Päivitetty 24.03.2022

Prislista

Vi förnyar vår hemsida. Det nya innehållet på den här sidan är ännu inte översatt för det begärda språket.

Findatas priser grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata.

Det sammanlagda priset för Findatas tjänster grundar sig på fyra komponenter

 1. Findatas avgift för beslut gällande begäran om information eller dataanvändningstillstånd
 2. De personuppgiftsansvarigas kostnader för urval och leverans av material enligt varje personuppgiftsansvarigs egna bestämmelser
 3. Den arbetstid som Findata använt för att samköra, förbehandla, pseudonymisera och anonymisera uppgifter
 4. Bruksavgift för driftmiljö med fjärråtkomst för mottagare av dataanvändningstillstånd

Prislist för 2022

Price categoryCriteriaPrice
Data permit for a thesisA data permit related to a thesis for an applicant who is domiciled in Finland or another EU or EEA country.

If the project produces several theses or other outputs not related to the thesis, this is a normal or extensive information permit.
250,00 EUR
VAT +0%
Normal data permitThe application concerns the data of 1 to 15 data controllers and the applicant is established in an EU or EEA country.

If the sampling description is modified at the initiative of the applicant in the middle of the application processing process after receiving the cost estimates, this is an extensive data permit, cf. below.
1 000,00 EUR
VAT+0 %
Extensive data permitYou may need an extensive data permit e.g. if one or more of the following is met:
– The application concerns the data of more than 15 data controllers
– The sampling description is modified at the initiative of the applicant after receiving the cost estimates, ie more than one round of cost estimates is required from one or more controllers
– The applicant is established outside the EU or EEA.
3 000,00 EUR
VAT +0 %

Amendment permits

Price categoryCriteriaPrice
Minor amendment or changeThe application seeks the following amendments or changes:
– extension of the permit
– modification of the persons authorized to process the data
– changing the data processing environment from Findata’s Kapseli remote access system to another service provider’s secure operating environment
– extension of a temporary permit granted pursuant to the transitional provision (Section 60) of the Act Amending the Secondary Act (793/2021). As of May 1, 2022, data processing is only possible in audited environments.
250,00 EUR
VAT +0 %
Other amendment or changeThe application seeks one or more of the following changes or amendments:
– the extension of the monitoring years to the authorization granted by Findata, provided that the persons to be examined and the data to be extracted remain the same
– a change in the controller of the material released with the data
– change of licensee / permit holder
– extension of the processing of the data by way of derogation from an authorization granted outside the EU or EEA countries
– adding variables to the data collection after the extraction has already taken place
– the addition of data under other legislation in derogation from the authorization granted.
400,00 EUR
VAT +0 %

Data request decisions

Price categoryCriteriaPrice
Data request for a thesisA data request is related to a thesis for an applicant who is domiciled in Finland or another EU or EEA country.

If the project produces several theses or other outputs not related to the thesis, this is a normal or extensive information permit.
250,00 EUR
VAT +0 %
Data requestAll other data requests.2 500,00 EUR
VAT +0 %

Ready-made datasets

Price categoryCriteriaPrice
Findata’s ready-made datasetIncludes data permit on Findata’s ready-made dataset and delivery of the data to Kapseli.500,00 EUR
VAT +0 %

Findata’s hourly based fees

Price categoryCriteriaPrice
Data processingHourly fee for data combining, pre-processing, pseudonymisation and anonymisation.115,00 EUR/hour
VAT +0 %
Costs of processing a lapsed applicationIf the application for a data permit or data request is canceled or not completed after the start of the processing, we will charge a proportion of the workload.72,00 EUR/hour
VAT +0 %

Kapseli remote access system

Kapseli is always permi specific. Kapseli under each permit is billed separately, and the same Kapseli cannot be used to analyze the data in several different data permits.

By default, all computing packages have the following storage modes:

 • Work: 300 GB
 • Data: 300 GB
 • Backup: 5 GB
 • Output: 10 GB
ProductFeaturesPrice
Kapseli S– 8 GB RAM
– 4 cores
EUR 187,50 / month
(EUR 2 250,00 / year)
VAT +24 %
Kapseli M– 16 GB RAM
– 6 cores
EUR 229,17 / month
(EUR 2 750,00 / year)
VAT+24 %
Kapseli L– 32 GB RAM
– 8 cores
EUR 291,67 / month
(EUR 3 500,00 / year)
VAT +24 %
Kapseli XL 64 GB RAM
– 8 cores
EUR 460,42 / month
(EUR 5 525,00 / year)
VAT +24 %
Technical customizationTechnical customization of the remote access environment, e.g. computing capacity exceeding that of the package XLAccording to separate offer
VAT +24 %
Working time costsWorking time costs for customizing the remote environment, eg installiation of the user’s own tools in the remote environment’s machine package (with the user’s own licences)EUR 115.00 / hour
VAT: +24 %

It is also possible to use Kapseli in situations where the data permit has been granted by another authority. In this case, we charge two working hours (115 e / h) = 230 euros for the costs of receiving, checking and transferring the materials to Kapseli.

We reserve the right to change the prices for the remote access environment if changes take place to the procurement costs for the remote access environment independently of Findata’s operations.

Apart from the remote access environment, the service prices pertain to actions under public law that are based on cost value (VAT 0%). The remote access environment services, however, are commercially priced services subject to a fee (VAT +24%).

Fakturering

1. Findatas avgift för beslut gällande begäran om information eller dataanvändningstillstånd

 • Vi fakturerar för beslut om begäran om information och dataanvändningstillstånd när beslutet har getts eller tillståndet har beviljats.

2. Urval, behandling och leverans av material

 • Vi utreder de personuppgiftsansvarigas kostnader för att ta fram och skicka material i samband med behandlingen av begäran om information och dataanvändningstillståndet och förmedlar informationen till den sökande. I samband med behandlingen ger vi den sökande en uppskattning av de maximala kostnaderna för den tid som Findata använder för att behandla materialet.
 • Vi fakturerar de personuppgiftsansvarigas kostnader och kostnaderna för tiden som Findata använt för att behandla materialet när materialet har överlåtits till mottagaren av beslutet eller dataanvändningstillståndet.
 • Findata förbehåller sig rätten till förskottsfakturering av de personuppgiftsansvarigas kostnader och de uppskattade kostnaderna för Findatas behandling av materialet, om summan av kostnadsberäkningarna överstiger 5 000,00 euro.

3. Bruksavgift för driftmiljö med fjärråtkomst

 • Vi fakturerar bruksavgiften för driftmiljö med fjärråtkomst varje månad, beroende på användningsmånaderna.
 • Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna för tjänsterna i driftmiljön med fjärråtkomst om det uppstår sådana ändringar i anskaffningskostnaderna för driftmiljön med fjärråtkomst som är oberoende av Findatas verksamhet.

Betalningstider och betalningsvillkor

Betalningstiden för finländska kunder är 21 dagar, för utländska kunder 30 dagar.

För en faktura som förfallit till betalning tar Findata ut en årlig dröjsmålsränta till det belopp som föreskrivs i 4 § i räntelagen (633/1982) och med iakttagande av vad som i övrigt föreskrivs om indrivning av dröjsmålsränta i räntelagen. I stället för dröjsmålsränta kan Findata ta ut en dröjsmålsavgift på 10 euro om dröjsmålsräntan är lägre än så.

Mer information: Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata 1168/2020 (öppnas i ett nytt fönster)