Päivitetty 05.04.2023

Aineistot

Voit hakea meiltä lupaa käyttää sosiaali- ja terveysalan rekisteriaineistoja, jos on kyse niiden toissijaisesta käytöstä ja aineistot ovat peräisin usealta julkiselta rekisterinpitäjältä, yksityiseltä palveluntarjoajalta tai Kanta-palveluista.

Aineistoihin liittyvät usein kysytyt kysymykset löydät tämän sivun lopusta.

Mitä aineistoja on saatavilla?

Katso toisiolain piiriin kuuluvat rekisterinpitäjät, heidän yhteystietoja sekä linkkejä aineistokuvauksiin. Lue lisää Mitä aineistoja on saatavilla?

Voiko aineistoja yhdistää muihin tietoihin?

Findatalta haettuun aineistoon on mahdollista yhdistää muita aineistoja. Ilmoitathan yhdistettävät aineistot jo hakemuksessa. Lue lisää Voiko aineistoja yhdistää muihin tietoihin?

Missä aineistoja voi analysoida?

Tieto- ja muutoslupien alaisia aineistoja voi analysoida vain vaatimukset täyttävässä ympäristössä. Tietopyynnöllä saatava tilastoaineisto lähetetään asiakkaalle. Lue lisää Missä aineistoja voi analysoida?

Mistä lupa haetaan?

Lupia myöntävät eri rekisterinpitäjät sen mukaan, millaiseen aineistoon lupaa haetaan. Verkkosivullamme olevalla hakemusapurilla voit tarkistaa, miltä taholta lupa tarvitsemiesi aineistojen käyttöön haetaan. Lue lisää Mistä lupa haetaan?

Mitä aineistoja Findatan kautta on saatavilla?

Findatan kautta on mahdollista hakea lupaa alla lueteltujen rekisterinpitäjien tietoihin. Tarkemmat aineistorajaukset löydät toisiolaista.

Lisätietoa saatavilla olevista aineistoista saat suoraan rekisterinpitäjiltä. Rekisterinpitäjillä on rekisteriensä tietosisällöistä aineistokuvaukset, joiden perusteella voi arvioida, soveltuuko aineisto tarkoitettuun käyttöön.

Olemme käynnistäneet yhteistyön rekisterinpitäjien kanssa aineistokuvausten yhdenmukaistamiseksi.

Linkkejä rekisterinpitäjien sivuille ja aineistokuvauksiin

Digi- ja väestötietovirasto

Toisiolain piiriin kuuluvat

 • Henkilön perustiedot (esimerkiksi syntymäaika, kuolinpäivä, henkilötunnus)
 • Perhesuhteet
 • Asuinpaikat
 • Rakennustiedot

Jos tarvitaan muita tietoja, Digi- ja väestötietovirasto vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.

Lisätietoa: https://dvv.fi/organisaatiot/

Muuttujatasoista tietoa

Aineistotasoista tietoa

Eläketurvakeskus

Toisiolain piiriin kuuluvat

 • Henkilöiden työ- ja ansiotiedot
 • Myönnetyt etuudet ja niiden perusteet sisältäen työkyvyttömyyseläkkeitä koskevat diagnoosit

Jos tarvitaan muita tietoja, Eläketurvakeskus vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.

Lisätietoa: https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/tilastot/yhteystiedot/

Muuttujatasoista tietoa Aineistokatalogissa

Tietosisällön kuvaus myös täällä: https://www.etk.fi/wp-content/uploads/2023/03/ohje-elaketurvakeskuksen-rekisteriaineistojen-hakeminen-tutkimuskayttoon-helmikuu-2023.pdf

Aineistotasoista tietoa

Kanta-palvelut

Tällä hetkellä Kanta-tietoalustalta löytyvät tiedot lääkemääräyksistä ja -toimituksista. Jatkossa tietosisältö laajenee kattamaan kaikki potilastiedot ja sosiaalihuollon tiedot.

Lisätietoa: https://www.kanta.fi/kanta-tiedon-toissijainen-kaytto

Jos tarvitset muita Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja, pyydämme ottamaan yhteyttä neuvontaamme ennen hakemuksen lähettämistä:

Muuttujatasoista tietoa Aineistokatalogissa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Lisätietoa: https://www.valvira.fi/valvira/luvat_valviran_aineistoihin

Aineistokatalogissa

Aineistotasoista tietoa

Sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset ja yksityiset palvelunjärjestäjät
Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätietoa: https://stm.fi/

Aineistotasoista tietoa

 • Lääkkeiden hintalautakunnan (HILA) käsittelemien rekistereiden tietosuojaselosteet: www.stm.fi/tietosuojaselosteet
 • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tietosuojaseloste: stea.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Toisiolain piiriin kuuluvat

Muut aineistot, paitsi THL:n tilastoviranomaisena tilastotarkoituksiin keräämät tiedot.

Lisätietoa: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/tutkimuskaytto-ja-tietoluvat

Tilastokeskus

Toisiolain piiriin kuuluu

 • Kuolemansyytiedot

Jos tarvitaan muita tietoja, Tilastokeskus vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.

Muuttujatasoista tietoa Aineistokatalogissa

Mahdolliset yhteydenotot ja tiedustelut osoitteeseen: poimintapyynnot@stat.fi

Tilastokeskuksen kuolemansyytietoja on saatavilla vuosilta 1971 – uusin vuosi. Uusin vuosi määräytyy tilastovuosi + 12 kk tahdilla. Eli vuoden 2021 kuolemansyytiedot ovat olleet saatavilla vuoden 2022 joulukuusta lähtien.

Tilastokeskuksen kustannusarviot kuolemansyytiedoille

Kustannusarvio on pääsääntöisesti maksimissaan 1 000 euroa, mutta mikäli toimeksiantoon liittyy kohdejoukon poiminta tai kuolemansyytietojen poiminta usealle henkilötunnuslistalle, 1 000 euron raja voi ylittyä. Tilastokeskuksen tuntityön hinta on 105 e +alv.

Alla tarkempia tietoja tyypillisistä kuolemansyytietojen poimintatapauksista.

 • Kuolemansyytietojen peruspaketti yhdelle hetulistalle: 210–315 e +alv (2­–3 työtuntia)
  • Sisältää muuttujat: kvuosi, kuolpvm, tpks (tilaston peruskuolemansyy), tpksaika (perusksyy, 54-luok.aikasarja), vks (välitön kuolemansyy), m1 (myötävaikuttava ksyy), m2, m3, m4.
  • Samaan hintaan voidaan poimia myös 1–3 lisämuuttujaa.
 • Laajempi kuolemansyytietojen poimintapyyntö yhdelle hetulistalle: 315–420 e +alv (3–4 työtuntia)
  • Sisältää esimerkiksi kuolemansyytietojen peruspaketin (kuvattu yllä) tiedot ja neljä lisämuuttujaa tai enemmän.
 • Samojen kuolemansyytietojen poiminta usealle hetulistalle
  • Lisätään yhden työtunnin hinta (105 e +alv) per yksi hetulista.
 • Kohdejoukon poiminta: 315–630 e (3–6 työtuntia)
  • Kohdejoukon poiminta tietyn/tiettyjen kuolemansyyn perusteella.
 • Kuolemansyytietojen hakeminen kokonaisilta/osittaisilta vuosilta
  • Kuolemansyytietoja suositellaan haettavaksi kokonaisilta vuosilta. Hintaan voidaan lisätä 1–2 työtunnin hinta (105–210 e +alv), mikäli kuolemansyytietoja haetaan vain osittaisilta vuosilta.
Työterveyslaitos

Toisiolain piiriin kuuluvat

 • työperäiset sairaudet
 • altistumismittaukset

Lisätietoa: https://www.ttl.fi/tietoluvat-tyoterveyslaitoksen-tietoaineistoihin

Voiko aineistoja yhdistää muihin tietoihin?

Toisiolain alaisia aineistoja on mahdollista yhdistää muihin tietoihin, kuten itse kerättyyn aineistoon tai jonkin muun luvan perusteella saatuun aineistoon. Lähtökohtaisesti aineistot yhdistää aina Findata tai tilastoviranomainen.

Jos haluat, että Findatan kautta saamaasi aineistoon yhdistetään tutkittavan suostumuksella hankittua aineistoa, liitä hakemukseesi tutkittavan tiedote- ja suostumusmallit. Lisätietoa sivulla Tietoluvat.

Jos olet saanut aineistot käyttöösi muilta rekisterinpitäjiltä, ilmoita hakemuksessasi seuraavat tiedot:

 • luvan diaarinumero, luvan myöntäjä, lupapäivämäärä
 • jos lupaprosessi on käynnissä, taho, jolta lupaa haetaan, ja lupaprosessin aloituspäivämäärä
 • lyhyt kuvaus muiden aineistojen tietosisällöistä.

Älä liitä muiden aineistojen lupia hakemukseen. Pyydämme ne tarvittaessa erikseen.

Jos haluat yhdistää muita aineistoja Findatan kautta saamiisi aineistoihin myöhemmin, tee yhdistettävistä aineistoista muutoshakemus. Lisätietoa saat sivulta Muutosluvat.

Asiakkaan omien tiedostojen toimittaminen Kapseliin

Ilmoita aineistoistasi Findatalle

Lähetä omista aineistoistasi Findatalle ilmoitus osoitteeseen data@findata.fi. Kerro viestissäsi

 • tietoluvan diaarinumero
 • Kapseli-käyttöympäristön tunnus (esim. a01)
 • Siirtopalvelu Nextcloud-tunnuksesi, jos sinulle on jo avattu Nextcloud-yhteys. Jos sinulla ei ole vielä Nextcloud-tunnusta, siirry seuraavaan kohtaan.

   Löydät Nextcloud-tunnukset seuraavalla tavalla:

   • Kirjaudu Nextcloud-tilillesi.
   • Paina oikeassa yläreunassa olevaa profiilikuvaketta.
   • Valitse Asetukset. Tunnuksesi on FINDATA.local -loppuinen.
    Avaa Nextcloud-yhteys

    Jos sinulle on jo avattu Nextcloud-yhteys, siirry seuraavaan kohtaan.

    1. Siirry Findatan asiointipalveluun osoitteessa asiointi.findata.fi ja täytä siellä oleva lomake Nextcloud-rekisteröinti
    2. Lähetä lomake.
    3. Ilmoita osoitteeseen data@findata.fi, että lomake on lähetetty. Jos rekisteröitymistä varten tarvitaan lisätietoja, yhteistyökumppanimme CSC on sinuun yhteydessä sähköpostitse.
    4. Kun saat CSC:ltä ilmoituksen, että yhteys on avattu, siirry seuraavan kohtaan.
    Täytä Kapseliin toimitettavat tiedostot -lomake
    • Täytä alla oleva lomake ja toimita se Findataan Nextcloudin kautta Findatalle samassa siirtokansiossa kuin omat tiedostosi.
    • Jos olet toimittamassa aineistoja, toimita samassa siirtokansiossa myös siihen liittyvä aineistokuvaus.

    Kapseliin toimitettavat tiedostot -lomake (.docx-muotoinen Word-dokumentti, 28 kt)

    Salaa aineistosi ja siirrä se Nextcloudiin
    1. Pakkaa kaikki siirrettävät aineistot ja aineistokuvaukset / täytetty Kapseliin toimitettavat tiedostot -lomake yhdeksi zip-tiedostoksi.
     • Varmista, että tiedoston nimessä ei ole välilyöntejä tai erikoismerkkejä (/,?+)[). Sallittuja erikoismerkkejä ovat piste, tavuviiva sekä alaviiva (.-_).
    2. Siirry verkkoselaimella osoitteeseen https://siirto.findata.fi/ ja kirjaudu siirtopalvelu Nextcloudiin ilmoittamallasi tunnistautumistavalla.
     • Etusivulla on kansio, jonka otsikkona on tietolupapäätöksen diaarinumero. Tarkista, että diaarinumero on oikea. 
     • Kansiossa on tiedosto journal_number.txt. Tarkista, että diaarinumero on oikea.
    3. Luo koneellesi kansio, johon on käyttöoikeudet vain aineiston käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä. Siirrä tähän kansioon vain seuraavat neljä tiedostoa:
     • tekemäsi zip-tiedosto
     • Findata Encryption Tool, joka löytyy Salaustyökalut-kansiosta
     • csc.pub, joka löytyy Salaustyökalut-kansiosta
     • journal_number.txt -tiedosto, jonka saat ladattua itsellesi klikkaamalla tiedoston perässä olevaa kolmea pistettä ja valitsemalla Lataa.
    1. Avaa Findata Encryption Tool.
    1. Valitse salattava tiedosto (kohdassa 1. tekemäsi zip-tiedosto) ”Select File”-kohdasta (ks. kuva alla).
    1. Käynnistä salausprosessi painamalla painiketta ”Start Encryption” (ks. kuva alla).
    1. Kansioosi tulee näkyviin kaksi uutta tiedostoa:
     • c4gh-päätteinen tiedosto
     • json-päätteinen tiedosto.
    2. Avaa diaarinumeroasi vastaava kansio Nextcloudissa.
    3. Siirrä kohdassa 7 luomasi tiedostot kyseiseen kansioon.
    4. Nyt Nextcloud-kansiossasi pitäisi olla kolme tiedostoa:
     • journal_number.txt
     • c4gh-päätteinen tiedosto
     • json-päätteinen tiedosto.
    5. Kirjaudu ulos järjestelmästä.
    6. Ilmoita osoitteeseen data@findata.fi, kun aineisto on siirretty..
    7. Kun olemme vahvistanee sinulle, että aineiston siirto on onnistunut, poista kaikki henkilötietoaineisto pysyvästi kansiosta, jonka loit siirtoa varten (ei Nextcloud-kansiosta).
    8. Tyhjennä lopuksi tietokoneen roskakori, jos olet käsitellyt henkilötietoaineistoa.

    Löydät ohjeet aineistojen lähettämiseen myös sivulta Aineistojen toimittaminen Findatalle.

    Missä eri aineistoja voi analysoida?

    Aineistoja voi saada käyttöönsä erilaisin luvin. Eri luvilla saatuja aineistoja koskevat erilaiset ehdot siitä, missä niitä on lupa käyttää ja analysoida.

    Tietopyynnöllä saatavaa aggregoitua tilastoaineistoa voi analysoida vapaasti tiedonhyödyntämissuunnitelman mukaisesti. Tilastoaineisto lähetetään asiakkaalle sähköisesti.

    Tietolupien mukaisia, yksilötasoisia aineistoja voi analysoida vain tietoturvallisissa ympäristöissä. Aineistot luovutetaan pääsääntöisesti aina Findatan tietoturvalliseen käyttöympäristöön Kapseliin. Toisiolaki kuitenkin mahdollistaa tietojen luovuttamisen myös muuhun käyttöympäristöön, jos se on välttämätöntä. Myös muulta rekisterinpitäjältä kuin Findatalta saadut aineistot luovutetaan aina toisiolaissa tarkoitettuun tietoturvalliseen käyttöympäristöön.

    Lue lisää alta kohdasta: Findatan määräys asettaa ympäristöjen tietoturvavaatimukset.

    Muutosluvat ovat myös virallisesti tietolupia (tietolupien muutospäätöksiä), joten niitä koskevat pääsääntöisesti samat vaatimukset kuin tietolupia. Lisätietoa sivulla Muutosluvat.

    Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ylläpitää julkista rekisteriä sille ilmoitetuista, vaatimukset täyttävistä käyttöympäristöistä. Sivuilla on tietoa myös rekisteriin ilmoittautumisesta ja rekisteröintimaksuista: Toisiokäyttöympäristöjen rekisteri

    Toisiolaki ja Findatan määräys asettaa vaatimukset ympäristöjen tietoturvalle

    Olemme antaneet toisiolain mukaisen määräyksen, joka tarkentaa muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavat vaatimukset.

    Määräys koskee sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä, ja sitä sovelletaan kaikkiin niihin toisiolaissa säädettyihin käyttötarkoituksiin, joihin tarvitaan tietolupa. Näitä käyttötarkoituksia ovat tieteellinen tutkimus, tilastointi, opetusaineiston valmistelu sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä.

    Määräyksen mukaan tietoja voidaan luovuttaa käsiteltäväksi muussa kuin Findatan tietoturvallisessa Kapseli-käyttöympäristössä vain, jos käyttöympäristö on määräyksen vaatimusten mukainen. Lisäksi käyttöympäristön on oltava tietoturvallisuuden arviointilaitoksen arvioima ja arvioinnista tulee olla todistus. Nämä vaatimukset ovat tulleet voimaan 1.5.2022.

    Vaatimusten voimaantulo ei vaikuta voimassa oleviin lupiin. Jos aineistoja käsitellään aiemmin myönnetyn, voimassa olevan luvan perusteella, aineistojen käsittely voi jatkua samassa ympäristössä myös 1.5.2022 jälkeen.

    Vaatimuksissa on huomioitu jo käytössä olevien ympäristöjen ratkaisut ja ne mahdollistavat teknisesti erilaisten ratkaisujen hyödyntämisen. Yksinkertaisimmillaan tietoturvallinen käyttöympäristö voi olla fyysisesti ja teknisesti suojattu tila, jossa on internetistä ja muista laitteista eristetty päätelaite tietojen analysointiin. Toisaalta myös pilvipalveluihin perustuvat tekniset ratkaisut ovat mahdollisia, kunhan palveluntarjoaja huolehtii vaatimusten mukaisesta tietoturvasta.

    Lue määräyksestä lisää sivulta Käyttöympäristöjä koskeva määräys

    Mistä lupa haetaan?

    • Tietopyynnön mukaista tilastotasoista, aggregoitua aineistoa on toisiolain mukaan mahdollista hakea vain Findatalta.
    • Tietolupia ja muutoslupia (tietolupien muutospäätöksiä) voivat Findatan lisäksi myöntää julkiset rekisterinpitäjät, jos hakemus koskee vain kyseisen rekisterinpitäjän aineistoja eikä aineistoja yhdistetä muihin toisiolain alaisiin aineistoihin.

    Findata vastaa lupapäätöksistä aina, kun tarkoituksena on yhdistää toisiolain piiriin kuuluvilta rekisterinpitäjiltä saatuja aineistoja. Lähetä tietolupa- tai muutoshakemus Findatalle silloin, kun se koskee

    1. monen julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän aineistoja
    2. yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja
    3. Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja.

    Löydät sivun lopusta hakemusapurin. Valitse, minkä rekisterinpitäjien aineistoihin olet hakemassa lupaa, ja apuri kertoo, miltä viranomaiselta lupa tai luvat pitää hakea.

    Findatalle siirtyneet lupa-asiat

    Julkiset rekisterinpitäjät voivat valtuuttaa Findatan myöntämään puolestaan toisiolaissa säädetyt luvat. Käsittelemme tällöin rekisterinpitäjän puolesta myös sellaiset tietolupa- ja muutoshakemukset, jotka koskevat vain kyseisen rekisterinpitäjän omien rekisterien tietoja.

    Tällä hetkellä seuraavat rekisterinpitäjät ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle:

    • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, lukuun ottamatta sen sisäistä lupahallintaa sekä THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa
    • Aluehallintovirastot (AVI): Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot
    • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

    Julkisista rekisterinpitäjistä Digi- ja väestötietovirasto, Eläketurvakeskus ja Tilastokeskus eivät voi siirtää lupatoimivaltaansa Findatalle.

    Usein kysytyt kysymykset

    Miten rekisterinpitäjä toimittaa poimitut aineistot Findatalle?

    Rekisterinpitäjien ohjeet poimittujen aineistojen toimittamiseen löydät Aineistojen toimittaminen Findataan -sivulta.

    Miten haen tietoja Findatalta?

    Ohjeet tietojen hakemiseen löydät Luvat-sivultamme. Vastaamme tietolupa- ja muutoshakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään.

    Saanko yhdistää muita tietoja Findatalta saatuun aineistoon?

    Toisiolain alaisia aineistoja on mahdollista yhdistää muihin tietoihin, kuten itse kerättyyn aineistoon tai jonkin muun luvan perusteella saatuun aineistoon. Lähtökohtaisesti yhdistämisen tekee aina Findata tai tilastoviranomainen.

    Mikäli haluat myöhemmin yhdistää aineistoja Findatan kautta saamiisi aineistoihin, toimita yhdistettävistä tiedoista muutoshakemus. Lisätietoa sivulta Muutosluvat.

    Jos haet Findatan luvittamaan aineistoon yhdistettäväksi tutkittavan suostumuksella hankittua aineistoa, tulee tutkittavan tiedote- ja suostumusmallien olla hakemuksen liitteenä.

    Jos aineistot on saatu muiden toimijoiden luvilla, ilmoita hakemuksessa seuraavat tiedot:

    • Luvan diaarinumero, luvan myöntäjä, lupapäivämäärä.
    • Jos lupaprosessi on käynnissä, taho jolta lupaa haetaan ja lupaprosessin aloituspäivämäärä.
    • Lyhyt kuvaus muiden aineistojen tietosisällöistä.
    • Älä liitä muiden aineistojen lupia hakemukseen. Hakemuskäsittelijä pyytää niitä tarvittaessa erikseen.
    Milloin haen tietoja Findatalta?

    Findata vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

    Voit tarkistaa hakemusapuristamme, mille viranomaiselle hakemus tulee lähettää.

    Voiko tutkija asentaa tietoturvalliseen käyttöympäristöön ohjelmistoja?

    Findatan Kapseli-käyttöympäristöön on mahdollista tuoda omia ohjelmistoja Findatan kautta. Ohjelmistoon on löydyttävä virallinen lisenssi ja asennusohje, ja ennen asennusta ohjelmiston tietoturvallisuus ja yhteensopivuus käyttöympäristön kanssa arvioidaan. Asennuksen suorittaa käyttöympäristön ylläpitäjä ja asennuksesta peritään maksu työmääräpohjaisesti.

    Muiden palveluntarjoajien tietoturvallisten käyttöympäristöjen ohjelmistoista vastaavat kyseiset palveluntarjoajat.

    Mitä tarkoitetaan rekisterinpitäjällä?

    Rekisterinpitäjä voi olla ihminen tai organisaatio. Rekisterinpitäjä päättää aineiston käsittelystä, vastaa henkilötietojen käsittelyn turvallisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä aineiston asianmukaisesta hävittämisestä tai arkistoinnista tutkimuksen päättyessä. 

    Tutkijan ollessa työ-, virka- tai palvelusuhteessa tutkimusta toteuttavassa organisaatiossa rekisterinpitäjänä toimii tutkimusta toteuttava organisaatio. Tutkijan tai tutkimusryhmän tehdessä tutkimustyötä itsenäisesti voivat tutkija tai tutkimusryhmä toimia rekisterinpitäjinä itse.

    Organisaatiot ovat yhteisrekisterinpitäjiä, jos ne päättävät yhdessä, miksi ja miten henkilötietoja käsitellään. Yhteisrekisterinpitäjien pitää sopia jokaisen osapuolen vastuista.

    Mitä tarkoitetaan anonymisoinnilla ja pseudonymisoinnilla?

    Anonymisointi tarkoittaa henkilötietojen muuttamista sellaiseen muotoon, että yksittäisen henkilön tunnistaminen estyy peruuttamattomasti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi suorien tunnisteiden poistamista ja lisäksi aineiston karkeistamista yleiselle tasolle siten, että henkilötietoja ei voi muuttaa enää takaisin tunnistettaviksi millään tavalla.

    Pseudonymisointi tarkoittaa henkilötietojen muuttamista esimerkiksi koodattuun muotoon. Tällöin nimet ja henkilötunnukset voidaan poistaa ja korvata muulla yksilöllisellä tunnisteella eli koodilla. Usein säilytetään koodiavain, jolla tietoihin voidaan palauttaa suorat henkilötiedot. Pseudonymisoidut tiedot ovat yhä henkilötietoja.

    Mitä tarkoitetaan henkilötiedolla?

    Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden avulla yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti. Suoran tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, henkilönimen mukainen sähköpostiosoite ja biometriset tunnisteet (kuten sormenjälki, kasvokuva, ääni, silmän iiris). Epäsuora tai välillinen tunnistaminen taas on mahdollista esimerkiksi sukupuolen, iän, koulutuksen tai kansallisuuden kautta. Näitä tietoja voidaan myös yhdistellä ja siten tunnistaa henkilö.

    Suorien henkilötietojen poistaminen tai korvaaminen ei näin ollen välttämättä tarkoita sitä, ettei aineisto yhä sisältäisi henkilötietoja.

    Erityisiä (tai arkaluontoisia) henkilötietoja ovat esim. etninen alkuperä, seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen, terveystiedot, biometriset tiedot ja geneettiset tiedot. Erityissuojeltavia henkilötietoja ovat esim. psykiatriset, sosiaalihuollon, sukupuolitauti- ja perinnöllisyyslääketieteen tiedot.

    Salaa aineistosi ja siirrä se Nextcloudiin
    1. Pakkaa kaikki siirrettävät aineistot ja aineistokuvaukset / täytetty Kapseliin toimitettavat tiedostot -lomake yhdeksi zip-tiedostoksi.
     • Varmista, että tiedoston nimessä ei ole välilyöntejä tai erikoismerkkejä (/,?+)[). Sallittuja erikoismerkkejä ovat piste, tavuviiva sekä alaviiva (.-_).
    2. Siirry verkkoselaimella osoitteeseen https://siirto.findata.fi/ ja kirjaudu siirtopalvelu Nextcloudiin ilmoittamallasi tunnistautumistavalla.
     • Etusivulla on kansio, jonka otsikkona on tietolupapäätöksen diaarinumero. Tarkista, että diaarinumero on oikea. 
     • Kansiossa on tiedosto journal_number.txt. Tarkista, että diaarinumero on oikea.
    3. Luo koneellesi kansio, johon on käyttöoikeudet vain aineiston käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä. Siirrä tähän kansioon vain seuraavat neljä tiedostoa:
     • tekemäsi zip-tiedosto
     • Findata Encryption Tool, joka löytyy Salaustyökalut-kansiosta
     • csc.pub, joka löytyy Salaustyökalut-kansiosta
     • journal_number.txt -tiedosto, jonka saat ladattua itsellesi klikkaamalla tiedoston perässä olevaa kolmea pistettä ja valitsemalla Lataa.
    1. Avaa Findata Encryption Tool.
    1. Valitse salattava tiedosto (kohdassa 1. tekemäsi zip-tiedosto) ”Select File”-kohdasta (ks. kuva alla).
    1. Käynnistä salausprosessi painamalla painiketta ”Start Encryption” (ks. kuva alla).
    1. Kansioosi tulee näkyviin kaksi uutta tiedostoa:
     • c4gh-päätteinen tiedosto
     • json-päätteinen tiedosto.
    2. Avaa diaarinumeroasi vastaava kansio Nextcloudissa.
    3. Siirrä kohdassa 7 luomasi tiedostot kyseiseen kansioon.
    4. Nyt Nextcloud-kansiossasi pitäisi olla kolme tiedostoa:
     • journal_number.txt
     • c4gh-päätteinen tiedosto
     • json-päätteinen tiedosto.
    5. Kirjaudu ulos järjestelmästä.
    6. Ilmoita osoitteeseen data@findata.fi, kun aineisto on siirretty..
    7. Kun olemme vahvistanee sinulle, että aineiston siirto on onnistunut, poista kaikki henkilötietoaineisto pysyvästi kansiosta, jonka loit siirtoa varten (ei Nextcloud-kansiosta).
    8. Tyhjennä lopuksi tietokoneen roskakori, jos olet käsitellyt henkilötietoaineistoa.

    Paljonko rekisterinpitäjien poimintamaksut keskimäärin ovat?

    Rekisterinpitäjien poimintakustannuksia kannattaa tiedustella suoraan rekisterinpitäjiltä hyödyntäen poimintakuvauslomaketta, jonka voit ladata tästä: findata.fi/poimintakuvauslomake.

    Löydät poimintojen enimmäiskustannusarvioista lasketun keskiarvon, vaihteluvälin sekä mediaanin sivulta Keskimääräisiä kustannusarvioita.

    Paljonko Findatan aineistonkäsittelyn kustannukset keskimäärin ovat?

    Löydät aineistonkäsittelyn enimmäiskustannusarvioista lasketun keskiarvon, vaihteluvälin sekä mediaanin sivulta Keskimääräisiä kustannusarvioita. Tietoja päivitetään neljännesvuosittain.

    Katso myös

    Valmisaineistot

    Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille valmisaineistoja temaattisista aihekokonaisuuksista vuoden 2022 alkupuolella. Lue lisää Valmisaineistot

    Aineistojen toimittaminen Findatalle

    Lue kuinka toimitat poiminta-aineistot Findatalle tietoturvallisesti siirtopalvelu Nextcloudin avulla. Lue lisää Aineistojen toimittaminen Findatalle

    Aineistokuvauksia koskeva määräys

    Olemme antaneet toisiolain mukaisen määräyksen aineistokuvausten tietosisällöistä, käsitteistä ja tietorakenteista. Lue lisää Aineistokuvauksia koskeva määräys

    Hakemusapuri

    Valitse, mistä tietoja haetaan

    Lupa haetaan kyseiseltä rekisterinpitäjältä, mikäli haettaviin tietoihin ei yhdistetä muita toisiolain alaisia tietoja. Poikkeuksena ne rekisterinpitäjät, jotka ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle.

    Katso: Siirtyneet lupatoimivallat

    Huomioithan, että vastaamme tietolupa- ja muutoshakemuksista aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

    Lupa/luvat haetaan kyseisiltä rekisterinpitäjiltä.

    Vastaamme Digi- ja väestötietoviraston (DVV), Eläketurvakeskuksen (ETK) ja/tai Tilastokeskuksen toisiolain alaisten tietojen tietoluvista vain, jos niitä yhdistetään

    • muiden toisiolain piirissä olevien julkisten organisaatioiden tietoihin (Tilastokeskuksen osalta tarvitaan vähintään kaksi muuta organisaatiota, DVV:n ja ETK:n osalta riittää yksi)
    • Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin tai
    • yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoihin.

    Lupa haetaan Findatalta.

    Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

    • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
    • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja tai
    • Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja.

    Lupa haetaan Findatalta.

    Aluehallintovirastot ovat siirtäneet toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle.

    Lupa haetaan Findatalta.

    Valvira on siirtänyt toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle.

    THL:n osalta lupatoimivallan siirto ei koske sen

    • sisäistä lupahallintaa
    • THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa.

    Lupa haetaan Findatalta.

    THL on siirtänyt toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle. THL:n osalta lupatoimivallan siirto ei koske sen

    • sisäistä lupahallintaa
    • THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa.

    Lupa haetaan Tilastokeskukselta ja kyseiseltä rekisterinpitäjältä. Poikkeuksena ne rekisterinpitäjät, jotka ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle.

    Vastaamme Tilastokeskuksen toisiolain alaisten tietojen tietoluvista, kun niitä yhdistetään

    • vähintään kahden toisiolain piirissä olevien julkisten organisaatioiden tietoihin
    • Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin tai
    • yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoihin.

    Lupa haetaan Findatalta.

    Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

    • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
    • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän tietoja tai
    • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja.