Ansökningshjälp

Findata ansvarar för ansökan och tillståndsbeslutet närhelst uppgifter samlas från personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Den behöriga myndighetens bedömning måste därför beakta alla uppgifter som rör ansökan.

Säkerställ rätt adress för ansökan för ändringstillstånd.

Välj de registeransvariga från vilka data ska hämtas

Ansök om tillstånd från den berörda personuppgiftsansvariga. Undantaget är de personuppgiftsansvariga som har överlåtit tillståndsbehörighet till Findata.

Findata ansvarar för ansökan och tillståndsbeslutet närhelst uppgifter samlas från personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning. Den behöriga myndighetens bedömning måste därför beakta alla uppgifter som rör ansökan.

Ansök om tillstånd från den berörda personuppgiftsansvariga.

Vi ansvarar för de dataanvändningstillstånd och ändringstillstånd som gäller uppgifter från Pensionskyddscentralen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och/eller Statistikcentralen, om ansökan utöver dem också gäller

 • uppgifter från en eller flera offentliga personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning (För Statistikcentralen behövs minst två andra organisationer, för PSC och MDB räcker det med en)
 • uppgifter från en eller flera privata social- eller hälsovårdstjänsteleverantörer, eller
 • uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna.

Ansök om tillstånd från Findata.

Findata ansvarar för behandlingen av dataanvändnings- och ändringsansökan och tillståndsbeslut om ansökan gäller:

 • uppgifter från flera offentliga personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården
 • registeruppgifter för en eller flera privata social- eller hälsovårdstjänsteleverantörer, eller
 • Kunduppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna.

Ansök om tillstånd från Findata.

Regionförvaltningsverket har överlåtit sin tillståndsbehörighet till Findata.

Ansök om tillstånd från Findata.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira har överlåtit sin tillståndsbehörighet till Findata.

Ansök om tillstånd från Findata.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har överlåtit sin tillståndsbehörighet till Findata med undantag för

 • den interna tillståndsförvaltningen och
 • uppgifter som överförs till THL:s biobank.

Ansök tillstånd från Statistikcentralen och den berörda personuppgiftsansvariga. Undantaget är de personuppgiftsansvariga som har överlåtit tillståndsbehörighet till Findata

Findata ansvarar för behandlingen av dataanvändnings- och ändringsansökan och tillståndsbeslut om ansökan gäller:

 • uppgifter från flera offentliga personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården
 • registeruppgifter för en eller flera privata social- eller hälsovårdstjänsteleverantörer, eller
 • Kunduppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna.

Ansök om tillstånd från Findata.

Findata ansvarar för behandlingen av dataanvändnings- och ändringsansökan och tillståndsbeslut om ansökan gäller:

 • uppgifter från flera offentliga personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården
 • registeruppgifter för en eller flera privata social- eller hälsovårdstjänsteleverantörer, eller
 • Kunduppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna.

Välj en eller flera registeransvariga.