Päivitetty 10.05.2024

Valmisaineistot

Tarjoamme asiakkaille valmisaineistoja erilaisista aihekokonaisuuksista. Tällä hetkellä saatavilla on FinRegistry-tutkimushankkeen rekisteritietoihin perustuva valmisaineisto sekä COVID-19-teemainen valmisaineisto.

Valmisaineistot ovat nimensä mukaisesti valmiiksi koottuja ja esikäsiteltyjä aineistokokonaisuuksia, jotka ovat saatavilla nopeammin, ilman rekisterinpitäjiltä pyydettäviä kustannusarvioita tai poimintoja.

Miten valmisaineistot saa käyttöön?

Tietolupa valmisaineistojen käyttöön haetaan samalla tavalla kuin muihinkin aineistoihin. COVID-19-aineistoa ei räätälöidä tai muokata asiakkaan tarpeiden mukaan kuten muita aineistoja. Lue lisää Miten valmisaineistot saa käyttöön?

Paljonko valmisaineisto maksaa?

Valmisaineiston tietolupa maksaa 300 euroa. Jos aineistoon yhdistetään muita tietoja, sovelletaan normaalin tietoluvan hintaa. Lue lisää Paljonko valmisaineisto maksaa?

Saatavilla olevat valmisaineistot

Tutustu FinRegistry-tutkimushankkeen rekisteritietoihin perustuvaan valmisaineistoon sekä COVID-19-teemaiseen valmisaineistoon. Lue lisää Saatavilla olevat valmisaineistot

Miten valmisaineistot saa käyttöön?

Hae tietolupaa valmisaineistoon tietolupahakemuksella Findatan asiointipalvelussa (asiointi.findata.fi).

COVID-19-aineisto muodostuu valmiiksi koostetuista moduuleista. FinRegistry-aineistossa ei ole valmiiksi määriteltyjä aineistokokonaisuuksia tai moduuleja, vaan poiminta räätälöidään hakijan tarpeen mukaiseksi.

Luovutettavat valmisaineistot pseudonymisoidaan erikseen kutakin asiakasta ja lupaa varten. Valmisaineistot ovat yksilötasoista tietoa, jota voi analysoida vain vaatimukset täyttävässä tietoturvallisessa käyttöympäristössä. Ensisijainen käyttöympäristö on Findatan Kapseli.

Paljonko valmisaineisto maksaa?

Yhden valmisaineiston tai siitä tehdyn poiminnan tietolupa maksaa 300 euroa.

FinRegistry-aineiston kohdalla tietolupamaksun lisäksi veloitetaan Findatan tekemän poiminnan kulut työmäärän perusteella. Findatan tuntiperusteinen maksu on 147 euroa/tunti.

COVID-19-aineisto muodostuu valmiiksi koostetuista moduuleista, joten poimintakuluja ei veloiteta. COVID-aineiston toimitus Kapseliin on myös maksuton. Mikäli valmisaineistoa halutaan analysoida jossain muussa ympäristössä, toimituskustannuksista veloitetaan kaksi työtuntia eli 294 euroa (alv +0 %). Ilmoitamme kustannuksista asiakkaalle, mikäli työmääräarvio ylittää kaksi tuntia.

Mikäli valmisaineistoon halutaan yhdistää muita aineistoja, sovelletaan normaalin tietoluvan hintaa ja käsittelyaikaa.

Valmisaineistojen hinnat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta (PDF-tiedosto, 373 kt). Nykyiset hinnat ovat voimassa 31.12.2024 asti.

Katso lisätietoja sivulta Hinnasto.

Saatavilla olevat valmisaineistot

FinRegistry-valmisaineisto

Tarkempi kuvaus: Aineistokatalogi.fi

Valmisaineiston pohjana ovat FinRegistry-tutkimushankkeen aineistot. Mukana on DVV:n, ETK:n, Kanta-palveluiden, Kelan, Syöpärekisterin, THL:n ja Tilastokeskuksen tietoja. Valmisaineisto sisältää yli 20 datasettiä ja kattaa tietoja useilta vuosikymmeniltä.

Findatan valmisaineistossa datasetit ovat kolmea eri tyyppiä:

 1. hankkeessa luodut, rakenteeltaan kokonaan uudenlaiset aineistot Minimal phenotype ja Detailed longitudinal,
 2. hankkeessa muokatut, rakenteeltaan lähtöaineistoja muistuttavat aineistot ja
 3. hanketta varten poimitut aineistot.

Tyypin 3 aineistoja on Findatan valmisaineistossa vain siltä osin kuin vastaavia tyypin 2 aineistoja ei siinä ole.

Findatan FinRegistry-valmisaineisto koostetaan vaiheittain kevään 2024 aikana alkaen tyyppien 1 ja 2 aineistoista ja edeten tyypin 3 aineistoihin. Tyypin 3 aineistojen lähtöaineistot on Aineistokatalogissa jo kuvattu ao. rekisterinpitäjien toimesta. FinRegistry-hanketta varten poimitut aineistot kuitenkin tyypillisesti sisältävät vähemmän muuttujia kuin lähtöaineistot.

Rekisterinpitäjäkohtaiset tietosisällöt

Tyyppi 1:

 • Minimal phenotype, Detailed longitudinal

Tyyppi 2:

 • DVV: Henkilön perustiedot ja vanhemmat, Sukulaissuhteet, Sukulaiset, Avioliitot, Asumishistoria
 • ETK: Palkattomien aikojen ja VEKL:in mukaiset etuusjaksot, Ansaintarekisterin työeläkevakuutetut ansiot, Eläkerekisterin työeläkkeet
 • Kanta: Laboratoriovastaukset
 • THL: Syntyneet lapset, Rokotukset, Tartuntataudit, Epämuodostumat, Toimeentulotuki, Sosiaalihilmo

Tyyppi 3:

 • Kanta: Reseptikeskus: Lääkemääräykset, Lääketoimitukset
 • Kela: Sairausvakuutuksesta korvattavat lääketoimitukset, Lääkekorvausoikeudet
 • Syöpärekisteri
 • Tilastokeskus: Kuolemansyyt
 • THL: Avohilmo, Hilmo, Tehohoitorekisteri

Koodistoja löytyy toistaiseksi parhaiten suomenkielisinä alkuperäisten rekisterinpitäjien Aineistokatalogi-kuvauksista ja englanninkielisinä FinRegistry-hankkeen Aineistokatalogi-kuvauksista. Linkit näihin löytyvät kunkin FinRegistry-valmisaineiston kohdalta.

Findatan valmisaineisto: COVID-19

Tarkempi kuvaus: Aineistokatalogi.fi

COVID-19-valmisaineistossa on tietoja neljältä rekisterinpitäjältä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kela/Kanta, Fimea ja Tilastokeskus. Kohdejoukko on muodostettu THL:n Tartuntatautirekisterin pohjalta. Aineistossa on HUS-alueella vuosina 2020–2021 koronaan sairastuneet.

Rekisterinpitäjäkohtaiset tietosisällöt

 • Fimea: koronarokotusten haittavaikutustiedot
 • THL:
  • perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tietoja (Hilmo- ja Avohilmo-rekisterit) koronaan liittyvistä vastaanottokäynneistä ja osastohoitojaksoista
  • Tartuntatautirekisteristä erilaisia taustatietoja ja tarkempia koronaa koskevia tietoja
 • Kela/Kanta: kattavat koronarokotustiedot
 • Tilastokeskus: kuolemansyytiedot

Moduulit

Lupaa voi hakea joko koko aineistoon tai muodostaa alla olevista moduuleista kokonaisuuden.

 • Vuosipaketit
  • 2020
  • 2021
 • Ikärajaus
  • 0–15-vuotiaat
  • 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat

Perustiedot

Findatan valmisaineisto: COVID-19N%
Kohortin koko138 396
Miehiä69 84350,47
Naisia68 55349,53
COVID-19-diagnoosi vuonna 2020 a20 75515,00
COVID-19-diagnoosi vuonna 2021 a118 21785,42
Positiivisen diagnoosin saaneet ikäryhmittäin vuonna 2020
0–152 37911,46
16+18 37688,54
Positiivisen diagnoosin saaneet ikäryhmittäin vuonna 2021
0–1527 04022,87
16+91 17777,13
Seuranta-aikana kuolleet b1 1830,85

Lisätiedot

Peija Haaramo

Johtava asiantuntija, aineistokuvaukset 029 524 7888