STM:n maksuasetus Findatan hinnoista vuodelle 2024 on lausuttavana

Tietolupien ja palveluidemme hinnat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta (finlex.fi). Asetus Findatan hinnoista vuodelle 2024 on nyt lausuttavana.

Asetusluonnoksen perusteella hintoihin on tulossa muutoksia. Maksuja ehdotetaan alennettavaksi suppeiden ja laajojen tietolupien osalta ja korotettavaksi normaalien tietolupien ja tuntiperusteisten maksujen osalta. Muut maksut on tarkoitus pitää ennallaan.

Lausunnot pyydetään jättämään 27.11.2023 mennessä.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-sivustolla ja STM:n hankerekisterissä.

Siirry lausuntopalveluun (lausuntopalvelu.fi)