Päivitetty 19.05.2022

Hinnasto

Palveluidemme hinnat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta. Nykyiset hinnat ovat voimassa 1.1.-31.12.2022.

Tutustu myös rekisterinpitäjien kustannustietoihin

Mitkä tekijät vaikuttavat kokonaishintaan

Palveluidemme kokonaishinta muodostuu neljästä tekijästä:

 1. Findatan tietolupaa, muutoslupaa tai tietopyyntöä koskeva päätösmaksu.
  • Päätösmaksut ovat aina kiinteähintaisia ja perustuvat STM:n maksuasetukseen. Eri lupatyypeillä on lisäksi erilaisia maksuluokkia, jotka löydät alta. Poikkeuksena raukeavan hakemuksen käsittelykulut, jotka perustuvat tuntihintaan.
 2. Rekisterinpitäjien kustannukset aineiston poimimisesta ja toimittamisesta, kunkin rekisterinpitäjän omien säännösten mukaisesti.
  • Mikäli olet sopinut aineiston poimimisesta ja sen kustannuksista suoraan rekisterinpitäjän kanssa, ilmoitathan hakemuksessa yhteyshenkilön, jonka kanssa asiasta on sovittu.
 3. Findatan aineistokäsittelyyn käytetty työaika tietojen yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja/tai anonymisoinnista.
  • Aineistonkäsittelyn tuntihinta on kiinteä ja perustuu maksuasetukseen.
 4. Kapseli-käyttöympäristön kuukausiperusteinen käyttömaksu, mikäli aineiston analysoinnissa käytetään Kapselia.
  • Kapseli on aina aineistojen ensisijainen analysointiympäristö.

Tietoluvat

MaksuluokkaKriteeritHinta
Opinnäytetyön tietolupaHakemus koskee yhden opinnäytetyön tuottamista.

Jos hankkeessa tuotetaan useita opinnäytetöitä tai muita opinnäytetyöhön liittymättömiä tuotoksia, kyseessä on normaali tai laaja tietolupa.
250,00 euroa
alv + 0%
Normaali tietolupaHakemus koskee 115 rekisterinpitäjän aineistoja ja hakijan toimipaikka EU- tai ETA-maa.

Jos poimintakuvausta muokataan hakijan aloitteesta kesken hakemuskäsittelyn kustannusarvioiden saamisen jälkeen tai käsittely vie muusta syystä yli 14 tuntia, kyseessä on laaja tietolupa, ks. alla.
1 000,00 euroa
alv +0 %
Laaja tietolupaLaajaa tietolupaa voidaan tarvita esimerkiksi jos:
– Hakemus koskee yli 15 rekisterinpitäjän aineistoja
– Poimintakuvausta muokataan hakijan aloitteesta kesken hakemuskäsittelyn kustannusarvioiden saamisen jälkeen, eli tarvitaan enemmän kuin yksi kustannusarviokierros yhdeltä tai usealta rekisterinpitäjiltä
– Hakijan toimipaikka on EU- tai ETA-maiden ulkopuolella.
3 000,00 euroa
alv +0 %

Muutosluvat

MaksuluokkaKriteeritHinta
Vähäinen muutosHakemuksella haetaan seuraavia muutoksia:
– luvan voimassaoloajan jatkamista
– aineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden muuttamista
– aineiston käsittely-ympäristön vaihtamista Findatan Kapseli-käyttöympäristöstä muun palveluntarjoajan tietoturvalliseen käyttöympäristöön
– toisiolain muuttamisesta annetun lain (793/2021) siirtymäsäännöksen (60 §) johdosta myönnetyn määräaikaisen luvan jatkaminen. Aineiston käsittely on 1.5.2022 alkaen mahdollista vain auditoiduissa ympäristöissä.
250,00 euroa
alv +0 %
Muu muutosHakemuksella haetaan yhtä tai useampaa seuraavaa muutosta:
– seurantavuosien jatkamista Findatan myöntämään lupaan, kun tutkittavat henkilöt ja poimittavat tiedot pysyvät samoina
– tietoluvalla luovutetun aineiston rekisterinpitäjän muutosta
– luvansaajan muutosta
– aineiston käsittelyn laajentamista EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle myönnetystä luvasta poiketen
– muuttujien lisäämistä aineistopoimintaan, kun poiminta on jo tehty
– muiden kuin toisiolain alaisten tietojen lisäämistä aineistoon myönnetystä luvasta poiketen.
400,00 euroa
alv +0 %

Tietopyyntöpäätökset

MaksuluokkaKriteeritHinta
Opinnäytetyön tietopyyntöpäätösHakemuksessa on kyse tutkimusprojektista, josta tuotetaan yksi opinnäytetyö.

Jos hankkeessa tuotetaan useita opinnäytetöitä tai muita opinnäytetyöhön liittymättömiä tuotoksia, opinnäytetöiden alennettua hintaa ei sovelleta.
250,00 euroa
alv +0 %
TietopyyntöpäätösKaikki muut tietopyyntöpäätökset.  2 500,00 euroa
alv +0 %

Valmisaineistot

MaksuluokkaKriteeritHinta
Findatan valmisaineistoSisältää tietoluvan Findatan valmisaineistoon sekä aineiston toimituksen Kapseliin.500,00 euroa
alv +0 %

Findatan tuntiperusteiset maksut

MaksuluokkaKriteeritHinta
Aineiston käsittelyTuntiperusteinen maksu tietojen yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja/tai anonymisoinnista.115,00 euroa/tunti
alv +0 %
Raukeavan hakemuksen käsittelykulutJos tietolupahakemus tai tietopyyntö peruutetaan tai jätetään täydentämättä käsittelyn aloittamisen jälkeen, veloitamme tehtyä työmäärää vastaavan osuuden.72,00 euroa/tunti
alv +0 %

Kapseli-käyttöympäristön hinnat

Kapseli on aina tietolupakohtainen. Kunkin luvan mukaisesta Kapselista laskutetaan erikseen, eikä samaa ympäristöä ole lainsäädännön puitteissa mahdollista käyttää usean eri tietoluvan aineistojen analysointiin.

Kaikissa konepaketeissa on oletuksena seuraavat tallennustilat:

 • Work: 300 GB
 • Data: 300 GB
 • Backup: 5 GB
 • Output: 10 GB
TuoteOminaisuudetHinta ilman arvonlisäveroaHinta arvonlisäveron kanssa (24 %)
Kapseli S– 8 GB RAM
– 4 ydintä
187,50 euroa/kk
(2 250,00 euroa/vuosi)
232,50 euroa/kk
(2 790,00 euroa/vuosi)
Kapseli M– 16 GB RAM
– 6 ydintä
229,17 euroa/kk
(2 750,00 
euroa/vuosi)
284,17 euroa/kk
(3 410,00 euroa/vuosi)
Kapseli L– 32 GB RAM
– 8 ydintä
291,67 euroa/kk
(3 500,00 euroa/vuosi)
361,67 euroa/kk
(4 340,00 euroa/vuosi)
Kapseli XL 64 GB RAM
– 8 ydintä
460,42 euroa/kk
(5 525,00 euroa/vuosi)
570,92 euroa/kk
(6 851,00 euroa/vuosi)
Tekninen räätälöintiEsimerkiksi XL-konekapasiteetin ylittävä laskentakapasiteetti.Erillisen tarjouksen mukaanalv +24 %
TyöaikakustannuksetKapselin räätälöinnin työaikakustannukset, esimerkiksi käyttäjien omien työkalujen asennus konepakettiin käyttäjien omilla lisensseillä.115,00 euroa/tunti142,60 euroa/tunti

Kapselia on mahdollista hyödyntää myös sellaisten aineistojen käsittelyyn, jotka eivät perustu Findatan myöntämiin lupiin.
Teemme aineistojen vastaanottamisesta, tarkistamisesta ja Kapseliin siirtämisestä työmääräarvion. Laskutamme työstä vähintään kaksi työtuntia (115 e/h) eli 230 euroa (285,20 sis. alv 24 %). Ilmoitamme kustannuksista asiakkaalle, mikäli työmääräarvio ylittää kaksi tuntia.

Pidätämme oikeuden muutoksiin Kapselin hinnoissa, mikäli syntyy Findatan toiminnasta riippumattomia hankintakustannusten muutoksia.

Kapselin tauotuspalvelu

Voit laittaa Kapseli-käyttöympäristösi tauolle, jolloin käytössä oleva konepaketti poistetaan käytöstä tauotuksen ajaksi. Ylläpidämme tauon aikana käyttöympäristöä ja siellä olevia aineistoja, mutta käyttäjillä ei ole pääsyä käyttöympäristöön.

Tauotuksen aikana Kapseli-tilauksen on oltava voimassa, mutta tilauksesta peritään vain tauotuksen kuukausiveloitus. Kapselin vakioehdot ovat voimassa myös tauotuksen ajan.

Kun tilattu tauotus päättyy, käyttäjät pääsevät jälleen kirjautumaan Kapseliin. Käytöstä aletaan jälleen laskuttaa Kapselin konepakettimaksu kuukausittain.

Tauotuksen voi tilata asiointipalvelussamme. Minimitauko on kaksi kalenterikuukautta ja maksimitauko kyseisen Kapseli-tilauksen voimassaoloaika. Tauotuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.

Kaikkien Kapseli-tilausten käsittelyaika on yksi kuukausi.

Tauotuspalvelun hinnasto:

TuoteHintaLisätietoja
Tauotuksen käsittelymaksu245,00 eur + ALV 24%Käsittelymaksu laskutetaan uuden tauotustilauksen yhteydessä sekä tilattaessa tauotuksen jatkoa.
Kuukausiveloitus87,00 eur + ALV 24%Laskutetaan per kk tauotustilauksen voimassaoloajan.

Tietoa laskutuksesta

Kapselia lukuun ottamatta palvelujen hinnat ovat omakustannearvoon perustuvia julkisoikeudellisia suoritteita (alv 0 %). Kapselin palvelujen hinnat ovat liiketaloudellisesti hinnoiteltuja maksullisia suoritteita (alv +24 %).

Findatan tietolupaa, tietopyyntöä tai muutoslupaa koskeva päätösmaksu

 • Laskutamme tietolupia, muutoslupia ja tietopyyntöpäätöksiä koskevan laskun, kun hakemukseen on tehty päätös.

Aineiston poimiminen, käsittely ja toimitus

 • Selvitämme rekisterinpitäjien kustannukset aineiston poimimisesta ja toimittamisesta tietopyyntö- ja tietolupakäsittelyn yhteydessä ja välitämme tiedon hakijalle. Käsittelyn yhteydessä annamme hakijalle enimmäisarvion Findatan aineistonkäsittelyyn käytettävän työajan kustannuksista.
 • Laskutamme rekisterinpitäjien kustannukset ja Findatan aineistonkäsittelyyn käytetyn työajan kustannukset, kun aineistot on luovutettu päätöksen tai tietoluvan saajan käyttöön.
 • Pidätämme oikeuden ennakkolaskutukseen rekisterinpitäjien kustannuksista ja Findatan aineistonkäsittelyn työajan arvioiduista kustannuksista, kun kustannusarvioiden summa yhteensä ylittää 5 000 euroa.

Kapselin käyttömaksu

 • Laskutamme Kapselin käyttömaksun kuukausittain, käyttökuukausien mukaan.
 • Pidätämme oikeuden Kapseliin liittyvien palvelujen hinnanmuutoksiin, mikäli syntyy Findatan toiminnasta riippumattomia hankintakustannusten muutoksia.

Maksuajat ja maksuehdot

Laskun maksuaika suomalaisille asiakkaille on 21 päivää, ulkomaisille asiakkaille 30 päivää.

Erääntyneestä laskusta perimme vuotuista viivästyskorkoa sen määräisenä kuin korkolain (633/1982) 4 §:ssä säädetään ja noudattaen mitä viivästyskoron perimisestä korkolaissa muuten säädetään. Viivästyskoron sijasta voimme periä 10 euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.

LisätietoaSosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta (avautuu uuteen ikkunaan)

Usein kysyttyä maksuista ja laskutuksesta

Voinko saada paperilaskun?

Verkkolaskutus on aina ensisijainen laskutustapa. Paperilasku on mahdollinen poikkeustapauksissa. Pääsääntöisesti laskutettavat tahot ovat kuitenkin organisaatioita, jotka vastaanottavat vain verkkolaskuja. Kysy tarvittaessa lisätietoja oman organisaatiosi taloushallinnosta.

Voiko laskutettavana tahona olla muu kuin luvansaaja?

Voi olla. Selvennäthän luvanhakijan ja laskutustahon välisiä epäloogisuuksia (esim. maksaja ei ole luvanhakija) hakemuksen Lisätiedot-osiossa.

Paljonko rekisterinpitäjien poimintamaksut keskimäärin ovat?

Löydät poimintojen enimmäiskustannusarvioista lasketun keskiarvon, vaihteluvälin sekä mediaanin sivulta Keskimääräisiä kustannusarvioita. Päivitämme tietoja neljännesvuosittain.

Paljonko Findatan aineistonkäsittelyn kustannukset keskimäärin ovat?

Löydät aineistonkäsittelyn enimmäiskustannusarvioista lasketun keskiarvon, vaihteluvälin sekä mediaanin sivulta Keskimääräisiä kustannusarvioita. Tietoja päivitetään neljännesvuosittain.

Miksi arvonlisävero (alv) on toisissa maksuissa 0 % ja toisissa 24 %?

Findatan hinnat perustuvat Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta.

Kapseli-käyttöympäristöä lukuun ottamatta palvelujen hinnat ovat omakustannearvoon perustuvia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden arvonlisävero on 0 %. Kapselin palvelujen hinnat ovat liiketaloudellisesti hinnoiteltuja maksullisia suoritteita, joihin lisätään arvonlisävero +24 %.

Rekisterinpitäjät määrittelevät kustannuksensa itse omien säädösten nojalla.

Sisältävätkö rekisterinpitäjien poimintamaksut arvonlisäveron?

Tämä riippuu rekisterinpitäjästä. Rekisterinpitäjät määrittelevät poimintakustannukset omien säädösten nojalla.

Voinko itse poimia aineiston omasta sairaalasta ja välttää siten rekisterinpitäjän poimintamaksun?

Kyllä voit, jos se sopii rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus määritellä itsenäisesti, millä tavalla se poiminnan suorittaa, ja sillä on halutessaan oikeus käyttää tietojen poiminnassa oman organisaationsa ulkopuolista henkilötietojen käsittelijää.

Käsittelijän käyttäminen edellyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen (DPA) tekemistä henkilötietojen käsittelijän kanssa. Rekisterinpitäjä vastaa viime kädessä itse henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Henkilötietojen käsittelijä taas vastaa siitä, että se noudattaa DPA-sopimuksen ehtoja ja rekisterinpitäjän ohjeita.

Poimitut aineistot on toimitettava Findataan tietoturvallisesti siirtopalvelu Nextcloudin välityksellä, jonka jälkeen yhdistämme ja esikäsittelemme ne.

Tapahtumat

07.06.2022 Etänä

Hakemusklinikka 7.6.2022 – Näin teet hyvän tietolupahakemuksen Findatalle

Tervetuloa sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan hakemusklinikalle maanantaina 7.6.2022 klo 14.00–15.30. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua. Voit halutessasi jättää ennakkokysymyksiä alla olevalla lomakkeella. Mitä: Findatan hakemusklinikkaMissä: Teams-kokous, liity tapahtumaan tämän linkin kautta. Milloin: Tiistai 7.6.2021 klo…
06.06.2022 Teams-kokous

Aineistokuvausklinikka 6.6.2022

Tervetuloa rekisterinpitäjille suunnattuun, avoimeen tilaisuuteen, jossa saat apua toisiolain mukaisten aineistokuvausten tekemiseen. Aineistokuvausklinikka järjestetään joka kuun ensimmäinen maanantai klo 13–14. Osallistuminen Ei ennakkoilmoittautumista, liity Teams-kokoukseen tästä linkistä. Lisätiedot
06.06.2022 Teams-kokous

Aineistokuvausklinikka 4.7.2022

Tervetuloa rekisterinpitäjille suunnattuun, avoimeen tilaisuuteen, jossa saat apua toisiolain mukaisten aineistokuvausten tekemiseen. Aineistokuvausklinikka järjestetään joka kuun ensimmäinen maanantai klo 13–14. Osallistuminen Ei ennakkoilmoittautumista, liity Teams-kokoukseen tästä linkistä. Lisätiedot

Uutiset

Miltä toisiolaki näyttää tutkijan silmin? Yhteistyöhankkeessa käytiin läpi haasteita ja ratkaisuehdotuksia

19.05.2022
Lain tulkintoja selkeyttävän hankkeen neljännessä työpajassa esillä oli tutkimustoiminnan näkökulma. Tutkijan alustuksessa… Lue lisää Miltä toisiolaki näyttää tutkijan silmin? Yhteistyöhankkeessa käytiin läpi haasteita ja ratkaisuehdotuksia

Asiointipalvelussa muutoksia

19.05.2022
Olemme uudistaneet asiointipalveluamme asiakaskokemuksen parantamiseksi. Palvelun ulkoasuun, toiminnallisuuksiin ja valikkoon on tullut… Lue lisää Asiointipalvelussa muutoksia

Tietoturvalliset käyttöympäristöt Toisiolain tulkinnat -työpajasarjan kolmantena teemana

18.05.2022
Yhteistyöhankkeen puolivälissä pidettyä työpajaa taustoitti Findatan ICT-päällikkö Heikki Lanu. Osallistujajoukko oli jälleen… Lue lisää Tietoturvalliset käyttöympäristöt Toisiolain tulkinnat -työpajasarjan kolmantena teemana