Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Findatas priser för 2024 är ute på remiss

Avgifterna av dataanvändningstillstånd och våra tjänster bestäms enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata (finlex.fi). Förordningen av Findatas avgifter för 2024 är nu ute på remiss.

Enligt utkastet till förordning kommer det att bli förändringar i priserna. Avgifter av smala och omfattande datatillstånd kommer att sänkas och avgifter av normala datatillstånd och timbaserade avgifter kommer att höjas. De övriga avgifterna föreslås förbli oförändrade.

Remissyttranden ska lämnas senast den 27 november 2023.

Alla remissyttranden är offentliga, och de publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Social- och hälsovårdministeriets projektregistret.

Gå till utlåtande.fi