Aineistokuvauksia koskeva määräys

Olemme antaneet toisiolain mukaisen määräyksen aineistokuvausten tietosisällöistä, käsitteistä ja tietorakenteista. Määräys koskee sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä.

Toisiolain piirissä olevien organisaatioiden on rekisterinpitäjinä laadittava aineistokuvaukset tietovarantojensa tietosisällöistä. Näihin organisaatioihin kuuluvat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset palvelunjärjestäjät.

Aineistokuvausmääräyksen tavoitteena on määritellä yhteiset aineistokuvausperiaatteet sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjien aineistojen ja niiden sisältämien tietojen kuvaamiselle.

Järjestämme rekisterinpitäjille avoimia aineistokuvausklinikoita, joissa saa apua toisiolain mukaisten aineistokuvausten tekemiseen. Aineistokuvausklinikka järjestetään pääsääntöisesti joka kuun ensimmäinen maanantai klo 13–14. Tilaisuuksiin ei ole ennakkoilmoittautumista, voit liittyä Teams-kokoukseen tästä linkistä.

Lisätietoja Tapahtumat-sivulta

Yhdenmukaiset, samaan paikkaan kootut aineistokuvaukset helpottavat ja tehostavat ensisijaisessa käyttötarkoituksessa kerättyjen tietojen hyödyntämistä toisiokäytössä. Hyvin tehdyt aineistokuvaukset auttavat myös rekisterinpitäjiä tietoaineistojen hallinnassa.

Määräyksen luonnos oli lausuntokierroksella marras-joulukuussa 2020.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 15.2.2021 asetuksen, joka määrittelee aineistokuvausten aikataulun.

Pääset tutustumaan määräykseen alla olevasta linkistä.