Uppdaterad 04.03.2024

Om Findata

Findata är tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata, vars verksamhet grundar sig på lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (2019/552).

Genvägar

Lediga tjänster

Är du intresserad av meningsfullt arbete i en ny och ständigt utvecklande myndighet? Se lediga arbetsplatser här! Läs mer Lediga tjänster

Dataskydd

Läs om Findata som personuppgiftsansvarig, vilka rättigheter du har som registrerad och hur du kan utöva dina rättigheter. Läs mer Dataskydd

Ge respons

Påverka utvecklingen av våra tjänster genom att berätta vad vi kan förbättra. Läs mer Ge respons

Information om webbplatsen

Här hittar du ett tillgänglighetsutlåtande och information om besöksstatistik och ikoner för sociala medier samt RSS-flöde. Läs mer Information om webbplatsen

Beviljade stillstånd

Se vilka projekt och organisationer som fått tillstånd av Findata att använda social- och hälsovårdsmaterial för sekundära ändamål. Läs mer Beviljade stillstånd

Föreskrifter

Här hittar du en förteckning och en kortfattad beskrivning av alla föreskrifter som utfärdats av Findata enligt lagen om sekundär användning. Läs mer Föreskrifter

Organisation

Findata finns i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd, THL, åtskild från institutets övriga verksamhet. Findata verkar under Social- och hälsovårdsministeriets resultatstyrning, har en egen direktör som utsetts av Social- och hälsovårdsministeriet och en styrgrupp som tillsatts av ministeriet.

Findatas styrgrupp ansvarar för att leda tillståndsmyndighetens verksamhet. Styrgruppen består av direktören, chefen för materialtjänsterna, ICT-chefen, utvecklingschefen, en jurist och kommunikationschefen.

Du hittar kontaktinformation till vår personal på sidan Kontaktuppgifter.

Mer information om lagen om sekundär användning finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats: Sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården.

Uppgifter och mål

Våra uppgifter är att erbjuda rådgivning, bevilja tillstånd för sekundär användning av social- och hälsouppgifter samt ta hand om att sammanföra och lämna ut tillståndspliktiga material på ett datasäkert sätt.

Vi beviljar tillstånd för sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter när ansökan gäller

 • uppgifter från flera offentliga personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården
 • registeruppgifter för en eller flera privata social- eller hälsovårdstjänsteleverantörer, eller
 • uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna.

Vi ansvarar för sammanställning och förbehandling av behörigt material, såsom pseudonymisering och produktion av anonymt, statistiskt material.

Vårt mål:

 1. Förbättra informationssäkerheten och individens dataskydd.
 2. Göra det snabbare och smidigare att utnyttja informationsresurserna inom social- och hälsovården.
 3. Eliminera det överlappande arbetet i samband med tillståndsbehandlingar.
 4. Utveckla materialbeskrivningarna inom social- och hälsovården tillsammans med de personuppgiftsansvariga.

De lagstadgade ändamålen för sekundär användning av social- och hälsodata beror på vilken typ av material som används. 

Material på individnivå

 • undervisning
 • vetenskaplig forskning
 • statistikföring
 • myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter

Dessutom kan personuppgiftsansvariga med stöd av lagen om sekundär användning använda sina egna material för datahanteringen utan Findatas tillstånd.

Statistiskt material

 • utvecklings- och innovationsverksamhet
 • undervisning
 • vetenskaplig forskning
 • informationsledning (jämförelsematerial)
 • statistikföring
 • myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter
Se de personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning
 • Verksamhetsenheter inom social- och hälsovården
 • Institutet för hälsa och välfärd (ej uppgifter som samlas in för statistiska ändamål)
 • Folkpensionsanstalten (förmåner och recept)
 • Uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna
 • Pensionsskyddscentralen (arbets- och inkomstuppgifter, förmåner och grunderna till dem)
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
 • Arbetshälsoinstitutet (arbetsrelaterade sjukdomar och exponeringsmätningar)
 • Regionförvaltningsverken (social- och hälsovårdsärenden)
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (personers basuppgifter, familjeförhållanden, bostadsorter och byggnadsuppgifter)
 • Statistikcentralen (till den del uppgifter som avses i lagen om utredande om dödsorsak behövs).

Styrning och övervakning

Styrgruppen för sekundär användning av social- och hälsodata styr och utvecklar Findatas verksamhet  Styrgruppens medlemmar har utsetts bland företrädarna för Social- och hälsovårdsministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Pensionsskyddscentralen, Fimea, Folkpensionsanstalten, THL, Statistikcentralen, Arbetshälsoinstitutet, Valvira samt företrädare för social- och hälsovården.

Styrgruppen har tillsatt följande undergrupper:

 • Ekosystemgruppen för sekundär användning av social- och hälsovårdsdata
 • Samarbetsgrupp för personuppgiftsansvariga och kunder av social- och hälsovårdsdata
 • Samarbetsgrupp för kunder av social- och hälsovårdsdata

Mer information på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Dessutom har social- och hälsovårdsministeriet tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta principerna för sekundär användning av social- och hälsodata i fråga om anonymisering, dataskydd och datasäkerhet. Mer information om social- och hälsovårdsministeriets expertarbetsgrupp inom dataskydd för sekundär användning på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Findatas verksamhet övervakas av bland annat justitieombudsmannen och dataombudsmannen. Tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira övervakar de informationssäkra driftmiljöerna. Därtill måste Findata en gång per år lämna en redogörelse för behandlingen av social- och hälsovårdsuppgifterna och logguppgifterna till dataombudsmannen.

Förhandsutredning av följderna av lagen om sekundär användning och förslag till åtgärder

Styrgruppen för sekundär användning av social- och hälsodata har gjort en förhandsutredning om följderna av lagen om sekundär användning för sekundär användning av hälso- och sjukvårdsinformation inom forskning, utveckling, innovation och undervisning samt ett förslag till åtgärder till stöd för verkställigheten av lagen om sekundär användning. Rapporterna har utarbetats på uppdrag av SHM.

Bekanta dig med rapporterna via länken nedan:

Senaste nytt

Momsinstruktionen har preciserats – fakturorna behöver information om den slutliga betalaren

16.02.2024
Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Findata har fått preciserade instruktioner… Läs mer Momsinstruktionen har preciserats – fakturorna behöver information om den slutliga betalaren

Kapseli priser ändras – rabatter på små maskinpaket och priset på Linux-versionen

15.02.2024
Priserna på Findatas driftmiljö Kapseli kommer att ändras från och med den… Läs mer Kapseli priser ändras – rabatter på små maskinpaket och priset på Linux-versionen

Ny bestämmelse för undersökning av hälsouppgifter – betydande fynd kan leda till kontakt

31.01.2024
Det är nu möjligt att utveckla den individuella vården av patienter även… Läs mer Ny bestämmelse för undersökning av hälsouppgifter – betydande fynd kan leda till kontakt