Päivitetty 30.08.2022

Aineistot

Saat kauttamme sosiaali- ja terveysalan rekisteriaineistoja käyttöön silloin, kun on kyse niiden toissijaisesta käytöstä ja tiedot ovat peräisin usealta julkiselta rekisterinpitäjältä, yksityiseltä palveluntarjoajalta tai Kanta-palveluista.

Aineistoihin liittyvät usein kysytyt kysymykset löydät tämän sivun lopusta.

Mitä aineistoja on saatavilla?

Katso toisiolain piiriin kuuluvat rekisterinpitäjät, keräämiämme rekisterinpitäjien yhteystietoja sekä linkkejä aineistokuvauksiin. Lue lisää Mitä aineistoja on saatavilla?

Voiko aineistoja yhdistää muihin tietoihin?

Findatalta haettuun aineistoon on mahdollista yhdistää muita aineistoja. Ilmoitathan yhdistettävät aineistot jo hakemuksessa. Lue lisää Voiko aineistoja yhdistää muihin tietoihin?

Missä aineistoja voi analysoida?

Tietolupien ja muutoslupien alaisia aineistoja voi analysoida vain vaatimukset täyttävässä ympäristössä. Tietopyynnöllä saatava tilastoaineisto lähetetään asiakkaalle. Lue lisää Missä aineistoja voi analysoida?

Mistä lupa haetaan?

Valitse rekisterinpitäjät, joilta aineistoja tarvitaan ja tarkista, kenellä on toimivalta myöntää lupa ja toimittaa aineistot. Lue lisää Mistä lupa haetaan?

Mitä aineistoja Findatan kautta on saatavilla?

Findatan kautta on mahdollista hakea lupaa alla listattujen rekisterinpitäjien tietoihin. Tarkemmat aineistorajaukset löydät toisiolaista.

Rekisterinpitäjät laativat rekisteriensä tietosisällöistä aineistokuvaukset, jotta tietoja tarvitsevat pystyvät arvioimaan tietojen soveltuvuutta toisiokäyttöön. Saat lisätietoa saatavilla olevista aineistoista suoraan rekisterinpitäjiltä.

Olemme käynnistäneet yhteistyön rekisterinpitäjien kanssa aineistokuvausten yhdenmukaistamiseksi.

Linkkejä rekisterinpitäjien sivuille ja aineistokuvauksiin

Digi- ja väestötietovirasto

Toisiolain piiriin kuuluvat

 • Henkilön perustiedot (esimerkiksi syntymäaika, kuolinpäivä, henkilötunnus)
 • Perhesuhteet
 • Asuinpaikat
 • Rakennustiedot

Jos tarvitaan muita tietoja, Digi- ja väestötietovirasto vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.

Lisätietoa: https://dvv.fi/organisaatiot/

Muuttujatasoista tietoa

Aineistotasoista tietoa

Eläketurvakeskus

Toisiolain piiriin kuuluvat

 • Henkilöiden työ- ja ansiotiedot
 • Myönnetyt etuudet ja niiden perusteet sisältäen työkyvyttömyyseläkkeitä koskevat diagnoosit

Jos tarvitaan muita tietoja, Eläketurvakeskus vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.

Lisätietoa: https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/tilastot/yhteystiedot/

Muuttujatasoista tietoa Aineistokatalogissa

Tietosisällön kuvaus myös täällä: https://www.etk.fi/wp-content/uploads/2020/03/Tietosisallon-kuvaus-Elaketurvakeskuksen-rekisteritietojen-tutkimuskaytto-lokakuu-2018.pdf

Aineistotasoista tietoa

Kanta-palvelut

Tällä hetkellä Kanta-tietoalustalta löytyvät tiedot lääkemääräyksistä ja -toimituksista. Jatkossa tietosisältö laajenee kattamaan kaikki potilastiedot ja sosiaalihuollon tiedot.

Lisätietoa: https://www.kanta.fi/kanta-tiedon-toissijainen-kaytto

Jos tarvitset muita Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja, pyydämme ottamaan yhteyttä neuvontaamme ennen hakemuksen lähettämistä:

Muuttujatasoista tietoa Aineistokatalogissa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Lisätietoa: https://www.valvira.fi/valvira/luvat_valviran_aineistoihin

Aineistokatalogissa

Aineistotasoista tietoa

Sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset ja yksityiset palvelunjärjestäjät
Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätietoa: https://stm.fi/

Aineistotasoista tietoa

 • Lääkkeiden hintalautakunnan (HILA) käsittelemien rekistereiden tietosuojaselosteet: www.stm.fi/tietosuojaselosteet
 • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tietosuojaseloste: stea.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Toisiolain piiriin kuuluvat

Muut aineistot, paitsi THL:n tilastoviranomaisena tilastotarkoituksiin keräämät tiedot.

Lisätietoa: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/tutkimuskaytto-ja-tietoluvat

Tilastokeskus

Toisiolain piiriin kuuluu

 • Kuolemansyytiedot

Jos tarvitaan muita tietoja, Tilastokeskus vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.

Muuttujatasoista tietoa Aineistokatalogissa

Mahdolliset yhteydenotot ja tiedustelut osoitteeseen: poimintapyynnot@stat.fi

Työterveyslaitos

Toisiolain piiriin kuuluvat

 • työperäiset sairaudet
 • altistumismittaukset

Lisätietoa: https://www.ttl.fi/tietoluvat-tyoterveyslaitoksen-tietoaineistoihin

Voiko aineistoja yhdistää muihin tietoihin?

Toisiolain alaisia aineistoja on mahdollista yhdistää muihin tietoihin, kuten itse kerättyyn aineistoon tai jonkin muun luvan perusteella saatuun aineistoon. Lähtökohtaisesti yhdistämisen tekee aina Findata tai tilastoviranomainen.

Mikäli haluat myöhemmin yhdistää aineistoja Findatan kautta saamiisi aineistoihin, toimita yhdistettävistä tiedoista muutoshakemus. Lisätietoa sivulta Muutosluvat.

Jos haet Findatan luvittamaan aineistoon yhdistettäväksi tutkittavan suostumuksella hankittua aineistoa, tulee tutkittavan tiedote- ja suostumusmallien olla hakemuksen liitteenä.

Jos aineistot on saatu muiden toimijoiden luvilla, ilmoita hakemuksessa seuraavat tiedot:

 • Luvan diaarinumero, luvan myöntäjä, lupapäivämäärä.
 • Jos lupaprosessi on käynnissä, taho jolta lupaa haetaan ja lupaprosessin aloituspäivämäärä.
 • Lyhyt kuvaus muiden aineistojen tietosisällöistä.
 • Älä liitä muiden aineistojen lupia hakemukseen. Hakemuskäsittelijä pyytää niitä tarvittaessa erikseen.

Asiakkaan omien tiedostojen toimittaminen Kapseliin

Ilmoita osoitteeseen data@findata.fi omista aineistoistasi

Kerro viestissä:

 • Tietoluvan diaari
 • Etäkäyttöympäristö Kapselin koodi
 • Nextcloud-tunnuksesi, mikäli sinulle on jo avattu Nextcloud-yhteys.  
  • Löydät tunnukset seuraavalla tavalla:
   • Kirjaudu Nextcloud-tiliisi.
   • Mene oikeassa yläreunassa olevaan profiilikuvakkeeseen.
   • Valitse Asetukset.
   • Tunnuksesi on FINDATA.local -loppuinen tunnus.
Nextcloud-yhteyden avaaminen

Mikäli sinulla on jo avattu Nextcloud-yhteys, siirry seuraavaan kohtaan.

 1. Siirry Findatan asiointipalveluun osoitteessa asiointi.findata.fi, ja täytä siellä oleva lomake nimeltä Nextcloud-rekisteröinti
 2. Lähetä lomake.
 3. Ilmoita osoitteeseen data@findata.fi, että lomake on täytetty.
 4. Mikäli rekisteröitymistä varten tarvitaan lisätietoja, yhteistyökumppanimme CSC on sinuun yhteydessä sähköpostitse.
 5. Kun saat CSC:ltä ilmoituksen, että yhteys on avattu, siirry seuraavan kohtaan.
Täytä Kapseliin toimitettavat tiedostot -lomake
 • Täytä alla oleva lomake ja toimita se Findataan Nextcloudin kautta samassa siirtokansiossa muiden tiedostojen kanssa.
 • Jos olet toimittamassa dataa, toimita samassa siirtokansiossa myös siihen liittyvä aineistokuvaus.

Kapseliin toimitettavat tiedostot -lomake (.docx-muotoinen Word-dokumentti, 28 kt)

Kuinka salata aineisto ja siirtää se Nextcloudiin?
 1. Pakkaa kaikki siirrettävät aineistot yhdeksi .zip-tiedostoksi.
  • Pakkaa mukaan myös aineistokuvaukset.
  • Varmista, että tiedoston nimessä ei ole välilyöntejä tai erikoismerkkejä (/,?+)[). Sallittuja erikoismerkkejä ovat piste, tavuviiva sekä alaviiva (.-_).
 2. Siirry verkkoselaimella osoitteeseen https://siirto.findata.fi/, ja kirjaudu järjestelmään ilmoittamallasi tunnistautumistavalla.
  • Etusivulla pitäisi näkyä kansio, jonka otsikkona on tietolupapäätöksen diaarinumero. Tarkista, että diaarinumero on oikea. 
  • Kansion sisältä löytyy tiedosto nimeltä journal_number.txt. Tarkista, että diaarinumero on oikea.
 3. Luo koneellesi kansio, johon on käyttöoikeudet vain aineiston käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä. Siirä tähän kansioon seuraavat vain neljä tiedostoa:
  • tekemäsi zip-tiedosto
  • Findata Encryption Tool (löytyy Salaustyökalut-kansiosta)
  • csc.pub (löytyy Salaustyökalut-kansiosta)
  • journal_number.txt -tiedosto. Saat ladattua tiedoston itsellesi klikkaamalla tiedoston perässä olevaa kolmea pistettä, ja valitsemalla Lataa.
 1. Avaa Findata Encryption Tool.
 1. Valitse salattava tiedosto (kohdassa 1. tekemäsi zip-tiedosto) ”Select File”-kohdasta (kts. kuva alla).
 1. Käynnistä salausprosessi painamalla ”Start Encryption” (kts. kuva alla)
 1. Kansioosi olisi nyt pitänyt tulla näkyviin kaksi uutta tiedostoa:
  • .c4gh-päätteinen tiedosto ja
  • .json-päätteinen tiedosto.
 2. Avaa projektin diaarinumeroa vastaavaa kansio Nextcloudissa
 3. Siirrä kohdassa 7. luomasi tiedostot kyseiseen kansioon.
 4. Lopulta Nextcloud-kansiossasi pitäisi olla kolme tiedostoa:
  • journal_number.txt
  • c4gh-päätteinen tiedosto
  • .json-päätteinen tiedosto.
 5. Kirjaudu ulos järjestelmästä.
 6. Ilmoita osoitteeseen data@findata.fi kun aineisto on siirretty..
 7. Kun Findatan käsittelijä on vahvistanut sinulle aineiston siirron onnistuneen, poista kaikki henkilötietoaineisto siirtoon käyttämästäsi kansiosta pysyvästi. Ei siis Nextcloud-kansiosta, vaan itse luomastasi kansiosta.
 8. Tyhjennä roskakori, jos olet toimittanut henkilötietoaineistoa.

Katso ohjeet aineistojen lähettämiseen sivulta Aineistojen toimittaminen Findatalle.

Missä aineistoja voi analysoida?

Tietopyynnöllä saatava aggregoitu tilastoaineisto lähetetään asiakkaalle, ja sitä voi analysoida vapaasti tiedonhyödyntämissuunnitelman mukaisesti.

Tietolupien mukaisia, yksilötasoisia aineistoja voi analysoida vain tietoturvallisissa ympäristöissä.

Aineistot luovutetaan pääsääntöisesti aina Findatan tietoturvalliseen käyttöympäristöön eli Kapseliin. Toisiolaki kuitenkin mahdollistaa tietojen luovuttamisen myös muuhun käyttöympäristöön, mikäli se on välttämätöntä. Lue lisää alta kohdasta: Findatan määräys asettaa ympäristöjen tietoturvavaatimukset.

Jos toisiolain piiriin kuuluva yksittäinen rekisterinpitäjä on tehnyt omia aineistojaan koskevan tietolupapäätöksen, myös sen tulee luovuttaa tietoaineisto aina toisiolaissa tarkoitettuun tietoturvalliseen käyttöympäristöön.

Muutosluvat ovat myös virallisesti tietolupia (tietolupien muutospäätöksiä), joten niitä koskevat samat vaatimukset kuin tietolupia. Poikkeuksena tähän on henkilötietojen käsittelijöihin tehtävät muutokset.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ylläpitää julkista rekisteriä sille ilmoitetuista, vaatimukset täyttävistä käyttöympäristöistä. Lue lisää Valviran sivuilta: Toisiokäyttöympäristöjen rekisteri

Sivuilta löydät tietoa myös rekisteriin ilmoittautumisesta ja rekisteröintimaksuista.

Findatan määräys asettaa ympäristöjen tietoturvavaatimukset

Olemme antaneet toisiolain mukaisen määräyksen, joka kuvaa muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavat vaatimukset.

Määräys koskee sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä ja sitä sovelletaan kaikkiin niihin toisiolaissa säädettyihin käyttötarkoituksiin, joihin tarvitaan tietolupa. Näitä käyttötarkoituksia ovat tieteellinen tutkimus, tilastointi, opetus sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä. Opetuksen osalta määräys koskee opetusaineiston valmistamista, ei varsinaista opetusta.

Määräyksen mukaisten vaatimusten toteuttaminen on 1.5.2022 lähtien edellytyksenä sille, että tietoja voidaan luovuttaa luvansaajan käsiteltäväksi toissijaisiin tarkoituksiin muussa kuin Findatan tietoturvallisessa Kapseli-käyttöympäristössä. Lisäksi käyttöympäristön on oltava arvioitu tietoturvallisuuden arviointilaitoksen toimesta ja arvioinnista tulee olla todistus.

Vaatimusten voimaantulo ei vaikuta voimassa oleviin lupiin. Jos aineistoja käsitellään aiemmin myönnetyn, voimassa olevan luvan perusteella, kyseisten aineistojen käsittely voi jatkua samassa ympäristössä myös 1.5.2022 jälkeen.

Vaatimuksissa on huomioitu jo käytössä olevien ympäristöjen ratkaisut ja se mahdollistaa teknisesti erilaisten ratkaisujen hyödyntämisen.

Yksinkertaisimmillaan tietoturvallinen käyttöympäristö voi olla fyysisesti ja teknisesti suojattu tila, jossa on internetistä ja muista laitteista eristetty päätelaite tietojen analysointiin. Toisaalta myös pilvipalveluihin perustuvat tekniset ratkaisut ovat mahdollisia, kunhan palveluntarjoaja huolehtii vaatimusten mukaisesta tietoturvasta.

Myös ulkomaisten tutkijoiden käyttöympäristöjen tulee vastata määräyksen mukaisiin tietosuojan ja -turvallisuuden vaatimuksiin. Niiden kelpoisuuden voi osoittaa kansainvälisiin auditointeihin perustuvilla sertifikaateilla, joiden vaatimustenmukaisuuden Suomessa hyväksytty arviointilaitos tarkistaa.

Lue määräyksestä lisää sivulta Käyttöympäristöjä koskeva määräys

Mistä lupa haetaan?

 • Tietopyynnön mukaista tilastotasoista, aggregoitua aineistoa on mahdollista saada lain mukaan vain Findatan kautta.
 • Tietolupia voi myöntää Findatan lisäksi julkiset rekisterinpitäjät, jos hakemus koskee vain kyseisen rekisterinpitäjän tietoja eikä tietoja yhdistetä muihin toisiolain alaisiin tietoihin.
 • Muutosluvat ovat virallisesti tietolupia (tietolupien muutospäätöksiä), joten niiden toimivalta määräytyy samoin kuin tietoluvissa.

Findata vastaa hakemuksesta ja lupapäätöksestä aina, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Lähetä tietolupa- tai muutoshakemus Findatalle silloin, kun se koskee:

 1. usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 2. yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja, tai
 3. Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja.

Löydät tämän sivun lopusta hakemusapurin. Valitse minkä rekisterinpitäjien aineistoihin olet hakemassa lupaa, ja apuri kertoo miltä viranomaiselta lupa tai luvat pitää hakea.

Siirtyneet lupatoimivallat

Julkiset rekisterinpitäjät voivat valtuuttaa Findatan tuottamaan puolestaan toisiolaissa niille säädetyt muut kuin neuvonta- ja aineistokuvauspalvelut. Käytännössä tämä tarkoittaa toisiolain mukaisten lupien myöntämiseen liittyvän toimivallan siirtämistä. Poikkeuksena Digi- ja väestötietovirasto, Eläketurvakeskus ja Tilastokeskus, jotka eivät voi siirtää lupatoimivaltaansa.

Käsittelemme lupatoimivaltansa siirtäneiden rekisterinpitäjän puolesta myös sellaiset tietolupahakemukset ja muutoshakemukset, jotka koskevat vain kyseisen rekisterinpitäjän omien rekisterien tietosisältöjä.

Tällä hetkellä seuraavat rekisterinpitäjät ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, lukuun ottamatta sen sisäistä lupahallintaa, sen tilastoviranomaisena keräämiä tietoja sekä THL:n biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa
 • Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
 • Porin kaupungin perusturvakeskus
 • Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilötietoja sisältävät rekisteritiedot (Effica-, Pegasos- ja WinHit-rekisterit)
 • Aluehallintovirastot (AVI): Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot

Usein kysytyt kysymykset

Miten rekisterinpitäjä toimittaa poimitut aineistot Findatalle?

Rekisterinpitäjien ohjeet poimittujen aineistojen toimittamiseen löydät Aineistojen toimittaminen Findataan -sivulta.

Miten haen tietoja Findatalta?

Ohjeet tietojen hakemiseen löydät Luvat-sivultamme. Vastaamme tietolupa- ja muutoshakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään.

Saanko yhdistää muita tietoja Findatalta saatuun aineistoon?

Toisiolain alaisia aineistoja on mahdollista yhdistää muihin tietoihin, kuten itse kerättyyn aineistoon tai jonkin muun luvan perusteella saatuun aineistoon. Lähtökohtaisesti yhdistämisen tekee aina Findata tai tilastoviranomainen.

Mikäli haluat myöhemmin yhdistää aineistoja Findatan kautta saamiisi aineistoihin, toimita yhdistettävistä tiedoista muutoshakemus. Lisätietoa sivulta Muutosluvat.

Jos haet Findatan luvittamaan aineistoon yhdistettäväksi tutkittavan suostumuksella hankittua aineistoa, tulee tutkittavan tiedote- ja suostumusmallien olla hakemuksen liitteenä.

Jos aineistot on saatu muiden toimijoiden luvilla, ilmoita hakemuksessa seuraavat tiedot:

 • Luvan diaarinumero, luvan myöntäjä, lupapäivämäärä.
 • Jos lupaprosessi on käynnissä, taho jolta lupaa haetaan ja lupaprosessin aloituspäivämäärä.
 • Lyhyt kuvaus muiden aineistojen tietosisällöistä.
 • Älä liitä muiden aineistojen lupia hakemukseen. Hakemuskäsittelijä pyytää niitä tarvittaessa erikseen.
Milloin haen tietoja Findatalta?

Findata vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

Voit tarkistaa hakemusapuristamme, mille viranomaiselle hakemus tulee lähettää.

Voiko tutkija asentaa tietoturvalliseen käyttöympäristöön ohjelmistoja?

Findatan Kapseli-käyttöympäristöön on mahdollista tuoda omia ohjelmistoja Findatan kautta. Ohjelmistoon on löydyttävä virallinen lisenssi ja asennusohje, ja ennen asennusta ohjelmiston tietoturvallisuus ja yhteensopivuus käyttöympäristön kanssa arvioidaan. Asennuksen suorittaa käyttöympäristön ylläpitäjä ja asennuksesta peritään maksu työmääräpohjaisesti.

Muiden palveluntarjoajien tietoturvallisten käyttöympäristöjen ohjelmistoista vastaavat kyseiset palveluntarjoajat.

Mitä tarkoitetaan rekisterinpitäjällä?

Rekisterinpitäjä voi olla ihminen tai organisaatio. Rekisterinpitäjä päättää aineiston käsittelystä, vastaa henkilötietojen käsittelyn turvallisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä aineiston asianmukaisesta hävittämisestä tai arkistoinnista tutkimuksen päättyessä. 

Tutkijan ollessa työ-, virka- tai palvelusuhteessa tutkimusta toteuttavassa organisaatiossa rekisterinpitäjänä toimii tutkimusta toteuttava organisaatio. Tutkijan tai tutkimusryhmän tehdessä tutkimustyötä itsenäisesti voivat tutkija tai tutkimusryhmä toimia rekisterinpitäjinä itse.

Organisaatiot ovat yhteisrekisterinpitäjiä, jos ne päättävät yhdessä, miksi ja miten henkilötietoja käsitellään. Yhteisrekisterinpitäjien pitää sopia jokaisen osapuolen vastuista.

Mitä tarkoitetaan anonymisoinnilla ja pseudonymisoinnilla?

Anonymisointi tarkoittaa henkilötietojen muuttamista sellaiseen muotoon, että yksittäisen henkilön tunnistaminen estyy peruuttamattomasti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi suorien tunnisteiden poistamista ja lisäksi aineiston karkeistamista yleiselle tasolle siten, että henkilötietoja ei voi muuttaa enää takaisin tunnistettaviksi millään tavalla.

Pseudonymisointi tarkoittaa henkilötietojen muuttamista esimerkiksi koodattuun muotoon. Tällöin nimet ja henkilötunnukset voidaan poistaa ja korvata muulla yksilöllisellä tunnisteella eli koodilla. Usein säilytetään koodiavain, jolla tietoihin voidaan palauttaa suorat henkilötiedot. Pseudonymisoidut tiedot ovat yhä henkilötietoja.

Mitä tarkoitetaan henkilötiedolla?

Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden avulla yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti. Suoran tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, henkilönimen mukainen sähköpostiosoite ja biometriset tunnisteet (kuten sormenjälki, kasvokuva, ääni, silmän iiris). Epäsuora tai välillinen tunnistaminen taas on mahdollista esimerkiksi sukupuolen, iän, koulutuksen tai kansallisuuden kautta. Näitä tietoja voidaan myös yhdistellä ja siten tunnistaa henkilö.

Suorien henkilötietojen poistaminen tai korvaaminen ei näin ollen välttämättä tarkoita sitä, ettei aineisto yhä sisältäisi henkilötietoja.

Erityisiä (tai arkaluontoisia) henkilötietoja ovat esim. etninen alkuperä, seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen, terveystiedot, biometriset tiedot ja geneettiset tiedot. Erityissuojeltavia henkilötietoja ovat esim. psykiatriset, sosiaalihuollon, sukupuolitauti- ja perinnöllisyyslääketieteen tiedot.

Kuinka salata aineisto ja siirtää se Nextcloudiin?
 1. Pakkaa kaikki siirrettävät aineistot yhdeksi .zip-tiedostoksi.
  • Pakkaa mukaan myös aineistokuvaukset.
  • Varmista, että tiedoston nimessä ei ole välilyöntejä tai erikoismerkkejä (/,?+)[). Sallittuja erikoismerkkejä ovat piste, tavuviiva sekä alaviiva (.-_).
 2. Siirry verkkoselaimella osoitteeseen https://siirto.findata.fi/, ja kirjaudu järjestelmään ilmoittamallasi tunnistautumistavalla.
  • Etusivulla pitäisi näkyä kansio, jonka otsikkona on tietolupapäätöksen diaarinumero. Tarkista, että diaarinumero on oikea. 
  • Kansion sisältä löytyy tiedosto nimeltä journal_number.txt. Tarkista, että diaarinumero on oikea.
 3. Luo koneellesi kansio, johon on käyttöoikeudet vain aineiston käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä. Siirä tähän kansioon seuraavat vain neljä tiedostoa:
  • tekemäsi zip-tiedosto
  • Findata Encryption Tool (löytyy Salaustyökalut-kansiosta)
  • csc.pub (löytyy Salaustyökalut-kansiosta)
  • journal_number.txt -tiedosto. Saat ladattua tiedoston itsellesi klikkaamalla tiedoston perässä olevaa kolmea pistettä, ja valitsemalla Lataa.
 1. Avaa Findata Encryption Tool.
 1. Valitse salattava tiedosto (kohdassa 1. tekemäsi zip-tiedosto) ”Select File”-kohdasta (kts. kuva alla).
 1. Käynnistä salausprosessi painamalla ”Start Encryption” (kts. kuva alla)
 1. Kansioosi olisi nyt pitänyt tulla näkyviin kaksi uutta tiedostoa:
  • .c4gh-päätteinen tiedosto ja
  • .json-päätteinen tiedosto.
 2. Avaa projektin diaarinumeroa vastaavaa kansio Nextcloudissa
 3. Siirrä kohdassa 7. luomasi tiedostot kyseiseen kansioon.
 4. Lopulta Nextcloud-kansiossasi pitäisi olla kolme tiedostoa:
  • journal_number.txt
  • c4gh-päätteinen tiedosto
  • .json-päätteinen tiedosto.
 5. Kirjaudu ulos järjestelmästä.
 6. Ilmoita osoitteeseen data@findata.fi kun aineisto on siirretty..
 7. Kun Findatan käsittelijä on vahvistanut sinulle aineiston siirron onnistuneen, poista kaikki henkilötietoaineisto siirtoon käyttämästäsi kansiosta pysyvästi. Ei siis Nextcloud-kansiosta, vaan itse luomastasi kansiosta.
 8. Tyhjennä roskakori, jos olet toimittanut henkilötietoaineistoa.
Paljonko rekisterinpitäjien poimintamaksut keskimäärin ovat?

Löydät poimintojen enimmäiskustannusarvioista lasketun keskiarvon, vaihteluvälin sekä mediaanin sivulta Keskimääräisiä kustannusarvioita. Päivitämme tietoja neljännesvuosittain.

Paljonko Findatan aineistonkäsittelyn kustannukset keskimäärin ovat?

Löydät aineistonkäsittelyn enimmäiskustannusarvioista lasketun keskiarvon, vaihteluvälin sekä mediaanin sivulta Keskimääräisiä kustannusarvioita. Tietoja päivitetään neljännesvuosittain.

Katso myös

Valmisaineistot

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille valmisaineistoja temaattisista aihekokonaisuuksista vuoden 2022 alkupuolella. Lue lisää Valmisaineistot

Aineistojen toimittaminen Findataan

Lue kuinka toimitat poiminta-aineistot Findatalle tietoturvallisesti siirtopalvelu Nextcloudin avulla. Lue lisää Aineistojen toimittaminen Findataan

Aineistokuvauksia koskeva määräys

Olemme antaneet toisiolain mukaisen määräyksen aineistokuvausten tietosisällöistä, käsitteistä ja tietorakenteista. Lue lisää Aineistokuvauksia koskeva määräys

Valitse, mistä tietoja haetaan

Lupa haetaan kyseiseltä rekisterinpitäjältä, mikäli haettaviin tietoihin ei yhdistetä muita toisiolain alaisia tietoja. Poikkeuksena ne rekisterinpitäjät, jotka ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle.

Katso: Siirtyneet lupatoimivallat

Huomioithan, että vastaamme tietolupa- ja muutoshakemuksista aina silloin, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

Lupa/luvat haetaan kyseisiltä rekisterinpitäjiltä.

Vastaamme Digi- ja väestötietoviraston, Eläketurvakeskuksen ja/tai Tilastokeskuksen toisiolain alaisten tietojen tietoluvista vain, jos niitä yhdistetään

 • muiden toisiolain piirissä olevien julkisten organisaatioiden tietoihin
 • Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin tai
 • yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoihin.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja päätöksestä, kun se koskee usean julkisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän tietoja.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

 • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja.

Lupa haetaan Findatalta.

Aluehallintovirastot ja THL ovat siirtäneet toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle.

THL:n osalta lupatoimivallan siirto ei koske sen

 • sisäistä lupahallintaa
 • tilastoviranomaisena keräämiä tietoja
  eikä
 • THL Biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa.

Lupa haetaan Findatalta.

Vastaamme hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä, kun se koskee

 • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän tietoja tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja.