Päivitetty 05.10.2023

Hinnasto

Palveluidemme hinnat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta (finlex.fi). Nykyiset hinnat ovat voimassa 1.1.-31.12.2023.

Tutustu myös rekisterinpitäjien kustannustietoihin

Mitkä tekijät vaikuttavat kokonaishintaan

Palveluidemme kokonaishinta muodostuu neljästä tekijästä:

 1. Findatan tietolupaa, muutoslupaa tai tietopyyntöä koskeva päätösmaksu.
  • Päätösmaksut ovat aina kiinteähintaisia ja perustuvat STM:n maksuasetukseen. Eri lupatyypeillä on lisäksi erilaisia maksuluokkia, jotka löydät alta. Poikkeuksena raukeavan hakemuksen käsittelykulut, jotka perustuvat tuntihintaan. Julkisoikeudellisista suoritteista tai päätösmaksuista ei peritä arvonlisäveroa.
 2. Rekisterinpitäjien kustannukset aineiston poimimisesta ja toimittamisesta, kunkin rekisterinpitäjän omien säännösten mukaisesti. Rekisterinpitäjät määrittävät laskun lopullisen maksajan perusteella, lisätäänkö poimintakustannuksiin arvonlisävero vai ei.
  • Mikäli olet sopinut aineiston poimimisesta ja sen kustannuksista suoraan rekisterinpitäjän kanssa, ilmoitathan hakemuksessa yhteyshenkilön, jonka kanssa asiasta on sovittu. Käytä apuna poimintakuvauslomaketta (Word-tiedosto, 57kt.
 3. Findatan aineistokäsittelyyn käytetty työaika tietojen yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja/tai anonymisoinnista.
  • Aineistonkäsittelyn tuntihinta on kiinteä ja perustuu maksuasetukseen. Kyseessä on julkisoikeudellinen suorite, eikä siitä peritä arvonlisäveroa.
 4. Kapseli-käyttöympäristön kuukausiperusteinen käyttömaksu, mikäli aineiston analysoinnissa käytetään Kapselia.
  • Kapseli on aina aineistojen ensisijainen analysointiympäristö. Kapselin hintoihin lisätään arvonlisävero.

Tietoluvat

MaksuluokkaKriteeritHinta
Opinnäytetyön tietolupaHakemus koskee yhden opinnäytetyön tuottamista.

Jos hankkeessa tuotetaan useita opinnäytetöitä tai muita opinnäytetyöhön liittymättömiä tuotoksia, kyseessä on normaali tai laaja tietolupa.
250,00 euroa
Suppea tietolupaHakemuksen käsittely vie alle 7 tuntia ja hakijan toimipaikka EU- tai ETA-maa. Esimerkiksi uudet tutkimuskysymykset ilman aineistoon tulevia muutoksia tai uusia poimintoja.600,00 euroa
Normaali tietolupaHakemus koskee 115 rekisterinpitäjän aineistoja ja hakijan toimipaikka EU- tai ETA-maa.

Jos poimintakuvausta muokataan hakijan aloitteesta kesken hakemuskäsittelyn kustannusarvioiden saamisen jälkeen tai käsittely vie muusta syystä yli 14 tuntia, kyseessä on laaja tietolupa, ks. alla.
1 300,00 euroa
Laaja tietolupaHakemuksen käsittely vie yli 14 tuntia. Laajaa tietolupaa voidaan tarvita esimerkiksi jos:
– Hakemus koskee yli 15 rekisterinpitäjän aineistoja
– Poimintakuvausta muokataan hakijan aloitteesta kesken hakemuskäsittelyn kustannusarvioiden saamisen jälkeen, eli tarvitaan enemmän kuin yksi kustannusarviokierros yhdeltä tai usealta rekisterinpitäjiltä
– Hakijan toimipaikka on EU- tai ETA-maiden ulkopuolella.
3 000,00 euroa
Lupapäätöksistä ei peritä arvonlisäveroa.

Muutosluvat

MaksuluokkaKriteeritHinta
Vähäinen muutosHakemuksella haetaan seuraavia muutoksia:
– tietoluvan voimassaoloajan jatkaminen
– henkilötietoaineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden muuttaminen
– henkilötietoaineiston käyttöympäristön vaihtaminen muuhun kuin Findatan Kapseli-käyttöympäristöön
300,00 euroa
Muu muutosHakemuksella haetaan yhtä tai useampaa seuraavaa muutosta:
– pidennys ajanjaksoon, jonka ajalta henkilötietoja poimitaan
– tietoluvalla luovutetun aineiston rekisterinpitäjän muutos
– tietoluvalla luovutetun aineiston luvansaajan muutos
– henkilötietoaineiston käsittelyn laajentaminen EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle
– tietojen (esim. muuttujien) lisääminen
– muiden kuin toisiolain alaisten tietojen yhdistäminen aineistoon.
600,00 euroa
Lupapäätöksistä ei peritä arvonlisäveroa.

Tietopyyntöpäätökset

MaksuluokkaKriteeritHinta
Opinnäytetyön tietopyyntöpäätösHakemuksessa on kyse tutkimusprojektista, josta tuotetaan yksi opinnäytetyö.

Jos hankkeessa tuotetaan useita opinnäytetöitä tai muita opinnäytetyöhön liittymättömiä tuotoksia, opinnäytetöiden alennettua hintaa ei sovelleta.
250,00 euroa
TietopyyntöpäätösKaikki muut tietopyyntöpäätökset.  2 500,00 euroa
Tietopyyntöpäätöksistä ei peritä arvonlisäveroa.

Raukeamispäätökset

Raukeavista lupahakemuksista peritään maksu, jonka suuruus riippuu haettavasta luvasta ja siitä, kuinka pitkälle hakemuksen käsittely on edennyt ennen kuin luvanhakija peruuttaa hakemuksen.

Miten hakemuskäsittely etenee?

Hakemuskäsittelyprosessin voi jakaa viiteen eri vaiheeseen, joita mahdollisesti edeltää hakijan oma-aloitteinen yhteydenotto rekisterinpitäjien suuntaan. Prosessi on esitetty tekstinä infografiikan jälkeen.

Infografiikka hakemuskäsittelyprosessista.
Hakemuskäsittelyprosessi
 1. Hakija on yhteydessä suoraan rekisterinpitäjiin jo ennen hakemuksen lähettämistä, mikäli tarvitsee lisätietoja aineistoista tai muuttujista tai apua poimintakuvauksen muodostamiseen.
  • Hakija voi myös sopia poiminnan toteuttamisesta tietyllä tavalla suoraan rekisterinpitäjien kanssa. Jos rekisterinpitäjän yhteyshenkilön kanssa on esimerkiksi sovittu, että tutkimusryhmään kuuluva kliinikko poimii aineiston ilmaiseksi, hakemuksen Lisätiedot-osiossa tulee ilmoittaa kenen kanssa asia on sovittu ja miten.
 2. Hakija toimittaa Findatalle hakemuksen tai pyydetyt lisätiedot asiointipalvelussa osoitteessa asiointi.findata.fi
  • Jos kyse on pelkästään lisätietojen toimittamisesta, tapauksesta riippuen tarkennukset voi toimittaa myös sähköpostitse.
 3. Hakemuskäsittelijämme tarkistaa hakemuksen liitteineen ja varmistaa, että ne sisältävät kaikki käsittelyssä tarvittavat tiedot.
  • Tarvittaessa palautamme puutteellisen hakemuksen täydennettäväksi tai esitämme hakijalle lisäselvityspyynnön.
 4. Kun kaikki poimintakuvaukset ovat valmiit, lähetämme lisätieto- ja kustannusarviopyynnöt niille rekisterinpitäjille, joiden tietoja hakemuksessa pyydetään.
  • Pyynnön tarkoituksena on selvittää pyydetyn poiminnan toteutettavuus sekä poiminnan enimmäiskustannusarvio.
  • Rekisterinpitäjillä on toisiolain mukaan 15 arkipäivää aikaa vastata tähän pyyntöön. Rekisterinpitäjät voivat tarvittaessa pyytää tarkennuksia pyyntöön, jolloin välitämme kysymykset hakijalle.
  • Tässä vaiheessa selvitämme myös Findatan sisäisen kustannusarvion, joka muodostuu meidän omista aineistonkäsittelykustannuksista.
 5. Kun kaikki kustannusarviot on saatu, hakijalle esitetään lopullinen poimintakuvaus ja enimmäiskustannusarvio hyväksyttäväksi.
  • Hakijan on hyväksyttävä molemmat, jotta lupa voidaan myöntää.
  • Huomioi, että poimintaehtoja ei tämän jälkeen ole mahdollista muuttaa, vaan jälkikäteen tapahtuvat muutokset poimittaviin tietoihin vaativat erillisen hakemuksen.
 6. Teemme Findatassa myönteisen tietolupapäätöksen tai tietopyyntöpäätöksen.
  • Huomioi, että tietoluvat ovat aina määräaikaisia. Mikäli aineistoa on tarve säilyttää esimerkiksi tutkimuksen verifioimista varten tai tiedossa on luvan uusiminen tai poimintojen päivittäminen tietyn väliajoin, ilmoitathan nämä tarpeet jo hakemuksessa.
MaksuluokkaKriteeritHinta
Maksuton raukeamispäätösHakija peruuttaa hakemuksen ennen kuin sen käsittely on aloitettu.0 euroa
20 % veloitus lupamaksustaHakija peruuttaa hakemuksen, kun hakemuksen käsittely on aloitettu, mutta aineistopoimintojen kustannusarviopyyntöjä ei ole vielä lähetetty rekisterinpitäjille.Laskutetaan tuntiperusteisesti 75 euroa/tunti.
60 % veloitus lupamaksustaHakija peruuttaa hakemuksen sen jälkeen, kun aineistopoimintojen kustannusarviopyynnöt on lähetetty rekisterinpitäjille, mutta hakijalle ei ole vielä lähetetty kustannusarviokoostetta.Laskutetaan tuntiperusteisesti 75 euroa/tunti.
75 % veloitus lupamaksustaHakija peruuttaa hakemuksen kustannusarviokoosteen saatuaan.Laskutetaan tuntiperusteisesti 75 euroa/tunti.
Raukeavista päätöksistä ei peritä arvonlisäveroa.

Valmisaineistot

MaksuluokkaKriteeritHinta
Tietolupa Findatan valmisaineistoonValmisaineiston toimitus Kapseliin on maksuton. Toimitus muun palveluntarjoajan käyttöympäristöön kaksi työtuntia eli 270 euroa (alv +0 %). Ilmoitamme kustannuksista asiakkaalle, mikäli työmääräarvio ylittää kaksi tuntia.600,00 euroa
Lupapäätöksistä ei peritä arvonlisäveroa.

Findatan tuntiperusteiset maksut

MaksuluokkaKriteeritHinta
Aineiston käsittelyTuntiperusteinen maksu tietojen yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja/tai anonymisoinnista. Minimilaskutus yksi tunti.135,00 euroa/tunti
Raukeavan hakemuksen käsittelykulutJos tietolupahakemus tai tietopyyntö peruutetaan tai jätetään täydentämättä käsittelyn aloittamisen jälkeen, veloitamme tehtyä työmäärää vastaavan osuuden.75,00 euroa/tunti
Tuntiperusteiset maksut ovat julkisoikeudellisia suoritteita, joista ei peritä arvonlisäveroa.

Kapseli-käyttöympäristön hinnat

Konepakettien levytila ja suorituskyky

Kaikissa alla luetelluissa konepaketeissa on oletuksena seuraavat tallennustilat:

 • Work: 300 GB
 • Data: 300 GB
 • Backup: 5 GB
 • Output: 10 GB

Konepaketin suorituskyky riippuu yhtäaikaisten käyttäjien määrästä ja käytettävien ohjelmistojen aiheuttamasta kuormituksesta. Yksi konepaketti (S/M/L/XL) on tarkoitettu noin kymmenelle käyttäjälle. Konepaketin hintaan sisältyy käyttäjäoikeus enintään 10 käyttäjälle.

Yhdelle konepaketille ei kannata lisätä yli kymmentä käyttäjää, jotta suorituskyky ei kuormitu liikaa. Jos tilaaja kuitenkin haluaa yhdelle konepaketille yli 10 käyttäjää, veloitamme lisäkäyttäjien käyttökuluja kuukausittain 16,16 € + alv 24 % per käyttäjä.

Tietolupakohtaisen aineiston käsittely on myös mahdollista hajauttaa useammalle rinnakkaiselle konepaketille. Nämä konepaketit on kukin tilattava erikseen omina paketteinaan. Rinnakkaisten konepakettien tilaaminen saattaa vaatia räätälöintiä, josta veloitetaan Findatan hinnaston mukaisesti.

Konepakettien ja räätälöinnin hinnat

TuoteOminaisuudetWindows-käyttöjärjestelmä (Windows Server 2016 Standard)Linux-käyttöjärjestelmä
(CentOS 7)
Kapseli S– 8 GB RAM
– 4 ydintä
187,50 e/kk + alv 24 %
(2 250,00 e/vuosi + alv 24 %)
165, 00 e/kk + alv 24 %
(1 980,00 e/vuosi + alv 24 %)
Kapseli M– 16 GB RAM
– 6 ydintä
229,17 e/kk + alv 24 %
(2 750,00 
e/vuosi + alv 24 %)
184,17 e/kk + alv 24 %
(2 210,00 e/vuosi + alv 24 %)
Kapseli L– 32 GB RAM
– 8 ydintä
291,67 e/kk + alv 24 %
(3 500,00 e/vuosi + alv 24 %)
204,17 e/kk + alv 24 %
(2 450,00 e/vuosi + alv 24 %)
Kapseli XL 64 GB RAM
– 8 ydintä
460,42 e/kk + alv 24 %
(5 525,00 e/vuosi + alv 24 %)
287,92 e/kk + alv 24 %
(3 455,00 e/vuosi + alv 24 %)
TyöaikakustannuksetEsimerkiksi käyttäjien omien työkalujen asennus konepakettiin käyttäjien omilla lisensseillä.86,00 euroa/tunti + alv 24 %86,00 euroa/tunti + alv 24 %
Käyttöjärjestelmän vaihtoKiinteä hinta, vaihdosta peritään muutostyöstä koituvien kustannusten maksu.465,00 e/vaihto + alv 24 %465,00 e/vaihto + alv 24 %
Tekninen räätälöintiTekniset muutokset konepakettiin tai Kapseli-tilaukseen.Erillisen tarjouksen mukaan + alv 24 %Erillisen tarjouksen mukaan + alv 24 %

Pidätämme oikeuden muutoksiin Kapselin hinnoissa, kun hankintakustannukset muuttuvat riippumatta Findatan toiminnasta.

Kapselin tauotuspalvelu

Voit laittaa Kapseli-käyttöympäristösi tauolle, jolloin käytössä oleva konepaketti poistetaan käytöstä tauotuksen ajaksi. Ylläpidämme tauon aikana käyttöympäristöä ja siellä olevia aineistoja, mutta käyttäjillä ei ole pääsyä käyttöympäristöön.

Tauotuksen aikana Kapseli-tilauksen on oltava voimassa, mutta tilauksesta peritään vain tauotuksen kuukausiveloitus. Kapselin vakioehdot ovat voimassa myös tauotuksen ajan.

Kun tilattu tauotus päättyy, käyttäjät pääsevät jälleen kirjautumaan Kapseliin. Käytöstä aletaan jälleen laskuttaa Kapselin konepakettimaksu kuukausittain.

Tauotuksen voi tilata asiointipalvelussamme. Minimitauko on kaksi kalenterikuukautta ja maksimitauko kyseisen Kapseli-tilauksen voimassaoloaika. Tauotuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.

Kaikkien Kapseli-tilausten käsittelyaika on yksi kuukausi.

Tauotuspalvelun hinnasto:

TuoteHinta ilman arvonlisäveroaHinta arvonlisäverollaLisätietoja
Tauotuksen käsittelymaksu245,00 euroa303,80 euroaKäsittelymaksu laskutetaan uuden tauotustilauksen yhteydessä sekä tilattaessa tauotuksen jatkoa.
Kuukausiveloitus87,00 euroa107,88 euroaLaskutetaan per kk tauotustilauksen voimassaoloajan.

Aineiston säilytyspalvelu

Aineiston säilytyspalvelu on osa Findatan tarjoamaa Kapselia eli tietoturvallista käyttöympäristöä. Säilytyspalvelu mahdollistaa Kapselissa olevien aineistojen säilyttämisen niiden analysoimisen jälkeen, jos sille on perusteltu tarve. Tämä voi olla esimerkiksi vertaisarviointi.

Kapseli-konepaketti ja säilytyspalvelu eivät voi olla samanaikaisesti käytössä. Aineistot voivat sijaita kerrallaan vain toisessa niistä.

Säilytyspalvelu tilataan Findatan asiointipalvelusta vähintään vuodeksi ja se vaatii voimassa olevan tietoluvan koko säilytysajalle. Jos tietolupa ei ole voimassa koko toivotun säilytysajan, hae ensin tietoluvan voimassaolon jatkamista muutoslupahakemuksella asiointipalvelussamme. Jos tietolupa on muun kuin Findatan myöntämä, pyydämme olemaan yhteydessä tietoluvan myöntäjään voimassaoloajan pidentämiseksi.

Palvelun hinta tarkistetaan vuosittain. Käyttöönottomaksu ja ensimmäisen 12 kuukauden maksu laskutetaan käyttöönoton yhteydessä. Ensimmäisen vuoden jälkeen laskutetaan jälkikäteen, puolen vuoden välein ja toteutuneiden kuukausien mukaan.

Lue lisää Kapseli-sivulta: Aineiston säilytyspalvelu.

Säilytyspalvelun hinnasto

Säilytyspalvelun hinta tarkistetaan vuosittain. Käyttöönottomaksu ja ensimmäisen 12 kuukauden maksu laskutetaan käyttöönoton yhteydessä. Ensimmäisen vuoden jälkeen laskutetaan etukäteen puolen vuoden välein.

TuoteHinta ilman arvonlisäveroaHinta arvonlisäverollaLisätietoja
Säilytyspalvelun käsittelymaksu440,00 euroa545,60 euroaKäsittelymaksu ja minimitilaus 12 kk (78,00 euroa) laskutetaan uuden säilytystilauksen yhteydessä.
Säilytyspalvelun kuukausiveloitus per 0,5 TB6,50 euroa/kk
(39,00 euroa / 6 kk)
8,06 euroa/kk
(48,36 euroa / 6 kk)
Laskutetaan puolen vuoden välein.

Tietoa laskutuksesta ja maksuehdoista

Kapselia lukuun ottamatta Findatan palvelujen maksut perustuvat julkisoikeudellisten suoritteiden omakustannearvoon, eikä niistä siksi peritä arvonlisäveroa. Kapselin palvelut taas ovat liiketaloudellisesti hinnoiteltuja maksullisia suoritteita, ja niihin lisätään arvonlisävero (24 %).

Findatan tietolupaa, tietopyyntöä tai muutoslupaa koskeva päätösmaksu

 • Laskutamme tietolupia, muutoslupia ja tietopyyntöpäätöksiä koskevan laskun, kun hakemukseen on tehty päätös.

Aineiston poimiminen, käsittely ja toimitus

 • Selvitämme rekisterinpitäjien kustannukset aineiston poimimisesta ja toimittamisesta tietopyyntö- ja tietolupakäsittelyn yhteydessä ja välitämme tiedon hakijalle. Käsittelyn yhteydessä annamme hakijalle enimmäisarvion Findatan aineistonkäsittelyyn käytettävän työajan kustannuksista.
 • Laskutamme rekisterinpitäjien kustannukset ja Findatan aineistonkäsittelyyn käytetyn työajan kustannukset, kun aineistot on luovutettu päätöksen tai tietoluvan saajan käyttöön. Rekisterinpitäjien kustannusten osalta Findata käsittelee laskua kirjanpidossaan läpikulkueränä. Siten rekisterinpitäjä määrittää arvonlisäverovelvollisuuden laskun lopullisen maksajan perusteella.
 • Jos rekisterinpitäjien poimintojen ja Findatan aineistonkäsittelyn arvioidut kulut ylittävät 5000 euroa, laskutamme muilta kuin kotimaisilta julkishallinnon organisaatioilta ennakkoon 70 % ja ulkomaisilta toimijoilta 90 % kuluista. Ennakkolaskutuksen voi tehdä myös luvansaajan pyynnöstä tämän toivomalla prosentilla, jos se on em. vähimmäisprosenttia suurempi. Kotimaisilta julkishallinnon organisaatioilta ei laskuteta ennakkoon ilman erillistä pyyntöä.

Kapselin käyttömaksu

 • Laskutamme Kapselin käyttömaksun kuukausittain, käyttökuukausien mukaan.
 • Pidätämme oikeuden Kapseliin liittyvien palvelujen hinnanmuutoksiin, mikäli syntyy Findatan toiminnasta riippumattomia hankintakustannusten muutoksia.

Maksuajat ja maksuehdot

Laskun maksuaika suomalaisille asiakkaille on 21 päivää, ulkomaisille asiakkaille 30 päivää.

Erääntyneestä laskusta perimme vuotuista viivästyskorkoa sen määräisenä kuin korkolain (633/1982) 4 §:ssä (edilex.fi) säädetään ja noudattaen mitä viivästyskoron perimisestä korkolaissa muuten säädetään. Viivästyskoron sijasta voimme periä 10 euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.

Lisätietoa: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta (finlex.fi)

Usein kysyttyä maksuista ja laskutuksesta

Voinko saada paperilaskun?

Verkkolaskutus on aina ensisijainen laskutustapa. Paperilasku on mahdollinen poikkeustapauksissa. Pääsääntöisesti laskutettavat tahot ovat kuitenkin organisaatioita, jotka vastaanottavat vain verkkolaskuja. Kysy tarvittaessa lisätietoja oman organisaatiosi taloushallinnosta.

Voiko laskutettavana tahona olla muu kuin luvansaaja?

Kyllä. Selvennä luvanhakijan ja laskutustahon välisiä epäloogisuuksia (esim. maksaja ei ole luvanhakija) hakemuksen Lisätiedot-osiossa.

Paljonko rekisterinpitäjien poimintamaksut keskimäärin ovat?

Tiedustele rekisterinpitäjien poimintakustannuksia suoraan rekisterinpitäjiltä hyödyntäen poimintakuvauslomaketta. Lataa poimintakuvauslomake tästä (Word-tiedosto, 57 kt).

Löydät poimintojen enimmäiskustannusarvioista lasketun keskiarvon, vaihteluvälin sekä mediaanin sivulta Keskimääräisiä kustannusarvioita.

Paljonko Findatan aineistonkäsittelyn kustannukset keskimäärin ovat?

Löydät aineistonkäsittelyn enimmäiskustannusarvioista lasketun keskiarvon, vaihteluvälin sekä mediaanin sivulta Keskimääräisiä kustannusarvioita. Tietoja päivitetään neljännesvuosittain.

Miksi arvonlisävero (alv) on toisissa maksuissa 0 % ja toisissa 24 %?

Findatan hinnat perustuvat Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta (finlex.fi).

Kapseli-käyttöympäristöä lukuun ottamatta palvelujen hinnat ovat omakustannearvoon perustuvia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden arvonlisävero on 0 %. Kapselin palvelujen hinnat ovat liiketaloudellisesti hinnoiteltuja maksullisia suoritteita, joihin lisätään arvonlisävero + 24 %.

Rekisterinpitäjät määrittelevät kustannuksensa itse omien säädöstensä nojalla.

Sisältävätkö rekisterinpitäjien poimintamaksut arvonlisäveron?

Riippuu rekisterinpitäjästä. Rekisterinpitäjät määrittelevät poimintakustannukset omien säädöstensä nojalla.

Voinko itse poimia aineiston omasta sairaalasta ja välttää siten rekisterinpitäjän poimintamaksun?

Kyllä voit, jos se sopii rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus määritellä itsenäisesti, millä tavalla se poiminnan suorittaa. Rekisterinpitäjällä on halutessaan oikeus käyttää tietojen poiminnassa oman organisaationsa ulkopuolista henkilötietojen käsittelijää.

Käsittelijän käyttäminen edellyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen (DPA) tekemistä henkilötietojen käsittelijän kanssa. Rekisterinpitäjä vastaa viime kädessä itse henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Henkilötietojen käsittelijä taas vastaa siitä, että se noudattaa DPA-sopimuksen ehtoja ja rekisterinpitäjän ohjeita.

Poimitut aineistot on toimitettava Findataan tietoturvallisesti siirtopalvelu Nextcloudin välityksellä, jonka jälkeen yhdistämme ja esikäsittelemme ne.

Tapahtumat

11.12.2023 Teams

Sote-tietoja tutkimukseen -yhteiswebinaari

Tervetuloa Findatan ja rekisterinpitäjien yhteiseen asiakastilaisuuteen kuulemaan, miten sote-tietoja haetaan toisiokäyttöön, kuten tutkimukseen. Tilaisuudessa käydään esimerkkien kautta läpi koko prosessi lupahakemuksesta aineiston poimintaan ja tietoturvallisiin käyttöympäristöihin. Samalla kuulet vinkkejä siitä, miten vältät…
15.12.2023 Teams

Aineistoeditori-koulutus hyvinvointialueille 15.12.2023

Tervetuloa hyvinvointialueille suunnattuun koulutukseen Aineistoeditori-työkalun käytöstä perjantaina 15.12. klo 9–12. Koulutuksessa käydään läpi Aineistoeditorin käytön perusteet ja tehdään käytännön harjoitus kuvaustietojen tuomiseksi Aineistoeditoriin. Lisäksi koulutuspäivänä on mahdollisuus keskustella sote-aineistojen kuvailutyöstä yleisesti ja…
09.01.2024 Teams

Hakemusklinikka 9.1.2024

Tervetuloa sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan hakemusklinikalle tiistaina 9.1.2024 klo 13.00–14.00. Ei ennakkoilmoittautumista, liity mukaan alla olevasta linkistä. Hakemusklinikan tarkoitus on tarjota käytännönläheistä tukea niille, jotka ovat parhaillaan jättämässä tietolupahakemusta tai suunnittelevat luvan…

Uutiset

Näin lausuttiin STM:n maksuasetuksesta Findatan hintoihin

30.11.2023
Tietolupien ja palveluidemme hinnat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetukseen Sosiaali- ja terveysalan… Lue lisää Näin lausuttiin STM:n maksuasetuksesta Findatan hintoihin

STM:n maksuasetus Findatan hinnoista vuodelle 2024 on lausuttavana

13.11.2023
Tietolupien ja palveluidemme hinnat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen… Lue lisää STM:n maksuasetus Findatan hinnoista vuodelle 2024 on lausuttavana

Hallinto-oikeus: käyttöympäristövaatimus koskee myös vanhojen lupien jatkamista koskevia päätöksiä

09.11.2023
Itä-Suomen hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen asiassa, joka koskee vaatimusta tietoturvallisesta ympäristöstä tutkimusaineiston… Lue lisää Hallinto-oikeus: käyttöympäristövaatimus koskee myös vanhojen lupien jatkamista koskevia päätöksiä