Uppdaterad 20.02.2024

Logga in i tjänsterna

Välj nedan inloggning till Findatas e-tjänst, överföringstjänsten Nextcloud eller Kapselis driftmiljö. När du kommer till tjänsten är din förbindelse skyddad.

Störningsmeddelanden

Inga störningsmeddelanden

Vi meddelar här om eventuella störningar och avvikelser i våra tjänster. För närvarande fungerar alla våra tjänster normalt.

Om du stöter på problem eller störningar i e-tjänsten, Kapseli, eller i överföringstjänsten Nextcloud, skicka oss ett e-post till info@findata.fi.

Se också datumen för de månatliga underhållsavbrotten: Serviceavbrott.

Tjänst för uträttande av ärenden

Genom att logga in i e-tjänsten kan du

 • ansöka om dataanvändningstillstånd för material på individnivå
 • göra en begäran om uppgifter för material på statistiknivå
 • söka ändring i gällande tillstånd
 • granska de ansökningar du skickat och de beslut du fått samt deras bilagor
 • registrera dig som Nextcloud-användare
 • beställa Kapseli-driftmiljön
 • registrera sig som Kapselianvändare och
 • lägga till användare i Kapseli.

Du loggar in i tjänsten med hjälp av Suomi.fi-identifikation eller Haka-inloggning. Om dessa identifieringssätt inte är möjliga, be om en identifieringsblankett på adressen info@findata.fi.

Logga alltid in genom att använda samma identifikationssätt så att du ser dina inskickade ansökningar och beslut.

Överföringstjänsten Nextcloud

Med hjälp av överföringstjänsten Nextcloud

 • kan de personuppgiftsansvariga på ett datasäkert sätt skicka de hämtade materialen till Findata,
 • kan kunderna, dvs. tillståndshavarna, på ett datasäkert sätt skicka egna material, filer eller program till Findata.

Nextcloud är en datasäker överföringstjänst som tillhandahålls av Findata och med hjälp av vilken krypterat personuppgiftsmaterial skickas till Findata.

Lagen om sekundär användning förpliktar alla personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen att använda Findatas tjänst för överföring av material. Även kundernas egna material, filer, programvara etc. överförs via Nextcloud till Kapseli.

Registrera dig som Nextcloud-användare i vår e-tjänst.

Kapseli®

Du får användarnamn och lösenord till Kapseli när

 • du har fått ett positivt tillståndsbeslut
 • vi har sammanställt materialet från personuppgiftsansvariga
 • du har fyllt i beställningsblanketten för Kapseli och
 • vi har uppgjort ett avtal om användning av Kapseli.

Kapseli är en datasäker fjärranslutning som erbjuds av Findata och som man loggar in i via webbläsaren. Du hittar mer information och prislistan på sidan Kapseli®.

För att logga in krävs en stark tvåfaktorsautentisering med Suomi.fi-identifikation eller Haka-inloggning och textmeddelandelösenord som används en gång. Använd samma inloggningssätt som i våra övriga tjänster. Om varken Suomi.fi-identifikation eller Haka-inloggning är möjlig, be om en identifieringsblankett på adressen info@findata.fi.

Registrera dig som Kapseli-användare i vår e-tjänst.

Begränsningar

Ansökningstjänsten loggar automatiskt ut sökanden efter en viss tidsgräns och blanketten sparas inte automatiskt. Vi rekommenderar att du sparar en halvfärdig ansökan med cirka 15 minuters mellanrum.

Det kan förekomma störningar i inloggningen och användningen om man använder Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder andra webbläsare.

Blanketterna för ansökan om dataanvändningstillstånd, ändringsansökan och begäran om information har uppdaterats flera gånger. Ansökningar som gjorts med den gamla versionen av ansökningsblanketterna kan tyvärr inte kopieras direkt till en ny ansökan. Vi ber er fylla i en ny ansökningsblankett.

Serviceavbrott

I Findatas system förekommer ett månatligt serviceavbrott kl. 4–12 torsdagen den andra veckan i månaden. Tidpunkten beror på Microsofts Windows-uppdateringar som alltid görs andra tisdagen i månaden.

Det kan förekomma störningar under denna tid, men de korrigeras efter serviceavbrottet.

Datum för serviceavbrott 2024:
 • 18.1.2024
 • 22.2.2024
 • 21.3.2024
 • 18.4.2024
 • 23.5.2024
 • 20.6.2024
 • 18.7.2024
 • 22.8.2024
 • 19.9.2024
 • 17.10.2024
 • 21.11.2024
 • 19.12.2024