Föreskrifter

På den här sidan hittar du samlad information om alla Findatas bestämmelser enligt lagen om sekundär användning. Själva bestämmelserna och deras innehåll finns också på temasidorna MaterialTillstånd och  Kapseli®.

Förordning om informationssäkra driftsmiljöer

Denna föreskrift ersätter den tidigare föreskriften THL/2492/4.00.00/2020 som trädde i kraft den 5 oktober 2020. Den uppdaterade föreskriften innehåller ett eget stycke om grunderna för beviljande av intyg, och dessutom beskrivs kraven närmare.

I detta sammanhang har man endast strävat efter att göra nödvändiga ändringar i föreskriften, så att olägenheterna som orsakas under beredning och pågående auditeringar blir så små som möjligt.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira för ett offentligt register över driftmiljöer som uppfyller kraven och anmälts till verket. Läs mer på Valviras webbplats: Register över sekundära driftmiljöer (valvira.fi). På webbplatsen hittar du också information om anmälan till registret och registreringsavgifter.

Läs mer om förordning om informationssäkra driftsmiljöer

Förordning gällande materialbeskrivningar

Läs mer om förordning gällande materialbeskrivningar

Föreskrift om ansökningar om dataanvändningstillstånd och planer för utnyttjande av information

Läs mer om föreskrift om ansökningar om dataanvändningstillstånd och planer för utnyttjande av information