Ansökningshjälp

Findata ansvarar för ansökan och tillståndsbeslutet närhelst uppgifter samlas från personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Den behöriga myndighetens bedömning måste därför beakta alla uppgifter som rör ansökan.

Säkerställ rätt adress för ansökan för ändringstillstånd.

Select the controllers from which the data will be retrieved

Apply permit from the controller in question. The exception is those controllers who have delegated jurisdiction to Findata.

Apply permit (s) from the controllers in question.

Findata is responsible for data permits of the Finnish Center for Pensions and the Finnish Digital Agency and / or Statistics Finland if the data are combined with

 • data of other public organizations under the Act on Secondary Use of Health and Social Data
 • data stored on Kanta services or
 • to the register data of a private social or health care service provider.

Apply permit from Findata.

Findata is responsible for processing and making decisions concerning data permit and amendment applications, when the application applies to data from numerous public social and health sector controllers.

Apply permit from Findata.

Findata is responsible for processing and making decisions concerning data permit and amendment applications, when the application applies to:

 • data from numerous public social and health sector controllers
 • register data from one or numerous private social welfare and health care service organisers, or
 • customer data saved in the Kanta Services.

Apply permit from Findata.

Finnish Institute for Health and Welfare (THL), The Regional Administrative Agencies (AVI) and National Supervisory Authority for Welfare and Health (Valvira) have delegated the jurisdiction to Findata.

As far as THL is concerned, the delegation of jurisdiction does not apply to its

 • internal permit management
 • the transfer of samples and data transferred to THL Biobank.

Apply permit from Findata.

Findata is responsible for processing and making decisions concerning data permit and amendment applications, when the application applies to:

 • data from numerous public social and health sector controllers
 • register data from one or numerous private social welfare and health care service organisers, or
 • customer data saved in the Kanta Services.