Findata ja rekisterinpitäjät jakavat vastuuta uusintapoimintojen kustannuksissa

Findata ja kymmenen rekisterinpitäjää ovat sopineet vastavuoroisesta kokeilusta, jossa poimintavirheistä johtuvan lisätyön kustannuksista ei veloiteta. Kokeilu alkaa 1.9.2023 ja kestää puoli vuotta.

Kokeilun keskeinen ajatus on, että jos poiminta joudutaan uusimaan Findatan tai rekisterinpitäjän tekemän virheen takia, uusintapoiminnoista ja ylimääräisestä aineiston käsittelystä ei veloiteta lupapäätöksessä annettua hinta-arviota enempää.

”Poimintavirheitä voi sattua kenelle tahansa. Nyt kokeiltavan, niin sanotun solidaarisuusmallin myötä kaikki hyötyvät, kun virhetilanteiden selvittelyyn kuluvaa työaikaa säästyy huomattavasti”, sanoo Findatan kehittämispäällikkö Maari Parkkinen.

Poimintavirheiden kannalta erityisen haastavia ovat ketjuuntuvat poiminnat, jossa aineisto poimitaan useassa vaiheessa eri rekisterinpitäjien toimesta.

”Jos ketjuuntuvan poiminnan alkuvaiheessa, esimerkiksi kohdejoukon poiminnassa, on sattunut virhe, lisätyötä aiheutuu myös jatkopoimintojen tekijöille, pahimmassa tapauksessa kymmenille rekisterinpitäjille. Lisäksi asian selvittäminen ja lisäkustannuksista sopiminen on ollut varsin työlästä”, Parkkinen kuvailee.

Kokeilulla myös varmistetaan, etteivät asiakkaat joudu eriarvoiseen asemaan tapauskohtaisen selvittämisen seurauksena. Aiemmin osa rekisterinpitäjistä on saattanut laskuttaa asiakasta virheen yhteydessä aiheutuneesta lisätyöstä ja osa ei.

Lisäksi virhetilanteiden dokumentointia on tarkennettu ja toimintatapoja kehitetään edelleen virheiden ennaltaehkäisemiseksi.

“Teemme aktiivisesti yhteistyötä rekisterinpitäjien kanssa poimintavirheiden välttämiseksi”, Parkkinen sanoo.

Asiakkaan virheestä johtuvien uusintapoimintojen kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti asiakas, aivan kuten tähänkin asti.

Mukaan voi tulla myös kesken kokeilun

Mukana olevat rekisterinpitäjät ja Findata ovat allekirjoittaneet kokeilua koskevan yhteistyöpöytäkirjan, johon voi liittyä koko sen voimassaoloajan. Uudet rekisterinpitäjät voivat tulla mukaan olemalla yhteydessä Findataan.

Findata ylläpitää listausta yhteistyöpöytäkirjan allekirjoittaneista rekisterinpitäjistä. Tällä hetkellä mukana ovat Findatan lisäksi:

 • Aluehallintovirastot
 • Digi- ja väestötietovirasto
 • Eläketurvakeskus
 • Kela
 • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Tilastokeskus
 • Valvira
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Rekisterinpitäjällä on myös mahdollisuus irrottautua kokeilusta. Yhteistyöpöytäkirja on voimassa kuusi kuukautta, minkä jälkeen toimintamallin onnistuminen ja jatko arvioidaan.

Tee näin, jos havaitse puutteita tai virheitä aineistossasi

 1. Kun olet vastaanottanut tietoluvan tai tietopyynnön mukaisen aineiston, tarkista se mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.
 2. Jos huomaat puutteita tai virheitä, lähetä viesti Findatalle osoitteeseen data@findata.fi.
 3. Kerro viestissä mahdollisimman tarkasti, miten aineistosi poikkeaa poimintakuvauksessa kuvatusta aineistosta.

Tietoluvan tai tietopyynnön mukaiset poiminnat tehdään aina poimintakuvauksen perusteella.

Jos tekemäsi poimintakuvaus on ollut puutteellinen, voit täydentää poimintaa tekemällä Findatalle muutoshakemuksen tai uuden tietolupahakemuksen.

Annetut enimmäishinta-arviot perustuvat toimittamaasi poimintakuvaukseen. Jos poimintaa joudutaan täydentämään, uusi enimmäishinta-arvio toimitetaan uuden luvan yhteydessä.

Lisätiedot

Maari Parkkinen

Kehittämispäällikkö 029 524 7602