Kapseli priser ändras – rabatter på små maskinpaket och priset på Linux-versionen

Priserna på Findatas driftmiljö Kapseli kommer att ändras från och med den 1.4.2024. Om du på grund av prisändringarna vill ändra din Kapseli eller avsluta användningen av Kapseli, gör det senast den 15.3.2024.

Med den nya prislistan för Kapseli kommer de flesta priserna att sänkas. En billigare akademisk licens blir ett alternativ för Windows-versionen och priserna på alla Linux-maskinpaket kommer att minska.

Den största prisökningen gäller behandlingsavgiften för Kapseli paustjänst, som ökar med 12 procent. Dock minskar månadsavgiften för paustjänsten nästan med 50 procent samtidigt.

Dessutom kommer det att bli små ökningar på priserna för Kapseli anpassning, lagringstjänst och Windows-versionens L- och XL-maskinpaket.

En billigare akademisk licens för Windows-versionen

Från och med april kommer Kapseli Windows-version att vara tillgänglig med en akademisk licens, vilket innebär att priserna är lägre än normalt.

Den akademiska Windows-licensen kan aktiveras i projekt där alla användare kommer från organisationer som är berättigade till den akademiska licensen. Det är projektets ansvar att säkerställa att licensvillkoren uppfylls.

Kom ihåg att ändra din Kapseli i tid

Om du vill byta din Kapseli till en akademisk Windows-licens, eller ändra/säga upp din Kapseli-prenumeration innan de nya priserna träder i kraft, gör det senast den 15.3.2024.

Gör uppdateringar till din prenumeration i vår e-tjänsten (asiointi.findata.fi).

Kom ihåg att överföring av data från Kapseli till en annan datasäkra driftmiljö kräver en ändring av dataanvändningtillståndet. Du kan ansöka om att byta användarmiljö i tjänsten för ärendehantering genom att välja formuläret ”Ansökan om ändring av dataanvändningtillstånd”.