Uppdaterad 10.05.2022

Färdigt datamaterial

Vårt mål är att erbjuda våra kunder färdigt datamaterial i tematiska materialhelheter i år 2022.

Färdigt datamaterial är enligt namnet färdigt sammanställda och förbehandlade materialhelheter som är snabbare tillgängliga, utan den personuppgiftsansvarigas kostnadskalkyler eller urval.

Tillstånd för att använda färdigt datamaterial ansöks på samma sätt som för övriga material, men de kan inte skräddarsys eller redigeras enligt kundens behov som för övrigt material. Det modulera utförandesättet säkerställer dock ett genomförande i enlighet med principen om minimering och att kunden kan bygga upp en helhet som passar hen av olika moduler.

Plan

 • Start med pilotbaserat färdigt datamaterial med temat COVID-19
 • Tidtabell: August 2022
 • Ansökan och beviljande av tillstånd baserar sig på samma principer som övrig tillståndsbehandling hos Findata
 • Det färdiga datamaterialet innehåller personbeteckning, dvs. ska de länkas till övrigt material
 • Det färdiga datamaterialet som separat överlåts pseudonymiserat för varje kund och tillstånd
 • Materialbeskrivningarna görs i Materialkatalogen

Genomförande: moduler

 • Inte bara ett stort färdigt datamaterial, utan varje färdigt datamaterial delas in i tematiska moduler
 • Tillståndssökanden kan
  • antingen be om alla moduler som sedan tillsammans bildar hela det färdiga datamaterialet i fråga, eller
  • be om några moduler som täcker det egna behovet

Mer information

Peija Haaramo

Johtava asiantuntija, aineistokuvaukset