Skicka material till Findata

På den här sidan hittar du instruktioner om hur du säkert skickar in dina filer till Findata med hjälp av Nextcloud-överföringstjänsten.

Anvisningar för de registeransvariga

Läs mer Anvisningar för de registeransvariga

Innan du loggar in i e-tjänsten ska du ta reda på din organisations offentliga IP-adress i det nät från vilket materialet överförs.

Följande adresser är inte offentliga och duger således inte för överföring av material:

 • Adresser som börjar:
  • 10.
  • 192.168
 • Eller är mellan:
  • 172.16.0.0 – 172.31.255.255
  • 224.0 – 239.255

Kontakta din organisations IT-stöd om du är osäker på IP-adressen.

Anvisningar för leverans av material åt de registeransvariga

Meddela Findatas kontaktperson vilka personer som deltar i överföringen av uppgifterna

Findatas kontaktperson är avsändaren av begäran om material.

Berätta i meddelandet:

 • Datatillståndets diarienummer
 • Organisation från vilken uppgifterna överförs
 • Person som tar emot en eventuell målgrupp
 • Person som levererar det plockade materialet till Findata
Öppna Nextcloud-förbindelsen
 1. Logga in i Findatas e-tjänst på adressen asiointi.findata.fi
 2. Gå till fliken Materialkatalog
 3. Under Sök nya användarrättigheter väljer du blanketten Beställning av ny Nextcloud-kod.
 4. Fyll i och skicka blanketten
 5. Om det behövs mer information för registreringen kontaktar vår samarbetspartner CSC dig per e-post
 6. När du får ett meddelande från CSC om att förbindelsen har öppnats, gå till följande punkt
Kryptera materialet och överför det till Nextcloud
 1. Navigera till adressen  https://siirto.findata.fi/ med din webbläsare.
 2. Logga in i överföringstjänsten Nextcloud
  • Logga in i alla Findatas tjänster och system med samma identifieringssätt.
  • På ingångssidan syns en mapp med rubriken datatillståndsbeslutets diarienummer. Kontrollera att diarienumret är korrekt.
  • I mappen finns en fil som heter journal_number.txt. Kontrollera att diarienumret är korrekt.
 3. Skapa en ny mapp på din dator. Kontrollera att inga andra personer än de som har rätt att behandla materialet har rätt att använda mappen.
 4. Ladda ner följande tre filer från Nextcloud i denna mapp:
  • Findata Encryption Tool (finns i mappen Krypteringsverktyg)
  • csc.pub (finns i mappen Krypteringsverktyg)
  • journal_number.txt-fil

Du kan ladda ner filen genom att klicka på de tre punkterna efter filen och välja Ladda ner.

 1. Packa allt material som ska överföras till en .zip-fil och överför till den mapp du skapat tidigare
  • Se till att zip-filens storlek inte överstiger 4 GB.
  • Packa även materialbeskrivningar
  • Packa även materialbeskrivningar
  • Skydda inte ZIP-filerna med lösenord
  • Kontrollera att filen är i det format som fastställts i begäran om leverans av material
  • Kontrollera att filnamnet inte innehåller mellanslag eller specialtecken (/,?+)[). Tillåtna specialtecken är punkt, bindestreck och understreck (.-_).
 2. Öppna Findata Encryption Tool i mappen.
 3. Välj fil som ska krypteras
  • Filen som ska krypteras är din femte zip-fil. Välj fil genom att klicka på ”Select File” (se bilden nedan)
 1. Starta krypteringsprocessen genom att trycka på ”Start Encryption” (se bild nedan)
 1. Två nya filer har visats i mappen på datorn:
  • en fil med ändelsen .c4gh och
  • en fil med ändelsen .json.
 2. Öppna den mapp som motsvarar projektets diarienummer i Nextcloud
 3. Skicka båda filerna du skapade i punkt 9 till den aktuella Nextcloud-mappen
 4. Till slut borde din Nextcloud-mapp innehålla tre filer:
  • journal_number.txt
  • en fil med ändelsen .c4gh
  • en fil med ändelsen .json.
 5. Logga ut ur systemet.
 6. Berätta för Findatas handläggare att materialet nu har överförts.
 7. När Findatas handläggare har bekräftat att överföringen av materialet har lyckats ska du permanent radera alla personuppgiftsmaterial från den mapp du använt för överföringen. Alltså inte från Nextcloud-mappen, utan från den mapp du skapat.
 8. Töm datorns papperskorg.

Anvisningar för att leverera kundens egna filer till Findata

Meddela adressen data@findata.fi om ditt material

Berätta i meddelandet:

 • Diarium för uppgiftstillstånd
 • Fjärranvändningsmiljön Kapselis kod
 • Ditt Nextcloud-användarnamn, om du redan har en Nextcloud-förbindelse.  
  • Du hittar användarnamnen på följande sätt:
   • Logga in på ditt Nextcloud-konto.
   • Gå till profilikonen uppe till höger.
   • Välj Inställningar.
   • Ditt användarnamn är ett användarnamn som slutar på FINDATA.local.
Öppna Nextcloud-förbindelsen
 1. Logga in i Findatas e-tjänst på adressen asiointi.findata.fi
 2. Gå till fliken Materialkatalog
 3. Under Sök nya användarrättigheter väljer du blanketten Beställning av ny Nextcloud-kod.
 4. Fyll i och skicka blanketten
 5. Om det behövs mer information för registreringen kontaktar vår samarbetspartner CSC dig per e-post
 6. När du får ett meddelande från CSC om att förbindelsen har öppnats, gå till följande punkt
Fyll i blanketten ’Filer som ska skickas till Kapseli’

Fyll i blanketten nedan och skicka den till Findata tillsammans med andra filer. Se punkt 4.

Blankett för filer som skickas till Kapseli (Word-fil, 36 kb)

Kryptera materialet och överför det till Nextcloud
 1. Navigera till adressen  https://siirto.findata.fi/ med din webbläsare.
 2. Logga in i överföringstjänsten Nextcloud
  • Logga in i alla Findatas tjänster och system med samma identifieringssätt.
  • På ingångssidan syns en mapp med rubriken datatillståndsbeslutets diarienummer. Kontrollera att diarienumret är korrekt.
  • I mappen finns en fil som heter journal_number.txt. Kontrollera att diarienumret är korrekt.
 3. Skapa en ny mapp på din dator. Kontrollera att inga andra personer än de som har rätt att behandla materialet har rätt att använda mappen.
 4. Ladda ner följande tre filer från Nextcloud i denna mapp:
  • Findata Encryption Tool (finns i mappen Krypteringsverktyg)
  • csc.pub (finns i mappen Krypteringsverktyg)
  • journal_number.txt-fil

Du kan ladda ner filen genom att klicka på de tre punkterna efter filen och välja Ladda ner.

 1. Packa allt material som ska överföras till en .zip-fil och överför till den mapp du skapat tidigare
  • Se till att zip-filens storlek inte överstiger 4 GB.
  • Packa även materialbeskrivningar
  • Packa även materialbeskrivningar
  • Skydda inte ZIP-filerna med lösenord
  • Kontrollera att filen är i det format som fastställts i begäran om leverans av material
  • Kontrollera att filnamnet inte innehåller mellanslag eller specialtecken (/,?+)[). Tillåtna specialtecken är punkt, bindestreck och understreck (.-_).
 2. Öppna Findata Encryption Tool i mappen.
 3. Välj fil som ska krypteras
  • Filen som ska krypteras är din femte zip-fil. Välj fil genom att klicka på ”Select File” (se bilden nedan)
 1. Starta krypteringsprocessen genom att trycka på ”Start Encryption” (se bild nedan)
 1. Två nya filer har visats i mappen på datorn:
  • en fil med ändelsen .c4gh och
  • en fil med ändelsen .json.
 2. Öppna den mapp som motsvarar projektets diarienummer i Nextcloud
 3. Skicka båda filerna du skapade i punkt 9 till den aktuella Nextcloud-mappen
 4. Till slut borde din Nextcloud-mapp innehålla tre filer:
  • journal_number.txt
  • en fil med ändelsen .c4gh
  • en fil med ändelsen .json.
 5. Logga ut ur systemet.
 6. Berätta för Findatas handläggare att materialet nu har överförts.
 7. När Findatas handläggare har bekräftat att överföringen av materialet har lyckats ska du permanent radera alla personuppgiftsmaterial från den mapp du använt för överföringen. Alltså inte från Nextcloud-mappen, utan från den mapp du skapat.
 8. Töm datorns papperskorg.

Aktuellt

Momsinstruktionen har preciserats – fakturorna behöver information om den slutliga betalaren

16.02.2024
Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Findata har fått preciserade instruktioner… Läs mer Momsinstruktionen har preciserats – fakturorna behöver information om den slutliga betalaren

Kapseli priser ändras – rabatter på små maskinpaket och priset på Linux-versionen

15.02.2024
Priserna på Findatas driftmiljö Kapseli kommer att ändras från och med den… Läs mer Kapseli priser ändras – rabatter på små maskinpaket och priset på Linux-versionen

Ny bestämmelse för undersökning av hälsouppgifter – betydande fynd kan leda till kontakt

31.01.2024
Det är nu möjligt att utveckla den individuella vården av patienter även… Läs mer Ny bestämmelse för undersökning av hälsouppgifter – betydande fynd kan leda till kontakt

Findatas serviceavgifter och tillståndsavgifter för 2024 sänks för att stödja forskardriven forskning

21.12.2023
Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat avgiftsförordningen om Findatas kundavgifter för år 2024…. Läs mer Findatas serviceavgifter och tillståndsavgifter för 2024 sänks för att stödja forskardriven forskning

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Findatas priser för 2024 är ute på remiss

13.11.2023
Avgifterna av dataanvändningstillstånd och våra tjänster bestäms enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning… Läs mer Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Findatas priser för 2024 är ute på remiss