Päivitetty 20.10.2022

Määräykset

Tältä sivulta löydät kootusti tietoa kaikista Findatan antamista, toisiolain mukaisista määräyksistä. Itse määräykset löytyvät sisältöineen myös aihesivuilta Aineistot, Luvat ja Kapseli®.

Tietoturvallisia käyttöympäristöjä koskeva määräys

Tämä määräys korvaa aiemman, 5.10.2020 annetun määräyksen (THL/2492/4.00.00/2020). Päivitetty määräys sisältää oman kappaleen todistuksen myöntämisen perusteista, jonka lisäksi vaatimuksia on kuvattu tarkemmin.

Määräykseen on pyritty tässä yhteydessä tekemään vain välttämättömät muutokset, jotta aiheutuva haitta valmisteilla ja käynnissä oleville auditoinneille jäisi mahdollisimman pieneksi.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ylläpitää julkista rekisteriä sille ilmoitetuista, vaatimukset täyttävistä käyttöympäristöistä. Lue lisää Valviran sivuilta: Toisiokäyttöympäristöjen rekisteri

Sivuilta löydät tietoa myös rekisteriin ilmoittautumisesta ja rekisteröintimaksuista.

Aineistokuvauksia koskeva määräys

Tietolupahakemuksia ja tiedonhyödyntämissuunnitelmia koskeva määräys