Arvonlisäveron ohjeistus täsmentynyt – laskuihin tarvitaan tieto niiden lopullisesta maksajasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sen yhteydessä toimiva Findata ovat saaneet Verohallinnolta tarkennettua ohjausta rekisterinpitäjien laskutuksen arvonlisäverokäsittelystä.

Pyydämme rekisterinpitäjiä lisäämään Findatalle osoitettuihin laskuihin viittauksen luvansaajan ilmoittamasta laskun lopullisesta maksajasta, joka voi olla luvansaaja tai joku muu taho.

Viittaus tarvitaan, jotta luvansaaja tai muu laskun lopullinen maksaja voi vähentää laskuun liittyvän arvonlisäveron omassa verotuksessaan.

Rekisterinpitäjien kustannusten osalta Findata käsittelee laskua kirjanpidossaan läpikulkueränä. Siten rekisterinpitäjä määrittää arvonlisäverovelvollisuuden laskun lopullisen maksajan perusteella.

Ohje luvanhakijoille

Täydennä poimintakuvauslomakkeelle seuraavat tiedot laskun lopullisesta maksajasta:

  • Nimi
  • Alv-tunnus (VAT-ID)
  • Maa

Lataa Poimintakuvauslomake tästä (Word-tiedosto, 57kt).

Ohje rekisterinpitäjille

Lisää Findatalle osoitettuihin laskuihin alla oleva teksti, ja täydennä siihen luvansaajan ilmoittama laskun lopullinen maksaja. Valitse kieli lopullisen maksajan maan mukaan: suomeksi tai ruotsiksi suomalaisille maksajille ja englanniksi ulkomaalaisille maksajille.

Suomeksi: Laskun lopullinen maksaja on *maksajan nimi (alv-tunnus), maa*, minkä mukaisesti laskun arvonlisäverokäsittely määräytyy. Findata ei ole laskun osalta arvonlisäverovelvollinen, vaan käsittelee sen läpilaskutuksena. (Verohallinnon ohjaus)

Ruotsiksi: Den slutliga betalaren av fakturan är *betalarens namn (momsnummer), land*, enligt vilket momshanteringen av fakturan bestäms. Findata är inte momspliktig för fakturan utan behandlar den som en genomgångspost. (Anvisning från Skatteförvaltningen)

Englanniksi: The final payer of the invoice is *maksajan nimi (VAT-ID: ), maa*, according to which the VAT treatment of the invoice is determined. Findata treats the invoice as a pass through invoice, and therefore is not liable for including VAT. (Guidance by Finnish Tax Administration)

Jos laskutusjärjestelmä ei salli näin pitkän tekstin lisäämistä, merkitse laskuun ainakin ensimmäinen virke [Laskun lopullinen maksaja *maksajan nimi (alv-tunnus), maa*] ja viittaus Verohallinnon ohjaukseen.

Löydät ohjeet myös laskutustietojen yhteydestä, kohdasta Tietoa laskujen arvonlisäverokäsittelystä.

Lisätiedot

Neuvonta

Yleinen neuvonta