Päivitetty 05.12.2022

Tietoluvat

Tietolupa on määräaikainen viranomaislupa yksilötasoisen, salassa pidettävän henkilötietoaineiston käsittelyyn.

Tutustuthan ennen tietoluvan hakemista myös Luvat-pääsivuun, josta löydät hyödyllistä tietoa ennen hakemista, hakemiseen sekä hakemisen jälkeen liittyen.

Yleistä tietolupahakemuksista

Tutustu hakemuksia koskeviin yleisiin periaatteisiin, kuten mikä on salassa pidettävää ja mikä julkista. Lue lisää Yleistä tietolupahakemuksista

Asiointipalveluun kirjautuminen

Tästä löydät ohjeet kirjautumiseen ja hakemuslomakkeen valitsemiseen. Lue lisää Asiointipalveluun kirjautuminen

Ohje tietolupahakemuksen täyttämiseen

Katso 10 kohdan ohje hakemuksen täyttämiseen ja käsittelykelpoisen hakemuksen kriteerit. Lue lisää Ohje tietolupahakemuksen täyttämiseen

Aineiston käsittely

Lue lisätiedot aineiston käsittelemisestä tietoluvan myöntämisen jälkeen. Lue lisää Aineiston käsittely

Tietoa kustannuksista

Katso ajantasainen tietolupapäätösten hinnasto. Lue lisää Tietoa kustannuksista

Hakemusapuri

Varmista tietolupahakemukselle oikea osoite. Lue lisää Hakemusapuri

Muista nämä, ennen kuin lähetät hakemuksen

Selvitä toimivalta

Findata vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

Käsittelemme

 • Tietolupahakemuksia, kun hakemus koskee
  • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
  • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja
  • Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja 
 • Tietopyyntöjä, kun hakemus kohdistuu toisiolain alaisen rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjien sosiaali- tai terveystietoihin
 • Muutoshakemuksia, kun muutos koskee usean eri julkisen rekisterinpitäjän tai yksityisen palveluntarjoajan aineistoa

Katso hakemusapurista, mille viranomaiselle hakemus pitää lähettää: Hakemusapuri

Kuvaa ja rajaa aineisto

Määrittele haettava aineisto muuttujatasolla ja muista tietojen minimointiperiaate. Hyödynnä Aineistokatalogia ja rekisterinpitäjien neuvontapalveluja. Poimintakuvauslomake on ladattavissa osoitteesta: findata.fi/poimintakuvauslomake.

 • Mistä ja miten kohdejoukko poimitaan? Onhan rajaus riittävän tarkka?
 • Poimitaanko verrokkeja/sukulaisia? Miten heidät määritellään?
 • Mistä rekistereistä aineisto poimitaan?
 • Mitä muuttujia poimintaan otetaan mukaan? 

Muut yhdistettävät aineistot

 • Onhan muut aineistot kuvattu hakemukselle?
 • Onhan muiden aineistojen luvat voimassa tai lupaprosessi käynnissä?
Valitse oikea hakemustyyppi

Eri tietotarpeisiin on eri hakemustyypit, valitse:

Yleistä tietolupahakemuksista

Tietolupahakemukset liitteineen ovat salassa pidettäviä. Välitämme rekisterinpitäjille aineiston poimintaa ja kohdejoukon muodostamista varten tarvittavat välttämättömät tiedot sekä tiedon hakijatahosta ja hakijan yhteystiedot.

Viranomaispäätökset ovat lähtökohtaisesti julkisia. Julkaisemme myönteisen tietolupapäätöksen saaneista hankkeista seuraavat tiedot verkkosivuillamme:

 • päätöspäivämäärä
 • luvan voimassaoloaika
 • luvansaaja (organisaatio)
 • hankkeen nimi
 • lyhyt kuvaus tietojen käyttötarkoituksesta
 • toisiolain mukainen käyttötarkoitus.

Näitä julkisia tietoja voidaan jakaa verkkosivuilta myös muihin viestintäkanaviin.

Tietoluvan myöntämisen jälkeen aineistot poimitaan eri rekisterinpitäjien toimesta ja toimitetaan tietoturvallisesti Findataan. Esikäsittelemme, pseudonymisoimme sekä tarvittaessa yhdistelemme ja anonymisoimme aineistot.

Käytännössä tiedoista poistetaan suorat tunnisteet ja tuotetaan pseudotunniste, jonka avulla eri henkilöt voidaan erottaa toisistaan ja tietoja voidaan yhdistellä henkilötasolla eri tiedostoista.

Tietolupahakemuksia koskevista päätöksistä ja aineiston käsittelystä peritään maksu. Lisätietoa sivulta Hinnasto.

Jos tarvitset yksilötasoista aineistoa ainoastaan yhdeltä julkiselta rekisterinpitäjältä, ota yhteyttä suoraan kyseiseen rekisterinpitäjään. Löydät yhteystietoja mm. Aineistot-sivulta.

Tietolupahakemusten käsittelyprosessi

Käymme kaikki tietolupahakemukset läpi noin viikon sisällä niiden saapumisesta ja jaottelemme ne kahteen ryhmään: käsittelykelpoiset hakemukset ja täydennystä vaativat hakemukset.

Käsittelykelpoisiin hakemuksiin on täytetty käsittelyyn tarvittavat tiedot. Nämä hakemukset siirtyvät suoraan odottamaan käsittelyä. Lähetämme hakijalle sähköpostiviestin 10 arkipäivän sisällä hakemuksen jättämisestä, mikäli hakemus on käsittelykelpoinen. 

Täydennystä vaativat hakemukset jäävät odottamaan henkilökohtaista ohjausta, jossa asiantuntijamme ottaa yhteyttä ja lähettää yksityiskohtaisen täydennyspyynnön ja -ohjeet hakijalle.

Hakijat voivat hyödyntää alta löytyviä ohjeita ja kriteereitä tehdessään tietolupahakemusta, tai täydentää jo lähetetyn hakemuksen itse ennen yhteydenottoamme.

Jos haluat täydentää lähettämääsi hakemusta, pyydä meitä palauttamaan hakemuksesi lähettämällä sähköposti osoitteeseen info@findata.fi. Kirjoita viestin otsikoksi Hakemuksen palautus ja hakemuksesi diaarinumero (esim. Hakemuksen palautus THL/XXXX/14.0X.00/202X).

Päivitämme hakemuskäsittelyn jonotilanteen noin kahden viikon välein etusivulle.

Asiointipalveluun kirjautuminen

Jättääksesi tietolupahakemuksen, kirjaudu asiointipalveluumme osoitteessa asiointi.findata.fi Suomi.fi-tunnistuksen tai Haka-kirjautumisen avulla. Lisätietoa kirjautumisesta löydät sivulta Kirjaudu palveluihin.

Kirjauduthan aina käyttäen samaa tunnistautumistapaa, jotta näet lähettämäsi hakemukset ja saamasi päätökset.

Tietolupahakemuksen voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kirjautumisen jälkeen

 1. Mene ”Jätä hakemus” -välilehdelle
 2. Valitse ”Valitse alta uusi hakemuslomake” -kohdasta ”Tietolupahakemus: yksilötasoinen aineisto” painamalla sen oikealta puolelta ”Lisää koriin” ja jatka painamalla ”Hae
 3. Täytä hakemuslomake alla olevia ohjeita hyödyntäen ja lähetä se meille. Lähetettyä hakemusta ei valitettavasti voi enää lähettämisen jälkeen muokata. Mikäli haluat täydentää lähetettyä hakemusta, lähetä sähköpostia osoitteeseen info@findata.fi ja ilmoita hakemuksen tunnus (esim. 2022/53). Palautamme hakemuksen täydentämistä varten.

Katso myös:

Huoltokatkot
 • Findatan järjestelmissä on kuukausittainen huoltokatko kuukauden toisen tiistain jälkeisen viikon torstaina klo 8–12 välillä. Ajoitus juontuu Microsoftin Windows-päivityksistä, jotka tapahtuvat aina kuukauden toisena tiistaina.
 • Palveluissa saattaa tänä aikana ilmetä häiriöitä, mutta ne korjaantuvat huoltokatkon jälkeen.
 • Huoltokatkojen päivämäärät vuonna 2023:
  • 19.1.2023
  • 23.2.2023
  • 23.3.2023
  • 20.4.2023
  • 25.5.2023 (helatorstain takia huoltokatko siirtyy viikolla eteenpäin)
  • 22.6.2023
  • 20.7.2023
  • 17.8.2023
  • 21.9.2023
  • 19.10.2023
  • 23.11.2023
  • 21.12.2023
Häiriöt
 • Tällä hetkellä järjestelmä kirjaa hakijan ulos automaattisesti tietyn aikarajan jälkeen, eikä lomake tallennu automaattisesti. Suosittelemme tallentamaan keskeneräisen hakemuksen noin 15 minuutin väliajoin.
 • Internet Explorer -selaimella saattaa esiintyä häiriöitä kirjautumisessa ja käytössä. Suosittelemme muiden selainten käyttämistä.
Rajoitukset
 • Tällä hetkellä tunnistautuminen ja siten tietoluvan hakeminen / tietopyynnön tekeminen on mahdollista henkilöille, joilla on Suomen väestötietojärjestelmään kirjattu henkilötunnus. Jos sinulla ei ole Suomen väestötietojärjestelmään kirjattua henkilötunnusta, pyydä tunnistautumislomake info@findata.fi-osoitteesta.
 • Tietolupahakemus-, muutoslupahakemus- ja tietopyyntöhakemuslomakkeita on päivitetty useita kertoja. Valitettavasti hakemuslomakkeiden vanhoilla versiolla tehtyjä hakemuksia ei voi suoraan kopioida uudeksi hakemukseksi. Pyydämme täyttämään uuden hakemuslomakkeen.

Ohje tietolupahakemuksen täyttämiseen

Huomioi nämä ennen hakemuksen täyttämistä

Suosittelemme varmistamaan poimintojen toteutettavuuden haettavien tietojen rekisterinpitäjiltä. Voit hyödyntää tässä poimintakuvauslomaketta, joka on ladattavissa osoitteesta: findata.fi/poimintakuvauslomake

Huomioi myös, että käyttötarkoituksesta riippuen voit tarvita hakemuksen täyttämiseen seuraavia liitetiedostoja:

 • Haettavia tietoja koskeva tietosuojailmoitus
 • Tutkimussuunnitelma (jos kyseessä on tieteellinen tutkimus)
 • Vastuu- tai kohdeorganisaatio tutkimuslupa (jos vaadittu)
 • Puoltava eettinen lausunto (jos tutkimus on vaatinut eettisen arvioinnin)
 • Kuvaus kohdejoukon otantamenetelmästä (jos kohdejoukko toimitetaan Findatalle)
 • Kohdejoukon suostumus- sekä mahdollinen tiedotelomakepohja (jos kohdejoukon tiedot on kerätty suostumuksella)
 • Lupapäätökset, jotka koskevat kohdejoukkoa, poimittavia verrokkeja/sukulaisia tai muita yhdistettäviä aineistoja (jos kohdejoukko tai yhdistettävät aineistot on saatu muilla luvilla)
 • Vaikutustenarviointi eli DPIA (jos vaadittu, lisätietoa Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: tietosuoja.fi/vaikutustenarviointi)

1. Luvanhakijan tiedot

 • Luvanhakijalla tarkoitetaan tietolupahakemuksessa nimettävää henkilöä tai organisaatiota, jolle tietolupaa haetaan.
 • Yhteyshenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka toimii hakijan yhteyshenkilönä hakemukseen liittyen ja vastaa hakemusta koskeviin tiedusteluihin.
 • Ilmoita yhteyshenkilön ja hakijatahon välinen sidonnaisuussuhde hakemuksessa. Suhde voi perustua esimerkiksi työ- tai virkasuhteeseen. Yhteyshenkilön tiedot voidaan välittää hakemuskäsittelyn aikana rekisterinpitäjille, jos poiminta vaatii lisämäärittelyä.

Lisätietoja:

Luvanhakijan Y-tunnus

Merkitse hakijan Y-tunnus. Jos hakijana on yksityishenkilö, merkitse kenttään 123. Jos hakijana toimiva organisaatio on sijoittunut muuhun EU/ETA-alueen valtioon kuin Suomeen, nimeä se virallisrekisteri, johon organisaatio on merkitty.

Haettavan aineiston rekisterinpitäjyys

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisella rekisterinpitäjällä tarkoitetaan organisaatiota tai yksityishenkilöä, joka on muodostettavan aineiston rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjä määrittelee tietolupapäätöksen nojalla muodostettavan aineiston käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Rekisterinpitäjiä voi olla useampi kuin yksi, ja rekisterinpitäjät voivat olla yhteisrekisterinpitäjiä, jolloin ne määrittelevät yhdessä tietolupapäätöksen nojalla muodostettavan aineiston käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Jos kyseessä on yhteisrekisterinpitäjyys, valitse ’ei’ ja kirjoita lisätietokenttään kaikki rekisterinpitäjät.

Rekisterinpitäjä voi olla joko luvanhakija itse tai joku muu taho. Jos hakija toimii henkilötietojen käsittelijänä jonkin kolmannen tahon (rekisterinpitäjän) lukuun, hakijan ja rekisterinpitäjän tulee tehdä yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämä kirjallinen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Käsittelykelpoisen hakemuksen kriteerit:

 • Ilmoitetuissa tiedoissa ei ole ilmeisiä virheitä.
 • Ilmoitettujen tietojen välillä ei ole epäloogisuutta tai ilmeistä ristiriitaa.

Palautettavan hakemuksen kriteerit:

 • Yhteystiedot on ilmoitettu puutteellisesti tai niissä on ilmeisiä virheitä.
 • Rekisterinpitäjä on epäselvä tai epälooginen (esim. yksityishenkilö, vaikka hakija on organisaatio, tai taho, joka ei vaikuta olevan lainkaan mukana hankkeessa).
 • Hakija on hakenut yksityishenkilönä, vaikka hakemuksesta saa kuvan, että kyseessä voisi ennemmin olla organisaatiohakija (henkilöllä työ-/virkasuhde organisaatioon).

2. Laskutustiedot

 • Mikäli maksaja on suomalainen:
  • Verkkolaskutus on ensisijainen laskutustapa maksajan ollessa suomalainen. Ilmoita laskutettavan tahon yhteys hankkeeseen hakemuksessa. Luvanhakijan ja laskutustahon välisiä epäloogisuuksia (esim. maksaja ei ole luvanhakija) voi tarvittaessa selventää Lisätiedot-osiossa.
  • Kysy tarvittaessa lisätietoja oman organisaatiosi taloushallinnosta. Verkkolaskuosoitteita voi etsiä myös Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n (TIEKE) verkkosivuilta: https://verkkolaskuosoite.fi/. Verkkolaskuosoitteiston tietoja ylläpitävät suomalaiset verkkolaskun välittäjät.
  • ALV-numero muodostetaan Y-tunnuksesta, esim. 1234567-8, lisäämällä sen alkuun kaksikirjaiminen maatunnus FI ja jättämällä tunnuksesta väliviiva pois: esim. FI12345678.
 • Mikäli maksaja on ulkomainen:
  • Maksajan ollessa ulkomainen maksajalla tulee olla Peppol-osoite, jotta verkkolaskutus onnistuu.
  • Mikäli maksajalla ei ole käytössä Peppol-osoitetta, lasku toimitetaan paperisena. Mikäli maksaja haluaa laskun mieluummin sähköpostitse, tulee laskutukseen käytettävä sähköpostiosoite mainita hakemuskäsittelyn yhteydessä.

Käsittelykelpoisen hakemuksen kriteerit:

 • Laskutustiedot on ilmoitettu asianmukaisesti.
 • Laskutustiedoissa ei ole ilmeistä ristiriitaa muussa hakemuksessa ilmoitettujen tietojen kanssa.

Palautettavan hakemuksen kriteerit:

 • Yksittäiset epäselvyydet laskutusasioissa eivät ole peruste hakemuksen palauttamiselle. Jos hakemuksessa kuitenkin on useita epäselvyyksiä tai kokonaiskuva jää hajanaiseksi, hakemus palautetaan hakijalle.

3. Tietojen käyttötarkoitus

 • Hakemuksesta saatavan kokonaiskuvan tulisi vastata ilmoitettua toisiolain mukaista käyttötarkoitusta.
 • Pyydetyn tietosisällön tulisi vastata henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta.
 • Opinnäytetyöksi katsotaan vähintään alemman korkeakoulututkinnon lopputyö. Opinnäytetyön alennettu päätöshinta koskee vain yksittäistä opinnäytetyötä. Mikäli opinnäytetyö tuotetaan osana isompaa hanketta tai hankkeessa tuotetaan useampia opinnäytetöitä, ei kyseessä ole Findatan hakemuksessa tarkoitettu opinnäytetyö vaan tutkimushanke.

Lisätietoja:

Tieteellinen tutkimus

Kun käyttötarkoituksena on tieteellinen tutkimus, liitä hakemukseen ajantasainen tutkimussuunnitelma sekä vastuu-/kohdeorganisaation tutkimuslupa, jos sellaista edellytetään. Liitä myös eettisen toimikunnan lausunto, jos tutkimukseen soveltuva lainsäädäntö ja/tai tutkimusasetelma sitä edellyttävät.

Tieteellisen tutkimuksen kriteerit (yleisellä tasolla):

 • asianmukainen tutkimussuunnitelma
 • vastuuhenkilö tai vastuuryhmä
 • tulokset julkaistaan tieteellisinä julkaisuina
 • tutkimus tuottaa uutta tietoa.
Tilastointi

Kun käyttötarkoituksena on tilastointi, ilmoita hakemuksessa, mikä taho toteuttaisi tilastointia ja mihin tarkoitukseen

Opetus

Kun käyttötarkoituksensa on opetus, haettuja tietoja käytetään opetusaineistojen valmistamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja käsittelevän henkilöstön ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiksi opiskelevien opetukseen. Huom! Tunnisteellisina tietoja saa käyttää opetustilanteissa vain, jos opetusta ei voida toteuttaa anonyyminä käsiteltävän tapauksen harvinaislaatuisuuden, opetuksen luonteen tai vastaavan syyn vuoksi. Opetusta antavan henkilön on informoitava opetusta seuraavia laissa säädetystä salassapitovelvollisuudesta ja sen rikkomisesta seuraavista sanktioista.

Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä

Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävää voi toteuttaa lähtökohtaisesti vain viranomainen. Mikäli viranomainen ei toimi itse tietolupahakemuksen hakijana, viranomaisen tulisi olla aineiston rekisterinpitäjä. Toimeksiantosuhteissa toimeksisaaja on tällöin lähtökohtaisesti henkilötietojen käsittelijä.

Käsittelykelpoisen hakemuksen kriteerit:

 • Tietojen käyttötarkoituksen kuvaamisesta ei käy ilmi puutteita, ristiriitoja tai epäjohdonmukaisuuksia.

Palautettavan hakemuksen kriteerit:

 • Tietojen käyttötarkoitus ei vaikuta vastaavan ilmoitettua.
 • Hakemuksen tiedot on ilmoitettu puutteellisesti tai tietosisältö ei vaikuta vastaavan käsittelyn tarkoitusta ja tavoitteita.
 • Asianmukainen tutkimussuunnitelma puuttuu.
 • Hakemuksen ja tutkimussuunnitelman välillä on ristiriitoja (esim. haetaan tietoja, joiden tarvetta ei ole perusteltu).
 • Opinnäytetyövalinta on tehty väärin perustein.

4. Kohdejoukon poimintaehtojen määrittely

 • Kuvaa hakemuksen kohdejoukon muodostus riittävän selvästi ja rajaa kohdejoukko käyttötarkoituksen mukaisesti.
 • Kiinnitä erityisesti huomiota siihen, mistä rekistereistä ja millä kriteereillä kohdejoukko poimitaan. Esimerkiksi aluerajaus voi tarkoittaa asuinpaikkaa, syntymäpaikkaa, työskentelypaikkakuntaa tai palveluiden käyttöpaikkakuntaa.
 • Aineistopoiminta toteutetaan hakemuksessa kuvatun poiminnan mukaisesti. Virheet kohde- ja verrokkijoukon kriteerien kuvauksessa vaikuttavat merkittävästi aineiston käytettävyyteen.
 • Jos kohdejoukko on jo muodostettu, ilmoita hakemuksessa, millä tietoluvalla kohdejoukko on muodostettu ja onko sitä koskeva tietolupa edelleen voimassa.

Käsittelykelpoisen hakemuksen kriteerit:

 • Kohdejoukko on ilmoitettu selkeästi, eikä siitä herää lisäkysymyksiä.

Palautettavan hakemuksen kriteerit:

 • Hakemuksesta ei käy ilmi selkeästi, miten kohdejoukko muodostetaan tai jos se on valmiina, mistä se toimitetaan ja onko sitä koskevat luvat voimassa.

5. Vertailuhenkilöiden poimintaehtojen määrittely

 • Kuvaa verrokkien poiminta selkeästi. Ilmoita rekisterit, joista poiminta toteutetaan, sekä kriteerit, joiden perusteella verrokit tunnistetaan.
 • Ilmoita, kuinka monta verrokkia poimitaan per tutkimushenkilö, sekä kaltaistuskriteerit mahdollisimman tarkasti määriteltynä.
 • Jos kohdejoukolle poimitaan sukulaisia, kuvaa sukulaisten poiminta selkeästi. Hakemuksesta tulee selvitä rekisterit, joista poiminta toteutetaan, sekä kriteerit, joiden perusteella sukulaiset tunnistetaan. Täsmennä tarvittaessa sukulaissuhdetta (esim. biologiset vs. adoptiovanhemmat).
 • Jos verrokkipoiminta tehdään Digi- ja väestötietovirastolta (DVV), liitä mukaan seuraava lomake täytettynä: Verrokkipoiminta DVV (Word-tiedosto, 36 kt)
 • Älä liitä aineistoja hakemukseen. Kun tietolupa on myönnetty, ohjeistamme erikseen miten aineistot toimitetaan tietoturvallisesti. Löydät ohjeet myös sivulta Aineistojen toimittaminen Findataan.

Käsittelykelpoisen hakemuksen kriteerit:

 • Verrokki- ja/tai sukulaispoiminnan ehdot ovat selvät.

Palautettavan hakemuksen kriteerit:

 • Verrokki- ja/tai sukulaispoiminnan kriteerit eivät ole selvät.

6. Poimittavat tiedot

 • Varmista, että Findatalla on toimivalta myöntää lupa hakemaasi aineistoon. Tämän sivun lopusta löydät toimivalta-apurin, josta voit tarkistaa asian: Siirry apuriin
 • Tarvitsemme luvan myöntämistä varten tarkan rekisterikohtaisen muuttujalistauksen kaikista poimittavista tiedoista. Jos tutkimusaineiston poiminta sisältää monta vaihetta, kuvaa myös poimintajärjestys. Hakemustasi ei voida käsitellä, ennen kuin muuttujakohtainen kuvaus on toimitettu kunkin hakemuksessa mainitun rekisterin osalta.
 • Tietoa rekisterien sisältämistä muuttujista löytyy muun muassa Aineistokatalogista. Aineistokatalogista näet, mihin datasetteihin / osatietojoukkoihin muuttujat kuuluvat. Ota yhteyttä suoraan rekisterinpitäjiin, mikäli tarvitset lisätietoja aineistoista tai muuttujista tai apua poimintakuvauksen määrittelyyn.
 • Poimintakuvauksessa kannattaa huomioida, että
  1. poimittavat rekisterit on nimetty ymmärrettävästi
  2. poimittavat tiedot on kuvattu muuttujatasolla sekä jokaisen datasetin / osatietojoukon osalta erikseen
  3. tietojen aikarajaus on yksiselitteinen ja suunnitelman kannalta järkevä (huomioi rekisterien päivitysaikataulut)
  4. THL:n rekistereistä poimittaville tiedoille löytyy tekninen nimi kullekin muuttujalle ja
  5. monivaiheisista poiminnoista on kuvattu, missä järjestyksessä pyydetyt tiedot poimitaan.
 • Monivaiheisissa poiminnoissa emme voi taata, että tiedot saadaan 60 arkipäivän sisällä päätöksenteosta, sillä kullakin rekisterinpitäjällä on 30 arkipäivää aikaa toimittaa tiedot.

Käsittelykelpoisen hakemuksen kriteerit:

 • Findatalla on toimivalta käsitellä hakemus.
 • Hakemuksessa on listattu haettavat tiedot muuttujatasolla. THL:n rekistereiden osalta tekniset muuttujanimet ovat mukana.
 • Muuttujatiedot vastaavat Aineistokatalogin tietoja tai muita rekisterinpitäjän muuttujakuvauksia.
 • Jos hakemuksessa pyydetään tietojen poimintaa varsinaisen kohdejoukon lisäksi myös verrokeille ja/tai sukulaisille, hakemuksesta käy selvästi ilmi kullekin ryhmälle poimittavat tiedot.
 • Haettavat tiedot ovat poimittavissa hakemuksesta ilmenevän aikataulun mukaisesti.
 • Hakemuksesta käy ilmi, missä järjestyksessä tietoja poimitaan.

Palautettavan hakemuksen kriteerit:

 • On epäselvää, mistä rekistereistä tietoja poimitaan.
 • Muuttujatason listaus poimittavista tiedoista puuttuu.
 • THL:n muuttujalistoista puuttuvat tekniset nimet puuttuvat.
 • Poiminta-aikatauluun liittyy ongelmia eli rekisteritiedot eivät ole luovutettavissa hakijan pyytämällä aikataululla.
 • Hakemuksesta ei käy ilmi, missä järjestyksessä pyydetyt tiedot poimitaan.

7. Muut yhdistettävät aineistot

Hakemuslomakkeellaa on kysymys: ”Haluatko, että Findata yhdistää nyt haettaviin rekisteritietoihin myös hallussasi olevaa aineistoa tai muualta saatavaa aineistoa? 

Vastaa kysymykseen Kyllä, mikäli Findatalta nyt haettava aineisto tullaan yhdistämään muuhun aineistoon. Esimerkki: Jos haet aineiston laajennusta tai toimitat kohdejoukon tiedot, vastaa kysymykseen kyllä.

 • Luettele tiedot kaikkien Findatan luvittamaan aineistoon yhdistettävien aineistojen osalta.
 • Huomioithan, että muiden tietolupien tulee olla myönnetty samalle hankkeelle sekä voimassa aineiston käsittelyhetkellä.
 • Jos kohdejoukko on poimittu aiemmin myönnetyllä luvalla, ilmoita lupa muiden aineistojen lupien ohella.
 • Mikäli haluat myöhemmin yhdistää aineistoja Findatan luvittamiin tietoihin, toimita yhdistettävistä tiedoista muutoshakemus.
 • Jos Findatan luvittamaan aineistoon haetaan yhdistettäväksi tutkittavan suostumuksella hankittua aineistoa, tulee tutkittavan tiedote- ja suostumusmallien olla hakemuksen liitteenä.
 • Muiden toimijoiden luvittamista aineistoista tulee hakemuksessa ilmoittaa seuraavat tiedot:
  • Luvan diaarinumero, luvan myöntäjä ja päivämäärä. Huomioithan, että muiden lupien tulee olla voimassa aineiston käsittelyhetkellä. Jos luvalla on voimassaoloaika, ilmoita myös se.
  • Jos lupaprosessi on käynnissä, taho jolta lupaa haetaan ja lupaprosessin aloituspäivämäärä.
  • Lyhyt kuvaus muiden aineistojen tietosisällöistä.
  • Hakemuskäsittelijä pyytää muiden aineistojen lupadokumentit tarvittaessa erikseen.

Käsittelykelpoisen hakemuksen kriteerit:

 • Hakemuksesta käy ilmi kaikki edellä listatut seikat.

Palautettavan hakemuksen kriteerit:

 • Hakemuksesta ei käy selvästi ilmi, mihin muihin aineistoihin Findatalta haettua aineistoa ollaan yhdistämässä (vaikka syntyy kuva, että näin ollaan tekemässä).
 • Ei ole selvää, mihin lupiin muiden aineistojen käyttö perustuu tai ovatko nämä luvat edelleen voimassa.
 • Findatan kautta saataviin aineistoihin yhdistettäviä tietoja on kerätty suostumuksella, mutta tiedote- ja suostumusmalleja ei ole hakemuksen liitteenä.
 • Suostumus on toimitettu, mutta se on vanha, eikä siinä mainita lainkaan, että suostumuksella kerättyjä tietoja yhdistetään tietolupahakemuksella haettaviin rekisteritietoihin.

8. Aineiston käsittely

 • Yksilötasoista aineistoa käsitellään toisiolain mukaan lähtökohtaisesti pseudonymisoituna tietoturvallisessa käyttöympäristössä. Findatan Kapseli-käyttöympäristö on ensisijainen vaihtoehto.
 • Muuta käyttöympäristöä voidaan käyttää harkinnanvaraisesti vain painavasta, perustellusta syystä. Huomioithan, että 1.5.2022 alkaen muiden käsittely-ympäristöjen tulee olla auditoituja Findatan antamien määräysten mukaisesti.
  • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ylläpitää julkista rekisteriä sille ilmoitetuista, vaatimukset täyttävistä käyttöympäristöistä. Lue lisää Valviran sivuilta: Toisiokäyttöympäristöjen rekisteri. Sivuilta löydät tietoa myös rekisteriin ilmoittautumisesta ja rekisteröintimaksuista.
 • Lähtökohtaisesti toimitamme yhdistetyn aineiston käyttöösi niin pian kuin mahdollista. Kerro, jos toivot saavasi aineiston käyttöösi tiettynä päivänä.
 • Tietolupa myönnetään määräaikaisena aineiston käyttöajan mukaisesti. Tietolupa voidaan myöntää pääsääntöisesti enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Anonyymit tulokset on tuotava ulos käyttöympäristöstä käyttöajan sisällä. Käyttöaikaa voidaan tarvittaessa pidentää tietoluvan muutoshakemuksella. Aineisto tulee hävittää viipymättä sen jälkeen, kun tietolupapäätöksen voimassaoloaika on päättynyt, ellei tietolupapäätöksessä ole myönnetty lupaa aineiston määräaikaiseen säilyttämiseen. Säilytysajan päättyessä tiedot tulee tuhota.
 • Poistamme aineiston Kapselista tietoluvan umpeutumisen jälkeen, ellei toisin sovita. Findata säilyttää pseudonymisointiavaimen ja aineiston muodostamiseen käytetyt poimintaehdot ja dokumentaation siten, että aineisto on tarvittaessa mahdollista tuottaa uudelleen niin kauan kuin on tarpeen. Säilytäthän alkuperäisen tietoluvan diaarinumeron.
 • Huomioithan, että henkilötietojen käsittely ulkomailta käsin on henkilötietojen siirtämistä, vaikka tiedot olisivat etäkäyttöympäristössä. Lue lisää siirtoperusteista ja henkilötietojen siirroista Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/. Ole tarvittaessa yhteydessä organisaatiosi tietosuojavastaavaan.

Käsittelykelpoisen hakemuksen kriteerit:

 • Hakemuksesta käy ilmi, että aineistoa halutaan käsitellä Findatan etäkäyttöympäristössä tai muu ympäristö on selvästi kuvattu ja tarve perusteltu hakemuksessa.
 • Muissa edellä listatuista asioista ei ole huomauttamista.

Palautettavan hakemuksen kriteerit:

 • Hakemuksesta saa kuvan, että data halutaan luovutettavaksi johonkin muuhun ympäristöön kuin Findatan Kapseliin, mutta tämän välttämättömyydelle ei ole annettu päteviä perusteluita.
 • Aineiston muodostamisprosessi ei ole toteutettavissa ja toteuttamistapaa ei perustella (esimerkiksi tutkijat suunnittelevat, että rekisterinpitäjät lähettävät tiedon suoraan tutkijalle, tai tutkijat aikovat itse yhdistää ja/tai pseudonymisoida aineiston).
 • Jos tietoja haetaan muuhun käyttöympäristöön jota ei ole auditoitu, tulee hakijan täyttää käyttöympäristöä koskeva kriteerilomake. Voit pyytää lomakkeen jo etukäteen sähköpostitse info@findata.fi.

9. Tiedonhyödyntämissuunnitelma

 • Nimeä käsittelijät ja heidän organisaatiot. Nämä henkilöt saavat käyttöoikeuden käsitellä aineistoja. Jos haluat myöhemmin muuttaa tai lisätä käsittelijöitä, lähetä Findatalle tietoluvan muutoshakemus. Muutoshakemus on maksullinen.
 • Kerro, mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste Findatalta saatavan aineiston osalta. Lue lisää käsittelyperusteista esim. Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/.
 • Huomioi erityisiä henkilötietoja koskevan kysymyksen kohdalla, että lähes kaikki Findatan lupatoimivallan alla olevat aineistot ovat erityisiä henkilötietoja. Erityisten henkilötietojen käsittelylle tarvitaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeudellinen peruste.

Käsittelykelpoisen hakemuksen kriteerit:

 • Tarvittavat liitteet on toimitettu.
 • Hankkeen rahoitus on tiedossa.

Palautettavan hakemuksen kriteerit:

 • Liitteitä puuttuu.
 • Rahoituksen saaminen hankkeelle on epäselvää tai epävarmaa.
 • Hakija hakee tietolupaa arkaluonteisten tietojen käyttöön, mutta ilmoittaa, että haettavat tiedot eivät ole arkaluonteisia.
 • Tiedonhyödyntämissuunnitelmassa on ilmiselviä puutteita.

10. Lisätiedot ja liitteet

 • Voit täsmentää tässä kohdassa kaikkia hakemuksen aiempia kohtia, esimerkiksi laskutusta tai toivottua käyttöympäristöä.
 • Jos olet keskustellut hakemuksesta ennakkoon Findatan työntekijän kanssa, ilmoita työntekijän nimi.
 • Jos olet keskustellut hakemuksesta tai poiminnasta ennakkoon rekisterinpitäjien yhteyshenkilöiden kanssa, ilmoita henkilöiden nimet tässä. Mikäli olet sopinut esim. poiminnan toteuttamisesta tietyllä tavalla, ilmoita myös kenen kanssa olet asiasta sopinut.
 • Lisää mahdolliset liitteet.
 • Älä liitä aineistoja hakemukseen.

Käsittelykelpoisen hakemuksen kriteerit:

 • Tarvittavat liitteet on toimitettu.
 • Hakemuksessa on esitetty kaikki tarvittavat seikat.
 • Hakemuskäsittelyssä voidaan edetä kustannusarviopyyntöön joko suoraan tai todennäköisesti pienin, tarkentavin lisäselvityksin.

Palautettavan hakemuksen kriteerit:

 • Tarvittavia liitteitä ei ole toimitettu.
 • Hakemuksesta käy ilmi, että hakija on ollut tai on yhteydessä rekisterinpitäjiin ennen hakemuskäsittelyä, mutta rekisterinpitäjien yhteyshenkilöitä ei ole ilmoitettu. Esim. hakija on sopinut poiminnan tietynlaisesta toteuttamisesta rekisterinpitäjän edustajan kanssa, mutta ei käy ilmi kenen kanssa asia on sovittu.

Ennen kuin teemme hakemukseen päätöksen, sinun tulee hakijana hyväksyä enimmäiskustannusarvio tietojen poiminta- ja esikäsittelykustannuksista.

Katso myös:

Miten hakemuskäsittely etenee?

Hakemuskäsittelyprosessin voi jakaa viiteen eri vaiheeseen, joita mahdollisesti edeltää hakijan oma-aloitteinen yhteydenotto rekisterinpitäjien suuntaan. Prosessi on esitetty tekstinä infografiikan jälkeen.

Hakemuskäsittelyprosessi
 1. Hakija on yhteydessä suoraan rekisterinpitäjiin jo ennen hakemuksen lähettämistä, mikäli tarvitsee lisätietoja aineistoista tai muuttujista tai apua poimintakuvauksen muodostamiseen.
  • Hakija voi myös sopia poiminnan toteuttamisesta tietyllä tavalla suoraan rekisterinpitäjien kanssa. Jos rekisterinpitäjän yhteyshenkilön kanssa on esimerkiksi sovittu, että tutkimusryhmään kuuluva kliinikko poimii aineiston ilmaiseksi, hakemuksen Lisätiedot-osiossa tulee ilmoittaa kenen kanssa asia on sovittu ja miten.
 2. Hakija toimittaa Findatalle hakemuksen tai pyydetyt lisätiedot asiointipalvelussa osoitteessa asiointi.findata.fi
  • Jos kyse on pelkästään lisätietojen toimittamisesta, tapauksesta riippuen tarkennukset voi toimittaa myös sähköpostitse.
 3. Hakemuskäsittelijämme tarkistaa hakemuksen liitteineen ja varmistaa, että ne sisältävät kaikki käsittelyssä tarvittavat tiedot.
  • Tarvittaessa palautamme puutteellisen hakemuksen täydennettäväksi tai esitämme hakijalle lisäselvityspyynnön.
 4. Kun kaikki poimintakuvaukset ovat valmiit, lähetämme lisätieto- ja kustannusarviopyynnöt niille rekisterinpitäjille, joiden tietoja hakemuksessa pyydetään.
  • Pyynnön tarkoituksena on selvittää pyydetyn poiminnan toteutettavuus sekä poiminnan enimmäiskustannusarvio.
  • Rekisterinpitäjillä on toisiolain mukaan 15 arkipäivää aikaa vastata tähän pyyntöön. Rekisterinpitäjät voivat tarvittaessa pyytää tarkennuksia pyyntöön, jolloin välitämme kysymykset hakijalle.
  • Tässä vaiheessa selvitämme myös Findatan sisäisen kustannusarvion, joka muodostuu meidän omista aineistonkäsittelykustannuksista.
 5. Kun kaikki kustannusarviot on saatu, hakijalle esitetään lopullinen poimintakuvaus ja enimmäiskustannusarvio hyväksyttäväksi.
  • Hakijan on hyväksyttävä molemmat, jotta lupa voidaan myöntää.
  • Huomioithan, että poimintaehtoja ei tämän jälkeen ole mahdollista muuttaa, vaan jälkikäteen tapahtuvat muutokset poimittaviin tietoihin vaativat erillisen hakemuksen.
 6. Teemme Findatassa myönteisen tietolupapäätöksen tai tietopyyntöpäätöksen.
  • Huomioithan, että tietoluvat ovat aina määräaikaisia. Mikäli aineistoa on tarve säilyttää esimerkiksi tutkimuksen verifioimista varten tai tiedossa on luvan uusiminen tai poimintojen päivittäminen tietyn väliajoin, ilmoitathan nämä tarpeet jo hakemuksessa.

Aineiston käsittely tietoluvan myöntämisen jälkeen

Tietoluvan myöntämisen jälkeen asiakkaan tiedot poimitaan eri rekisterinpitäjien toimesta ja toimitetaan tietoturvallisesti Findataan.

Findatassa nämä rekisterinpitäjiltä kootut aineistot esikäsitellään ja pseudonymisoidaan sekä tarvittaessa yhdistellään ja anonymisoidaan. Käytännössä tiedoista poistetaan suorat tunnisteet ja samalla tuotetaan pseudotunniste, jonka avulla eri henkilöt voidaan erottaa toisistaan ja tietoja voidaan yhdistellä henkilötasolla eri tiedostoista.

Tietojen yhdisteleminen kohdistuu vain henkilötunnuksella yhdistämiseen ja toteutetaan vain silloin, kun yhdistäminen ei vaadi esimerkiksi luokitusten harmonisointia.

Aineiston käsittelyn jälkeen aineistot siirretään asiakkaan käsiteltäväksi tietoturvalliseen käyttöympäristöön.

Katso myös:

Miten aineiston käsittely etenee?

Kun olemme myöntäneet tietoluvan tai tehneet tietopyyntöpäätöksen, myös aineistonkäsittelyprosessissa on viisi eri vaihetta. Prosessi on esitetty tekstinä infografiikan jälkeen.

 1. Lähetämme aineistopyynnöt rekisterinpitäjille poiminnan aloittamiseksi. Kullakin rekisterinpitäjällä on 30 arkipäivää aikaa toimittaa pyydetyt aineistot Findatalle.
  • Hankkeen ja poiminnan luonteesta riippuen tämä vaihe saattaa sisältää useita peräkkäisiä osioita, esimerkiksi 1. kohdejoukon poiminta; 2. verrokkihenkilöiden poiminta; 3. aineiston poiminta.
 2. Otamme saapuneet aineistot käsittelyyn. Hankekohtaisesti sovitun mukaisesti tarkistamme, yhdistämme ja pseudonymisoimme aineistot tai teemme niistä tietopyynnön mukaisen tilaston.
 3. Valmis aineisto luovutetaan luvansaajalle sovittuun tietoturvalliseen käyttöympäristöön. Findatan tietoturvallinen etäkäyttöympäristö Kapseli on lakisääteisesti aina ensisijainen vaihtoehto. Aineisto voidaan luovuttaa muihin käyttöympäristöihin, mikäli se on hankkeen toteuttamisen kannalta välttämätöntä.
  • Tavoiteaika luovutukselle on 60 arkipäivän sisällä päätöksestä. Tavoiteaikaa ei voida noudattaa, mikäli kohdejoukkoa ei toimiteta heti päätöksen jälkeen, aineiston poiminta toteutetaan monivaiheisena, rekisterinpitäjien toimitukset myöhästyvät tai aineisto on erityisen monimutkainen.
 4. Luvansaajalla on 30 arkipäivää aikaa tarkistaa aineisto. Tänä aikana luvansaajan on ilmoitettava Findatalle, mikäli aineistossa on jotain huomautettavaa.
  • Tarkista aineisto mahdollisimman pian huolellisesti. Poiminnassa sattuneet virheet voivat kertautua, jos esimerkiksi kohdejoukko on muodostettu väärin ja muut rekisterinpitäjät joutuvat toteuttamaan omat poimintansa sen takia uudestaan.
 5. Poistamme aineiston omista tiedoistamme 3 kuukauden kuluttua luovutuksesta. Säilytämme pseudonymisoitujen aineistojen koodiavaimet, joilla aineisto on mahdollista tuottaa uudelleen.
  • Tietoluvat ovat aina määräaikaisia. Mikäli aineistoa on tarve säilyttää esimerkiksi tutkimuksen verifioimista varten tai tiedossa on luvan uusiminen tai poimintojen päivittäminen tietyn väliajoin, ilmoitathan nämä tarpeet jo hakemuksessa.

Asiakkaan omien tiedostojen toimittaminen Kapseliin

Ilmoita osoitteeseen data@findata.fi omista aineistoistasi

Kerro viestissä:

 • Tietoluvan diaari
 • Etäkäyttöympäristö Kapselin koodi
 • Nextcloud-tunnuksesi, mikäli sinulle on jo avattu Nextcloud-yhteys.  
  • Löydät tunnukset seuraavalla tavalla:
   • Kirjaudu Nextcloud-tiliisi.
   • Mene oikeassa yläreunassa olevaan profiilikuvakkeeseen.
   • Valitse Asetukset.
   • Tunnuksesi on FINDATA.local -loppuinen tunnus.
Nextcloud-yhteyden avaaminen

Mikäli sinulla on jo avattu Nextcloud-yhteys, siirry seuraavaan kohtaan.

 1. Siirry Findatan asiointipalveluun osoitteessa asiointi.findata.fi, ja täytä siellä oleva lomake nimeltä Nextcloud-rekisteröinti
 2. Lähetä lomake.
 3. Ilmoita osoitteeseen data@findata.fi, että lomake on täytetty.
 4. Mikäli rekisteröitymistä varten tarvitaan lisätietoja, yhteistyökumppanimme CSC on sinuun yhteydessä sähköpostitse.
 5. Kun saat CSC:ltä ilmoituksen, että yhteys on avattu, siirry seuraavan kohtaan.
Täytä Kapseliin toimitettavat tiedostot -lomake
 • Täytä alla oleva lomake ja toimita se Findataan Nextcloudin kautta samassa siirtokansiossa muiden tiedostojen kanssa.
 • Jos olet toimittamassa dataa, toimita samassa siirtokansiossa myös siihen liittyvä aineistokuvaus.

Kapseliin toimitettavat tiedostot -lomake (.docx-muotoinen Word-dokumentti, 28 kt)

Kuinka salata aineisto ja siirtää se Nextcloudiin?
 1. Pakkaa kaikki siirrettävät aineistot yhdeksi .zip-tiedostoksi.
  • Pakkaa mukaan myös aineistokuvaukset.
  • Varmista, että tiedoston nimessä ei ole välilyöntejä tai erikoismerkkejä (/,?+)[). Sallittuja erikoismerkkejä ovat piste, tavuviiva sekä alaviiva (.-_).
 2. Siirry verkkoselaimella osoitteeseen https://siirto.findata.fi/, ja kirjaudu järjestelmään ilmoittamallasi tunnistautumistavalla.
  • Etusivulla pitäisi näkyä kansio, jonka otsikkona on tietolupapäätöksen diaarinumero. Tarkista, että diaarinumero on oikea. 
  • Kansion sisältä löytyy tiedosto nimeltä journal_number.txt. Tarkista, että diaarinumero on oikea.
 3. Luo koneellesi kansio, johon on käyttöoikeudet vain aineiston käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä. Siirä tähän kansioon seuraavat vain neljä tiedostoa:
  • tekemäsi zip-tiedosto
  • Findata Encryption Tool (löytyy Salaustyökalut-kansiosta)
  • csc.pub (löytyy Salaustyökalut-kansiosta)
  • journal_number.txt -tiedosto. Saat ladattua tiedoston itsellesi klikkaamalla tiedoston perässä olevaa kolmea pistettä, ja valitsemalla Lataa.
 1. Avaa Findata Encryption Tool.
 1. Valitse salattava tiedosto (kohdassa 1. tekemäsi zip-tiedosto) ”Select File”-kohdasta (kts. kuva alla).
 1. Käynnistä salausprosessi painamalla ”Start Encryption” (kts. kuva alla)
 1. Kansioosi olisi nyt pitänyt tulla näkyviin kaksi uutta tiedostoa:
  • .c4gh-päätteinen tiedosto ja
  • .json-päätteinen tiedosto.
 2. Avaa projektin diaarinumeroa vastaavaa kansio Nextcloudissa
 3. Siirrä kohdassa 7. luomasi tiedostot kyseiseen kansioon.
 4. Lopulta Nextcloud-kansiossasi pitäisi olla kolme tiedostoa:
  • journal_number.txt
  • c4gh-päätteinen tiedosto
  • .json-päätteinen tiedosto.
 5. Kirjaudu ulos järjestelmästä.
 6. Ilmoita osoitteeseen data@findata.fi kun aineisto on siirretty..
 7. Kun Findatan käsittelijä on vahvistanut sinulle aineiston siirron onnistuneen, poista kaikki henkilötietoaineisto siirtoon käyttämästäsi kansiosta pysyvästi. Ei siis Nextcloud-kansiosta, vaan itse luomastasi kansiosta.
 8. Tyhjennä roskakori, jos olet toimittanut henkilötietoaineistoa.

Tietoa kustannuksista

Perimme tietoluvista päätösmaksun oheisen hinnaston mukaisesti. Päätösmaksun lisäksi perimme tuntiperusteisesti maksun Findatassa tehtävästä aineistonkäsittelystä.

Kokonaishintaan vaikuttaa myös rekisterinpitäjien kustannukset aineiston poimimisesta ja toimittamisesta, kunkin rekisterinpitäjän omien säännösten mukaisesti.

Aineistot siirretään analysoitavaksi ensisijaisesti aina Findatan Kapseli-käyttöympäristöön, joka on myös maksullinen. Lisätietoa sivulta Kapseli.

Löydät lisätietoa maksuista sivulta Hinnasto.

Katso myös sivu Keskimääräisiä kustannusarvioita

Tietolupien päätösmaksut

MaksuluokkaKriteeritHinta
Opinnäytetyön tietolupaHakemus koskee yhden opinnäytetyön tuottamista.

Jos hankkeessa tuotetaan useita opinnäytetöitä tai muita opinnäytetyöhön liittymättömiä tuotoksia, kyseessä on normaali tai laaja tietolupa.
250,00 euroa
Suppea tietolupaHakemuksen käsittely vie alle 7 tuntia ja hakijan toimipaikka EU- tai ETA-maa. Esimerkiksi uudet tutkimuskysymykset ilman aineistoon tulevia muutoksia tai uusia poimintoja.600,00 euroa
Normaali tietolupaHakemus koskee 115 rekisterinpitäjän aineistoja ja hakijan toimipaikka EU- tai ETA-maa.

Jos poimintakuvausta muokataan hakijan aloitteesta kesken hakemuskäsittelyn kustannusarvioiden saamisen jälkeen tai käsittely vie muusta syystä yli 14 tuntia, kyseessä on laaja tietolupa, ks. alla.
1 300,00 euroa
Laaja tietolupaHakemuksen käsittely vie yli 14 tuntia. Laajaa tietolupaa voidaan tarvita esimerkiksi jos:
– Hakemus koskee yli 15 rekisterinpitäjän aineistoja
– Poimintakuvausta muokataan hakijan aloitteesta kesken hakemuskäsittelyn kustannusarvioiden saamisen jälkeen, eli tarvitaan enemmän kuin yksi kustannusarviokierros yhdeltä tai usealta rekisterinpitäjiltä
– Hakijan toimipaikka on EU- tai ETA-maiden ulkopuolella.
3 000,00 euroa
Lupapäätöksistä ei peritä arvonlisäveroa.

Findatan tuntiperusteiset maksut

MaksuluokkaKriteeritHinta
Aineiston käsittelyTuntiperusteinen maksu tietojen yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja/tai anonymisoinnista.135,00 euroa/tunti
Raukeavan hakemuksen käsittelykulutJos tietolupahakemus tai tietopyyntö peruutetaan tai jätetään täydentämättä käsittelyn aloittamisen jälkeen, veloitamme tehtyä työmäärää vastaavan osuuden.75,00 euroa/tunti
Tuntiperusteiset maksut ovat julkisoikeudellisia suoritteita, joista ei peritä arvonlisäveroa.

Varmista tietolupahakemukselle oikea osoite

Valitse, mistä tietoja haetaan

Lupa haetaan kyseiseltä rekisterinpitäjältä, mikäli haettaviin tietoihin ei yhdistetä muita toisiolain alaisia tietoja. Poikkeuksena ne rekisterinpitäjät, jotka ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle.

Katso: Siirtyneet lupatoimivallat

Huomioithan, että vastaamme tietolupa- ja muutoshakemuksista aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

Lupa/luvat haetaan kyseisiltä rekisterinpitäjiltä.

Vastaamme Digi- ja väestötietoviraston, Eläketurvakeskuksen ja/tai Tilastokeskuksen toisiolain alaisten tietojen tietoluvista vain, jos niitä yhdistetään

 • muiden toisiolain piirissä olevien julkisten organisaatioiden tietoihin
 • Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin tai
 • yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoihin.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja päätöksestä, kun se koskee usean julkisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän tietoja.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

 • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja.

Lupa haetaan Findatalta.

Aluehallintovirastot ja THL ovat siirtäneet toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle.

THL:n osalta lupatoimivallan siirto ei koske sen

 • sisäistä lupahallintaa
 • tilastoviranomaisena keräämiä tietoja
  eikä
 • THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

 • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän tietoja tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja.