Päivitetty 26.04.2022

Tietoa Findatasta

Findata on sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen, jonka toiminta perustuu toisiolakiin eli lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (2019/552).

Oikopolkuja

Avoimet työpaikat

Kiinnostaako merkityksellinen työ uudessa ja jatkuvasti kehittyvässä viranomaisessa? Katso avoimet paikat täältä! Lue lisää Avoimet työpaikat

Tietosuoja

Lue Findatasta rekisterinpitäjänä, mitä oikeuksia sinulla on rekisteröitynä ja kuinka voit käyttää oikeuksiasi. Lue lisää Tietosuoja

Anna palautetta

Vaikuta palveluidemme kehitykseen kertomalla, missä voisimme parantaa. Lue lisää Anna palautetta

Tietoa sivustosta

Täältä löydät saavutettavuusselosteen ja tietoa kävijäseurannasta ja sosiaalisen median painikkeista sekä RSS-syötteistä. Lue lisää Tietoa sivustosta

Myönnetyt luvat

Katso mitkä hankkeet ja organisaatiot ovat saaneet Findatalta luvan käyttää sote-tietoja toissijaisiin tarkoituksiin. Lue lisää Myönnetyt luvat

Määräykset

Täältä löydät listan ja tiiviit kuvauksen kaikista Findatan antamista, toisiolain mukaisista määräyksistä. Lue lisää Määräykset

Organisaatio

Findata toimii THL:n yhteydessä, eriytettynä THL:n muusta toiminnasta. Findata on sosiaali- ja terveysministeriön tulosohjauksessa ja sillä on erillinen sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä johtaja sekä ministeriön asettama ohjausryhmä.

Findatan johtoryhmä vastaa tietolupaviranomaisen toiminnan johtamisesta. Johtoryhmään kuuluu johtajan lisäksi aineistopalveluiden päällikkö, ICT-päällikkö, kehittämispäällikkö, lakimies ja viestintäpäällikkö.

Löydät henkilöstömme yhteystietoja sivulta Yhteystiedot.

Lisätietoa toisiolaista löydät sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta: Toisiolaki mahdollistaa sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisen käytön

Organisaatiokaavio. Johtoryhmään kuuluu johtajan lisäksi aineistopalveluiden päällikkö, ICT-päällikkö, kehittämispäällikkö, lakimies ja viestintäpäällikkö. Aineistopalvelut koostuu Luvat ja neuvonta -tiimistä ja datatiimistä.

Tehtävät ja tavoitteet

Tehtävänämme on tarjota neuvontaa, myöntää lupia sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön sekä huolehtia luvanmukaisten aineistojen yhdistämisestä ja luovuttamisesta tietoturvallisesti.

Myönnämme luvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön silloin, kun hakemus koskee

 • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja, tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja.

Vastaamme luvanmukaisten aineistojen yhdistämisestä ja esikäsittelystä, kuten pseudonymisoinnista ja anonyymin, tilastomuotoisen aineiston tuottamisesta.

Tavoitteenamme on:

 1. Parantaa tietoturvaa ja yksilöiden tietosuojaa.
 2. Nopeuttaa ja sujuvoittaa sosiaali- ja terveysalan tietovarantojen hyödyntämistä.
 3. Poistaa lupakäsittelyyn liittyvää päällekkäistä työtä.
 4. Kehittää sosiaali- ja terveysalan aineistokuvauksia yhdessä rekisterinpitäjien kanssa.

Lain mukaiset käyttötarkoitukset sosiaali- ja terveystietojen toissijaiselle käytölle riippuvat siitä, millaista aineistoa käytetään. Alla käyttötarkoitukset aineistotyypeittäin:

Yksilötasoinen aineisto

 • opetus
 • tieteellinen tutkimus
 • tilastointi
 • viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä

Lisäksi rekisterinpitäjät voivat käyttää omia aineistojaan toisiolain nojalla tietojohtamiseen ilman erillistä tietolupaa.

Tilastotasoinen aineisto

 • kehittämis- ja innovaatiotoiminta
 • opetus
 • tieteellinen tutkimus
 • tietojohtaminen (vertailuaineisto)
 • tilastointi
 • viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä
Katso toisiolain piiriin kuuluvat rekisterinpitäjät
 • Aluehallintovirastot (AVI)
 • Digi- ja väestötietovirasto (DVV)
 • Eläketurvakeskus (ETK)
 • Kansaneläkelaitos Kela
 • Kanta-palveluihin tallennetut tiedot
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajat, sekä julkiset että yksityiset
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
 • Tilastokeskus
 • Työterveyslaitos (TTL)

Ohjaus ja valvonta

Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön ohjausryhmä ohjaa ja kehittää Findatan toimintaa. Ohjausryhmän jäsenet on nimetty sosiaali- ja terveysministeriön, Digi- ja väestötietoviraston, Eläketurvakeskuksen, Fimean, Kansaneläkelaitoksen, THL:n, Tilastokeskuksen, Työterveyslaitoksen, Valviran sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajien edustajien joukosta.

Ohjausryhmä on asettanut seuraavat alatyöryhmät:

 • Sote-tiedon toisiokäytön ekosysteemiryhmä
 • Sote-tiedon toisiokäytön rekisterinpitäjien ja asiakkaiden yhteistyöryhmä
 • Sote-tiedon toisiokäytön asiakkaiden yhteistyöryhmä

Lisätietoa löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän laatimaan anonymisointia, tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskevat periaatelinjaukset. Lisätietoa sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön tietosuojan asiantuntijaryhmästä sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Findatan toimintaa valvovat muun muassa oikeusasiamies ja tietosuojavaltuutettu. Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira valvoo tietoturvallisia käyttöympäristöjä. Lisäksi Findatan täytyy antaa tietosuojavaltuutetulle kerran vuodessa selvitys sosiaali- ja terveystietojen sekä niiden lokitietojen käsittelystä.

Esiselvitys toisiolain vaikutuksista ja ehdotus toimenpiteistä

Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön ohjausryhmä on teettänyt esiselvityksen toisiolain vaikutuksista sote-tietojen toisiokäyttöön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sekä opetuksessa, sekä sen perusteella laaditun ehdotuksen toimenpiteistä toisiolain toimeenpanon tueksi. Raportit on laadittu STM:n toimeksiantona.

Tutustu raportteihin alla olevista linkeistä:

Uusimmat uutiset

Miltä toisiolaki näyttää tutkijan silmin? Yhteistyöhankkeessa käytiin läpi haasteita ja ratkaisuehdotuksia

19.05.2022
Lain tulkintoja selkeyttävän hankkeen neljännessä työpajassa esillä oli tutkimustoiminnan näkökulma. Tutkijan alustuksessa… Lue lisää Miltä toisiolaki näyttää tutkijan silmin? Yhteistyöhankkeessa käytiin läpi haasteita ja ratkaisuehdotuksia

Asiointipalvelussa muutoksia

19.05.2022
Olemme uudistaneet asiointipalveluamme asiakaskokemuksen parantamiseksi. Palvelun ulkoasuun, toiminnallisuuksiin ja valikkoon on tullut… Lue lisää Asiointipalvelussa muutoksia

Tietoturvalliset käyttöympäristöt Toisiolain tulkinnat -työpajasarjan kolmantena teemana

18.05.2022
Yhteistyöhankkeen puolivälissä pidettyä työpajaa taustoitti Findatan ICT-päällikkö Heikki Lanu. Osallistujajoukko oli jälleen… Lue lisää Tietoturvalliset käyttöympäristöt Toisiolain tulkinnat -työpajasarjan kolmantena teemana