Päivitetty 31.08.2022

Valmisaineistot

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille valmisaineistoja temaattisista aihekokonaisuuksista.

Valmisaineistot ovat nimensä mukaisesti valmiiksi koottuja ja esikäsiteltyjä aineistokokonaisuuksia, jotka ovat saatavilla nopeammin, ilman rekisterinpitäjiltä pyydettäviä kustannusarvioita tai poimintoja.

Lupa valmisaineistojen käyttöön haetaan samalla tavalla kuin muihinkin aineistoihin, mutta niitä ei voida räätälöidä tai muokata asiakkaan tarpeiden mukaan kuten muita aineistoja. Modulaarinen toteutustapa varmistaa kuitenkin minimointiperiaatteen toteutumisen ja sen, että asiakas voi koota eri moduuleista itselleen sopivan kokonaisuuden.

Suunnitelma

 • Aloitus pilotti-valmisaineistolla, jonka teemana COVID-19
 • Tavoiteaikataulu: saatavilla lokakuussa 2022
  • Tällä hetkellä odotamme aineistoja rekisterinpitäjiltä, minkä jälkeen pääsemme muokkaamaan aineiston valmiiseen, luvitettavaan muotoon
 • Pelkän valmisaineiston (lupa + aineiston toimitus Kapseliin) hinnaksi on määritelty 500 euroa ja tällaiset hakemukset pyritään käsittelemään nopeasti
  • Mikäli valmisaineistoon halutaan yhdistää muita toisioaineistoja, sovelletaan normaalin tietoluvan hintaa ja käsittelyaikaa
 • Luovutettavat valmisaineistot pseudonymisoidaan erikseen kutakin asiakasta ja lupaa varten
 • Findata tuottaa valmisaineistoista kuvaukset Aineistokatalogiin

Pilotti-valmisaineiston sisältö

Ensimmäisessä valmisaineistossa on tietoja neljältä rekisterinpitäjältä: THL, Kela, Fimea ja Tilastokeskus. Kohdejoukko muodostetaan THL:n Tartuntatautirekisterin pohjalta. Aineistossa HUS-alueella vuosina 2020-21 koronaan sairastuneet.

Rekisterinpitäjäkohtaiset tietosisällöt

 • Fimea: koronarokotusten haittavaikutustiedot
 • THL:
  • perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tietoja (Hilmo- ja Avohilmo-rekisterit) koronaan liittyvistä vastaanottokäynneistä ja osastohoitojaksoista
  • Tartuntatautirekisteristä erilaisia taustatietoja ja tarkempia koronaa koskevia tietoja
 • Kela: kattavat koronarokotustiedot
 • Tilastokeskus: kuolemansyytiedot

Moduulit

Lupaa voi hakea joko koko aineistoon tai muodostaa alla olevista moduuleista kokonaisuuden.

 • Vuosipaketit
  • 2020
  • 2021
  • (myöhemmin myös 2022)
 • Ikärajaus
  • 0-15-vuotiaat
  • 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat

Lisätiedot

Peija Haaramo

Johtava asiantuntija, aineistokuvaukset