Päivitetty 10.05.2022

Valmisaineistot

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille valmisaineistoja temaattisista aihekokonaisuuksista vuoden 2022 aikana.

Valmisaineistot ovat nimensä mukaisesti valmiiksi koottuja ja esikäsiteltyjä aineistokokonaisuuksia, jotka ovat saatavilla nopeammin, ilman rekisterinpitäjiltä pyydettäviä kustannusarvioita tai poimintoja.

Lupa valmisaineistojen käyttöön haetaan samalla tavalla kuin muihinkin aineistoihin, mutta niitä ei voida räätälöidä tai muokata asiakkaan tarpeiden mukaan kuten muita aineistoja. Modulaarinen toteutustapa varmistaa kuitenkin minimointiperiaatteen toteutumisen ja sen, että asiakas voi koota eri moduuleista itselleen sopivan kokonaisuuden.

Suunnitelma

 • Aloitus pilotti-valmisaineistolla, jonka teemana COVID-19
 • Aikataulu: luvitettavissa elokuussa 2022
 • Luvan hakemiseen ja myöntämiseen pätevät samat periaatteet kuin muuhunkin Findatan hakemuskäsittelyyn
 • Valmisaineistot sisältävät henkilötunnuksen, eli ne ovat linkitettävissä muihin aineistoihin
 • Luovutettavat valmisaineistot pseudonymisoidaan erikseen kutakin asiakasta ja lupaa varten
 • Aineistokuvaukset tehdään Aineistokatalogiin

Toteutustapa: moduulit

 • Ei vain yksi, iso valmisaineisto, vaan kukin valmisaineisto jaetaan temaattisiin moduuleihin
 • Luvanhakija voi
  • joko pyytää kaikkia moduuleja, jotka sitten yhdessä muodostavat koko kyseisen valmisaineiston, tai
  • pyytää vain muutamaa, omat tarpeensa kattavaa moduulia

Lisätiedot

Peija Haaramo

Johtava asiantuntija, aineistokuvaukset 029 524 7888