Findatan palveluissa viiveitä kansalaisten GDPR-pyyntöjen suuren määrän vuoksi 

Viimeaikaisen uutisoinnin myötä merkittävästi lisääntyneet kansalaisten pyynnöt aiheuttavat viiveitä Findatan lakisääteisiin palveluihin.

Palvelumme ovat tällä hetkellä ruuhkautuneet, koska olemme saaneet poikkeuksellisen paljon tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia pyyntöjä kieltää omien tietojen käyttö tai saada niistä tietoa.

Jokaisella on oikeus saada pääsy omiin tietoihin, oikaista tietoja, rajoittaa tietojen käsittelyä ja vastustaa tietojen käsittelyä.

Teemme parhaamme käsitelläksemme pyynnöt mahdollisimman nopeasti.

Valitettavasti pyyntöjen käsittelystä aiheutuu viiveitä Findatan lakisääteisiin tehtäviin ja asiakaspalveluun, erityisesti tietopyyntöhakemusten käsittelyyn, aineistojen käsittelyyn ja tulosten anonymiteetin varmistamiseen.

Pahoittelemme viiveistä koituvaa haittaa.

Taustalla Ylen uutisointi FinRegistry-aineistosta 

Yle uutisoi 15.6. (yle.fi), 16.6. (yle.fi) ja 19.6. (yle.fi) THL:n ja Helsingin yliopiston FinRegistry-tutkimushankkeen aineistosta, jonka sisältämien tietojen käyttöön voi hakea Findatan kautta tietolupaa. 

Uutiset ovat herättäneet keskustelua sote-tietojen toisiokäytöstä ja kansalaisten tietosuojasta. 

On hyvä muistaa, että rekisteritietojen toissijainen käyttö on ollut Suomessa vakiintunutta toimintaa jo vuosikymmenten ajan.  

Vuonna 2019 voimaan tullut toisiolaki on tehnyt siitä säännellympää ja nostanut tietoturvan ja tietosuojan tasoa huomattavasti. 

Findatalla on tietolupaviranomaisena toisiolaissa säädetty toimivalta mm. myöntää tietolupia ja koota valmisaineistoja. 

Kokosimme verkkosivuillemme artikkelin, josta löytyy vastauksia uutisoinnin herättämiin kysymyksiin: Oletko huolissasi FinRegistry-valmisaineistosta? Lue lisää aineistosta ja tietojen käytön kieltämisestä