Uppdaterad 24.05.2023

Logga in i tjänsterna

Välj nedan inloggning till Findatas e-tjänst, överföringstjänsten Nextcloud eller Kapselis driftmiljö. När du kommer till tjänsten är din förbindelse skyddad.

Service disruptions

The software license for SAS will be updated in June

24 May 2023

 • The software license for SAS is about to expire and users may receive notifications about the license expiration.
 • The right to use the software is not interrupted, even if the software notifies the expiration of the license.
 • No action is required from the customer to activate the SAS license, Findata automatically updates the license during June.
 • In case of problems, please contact kapseli@findata.fi.
The digital signature of Findata’s encryption tool has changed – download the new version

24 March 2023

The signature on the tool used to encrypt data before sending it to Findata has changed. We have published a new version of the tool with a new signature on 9 March 2023. If you have downloaded the tool from the transfer service Nextcloud before 9 March 2023, you need download the new version from siirto.findata.fi.

How do I download the new version of the encryption tool?

The tool can be downloaded just like the old version. The new version can be found under the Salaustyökalut folder with file name Findata Encryption Tool.exe in the Nextcloud transfer service.

What happens if I do not download the new version?

If you don’t download the new version, it’s possible that the tool will not work, depending on the settings of your computer. Even though the old version might still work after, we strongly recommend you to download the new version for security reasons.

Are there any changes to the way the tool works?

No, there are no changes to the way the tool works.

What does ”the signature of the encryption tool” mean?

The encryption tool is signed using a digital signature. The signature tells the user that the tool is from a trusted source, similar to how a certificate on a website indicated that the website is what it says it is and that a third party has not modified or forged it. Certificates are typically valid for few years at most, which means they have to be renewed on a regular basis. The encryption tool Findata provides is made by CSC.

Tjänst för uträttande av ärenden

Genom att logga in i e-tjänsten kan du

 • ansöka om dataanvändningstillstånd för material på individnivå
 • göra en begäran om uppgifter för material på statistiknivå
 • söka ändring i gällande tillstånd
 • granska de ansökningar du skickat och de beslut du fått samt deras bilagor
 • registrera dig som Nextcloud-användare
 • beställa Kapseli-driftmiljön
 • registrera sig som Kapselianvändare och
 • lägga till användare i Kapseli.

Du loggar in i tjänsten med hjälp av Suomi.fi-identifikation eller Haka-inloggning. Om dessa identifieringssätt inte är möjliga, be om en identifieringsblankett på adressen info@findata.fi.

Logga alltid in genom att använda samma identifikationssätt så att du ser dina inskickade ansökningar och beslut.

Överföringstjänsten Nextcloud

Med hjälp av överföringstjänsten Nextcloud

 • kan de personuppgiftsansvariga på ett datasäkert sätt skicka de hämtade materialen till Findata,
 • kan kunderna, dvs. tillståndshavarna, på ett datasäkert sätt skicka egna material, filer eller program till Findata.

Nextcloud är en datasäker överföringstjänst som tillhandahålls av Findata och med hjälp av vilken krypterat personuppgiftsmaterial skickas till Findata.

Lagen om sekundär användning förpliktar alla personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen att använda Findatas tjänst för överföring av material. Även kundernas egna material, filer, programvara etc. överförs via Nextcloud till Kapseli.

Registrera dig som Nextcloud-användare i vår e-tjänst.

Kapseli®

Du får användarnamn och lösenord till Kapseli när

 • du har fått ett positivt tillståndsbeslut
 • vi har sammanställt materialet från personuppgiftsansvariga
 • du har fyllt i beställningsblanketten för Kapseli och
 • vi har uppgjort ett avtal om användning av Kapseli.

Kapseli är en datasäker fjärranslutning som erbjuds av Findata och som man loggar in i via webbläsaren. Du hittar mer information och prislistan på sidan Kapseli®.

För att logga in krävs en stark tvåfaktorsautentisering med Suomi.fi-identifikation eller Haka-inloggning och textmeddelandelösenord som används en gång. Använd samma inloggningssätt som i våra övriga tjänster. Om varken Suomi.fi-identifikation eller Haka-inloggning är möjlig, be om en identifieringsblankett på adressen info@findata.fi.

Registrera dig som Kapseli-användare i vår e-tjänst.

Begränsningar

Ansökningstjänsten loggar automatiskt ut sökanden efter en viss tidsgräns och blanketten sparas inte automatiskt. Vi rekommenderar att du sparar en halvfärdig ansökan med cirka 15 minuters mellanrum.

Det kan förekomma störningar i inloggningen och användningen om man använder Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder andra webbläsare.

Blanketterna för ansökan om dataanvändningstillstånd, ändringsansökan och begäran om information har uppdaterats flera gånger. Ansökningar som gjorts med den gamla versionen av ansökningsblanketterna kan tyvärr inte kopieras direkt till en ny ansökan. Vi ber er fylla i en ny ansökningsblankett.

Serviceavbrott

I Findatas system förekommer ett månatligt serviceavbrott kl. 4–12 torsdagen den andra veckan i månaden. Tidpunkten beror på Microsofts Windows-uppdateringar som alltid görs andra tisdagen i månaden.

Det kan förekomma störningar under denna tid, men de korrigeras efter serviceavbrottet.