Aineistokuvauksia koskeva määräys

Olemme antaneet toisiolain mukaisen määräyksen aineistokuvausten tietosisällöistä, käsitteistä ja tietorakenteista. Määräys koskee sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä.

Aineistokuvausmääräyksen tavoitteena on määritellä yhteiset periaatteet, joiden mukaan sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjien aineistoja ja niiden sisältämiä tietoja kuvataan. Kun aineistokuvaukset on koottu samaan paikkaan, voidaan ensisijaisessa käyttötarkoituksessa kerättyjä tietoja hyödyntää toisiokäytössä helposti ja tehokkaasti. Hyvin tehdyt aineistokuvaukset auttavat myös rekisterinpitäjiä hallinnoimaan tietoaineistojaan.

Toisiolain piirissä olevien organisaatioiden on rekisterinpitäjinä laadittava aineistokuvaukset tietovarantojensa tietosisällöistä. Näihin organisaatioihin kuuluvat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset palvelunjärjestäjät.

Määräyksen luonnos oli lausuntokierroksella marras-joulukuussa 2020.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 15.2.2021 asetuksen, joka määrittelee aineistokuvausten aikataulun.

Pääset tutustumaan määräykseen alla olevasta linkistä.

Apua aineistojen kuvaukseen

Järjestämme rekisterinpitäjille maksuttomia Aineistoeditori-koulutuksia säännöllisin väliajoin. Katso tulevat tapahtumat alta tai sivulta Tapahtumat.

Findatan hakemusklinikka

12.03.2024 Teams
Tervetuloa Findatan hakemusklinikalle tiistaina 12.3.2024 klo 13.00–14.00! Hakemusklinikalla asiantuntijamme tarjoavat käytännönläheistä tukea niille, jotka ovat parhaillaan jättämässä tietolupahakemusta tai suunnittelevat luvan hakemista. Järjestämme hakemusklinikoita kahden kuukauden välein. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita ja mukaan voi…

Aineistoeditori-koulutus

12.03.2024 Teams
Tule oppimaan Aineistoeditori-työkalun käytöstä Findatan koulutukseen! Koulutuksessa käymme läpi Aineistoeditorin käytön perusteita ja teemme käytännön harjoituksen kuvaustietojen tuomiseksi Aineistoeditoriin. Lisäksi koulutuksessa on mahdollisuus keskustella sote-aineistojen kuvailutyöstä yleisesti ja käydä läpi omassa aineistokuvailutyössä…

FinHITS-hankkeen aloitustapahtuma

05.04.2024 Mannerheimintie 166, Helsinki
Tervetuloa kehittämään terveystietojen toisiokäyttöä Suomessa ja kuulemaan kansainvälisen toisiokäytön tavoitteista! FinHITS-hankkeen aloitustapahtumassa suunnittelemme yhdessä asiakkaiden, rekisterinpitäjien ja muiden terveystietojen toisiokäytön toimijoiden kanssa tulevaisuuden toisiokäytön palveluita. Osallistumalla kuulet suunnitelmistamme ja voit vaikuttaa, mihin suuntaan…