Päivitetty 25.10.2023

Valmisaineistot

Tarjoamme asiakkaille valmisaineistoja temaattisista aihekokonaisuuksista. Tällä hetkellä saatavilla on COVID-19-teemainen valmisaineisto.

Valmisaineistot ovat nimensä mukaisesti valmiiksi koottuja ja esikäsiteltyjä aineistokokonaisuuksia, jotka ovat saatavilla nopeammin, ilman rekisterinpitäjiltä pyydettäviä kustannusarvioita tai poimintoja.

Miten valmisaineistot saa käyttöön?

Tietolupa valmisaineistojen käyttöön haetaan samalla tavalla kuin muihinkin aineistoihin, mutta niitä ei voida räätälöidä tai muokata asiakkaan tarpeiden mukaan kuten muita aineistoja. Lue lisää Miten valmisaineistot saa käyttöön?

Paljonko valmisaineisto maksaa?

Yhden valmisaineiston tietolupa maksaa 600 euroa. Aineiston toimitus Kapseliin on maksuton. Lue lisää Paljonko valmisaineisto maksaa?

Saatavilla olevat valmisaineistot

Ensimmäinen Findatan valmisaineisto on teemaltaan COVID-19. Lue lisää Saatavilla olevat valmisaineistot

Miten valmisaineistot saa käyttöön?

Tietolupa valmisaineistojen käyttöön haetaan samalla tavalla kuin muihinkin aineistoihin, mutta niitä ei voida räätälöidä tai muokata asiakkaan tarpeiden mukaan kuten muita aineistoja.

Valmisaineistoille on oma hakemuslomake, jolla lähetetyt hakemukset pyritään käsittelemään nopeasti.

Luovutettavat valmisaineistot pseudonymisoidaan erikseen kutakin asiakasta ja lupaa varten. Valmisaineistot ovat yksilötasoista tietoa, jota voi analysoida vain vaatimukset täyttävässä tietoturvallisessa käyttöympäristössä. Ensisijainen käyttöympäristö on Findatan Kapseli.

Modulaarinen toteutustapa varmistaa minimointiperiaatteen toteutumisen ja sen, että asiakas voi koota eri moduuleista itselleen sopivan kokonaisuuden.

Tietolupa valmisaineistoon haetaan asiointipalvelussamme: asiointi.findata.fi

Paljonko valmisaineisto maksaa?

Valmisaineistojen hinnat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta (PDF-tiedosto, 373 kt). Nykyiset hinnat ovat voimassa 31.12.2023 asti.

Yhden valmisaineiston tietolupa maksaa 600 euroa. Aineiston toimitus Kapseliin on maksuton. Mikäli valmisaineistoa halutaan analysoida jossain muussa ympäristössä, toimituskustannuksista veloitetaan kaksi työtuntia eli 270 euroa (alv + 0 %). Ilmoitamme kustannuksista asiakkaalle, mikäli työmääräarvio ylittää kaksi tuntia.

Mikäli valmisaineistoon halutaan yhdistää muita aineistoja, sovelletaan normaalin tietoluvan hintaa ja käsittelyaikaa.

Katso lisätietoja sivulta Hinnasto.

Saatavilla olevat valmisaineistot

Findatan valmisaineisto: COVID-19

Tarkempi kuvaus: Aineistokatalogi.fi

COVID-19-valmisaineistossa on tietoja neljältä rekisterinpitäjältä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kela/Kanta, Fimea ja Tilastokeskus. Kohdejoukko on muodostettu THL:n Tartuntatautirekisterin pohjalta. Aineistossa on HUS-alueella vuosina 2020–2021 koronaan sairastuneet.

Rekisterinpitäjäkohtaiset tietosisällöt

 • Fimea: koronarokotusten haittavaikutustiedot
 • THL:
  • perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tietoja (Hilmo- ja Avohilmo-rekisterit) koronaan liittyvistä vastaanottokäynneistä ja osastohoitojaksoista
  • Tartuntatautirekisteristä erilaisia taustatietoja ja tarkempia koronaa koskevia tietoja
 • Kela/Kanta: kattavat koronarokotustiedot
 • Tilastokeskus: kuolemansyytiedot

Moduulit

Lupaa voi hakea joko koko aineistoon tai muodostaa alla olevista moduuleista kokonaisuuden.

 • Vuosipaketit
  • 2020
  • 2021
  • (myöhemmin myös 2022)
 • Ikärajaus
  • 0–15-vuotiaat
  • 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat

Perustiedot

Findatan valmisaineisto: COVID-19N%
Kohortin koko138 396
Miehiä69 84350,47
Naisia68 55349,53
COVID-19-diagnoosi vuonna 2020 a20 75515,00
COVID-19-diagnoosi vuonna 2021 a118 21785,42
Positiivisen diagnoosin saaneet ikäryhmittäin vuonna 2020
0–152 37911,46
16+18 37688,54
Positiivisen diagnoosin saaneet ikäryhmittäin vuonna 2021
0–1527 04022,87
16+91 17777,13
Seuranta-aikana kuolleet b1 1830,85

a Osa aineistoon kuuluvista henkilöistä sai COVID-19-diagnoosin sekä vuonna 2020 että vuonna 2021.
b Kaikki kuolemansyyt.

Toiveita tuleville valmisaineistoille? Ilmoittaudu haastateltavaksi!

Miltä COVID-19 valmisaineisto vaikuttaa? Millaiselle valmisaineistolle olisi suurin tarve?

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille jatkossa useita eri valmisaineistoja. Etsimme vapaaehtoisia haastattelututkimukseen, jolla selvitämme asiakkaiden tarpeita ja toiveita valmisaineistojen suhteen.

Haastateltavien tarve on noin 10 henkilöä. Osallistuminen ei vaadi mitään ennakkotietoja aiheesta.

Haastattelu kestää 45 minuuttia ja tehdään osana Helsingin yliopiston Farmasian laitoksen Teollisuusfarmasian erikoistumisopintojen opinnäytetyötä.

Ilmoittaudu haastateltavaksi tästä linkistä: ilmoittautuminen haastateltavaksi

Lisätiedot

Peija Haaramo

Johtava asiantuntija, aineistokuvaukset 029 524 7888