Päivitetty 13.12.2022

Muutosluvat

Muutoshakemuksella voit hakea muutoksia aiempiin, edelleen voimassaoleviin lupiin. Huomaathan, että muutoslupaa varten tarvitsemme kaikki aiemmat luvat, joihin haetaan muutosta tai joihin edelliset muutosluvat perustuvat.

Tutustuthan ennen muutosluvan hakemista myös Luvat-pääsivuun, josta löydät hyödyllistä tietoa ennen hakemista, hakemiseen sekä hakemisen jälkeen liittyen.

Yleistä muutoshakemuksista

Katso mihin voit hakea muutoshakemuksella muutosta. Lue lisää Yleistä muutoshakemuksista

Mitä muutoshakemuksella voi hakea?

Lue milloin muutoshakemus riittää ja mihin tarvitsee uuden tietolupahakemuksen. Lue lisää Mitä muutoshakemuksella voi hakea?

Asiointipalveluun kirjautuminen

Tästä löydät ohjeet kirjautumiseen ja hakemuslomakkeen valitsemiseen. Lue lisää Asiointipalveluun kirjautuminen

Ohje muutoshakemuksen täyttämiseen

Katso mitä hakemuksessa kysytään. Lue lisää Ohje muutoshakemuksen täyttämiseen

Tietoa kustannuksista

Katso ajantasainen muutospäätösten hinnasto. Lue lisää Tietoa kustannuksista

Hakemusapuri

Varmista muutoshakemukselle oikea osoite. Lue lisää Hakemusapuri

Muista nämä, ennen kuin lähetät hakemuksen

Selvitä toimivalta

Findata vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

Käsittelemme

 • Tietolupahakemuksia, kun hakemus koskee
  • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
  • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja
  • Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja 
 • Tietopyyntöjä, kun hakemus kohdistuu toisiolain alaisen rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjien sosiaali- tai terveystietoihin
 • Muutoshakemuksia, kun muutos koskee usean eri julkisen rekisterinpitäjän tai yksityisen palveluntarjoajan aineistoa

Katso hakemusapurista, mille viranomaiselle hakemus pitää lähettää: Hakemusapuri

Kuvaa ja rajaa aineisto

Määrittele haettava aineisto muuttujatasolla ja muista tietojen minimointiperiaate. Hyödynnä Aineistokatalogia ja rekisterinpitäjien neuvontapalveluja. Poimintakuvauslomake on ladattavissa osoitteesta: findata.fi/poimintakuvauslomake.

 • Mistä ja miten kohdejoukko poimitaan? Onhan rajaus riittävän tarkka?
 • Poimitaanko verrokkeja/sukulaisia? Miten heidät määritellään?
 • Mistä rekistereistä aineisto poimitaan?
 • Mitä muuttujia poimintaan otetaan mukaan? 

Muut yhdistettävät aineistot

 • Onhan muut aineistot kuvattu hakemukselle?
 • Onhan muiden aineistojen luvat voimassa tai lupaprosessi käynnissä?
Valitse oikea hakemustyyppi

Eri tietotarpeisiin on eri hakemustyypit, valitse:

Yleistä muutoshakemuksista

Muutoslupaa haetaan Findatalta, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään tai mikäli rekisterinpitäjä on siirtänyt lupatoimivaltansa Findatalle. Muutoslupa voidaan myöntää, kun aineiston tietolähteet ja tutkittavien joukko säilyvät ennallaan.

Muutoshakemukset liitteineen ovat salassa pidettäviä. Välitämme tarvittaessa rekisterinpitäjille välttämättömät tiedot sekä tiedon hakijatahosta ja hakijan yhteystiedot.

Viranomaispäätökset ovat lähtökohtaisesti julkisia. Julkaisemme myönteisen tietoluvan muutospäätöksen saaneista hankkeista seuraavat tiedot verkkosivuillamme:

 • päätöspäivämäärä
 • luvan voimassaoloaika
 • luvansaaja (organisaatio)
 • hankkeen nimi (jos selvillä)
 • alkuperäisten lupien myöntäjät
 • muutoksen tyyppi.

Näitä julkisia tietoja voidaan jakaa verkkosivuilta myös muihin viestintäkanaviin.

Mitä muutoshakemuksella voi hakea?

Muutoslupahakemuksella voit hakea

 • luvan voimassaoloajan jatkamista
 • aineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden muuttamista
 • seurantavuosien jatkamista Findatan myöntämään lupaan (kohdejoukko, mahdolliset verrokit ja sukulaiset sekä poimittavat tiedot pysyvät samoina)
 • tietoluvalla luovutetun aineiston rekisterinpitäjän muutosta
 • luvansaajan muutosta
 • aineiston käsittely-ympäristön vaihtamista
 • aineiston käsittelyn laajentamista EU-/ETA-alueen ulkopuolelle myönnetystä luvasta poiketen
 • muuttujien lisäämistä aineistoon, kun poiminta on jo tehty (kohdejoukko, mahdolliset verrokit ja sukulaiset sekä poimintarekisterit pysyvät samoina)
 • muiden kuin toisiolain alaisten tietojen lisäämistä aineistoon myönnetystä Findatan luvasta poiketen.

Aineistot luovutetaan pääsääntöisesti aina Findatan tietoturvalliseen käyttöympäristöön eli Kapseliin. Toisiolaki kuitenkin mahdollistaa tietojen luovuttamisen myös muuhun käyttöympäristöön, mikäli se on välttämätöntä. Aineistojen analysointi on 1.5.2022 lähtien sallittua ainoastaan toisiolain ja Findatan määräyksen vaatimukset täyttävissä, auditoiduissa käyttöympäristöissä.

Seuraavat muutokset eivät edellytä käyttöympäristövaatimusten täyttymistä

 • Aineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden muuttaminen
 • Tietoluvalla luovutetun aineiston rekisterinpitäjän muuttaminen
 • Luvansaajan muuttaminen
 • Muiden kuin toisiolain alaisten tietojen lisäämistä aineistoon myönnetystä Findatan luvasta poiketen

Muilta osin muutoslupia koskevat samat vaatimukset kuin uusia tietolupia. Lue lisää sivulta: Käyttöympäristöjä koskeva määräys

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ylläpitää julkista rekisteriä sille ilmoitetuista, vaatimukset täyttävistä käyttöympäristöistä. Lue lisää Valviran sivuilta: Toisiokäyttöympäristöjen rekisteri

Sivuilta löydät tietoa myös rekisteriin ilmoittautumisesta ja rekisteröintimaksuista.

Seuraavissa tapauksissa muutoslupa ei ole mahdollinen

Sinun tulee hakea uutta tietolupaa, jos:

 • aineiston tietolähteet ja tutkittavien joukko muuttuvat
 • seurantavuosia lisätään jonkun muun tahon kuin Findatan myöntämään tietolupaan.

Asiointipalveluun kirjautuminen

Jättääksesi muutoshakemuksen, kirjaudu asiointipalveluumme osoitteessa asiointi.findata.fi Suomi.fi-tunnistuksen tai Haka-kirjautumisen avulla. Lisätietoa kirjautumisesta löydät sivulta Kirjaudu palveluihin.

Kirjauduthan aina käyttäen samaa tunnistautumistapaa, jotta näet lähettämäsi hakemukset ja saamasi päätökset.

Muutoshakemuksen voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kirjautumisen jälkeen

 1. Mene Aineistoluettelo-välilehdelle
 2. Valitse ”Hae uusia käyttöoikeuksia” -kohdasta ”Tietoluvan muutoshakemus” painamalla sen oikealta puolelta ”Lisää koriin” ja jatka painamalla ”Hae
 3. Täytä hakemuslomake alla olevia ohjeita hyödyntäen ja lähetä se meille. Lähetettyä hakemusta ei valitettavasti voi enää lähettämisen jälkeen muokata. Mikäli haluat täydentää lähetettyä hakemusta, lähetä sähköpostia osoitteeseen info@findata.fi ja ilmoita hakemuksen tunnus (esim. 2022/53). Palautamme hakemuksen täydentämistä varten.

Katso myös:

Huoltokatkot
 • Findatan järjestelmissä on kuukausittainen huoltokatko kuukauden toisen tiistain jälkeisen viikon torstaina klo 8–12 välillä. Ajoitus juontuu Microsoftin Windows-päivityksistä, jotka tapahtuvat aina kuukauden toisena tiistaina.
 • Palveluissa saattaa tänä aikana ilmetä häiriöitä, mutta ne korjaantuvat huoltokatkon jälkeen.
 • Huoltokatkojen päivämäärät vuonna 2023:
  • 19.1.2023
  • 23.2.2023
  • 23.3.2023
  • 20.4.2023
  • 25.5.2023 (helatorstain takia huoltokatko siirtyy viikolla eteenpäin)
  • 22.6.2023
  • 20.7.2023
  • 17.8.2023
  • 21.9.2023
  • 19.10.2023
  • 23.11.2023
  • 21.12.2023
Häiriöt
 • Tällä hetkellä järjestelmä kirjaa hakijan ulos automaattisesti tietyn aikarajan jälkeen, eikä lomake tallennu automaattisesti. Suosittelemme tallentamaan keskeneräisen hakemuksen noin 15 minuutin väliajoin.
 • Internet Explorer -selaimella saattaa esiintyä häiriöitä kirjautumisessa ja käytössä. Suosittelemme muiden selainten käyttämistä.
Rajoitukset
 • Tällä hetkellä tunnistautuminen ja siten tietoluvan hakeminen / tietopyynnön tekeminen on mahdollista henkilöille, joilla on Suomen väestötietojärjestelmään kirjattu henkilötunnus. Jos sinulla ei ole Suomen väestötietojärjestelmään kirjattua henkilötunnusta, pyydä tunnistautumislomake info@findata.fi-osoitteesta.
 • Tietolupahakemus-, muutoslupahakemus- ja tietopyyntöhakemuslomakkeita on päivitetty useita kertoja. Valitettavasti hakemuslomakkeiden vanhoilla versiolla tehtyjä hakemuksia ei voi suoraan kopioida uudeksi hakemukseksi. Pyydämme täyttämään uuden hakemuslomakkeen.

Ohje muutoshakemuksen täyttämiseen

Päivitämme tähän tarkemman ohjeistuksen lähiaikoina.

Muutoshakemuksessa kysytään

 • Hakijan tiedot
 • Laskutustiedot
 • Tietojen käyttötarkoitus
 • Lisätiedot riippuen muutosluvan tarpeestasi, eli tiedot
  • voimassaoloajan jatkamisesta
  • aineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden muuttamisesta
  • seurantavuosien jatkamisesta Findatan myöntämään lupaan (tutkittavat henkilöt ja poimittavat tiedot pysyvät samoina)
  • tietoluvalla luovutetun aineiston rekisterinpitäjän muuttamisesta
  • luvansaajan muuttamisesta
  • aineiston käsittely-ympäristön vaihtamisesta Findatan etäkäyttöympäristöstä muuhun auditoituun käyttöympäristöön
  • aineiston käsittelyn laajentamisesta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle myönnetystä luvasta poiketen
  • muuttujien lisäämisestä poimintaan, kun poiminta on jo tehty (kohdejoukko, mahdolliset verrokit ja sukulaiset sekä poimintarekisterit pysyvät samoina), tai
  • muiden kuin toisiolain alaisten tietojen lisäämisestä aineistoon myönnetystä Findatan luvasta poiketen.
 • Lisätiedot: voit antaa muita hakemukseen liittyviä lisätietoja
 • Liitteet:
  • Tietoluvat, joihin hakemuksessa haetaan muutosta sekä niiden liitteet
  • Tutkimussuunnitelma, jos käyttötarkoituksena on tieteellinen tutkimus
  • Salassapitositoumuslomakkeet täytettynä ja allekirjoitettuna, jos haetaan käyttäjien lisäämistä
  • Mahdolliset muut liitteet.
 • Lisätiedot: voit antaa muita hakemukseen liittyviä lisätietoja
 • Liitteet:
  • Tietoluvat, joihin hakemuksessa haetaan muutosta
  • Salassapitositoumuslomakkeet täytettynä ja allekirjoitettuna
  • Mahdolliset muut liitteet

Lataa salassapitositoumuslomake alla olevista linkeistä:

Hakemuskäsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen sisältö, hakemuskäsittelytilanne sekä rekisterinpitäjien vastausajat.

Voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä seuraavilla tavoilla.

 1. Täytä hakemus huolellisesti.
 2. Liitä hakemuksen liitteeksi kaikki aiemmat lupapäätökset.
 3. Liitä hakemuksen liitteeksi täytetyt ja allekirjoitetut salassapitositoumukset. Jokaiselta lisättävältä aineistoa käsittelevältä henkilöltä tulee olla oma salassapitositoumus.

Tietoa kustannuksista

Perimme muutosluvista päätösmaksun oheisen hinnaston mukaisesti. Päätösmaksun lisäksi perimme tarvittaessa tuntiperusteisesti maksun Findatassa tehtävästä aineistonkäsittelystä.

Löydät lisätietoa kustannuksista Hinnasto-sivulta.

Muutoslupien päätösmaksut

MaksuluokkaKriteeritHinta
Vähäinen muutosHakemuksella haetaan seuraavia muutoksia:
– luvan voimassaoloajan jatkamista
– aineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden muuttamista
– aineiston käsittely-ympäristön vaihtamista
– toisiolain muuttamisesta annetun lain (793/2021) siirtymäsäännöksen (60 §) johdosta myönnetyn määräaikaisen luvan jatkaminen. Aineiston käsittely on 1.5.2022 alkaen mahdollista vain auditoiduissa ympäristöissä.
300,00 euroa
Muu muutosHakemuksella haetaan yhtä tai useampaa seuraavaa muutosta:
– seurantavuosien jatkamista Findatan myöntämään lupaan, kun tutkittavat henkilöt ja poimittavat tiedot pysyvät samoina
– tietoluvalla luovutetun aineiston rekisterinpitäjän muutosta
– luvansaajan muutosta
– aineiston käsittelyn laajentamista EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle myönnetystä luvasta poiketen
– muuttujien lisäämistä aineistopoimintaan, kun poiminta on jo tehty
– muiden kuin toisiolain alaisten tietojen lisäämistä aineistoon myönnetystä luvasta poiketen.
600,00 euroa
Lupapäätöksistä ei peritä arvonlisäveroa.

Varmista muutoshakemukselle oikea osoite

Valitse, mistä tietoja haetaan

Lupa haetaan kyseiseltä rekisterinpitäjältä, mikäli haettaviin tietoihin ei yhdistetä muita toisiolain alaisia tietoja. Poikkeuksena ne rekisterinpitäjät, jotka ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle.

Katso: Siirtyneet lupatoimivallat

Huomioithan, että vastaamme tietolupa- ja muutoshakemuksista aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

Lupa/luvat haetaan kyseisiltä rekisterinpitäjiltä.

Vastaamme Digi- ja väestötietoviraston, Eläketurvakeskuksen ja/tai Tilastokeskuksen toisiolain alaisten tietojen tietoluvista vain, jos niitä yhdistetään

 • muiden toisiolain piirissä olevien julkisten organisaatioiden tietoihin
 • Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin tai
 • yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoihin.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja päätöksestä, kun se koskee usean julkisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän tietoja.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

 • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja.

Lupa haetaan Findatalta.

Aluehallintovirastot ja THL ovat siirtäneet toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle.

THL:n osalta lupatoimivallan siirto ei koske sen

 • sisäistä lupahallintaa
 • tilastoviranomaisena keräämiä tietoja
  eikä
 • THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

 • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän tietoja tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja.