Kontaktuppgifter

Help desk

E-postadress: info@findata.fi
Telefon: +358 29 524 6500  Telefonservice är stängd för tillfället. Help desk serveras via e-post.

Mediakontakter

Antti Piirainen, communications manager
antti.piirainen@findata.fi
+358 29 524 7644

Dataskyddsombud

Päivi Lindström
paivi.lindstrom@thl.fi
+358 29 524 8307

Adresser

Du hittar en lista över Findata -personal i slutet av sidan Om oss.

E-postadresser: fornamn.efternamn@findata.fi
Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors
Besöksadress: Mannerheimvägen 166, Helsingfors (reception i A-huset)

Faktureringsadress och FO-nummer

Findata fungerar under THL: s faktureringsadress och affärs-ID.

Nätfakturor:

  • EDI-kod: 003722295006
  • OpusCapita Group Ab:s förmedlarkod: 003710948874
  • FO-nummer: 2229500-6