Päivitetty 15.02.2024

Aineistot

Voit hakea meiltä lupaa käyttää sosiaali- ja terveysalan rekisteriaineistoja, jos on kyse niiden toissijaisesta käytöstä ja aineistot ovat peräisin usealta julkiselta rekisterinpitäjältä, yksityiseltä palveluntarjoajalta tai Kanta-palveluista.

Aineistoihin liittyvät usein kysytyt kysymykset löydät tämän sivun lopusta.

Varaa aika henkilökohtaiseen neuvontaan

Ajanvarauspalvelumme on kesälomalla 1.6.–18.8.2024. Neuvontamme palvelee sähköpostitse tavalliseen tapaan koko kesän. Katso neuvontapalveluiden yhteystiedot.

Voit varata ajan henkilökohtaiseen neuvontaan Findatan asiantuntijalta. Aikoja on tarjolla kolmena päivänä viikossa ja ne ovat kestoltaan 20 minuuttia. Tapaamiset järjestetään etänä Teamsissa.

Autamme seuraavissa aiheissa:

 • Yleinen neuvonta Findatan palveluista
 • Tietolupahakemukset, muutoshakemukset ja tietopyynnöt
 • Poimintakuvauslomake ja muut lomakkeet
 • Kapselin tilaaminen, tauotus ja aineiston säilytyspalvelu

Näet vapaana olevat ajat alta.

Varauksen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistuksen ja ladattavan kalenterimuistutuksen. Lähetämme linkin Teams-kokoukseen myöhemmin.Ajanvarauspalvelu on toteutettu osana Euroopan unionin rahoittamaa FinHITS-hanketta.

Mitä aineistoja on saatavilla?

Katso toisiolain piiriin kuuluvat rekisterinpitäjät, heidän yhteystietoja sekä linkkejä aineistokuvauksiin. Lue lisää Mitä aineistoja on saatavilla?

Voiko aineistoja yhdistää muihin tietoihin?

Findatalta haettuun aineistoon on mahdollista yhdistää muita aineistoja. Ilmoitathan yhdistettävät aineistot jo hakemuksessa. Lue lisää Voiko aineistoja yhdistää muihin tietoihin?

Missä aineistoja voi analysoida?

Tieto- ja muutoslupien alaisia aineistoja voi analysoida vain vaatimukset täyttävässä ympäristössä. Tietopyynnöllä saatava tilastoaineisto lähetetään asiakkaalle. Lue lisää Missä aineistoja voi analysoida?

Mistä lupa haetaan?

Lupia myöntävät eri rekisterinpitäjät sen mukaan, millaiseen aineistoon lupaa haetaan. Tarkista hakemusapurilla, mistä lupa tarvitsemiesi aineistojen käyttöön haetaan. Lue lisää Mistä lupa haetaan?

Mitä aineistoja Findatan kautta on saatavilla?

Findatan kautta on mahdollista hakea lupaa alla lueteltujen rekisterinpitäjien tietoihin. Tarkemmat aineistorajaukset löydät toisiolaista (finlex.fi).

Lisätietoa saatavilla olevista aineistoista saat suoraan rekisterinpitäjiltä. Rekisterinpitäjillä on rekisteriensä tietosisällöistä aineistokuvaukset, joiden perusteella voi arvioida, soveltuuko aineisto tarkoitettuun käyttöön.

Olemme käynnistäneet yhteistyön rekisterinpitäjien kanssa aineistokuvausten yhdenmukaistamiseksi.

Linkkejä rekisterinpitäjien sivuille ja aineistokuvauksiin

Digi- ja väestötietovirasto

Toisiolain piiriin kuuluvat

 • Henkilön perustiedot (esimerkiksi syntymäaika, kuolinpäivä, henkilötunnus)
 • Perhesuhteet
 • Asuinpaikat
 • Rakennustiedot

Jos tarvitaan muita tietoja, Digi- ja väestötietovirasto vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.

Lisätietoa: https://dvv.fi/organisaatiot/
Hinnasto: https://dvv.fi/julkishallinnon-poiminta-ja-paivityspalvelu

Muuttujatasoista tietoa

Aineistotasoista tietoa

Eläketurvakeskus

Toisiolain piiriin kuuluvat

 • Henkilöiden työ- ja ansiotiedot
 • Myönnetyt etuudet ja niiden perusteet sisältäen työkyvyttömyyseläkkeitä koskevat diagnoosit

Jos tarvitaan muita tietoja, Eläketurvakeskus vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.

Kysy lisätietoja tilastoasioista Eläketurvakeskuksen asiantuntijoilta (etk.fi).

Muuttujatasoista tietoa Aineistokatalogissa

Tietosisällön kuvaus pdf-tiedostona.

Aineistotasoista tietoa

Kanta-palvelut

Tällä hetkellä Kannan tiedoista on valmiina aineistoina hyödynnettävissä 

 • lääkemääräykset ja -toimitukset
 • diagnoosit
 • laboratorio- ja rokotustiedot
 • toimenpidetiedot
 • fysiologiset mittaukset
 • lausunnot.

Seuraavana toisiokäyttöön potilastiedoista ovat tulossa

 • ensihoitokertomuksen tiedot
 • riskitiedot
 • suun terveydenhuollon tiedot.

Ensimmäiset sosiaalihuollon asiakastiedot tulevat toisiokäyttöön vuoden 2024 aikana. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi asiakkuus- ja päätöstiedot.

Lisätietoa Kanta-tiedon toissijaisesta käytöstä (kanta.fi).

Muuttujatasoista tietoa Aineistokatalogissa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset palvelunjärjestäjät

Alla linkkejä joidenkin julkisten sote-palvelunjärjestäjien sivuille tai aineistokuvauksiin. Lista ei ole kattava. Findatan kautta voit hakea lupaa myös muiden palvelunjärjestäjien tietoihin, jos tietoja yhdistetään usealta rekisterinpitäjältä.

Rekisterinpitäjät tarjoavat toisiolain mukaisesti neuvontapalvelua omia aineistojaan koskien ja ovat niiden suhteen parhaita asiantuntijoita. Mikäli tarvitset lisätietoja tietyn rekisterinpitäjän aineistoista, niiden saatavuudesta toisiokäyttöön tai tarkemmista muuttujista, ota yhteyttä suoraan kyseiseen rekisterinpitäjään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksityiset palveluntarjoajat

Myönnämme luvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön aina silloin, kun ne ovat peräisin yksityisiltä sote-palveluntarjoajilta.

Tällä hetkellä tiedossamme ei ole yksityisten palveluntarjoajien aineistokuvauksia. Ota yhteyttä suoraan siihen palveluntarjoajaan, jonka aineistoista tarvitset lisätietoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Toisiolain piiriin kuuluvat

Muut aineistot, paitsi THL:n tilastoviranomaisena tilastotarkoituksiin keräämät tiedot.

Lisätietoa THL:n aineistojen tutkimuskäytöstä ja tietoluvista (thl.fi)

Tilastokeskus

Toisiolain piiriin kuuluvat

 • Kuolemansyytiedot

Tilastokeskuksen kuolemansyytietoja on saatavilla vuosilta 1971 – uusin vuosi. Uusin vuosi määräytyy tilastovuosi + 12 kk tahdilla.

Jos tarvitaan muita tietoja, Tilastokeskus vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.

Muuttujatasoista tietoa Aineistokatalogissa

Mahdolliset yhteydenotot ja tiedustelut osoitteeseen: poimintapyynnot@stat.fi

Kustannusarviot

Löydät Tilastokeskuksen kustannusarviot kuolemansyytiedoille Tilastokeskuksen hinnastosta kohdasta Kuolemansyytiedot (stat.fi).

Työterveyslaitos

Toisiolain piiriin kuuluvat

 • työperäiset sairaudet
 • altistumismittaukset

Lisätietoa tietoluvista Työterveyslaitoksen tietoaineistoihin (ttl.fi)

Voiko aineistoja yhdistää muihin tietoihin?

Toisiolain alaisia aineistoja on mahdollista yhdistää muihin tietoihin, kuten itse kerättyyn aineistoon tai jonkin muun luvan perusteella saatuun aineistoon. Lähtökohtaisesti aineistot yhdistää aina Findata tai tilastoviranomainen.

Jos haluat, että Findatan kautta saamaasi aineistoon yhdistetään tutkittavan suostumuksella hankittua aineistoa, liitä hakemukseesi tutkittavan tiedote- ja suostumusmallit. Lisätietoa löytyy sivulta Tietoluvat.

Jos olet saanut aineistot käyttöösi muilta rekisterinpitäjiltä, ilmoita hakemuksessasi seuraavat tiedot:

 • luvan diaarinumero, luvan myöntäjä ja lupapäivämäärä,
 • jos lupaprosessi on käynnissä, taho, jolta lupaa haetaan, ja lupaprosessin aloituspäivämäärä,
 • lyhyt kuvaus muiden aineistojen tietosisällöistä.

Älä liitä muiden aineistojen lupia hakemukseen. Pyydämme ne tarvittaessa erikseen.

Jos haluat yhdistää muita aineistoja Findatan kautta saamiisi aineistoihin myöhemmin, tee yhdistettävistä aineistoista muutoshakemus. Lisätietoa saat sivulta Muutosluvat.

Asiakkaan omien tiedostojen toimittaminen Kapseliin

Ilmoita aineistoistasi Findatalle

Lähetä omista aineistoistasi Findatalle ilmoitus osoitteeseen data@findata.fi. Kerro viestissäsi

 • tietoluvan diaarinumero,
 • Kapseli-käyttöympäristön tunnus (esim. a01),
 • Siirtopalvelu Nextcloud-tunnuksesi, jos sinulle on jo avattu Nextcloud-yhteys. Jos sinulla ei ole vielä Nextcloud-tunnusta, siirry seuraavaan kohtaan.

Löydät Nextcloud-tunnukset seuraavalla tavalla:

 • Kirjaudu Nextcloud-tilillesi.
 • Paina oikeassa yläreunassa olevaa profiilikuvaketta.
 • Valitse Asetukset. Tunnuksesi on FINDATA.local -loppuinen.
Avaa Nextcloud-yhteys

Jos sinulle on jo avattu Nextcloud-yhteys, siirry seuraavaan kohtaan.

 1. Siirry Findatan asiointipalveluun osoitteessa asiointi.findata.fi ja täytä siellä oleva lomake ”Uuden Nextcloud-tunnuksen tilaus”. 
 2. Lähetä lomake.
 3. Ilmoita osoitteeseen data@findata.fi, että lomake on lähetetty. Jos rekisteröitymistä varten tarvitaan lisätietoja, yhteistyökumppanimme CSC on sinuun yhteydessä sähköpostitse.
 4. Kun saat CSC:ltä ilmoituksen, että yhteys on avattu, siirry seuraavan kohtaan.
Täytä Kapseliin toimitettavat tiedostot -lomake
 • Täytä alla oleva lomake ja toimita se Findataan Nextcloudin kautta Findatalle samassa siirtokansiossa kuin omat tiedostosi.
 • Jos olet toimittamassa aineistoja, toimita samassa siirtokansiossa myös siihen liittyvä aineistokuvaus.

Lataa Kapseliin toimitettavat tiedostot -lomake (Word-tiedosto, 30,2 kt)

Salaa aineistosi ja siirrä se Nextcloudiin
 1. Mene verkkoselaimella osoitteeseen https://siirto.findata.fi/ ja kirjaudu siirtopalvelu Nextcloudiin.
  • Kirjaudu Findatan kaikkiin järjestelmiin käyttämällä aina samaa tunnistautumistapaa.
  • Etusivulla on kansio, jonka otsikkona on tietolupapäätöksen diaarinumero. Tarkista, että diaarinumero on oikea. 
  • Kansiossa on tiedosto journal_number.txt. Tarkista, että tiedostossa oleva diaarinumero on oikea.
 2. Luo koneellesi uusi kansio. Varmista, että kansioon ei ole käyttöoikeutta muilla kuin aineiston käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä.
 3. Lataa tähän kansioon seuraavat kolme tiedostoa Nextcloudista:
  • Findata Encryption Tool. Löydät tiedoston Salaustyökalut-kansiosta. Huom! Joissain organisaatioissa lataaminen saattaa vaatia IT-tuen hyväksynnän.
  • csc.pub. Löydät tiedoston Salaustyökalut-kansiosta.
  • journal_number.txt -tiedosto. Saat ladattua tiedoston itsellesi klikkaamalla tiedoston perässä olevaa kolmea pistettä ja valitsemalla ”Lataa”.
 4. Pakkaa kaikki siirrettävät aineistot yhdeksi zip-tiedostoksi ja siirrä se aiemmin luomaasi kansioon.
  • Pakkaa mukaan myös aineistokuvaukset.
  • Varmista, että zip-tiedoston koko ei ylitä 4 GB:aa.
  • Varmista, että tiedosto on aineiston toimituspyynnössä määritellyssä muodossa.
  • Varmista, että tiedoston nimessä ei ole välilyöntejä tai erikoismerkkejä (/,?+)[). Sallittuja erikoismerkkejä ovat piste, tavuviiva sekä alaviiva (.-_).
 5. Avaa kansiosta Findata Encryption Tool.
 6. Valitse salattava tiedosto, eli kohdassa 4 tekemäsi zip-tiedosto painamalla ”Select File” -painiketta.
Kuvakaappaus ohjelmasta.
 1. Käynnistä salausprosessi painamalla ”Start Encryption”.
Kuvakaappaus ohjelmasta
 1. Koneella olevaan kansioosi pitäisi nyt tulla näkyviin kaksi uutta tiedostoa:
  • .c4gh-päätteinen tiedosto
  • .json-päätteinen tiedosto
 2. Avaa projektin diaarinumeroa vastaava kansio Nextcloudissa.
 3. Lataa molemmat kohdassa 8 luomasi tiedostot kyseiseen Nextcloud-kansioon.
Kuvakaappaus ohjelmasta.
 1. Nextcloud-kansiossasi pitäisi nyt olla seuraavat kolme tiedostoa:
  • journal_number.txt
  • c4gh-päätteinen tiedosto
  • .json-päätteinen tiedosto
 2. Kirjaudu ulos järjestelmästä ja ilmoita Findatan käsittelijälle, että aineisto on nyt siirretty.
 3. Kun Findatan käsittelijä on vahvistanut sinulle aineiston siirron onnistuneen, poista kaikki henkilötietoaineistot omalle koneellesi luomastasi poimintakansiosta pysyvästi.
 4. Tyhjennä tietokoneen roskakori.

Löydät ohjeet aineistojen lähettämiseen myös sivulta Aineistojen toimittaminen Findatalle.

Missä eri aineistoja voi analysoida?

Aineistoja voi saada käyttöönsä erilaisin luvin. Eri luvilla saatuja aineistoja koskevat erilaiset ehdot siitä, missä niitä on lupa käyttää ja analysoida.

Tietopyynnöllä saatavaa aggregoitua tilastoaineistoa voi analysoida vapaasti tiedonhyödyntämissuunnitelman mukaisesti. Tilastoaineisto lähetetään asiakkaalle ensisijaisesti siirtopalvelu Nextcloudin välityksellä. Tilaa tarvittaessa Nextcloud-tunnukset Findatan asiointipalvelusta osoitteesta asiointi.findata.fi.

Tietolupien mukaisia, yksilötasoisia aineistoja voi analysoida vain tietoturvallisissa ympäristöissä. Aineistot luovutetaan pääsääntöisesti aina Findatan tietoturvalliseen käyttöympäristöön Kapseliin. Toisiolaki kuitenkin mahdollistaa tietojen luovuttamisen myös muuhun käyttöympäristöön, jos se on välttämätöntä. Myös muulta rekisterinpitäjältä kuin Findatalta saadut aineistot luovutetaan aina toisiolaissa tarkoitettuun tietoturvalliseen käyttöympäristöön.

Lue lisää alta kohdasta: Findatan määräys asettaa ympäristöjen tietoturvavaatimukset.

Muutosluvat ovat myös virallisesti tietolupia (tietolupien muutospäätöksiä), joten niitä koskevat pääsääntöisesti samat vaatimukset kuin tietolupia. Lisätietoa sivulla Muutosluvat.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ylläpitää julkista rekisteriä sille ilmoitetuista, vaatimukset täyttävistä käyttöympäristöistä. Sivuilla on tietoa myös rekisteriin ilmoittautumisesta ja rekisteröintimaksuista: Toisiokäyttöympäristöjen rekisteri (valvira.fi)

Toisiolaki ja Findatan määräys asettaa vaatimukset ympäristöjen tietoturvalle

Olemme antaneet toisiolain mukaisen määräyksen, joka tarkentaa muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavat vaatimukset.

Määräys koskee sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä, ja sitä sovelletaan kaikkiin niihin toisiolaissa säädettyihin käyttötarkoituksiin, joihin tarvitaan tietolupa. Näitä käyttötarkoituksia ovat tieteellinen tutkimus, tilastointi, opetusaineiston valmistelu sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä.

Määräyksen mukaan tietoja voidaan luovuttaa käsiteltäväksi muussa kuin Findatan tietoturvallisessa Kapseli-käyttöympäristössä vain, jos käyttöympäristö on määräyksen vaatimusten mukainen. Lisäksi käyttöympäristön on oltava tietoturvallisuuden arviointilaitoksen arvioima ja arvioinnista tulee olla todistus. Nämä vaatimukset ovat tulleet voimaan 1.5.2022.

Vaatimusten voimaantulo ei vaikuta voimassa oleviin lupiin. Jos aineistoja käsitellään aiemmin myönnetyn, voimassa olevan luvan perusteella, aineistojen käsittely voi jatkua samassa ympäristössä myös 1.5.2022 jälkeen.

Vaatimuksissa on huomioitu jo käytössä olevien ympäristöjen ratkaisut ja ne mahdollistavat teknisesti erilaisten ratkaisujen hyödyntämisen. Yksinkertaisimmillaan tietoturvallinen käyttöympäristö voi olla fyysisesti ja teknisesti suojattu tila, jossa on internetistä ja muista laitteista eristetty päätelaite tietojen analysointiin. Toisaalta myös pilvipalveluihin perustuvat tekniset ratkaisut ovat mahdollisia, kunhan palveluntarjoaja huolehtii vaatimusten mukaisesta tietoturvasta.

Lue määräyksestä lisää sivulta Käyttöympäristöjä koskeva määräys.

Mistä lupa haetaan?

 • Tietopyynnön mukaista tilastotasoista, aggregoitua aineistoa on toisiolain mukaan mahdollista hakea vain Findatalta.
 • Tietolupia ja muutoslupia (tietolupien muutospäätöksiä) voivat Findatan lisäksi myöntää julkiset rekisterinpitäjät, jos hakemus koskee vain kyseisen rekisterinpitäjän aineistoja eikä aineistoja yhdistetä muihin toisiolain alaisiin aineistoihin.

Findata vastaa lupapäätöksistä aina, kun tarkoituksena on yhdistää toisiolain piiriin kuuluvilta rekisterinpitäjiltä saatuja aineistoja. Lähetä tietolupa- tai muutoshakemus Findatalle silloin, kun se koskee

 1. usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 2. yksittäisen julkisen rekisterinpitäjän tietoja, kun kyseinen rekisterinpitäjä on siirtänyt lupatoimivaltansa Findatalle
 3. yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja
 4. Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja

Löydät sivun lopusta hakemusapurin. Valitse, minkä rekisterinpitäjien aineistoihin olet hakemassa lupaa, ja apuri kertoo, miltä viranomaiselta lupa tai luvat pitää hakea.

Findatalle siirtyneet lupa-asiat

Julkiset rekisterinpitäjät voivat valtuuttaa Findatan myöntämään puolestaan toisiolaissa säädetyt luvat. Käsittelemme tällöin rekisterinpitäjän puolesta myös sellaiset tietolupa- ja muutoshakemukset, jotka koskevat vain kyseisen rekisterinpitäjän omien rekisterien tietoja.

Tällä hetkellä seuraavat rekisterinpitäjät ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, lukuun ottamatta sen sisäistä lupahallintaa sekä THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa
 • Aluehallintovirastot (AVI): Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Julkisista rekisterinpitäjistä Digi- ja väestötietovirasto, Eläketurvakeskus ja Tilastokeskus eivät voi siirtää lupatoimivaltaansa Findatalle.

Usein kysytyt kysymykset

Miten rekisterinpitäjä toimittaa poimitut aineistot Findatalle?

Rekisterinpitäjien ohjeet poimittujen aineistojen toimittamiseen löydät Aineistojen toimittaminen Findataan -sivulta.

Miten haen tietoja Findatalta?

Ohjeet tietojen hakemiseen löydät Luvat-sivultamme. Vastaamme tietolupa- ja muutoshakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään.

Saanko yhdistää muita tietoja Findatalta saatuun aineistoon?

Toisiolain alaisia aineistoja on mahdollista yhdistää muihin tietoihin, kuten itse kerättyyn aineistoon tai jonkin muun luvan perusteella saatuun aineistoon. Lähtökohtaisesti yhdistämisen tekee aina Findata tai tilastoviranomainen.

Jos haluat myöhemmin yhdistää aineistoja Findatan kautta saamiisi aineistoihin, toimita yhdistettävistä tiedoista muutoshakemus. Lisätietoa sivulta Muutosluvat.

Jos haet Findatan luvittamaan aineistoon yhdistettäväksi tutkittavan suostumuksella hankittua aineistoa, tulee tutkittavan tiedote- ja suostumusmallien olla hakemuksen liitteenä.

Jos aineistot on saatu muiden toimijoiden luvilla, ilmoita hakemuksessa seuraavat tiedot:

 • Luvan diaarinumero, luvan myöntäjä, lupapäivämäärä.
 • Jos lupaprosessi on käynnissä, taho jolta lupaa haetaan ja lupaprosessin aloituspäivämäärä.
 • Lyhyt kuvaus muiden aineistojen tietosisällöistä.
 • Älä liitä muiden aineistojen lupia hakemukseen. Hakemuskäsittelijä pyytää niitä tarvittaessa erikseen.
Milloin haen tietoja Findatalta?

Findata vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

Voit tarkistaa hakemusapuristamme, mille viranomaiselle hakemus tulee lähettää.

Mitä tarkoitetaan rekisterinpitäjällä?

Rekisterinpitäjä voi olla ihminen tai organisaatio. Rekisterinpitäjä päättää aineiston käsittelystä, vastaa henkilötietojen käsittelyn turvallisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä aineiston asianmukaisesta hävittämisestä tai arkistoinnista tutkimuksen päättyessä. 

Tutkijan ollessa työ-, virka- tai palvelusuhteessa tutkimusta toteuttavassa organisaatiossa rekisterinpitäjänä toimii tutkimusta toteuttava organisaatio. Tutkijan tai tutkimusryhmän tehdessä tutkimustyötä itsenäisesti voivat tutkija tai tutkimusryhmä toimia rekisterinpitäjinä itse.

Organisaatiot ovat yhteisrekisterinpitäjiä, jos ne päättävät yhdessä, miksi ja miten henkilötietoja käsitellään. Yhteisrekisterinpitäjien pitää sopia jokaisen osapuolen vastuista.

Mitä tarkoitetaan anonymisoinnilla ja pseudonymisoinnilla?

Anonymisointi tarkoittaa henkilötietojen muuttamista sellaiseen muotoon, että yksittäisen henkilön tunnistaminen estyy peruuttamattomasti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi suorien tunnisteiden poistamista ja aineiston karkeistamista yleiselle tasolle siten, että henkilötietoja ei voi muuttaa enää takaisin tunnistettaviksi millään tavalla.

Pseudonymisointi tarkoittaa henkilötietojen muuttamista esimerkiksi koodattuun muotoon. Tällöin nimet ja henkilötunnukset voidaan poistaa ja korvata muulla yksilöllisellä tunnisteella, eli koodilla. Usein säilytetään koodiavain, jolla tietoihin voidaan palauttaa suorat henkilötiedot. Pseudonymisoidut tiedot ovat yhä henkilötietoja.

Mitä tarkoitetaan henkilötiedolla?

Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden avulla yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti.

Suoran tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja ovat esimerkiksi

 • nimi,
 • henkilötunnus,
 • henkilönimen mukainen sähköpostiosoite ja
 • biometriset tunnisteet, kuten sormenjälki, kasvokuva, ääni ja silmän iiris.

Epäsuoran tai välillisen tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja ovat esimerkiksi

 • sukupuoli,
 • ikä,
 • koulutus tai
 • kansallisuus.

Epäsuoria tai välillisiä tietoja voidaan myös yhdistellä ja siten tunnistaa henkilö. Suorien henkilötietojen poistaminen tai korvaaminen ei näin ollen välttämättä tarkoita sitä, ettei aineisto yhä sisältäisi henkilötietoja.

Erityisiä (tai arkaluontoisia) henkilötietoja ovat esimerkiksi

 • etninen alkuperä,
 • seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen,
 • terveystiedot,
 • biometriset tiedot ja
 • geneettiset tiedot.

Erityissuojeltavia henkilötietoja ovat esimerkiksi

 • psykiatriset tiedot,
 • sosiaalihuollon tiedot sekä
 • sukupuolitauti- ja perinnöllisyyslääketieteen tiedot.
Paljonko rekisterinpitäjien poimintamaksut keskimäärin ovat?

Tiedustele rekisterinpitäjien poimintakustannuksia suoraan rekisterinpitäjiltä hyödyntäen poimintakuvauslomaketta. Lataa poimintakuvauslomake tästä (Word-tiedosto, 57 kt).

Löydät poimintojen enimmäiskustannusarvioista lasketun keskiarvon, vaihteluvälin sekä mediaanin sivulta Keskimääräisiä kustannusarvioita.

Paljonko Findatan aineistonkäsittelyn kustannukset keskimäärin ovat?

Löydät aineistonkäsittelyn enimmäiskustannusarvioista lasketun keskiarvon, vaihteluvälin sekä mediaanin sivulta Keskimääräisiä kustannusarvioita. Tietoja päivitetään neljännesvuosittain.

Katso myös

Valmisaineistot

Tarjoamme asiakkaille valmisaineistoja temaattisista aihekokonaisuuksista. Tällä hetkellä saatavilla on COVID-19-teemainen valmisaineisto. Lue lisää Valmisaineistot

Aineistojen toimittaminen Findatalle

Lue kuinka toimitat poiminta-aineistot Findatalle tietoturvallisesti siirtopalvelu Nextcloudin avulla. Lue lisää Aineistojen toimittaminen Findatalle

Aineistokuvauksia koskeva määräys

Olemme antaneet toisiolain mukaisen määräyksen aineistokuvausten tietosisällöistä, käsitteistä ja tietorakenteista. Lue lisää Aineistokuvauksia koskeva määräys

Hakemusapuri

Valitse, mistä tietoja haetaan

Lupa haetaan kyseiseltä rekisterinpitäjältä, mikäli haettaviin tietoihin ei yhdistetä muita toisiolain alaisia tietoja.

Poikkeuksena seuraavat rekisterinpitäjät, jotka ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle:

 • Aluehallintovirastot (AVI): Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, lukuun ottamatta sen sisäistä lupahallintaa sekä THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa

Jos tarvitset AVI:n, Valviran tai THL:n tietoja, jätä lupahakemus Findatalle.

Huomioithan, että vastaamme tietolupa- ja muutoshakemuksista aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

Lupa/luvat haetaan kyseisiltä rekisterinpitäjiltä.

Vastaamme Digi- ja väestötietoviraston (DVV), Eläketurvakeskuksen (ETK) ja/tai Tilastokeskuksen toisiolain alaisten tietojen tietoluvista vain, jos niitä yhdistetään

 • muiden toisiolain piirissä olevien julkisten organisaatioiden tietoihin (Tilastokeskuksen osalta tarvitaan vähintään kaksi muuta organisaatiota, DVV:n ja ETK:n osalta riittää yksi)
 • Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin tai
 • yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoihin.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

 • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja.

Lupa haetaan Findatalta.

Aluehallintovirastot ovat siirtäneet toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle.

Lupa haetaan Findatalta.

Valvira on siirtänyt toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle.

Lupa haetaan Findatalta.

THL on siirtänyt toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle. THL:n osalta lupatoimivallan siirto ei koske sen

 • sisäistä lupahallintaa
 • THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa.

Lupa haetaan Tilastokeskukselta ja kyseiseltä rekisterinpitäjältä. Poikkeuksena seuraavat rekisterinpitäjät, jotka ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle:

 • Aluehallintovirastot (AVI): Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, lukuun ottamatta sen sisäistä lupahallintaa sekä THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa

Jos tarvitset AVI:n, Valviran tai THL:n tietoja, jätä lupahakemus Findatalle.

Vastaamme Tilastokeskuksen toisiolain alaisten tietojen tietoluvista, kun niitä yhdistetään

 • vähintään kahden toisiolain piirissä olevien julkisten organisaatioiden tietoihin
 • Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin tai
 • yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoihin.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

 • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän tietoja tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja.

Valitse yksi tai useampi tietolähde.