansaajan kesken.
Muiden kuin toisiolain alaisten tietojen yhdistäminen aineistoon
 • Voit hakea muiden tietojen yhdistämistä aineistoon vain silloin, jos alkuperäisen luvan on myöntänyt Findata.
 • Kuvaile yhdistettävät aineistot vapaamuotoisesti. Kerro aineistokohtaisesti, mistä tiedot ovat peräisin (rekisterinpitäjä, kyselytutkimuksen aineisto tms.), missä muodossa tiedot ovat ja mille kohdejoukolle tiedot on muodostettu.
 • Täytä ennakkotiedot yhdistettävistä aineistoista taulukkoon.
  • Laita eri formaateissa (esim. pdf, Excel, csv…) olevien tiedostojen tiedot omille riveilleen aineistoittain.
  • Taulukkomuotoiset, Findatan käsittelyä vaativat tiedostot toimitetaan Findatalle csv- tai SAS-formaatissa.
  • Tiedostojen koko: Jos tiedot ovat taulukkomuodossa, kerro arvio rivien ja sarakkeiden lukumäärästä.
  • Erityishuomiot: Kerro, missä muuttujissa/kohdissa tunnistetietoja esiintyy. Esimerkiksi: osoitetiedot sisältävä muuttuja; avoimen tekstilouhinnan seassa nimitietoja; tai kuva/pdf-tiedostojen nimissä henkilötunnuksia.
  • Tunnistetietoja ovat esimerkiksi henkilötunnukset, nimet, osoitteet ja puhelinnumerot.
 • Ilmoita, mihin muiden kuin toisiolain alaisten tietojen käyttö perustuu.
 • Huom! Älä liitä aineistoja tähän hakemukseen. Findata antaa ohjeet miten aineistot toimitetaan tietoturvallisesti.
Aineiston käsittelyn laajentaminen EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle
 • Henkilötietojen käsittely ulkomailta käsin on henkilötietojen siirtämistä, vaikka tiedot olisivat etäkäyttöympäristössä. Lue lisää siirtoperusteista ja henkilötietojen siirroista Findatan verkkosivuilta tai Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/.
 • Ilmoita, missä maissa tietoja käsitellään tällä hetkellä.
 • Yksilöi tietosuoja-asetuksen mukainen siirtoperuste, koska tietoja siirretään EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.
 • Ilmoita, mihin EU- ja ETA-alueen ulkopuoliseen maahan aineistonkäsittely halutaan laajentaa.

8 Lisätiedot ja liitteet

 • Voit täsmentää tässä kohdassa hakemuksen aiempia kohtia esimerkiksi laskutuksen osalta.
 • Jos olet keskustellut hakemuksesta ennakkoon Findatan työntekijän kanssa, ilmoita työntekijän nimi tässä.

9 Tietojen vahvistaminen

 • Vahvista hakemuslomakkeella annetut tiedot.
 • Lupapäätöksestä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan maksuasetuksen mukainen maksu.
 • Ennen kuin teemme hakemukseen päätöksen, sinun tulee hakijana hyväksyä enimmäiskustannusarvio tietojen poiminta- ja esikäsittelykustannuksista, jos muutosta haetaan poimintaan tai käsittely-ympäristöön.

Tietoa kustannuksista

Perimme muutosluvista päätösmaksun oheisen hinnaston mukaisesti. Päätösmaksun lisäksi perimme tarvittaessa tuntiperusteisesti maksun Findatassa tehtävästä aineistonkäsittelystä.

Löydät lisätietoa kustannuksista Hinnasto-sivulta.

Muutoslupien päätösmaksut

MaksuluokkaKriteeritHinta
Vähäinen muutosHakemuksella haetaan seuraavia muutoksia:
– tietoluvan voimassaoloajan jatkaminen
– henkilötietoaineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden muuttaminen
– henkilötietoaineiston käyttöympäristön vaihtaminen muuhun kuin Findatan Kapseli-käyttöympäristöön
300,00 euroa
Muu muutosHakemuksella haetaan yhtä tai useampaa seuraavaa muutosta:
– pidennys ajanjaksoon, jonka ajalta henkilötietoja poimitaan
– tietoluvalla luovutetun aineiston rekisterinpitäjän muutos
– tietoluvalla luovutetun aineiston luvansaajan muutos
– henkilötietoaineiston käsittelyn laajentaminen EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle
– tietojen (esim. muuttujien) lisääminen
– muiden kuin toisiolain alaisten tietojen yhdistäminen aineistoon.
600,00 euroa
Lupapäätöksistä ei peritä arvonlisäveroa.

Findatan tuntiperusteiset maksut

MaksuluokkaKriteeritHinta
Aineiston käsittelyTuntiperusteinen maksu tietojen yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja/tai anonymisoinnista.135,00 euroa/tunti
Raukeavan hakemuksen käsittelykulutJos tietolupahakemus tai tietopyyntö peruutetaan tai jätetään täydentämättä käsittelyn aloittamisen jälkeen, veloitamme tehtyä työmäärää vastaavan osuuden.75,00 euroa/tunti
Tuntiperusteiset maksut ovat julkisoikeudellisia suoritteita, joista ei peritä arvonlisäveroa.

Varmista muutoshakemukselle oikea osoite

Valitse, mistä tietoja haetaan

Lupa haetaan kyseiseltä rekisterinpitäjältä, mikäli haettaviin tietoihin ei yhdistetä muita toisiolain alaisia tietoja. Poikkeuksena ne rekisterinpitäjät, jotka ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle.

Katso: Siirtyneet lupatoimivallat

Huomioithan, että vastaamme tietolupa- ja muutoshakemuksista aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

Lupa/luvat haetaan kyseisiltä rekisterinpitäjiltä.

Vastaamme Digi- ja väestötietoviraston (DVV), Eläketurvakeskuksen (ETK) ja/tai Tilastokeskuksen toisiolain alaisten tietojen tietoluvista vain, jos niitä yhdistetään

 • muiden toisiolain piirissä olevien julkisten organisaatioiden tietoihin (Tilastokeskuksen osalta tarvitaan vähintään kaksi muuta organisaatiota, DVV:n ja ETK:n osalta riittää yksi)
 • Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin tai
 • yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoihin.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

 • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja.

Lupa haetaan Findatalta.

Aluehallintovirastot ovat siirtäneet toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle.

Lupa haetaan Findatalta.

Valvira on siirtänyt toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle.

THL:n osalta lupatoimivallan siirto ei koske sen

 • sisäistä lupahallintaa
 • THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa.

Lupa haetaan Findatalta.

THL on siirtänyt toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle. THL:n osalta lupatoimivallan siirto ei koske sen

 • sisäistä lupahallintaa
 • THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa.

Lupa haetaan Tilastokeskukselta ja kyseiseltä rekisterinpitäjältä. Poikkeuksena ne rekisterinpitäjät, jotka ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle.

Vastaamme Tilastokeskuksen toisiolain alaisten tietojen tietoluvista, kun niitä yhdistetään

 • vähintään kahden toisiolain piirissä olevien julkisten organisaatioiden tietoihin
 • Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin tai
 • yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoihin.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

 • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän tietoja tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja.