Momsinstruktionen har preciserats – fakturorna behöver information om den slutliga betalaren

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Findata har fått preciserade instruktioner från Skatteförvaltningen gällande hanteringen av mervärdesskatt i faktureringen för personuppgiftsansvariga.

Framöver ber vi personuppgiftsansvariga att lägga till en hänvisning på fakturorna adresserade till Findata om den slutliga betalarens uppgifter, som angetts av tillståndshavaren, vilken kan vara tillståndshavaren själv eller någon annan part.

Hänvisningen behövs för att tillståndshavaren eller den slutliga betalaren av fakturan ska kunna dra av den mervärdesskatt som relaterar till fakturan i sin egen beskattning.

När det gäller personuppgiftsansvarigas kostnader behandlar Findata fakturan i sin bokföring som en genomgångspost. På detta sätt bestämmer personuppgiftsansvariga momsplikten baserat på den slutliga betalarens uppgifter.

Instruktioner för ansökande

Komplettera uppgifterna om den slutliga betalaren på urvalsbeskrivningsblankett:

  • Namn
  • Momsnummer (VAT-ID)
  • Land

Instruktioner för personuppgiftsansvariga

Lägg till följande text på fakturorna adresserade till Findata och komplettera den med uppgifterna om den slutliga betalaren som tillståndshavaren angett. Välj språk enligt den slutliga betalarens land: på finska eller svenska för finländska betalare och på engelska för utländska betalare.

På finska: Laskun lopullinen maksaja on *maksajan nimi (alv-tunnus), maa*, jonka mukaisesti laskun arvonlisäverokäsittely määräytyy. Findata ei ole laskun osalta arvonlisäverovelvollinen, vaan käsittelee sen läpilaskutuksena. (Verohallinnon ohjaus)

På svenska: Den slutliga betalaren av fakturan är *betalarens namn (momsnummer), land*, enligt vilket momshanteringen av fakturan bestäms. Findata är inte momspliktig för fakturan utan behandlar den som en genomgångspost. (Anvisning från Skatteförvaltningen)

På engelska: The final payer of the invoice is *payer’s name (VAT-ID), country*, according to which the VAT treatment of the invoice is determined. Findata treats the invoice as a pass-through invoice, and therefore is not liable for including VAT. (Guidance by Finnish Tax Administration)

Om faktureringssystemet inte tillåter att så lång text läggs till, notera åtminstone den första meningen [Den slutliga betalaren är betalarens namn (momsnummer), land] och hänvisningen till Skatteförvaltningens instruktioner på fakturan.

Du kan också hitta instruktioner och mer information om faktuering på sidan Prislista.

Ytterligare information

Rådgivning

Allmän rådgivning