Updated 13.11.2023

Issued permits

On this page you’ll find data permits, amendment permits and decisions on data requests regarding the secondary use of social and health data issued by Findata. The information may be partially imperfect.

Applications received and decisions made in 2023, updated 4 December 2023

80

data permit applications

Share 2023: 30 %
In 2022: 126 pcs (47%)
Total: 561 pcs

155

amendement applications

Share 2023: 56 %
In 2022: 127 pcs (47%)
Total: 497 pcs

38

statistical data requests

Share 2023: 14 %
In 2022: 17 pcs (6%)
Total: 116 pcs

321

decisions

Positive: 82 %
Lapsed: 17 %
In 2022: 284 pcs
Total: 1043 pcs

Permits and decisions on data requests by year

Data permits 2023 & 2022

30.11.2023
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Väestön hyvinvoinnin jakautuminen ja sen muutokset: miten ilmenee terveyden, tulojen ja varallisuuden yhteyksissä ja miten politiikkatoimet vaikuttavat?
Issued: 30.11.2023
Valid until: 30.11.2034
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa tutkitaan koko väestön hyvinvoinnin jakautumista niin kuin se ilmenee terveydessä, tuloissa ja varallisuudessa sekä näiden yhdistelmänä. Terveyttä tutkitaan HILMO, Kelan lääkekorvaustoimitukset, Kanta-rekisterin lääketoimitukset sekä lasten syntyneiden rekisteritietojen avulla. Tiedot yhdistetään Tilastokeskuksessa kattavasti muihin yksilötason rekisteritietoihin mm terveydestä, tuloista, varallisuudesta ja yksilöiden taustatiedoista.

30.11.2023
NHG Finland Oy
OCRWE-rerun
Issued: 30.11.2023
Valid until: 01.10.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia munasarjasyöpäpotilaiden hoitoa Suomessa vuosina 2019-2023. Tutkimus on jatkumoa aikaisempaan OCRWE-Finland (Dnro THL/3571/14.02.00/2020).  Potilaiden taudin ominaisuuksia, eri  hoitotyyppien kestoa, hoitopolkuja sekä taudin etenemistä ja hoitojen vaikutuksia tutkitaan diagnoosihetkestä eteenpäin. Hoidon edellyttämää terveydenhuollon resurssikäyttöä ja epäsuoria kustannuksia tarkastellaan eri hoitojen väleillä.

22.11.2023
Turun yliopisto
Masennuslääkkeiden raskaudenaikainen käyttö ja lasten psykiatriset häiriöt kansallisessa syntymäkohortissa
Issued: 22.11.2023
Valid until: 01.01.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hakemus liittyy Findatan myöntämään lupaan: Dnro THL/5006/14.02.00/2020. Tarkoitus on yhdistää edm luvan tietoihin Espoon, Turun ja Vantaan keräämät peruskoulun 8-luokkalaisten täyttämät Revised Beck Depression Inventory (R-BDI) tiedot (lukumäärä yhteensä noin 4000). Tietojen avulla arvioidaan heidän äitiensä raskauden aikana käyttämiensä SSRI-masennuslääkkeiden vaikutusta nuorten mahdollisen masennuksen luonteeseen ja vaikeusasteeseen. Tarkoituksena on tehdä myös validointitutkimusta.

22.11.2023
Tampereen yliopistollinen sairaala
Luu- ja pehmytkudoskasvainten hoidon tulokset ja vaikuttavuus.
Issued: 22.11.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään luu- ja pehmytkudoskasvainten hoidon tuloksia ja vaikuttavuutta.

14.11.2023
MedEngine Oy
Descriptive analysis of MS patients converting from Natalizumab (Tysabri) IV to SC formulation in Finnish register data
Issued: 14.11.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

This is a a descriptive real-world evidence study, which aims to characterize Finnish MS patients treated SC formulation of natalizumab.

13.11.2023
Niuvanniemen sairaala
Oikeuspsykiatriset potilaat Suomessa – potilaiden tausta ja menestyminen avohoidossa
Issued: 13.11.2023
Valid until: 31.12.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään, miten suomalainen oikeuspsykiatrinen potilas selviytyy avohoidossa, tutkitaan potilaiden rikollisuutta ja sitä ennustavia tekijöitä sekä oikeuspsykiatristen potilaiden kuolleisuutta. Tutkimusaineisto muodostuu 1.1.1980 – 31.12.2021 hoitoon määrätyistä oikeuspsykiatrisista potilaista.

13.11.2023
Yksityishenkilö / Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tutkimus lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaiden kustannuksista
Issued: 13.11.2023
Valid until: 28.06.2024
Purpose of data use: Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä

Hankkeessa selvitetään Länsirannikon OT-pilotin potentiaalisia taloudellisia hyötyjä yhteiskunnalle, jos lastensuojelun sijaishuollon ja psykiatrian yhteisasiakkaiden hyvinvointia ja samalla yhteiskuntaan integroitumista voidaan parantaa koko Suomessa.

08.11.2023
Itä-Suomen yliopisto
Kyselytutkimus sarjoittaisen päänsäryn hoitokeinojen koetuista vaikutuksista ja oireiden vuorokausi- ja vuodenaikavaihtelusta suomalaisilla potilailla.
Issued: 08.11.2023
Valid until: 01.01.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Toteutamme sarjoittaista päänsärkyä sairastaville kohdennetun tieteellisen kyselytutkimuksen. Kysely toteutetaan avoimena nettikyselynä. Vastaajat voivat halutessaan antaa henkilötunnuksensa, jonka avulla heidät yksilöidään ja heidän sarjoittainen päänsärky -diagnoosinsa varmennetaan hoitoilmoitusrekistereistä. Ilman vastaajien yksilöintiä ja diagnoosien varmistamista kyselyn tuottama aineisto olisi epäluotettava ja hyödytön.

08.11.2023
Oriola Finland Oy
The Burden of Invasive Pneumococcal Disease and Community-Acquired Pneumonia in Children and Adults in Finland
Issued: 08.11.2023
Valid until: 01.08.2031
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The aim of this study is to explore the clinical and economic burden of invasive pneumococcal disease and community-acquired pneumonia in the Finnish population of all ages in terms of healthcare utilization and work absenteeism.

08.11.2023
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Diabetespotilaan hoitoketjun toimivuus ja kustannukset
Issued: 08.11.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus antaa tietoa diabeteksen, esidiabeteksen ja niiden liitännäissairauksien esiintyvyydestä ja ilmaantuvuudesta,
hoidon toteutumisesta, hoitotasapainoista, riskitekijöistä sekä hoidon kustannuksista. Sen avulla voidaan arvioida,
miten tasa-arvoisesti diabeteksen hoito toteutuu eri puolella aluetta ja vaikuttaako hoidon laatu, hoidon jatkuvuus ja varhainen puuttuminen riskitekijöihin lisäsairauksien määrään ja hoidosta aiheutuviin kustannuksiin ja tarkastella kustannusvaikuttavuutta.

30.10.2023
Medaffcon Oy
Burden of illness in asthma and COPD
Issued: 30.10.2023
Valid until: 31.08.2031
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Asthma and COPD are multifaceted diseases that are associated with significant impairment and risk of health deterioration. Both conditions currently have a therapeutic response that is highly variable, and the prevalence of both is expected to increase over the next decade. The aim of the study is to describe the burden of illness in both asthma and COPD.

30.10.2023
Orton Oy
Polven ja lonkan tekonivelleikkauksien objektiivisiin ja subjektiivisiin tuloksiin vaikuttavat tekijät Ortonissa
Issued: 30.10.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tarkoituksena on selvittää Orton sairaalassa tehtävien polven ja lonkan tekonivelleikkausten laatua sairaalan oman toiminnan kannalta. Hyödynnetään potilasrekisterissä olevia taustatietoja ja leikkaustietoja sekä potilaan täyttämiä PROM -kyselyitä. Sen lisäksi selvitetään THL:n ortopediset proteesirekisterit-tiedon pohjalta mm. mahdolliset revisiot Ortonin tekonivelleikatuille potilaille.

25.10.2023
VATT Institute for Economic Research
The nature of nurture: the interplay between genetic and the social environment in impacting health – second version
Issued: 25.10.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Inherited characteristics and socioeconomic status are known to have a complex relationship with health, educational
attainment, and labor market outcomes. We link genetic data from biobanks with different Finnish population registers
to study these health and public policy-relevant topics.

The aim of this project is to provide new and relevant information on the determinants of health and income inequality,
and to increase our understanding of how these relate to each other.

20.10.2023
BCB Medical Oy
Real World Evidence (RWE) Study for Bladder Cancer Patients in Finland
Issued: 20.10.2023
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Life expectancy and treatment response is currently very low for bladder cancer (BC) patients. The aim of the study is to a) define high-risk clinical characteristics and biomarker levels to identify patients requiring improved monitoring or earlier intervention b) define which patient populations currently have suboptimal outcomes and treatment responses c) what are the unmet medical needs concerning BC patients d) what are the current clinical outcomes and treatment patterns for BC.

18.10.2023
Suomen Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i Finland ry
Eturauhassyövän seulontakoe PSA-menetelmällä: satunnaistettu väestöpohjainen tutkimus
Issued: 18.10.2023
Valid until: 31.12.2038
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen päätavoitteena on seerumin PSA-pitoisuuteen perustuvan eturauhassyöpäseulonnan pitkän aikavälin kuolleisuusvaikutusten selvittäminen. Lisäksi selvitetään seulonnan vaikutusta (hyötyjä ja haittoja) eri alaryhmissä sekä toissijaisina tavoitteina eturauhassyövän etiologiaa ja ennustetta eli pyritään löytämään tekijöitä, jotka ennustavat eturauhassyöpään sairastumista tai hoitotulosta.

12.10.2023
Oulun yliopisto
Suunterveyden digiloikka – kohti virtuaalista vastaanottoa
Issued: 12.10.2023
Valid until: 31.12.2035
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on virtuaalisen suusairauksien riskinarvioinnin ja ennaltaehkäisyn kehittäminen. Tutkimuksella selvitetään, voidaanko kyselyn ja hampaiston valokuvien perusteella tuottaa riskinarvio ja ohjata omahoitoa. Kyselyn vastauksista ja hampaiston kuvista tehtyjä havaintoja ja päätelmiä verrataan potilasrekisterissä oleviin suun ja hampaiden terveyttä koskeviin tietoihin ja tietojen avulla muodostetaan koneoppimiseen perustuva (tekoälyä hyödyntävä) järjestelmä.

11.10.2023
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tulehduksellisiin suolistosairauksiin liittyvä leikkausriski vuosina 2000-2023
Issued: 11.10.2023
Valid until: 31.07.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tulehduksellisia suolistosairauksia (IBD) hoidetaan sekä lääke- että leikkaushoidoilla. Kansallisia tietoja Suomessa tehdyistä IBD-leikkauksista ei ole. Tässä tutkimuksessa selvitetään IBD-leikkauksien määrät 2000-luvulla ja onko niihin tullut muutoksia kehittyneiden lääkehoitojen myötä. Tutkimustulos auttaa kohdentamaan IBD-hoitoja.

11.10.2023
Itä-Suomen yliopisto
Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study (KIHD) / Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimus (SVVT)
Issued: 11.10.2023
Valid until: 31.12.2035
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

SVVT-tutkimuksessa selvitetään yleisten kansansairauksien syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Vuosina 1984-1989 tutkimukseen kutsuttiin Kuopiosta ja lähikunnista 42-60-vuotiaista miehistä koostuva satunnaisotos. 2682 miestä osallistui. Tutkimuksessa toteutettiin kolme seurantakäyntiä 4, 11 ja 20 vuoden kohdalla. 11-vuoden seurannassa mukaan tuli myös 920 saman ikäistä naista. Kyseessä on epidemiologinen seurantatutkimus, jossa sairaus- ja kuolemansyytietojen seurannalla on keskeinen osa.

11.10.2023
Tekonivelsairaala Coxa
ORTOPEDIAN JA TRAUMATOLOGIAN VAIKUTTAVUUS 2000-LUVULLA
Issued: 11.10.2023
Valid until: 21.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Sairauspoissaolot ja lääkehoidon tarve, erityisesti antitromboottisten lääkkeiden osalta ovat keskeisimpiä tekonivelkirurgian ja ortopedian alan kustannusvaikuttavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään ortopedian ja traumatologian alan, erityisesti tekonivelkirurgian vaikuttavuutta edellä kuvattujen mittareiden näkökulmasta.

03.10.2023
Niuvanniemen sairaala
Psykopaattien kuolleisuuden, uusintarikollisuuden ja muiden päätetapahtumien ennustaminen eri muuttujista koneoppimista hyväksi käyttäen
Issued: 03.10.2023
Valid until: 31.12.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Seurantatutkimuksessa selvitetään psykopaateiksi arvioitujen henkilöiden ennustetta, sairastavuutta ja uusintarikollisuutta koneoppimista hyväksi käyttäen. Vuoden 1984–1993 mielentilatutkimuksista erotellaan henkilöt, jotka täyttävät psykopatian kriteeristön (PCL-R>25 pistettä). Kuolleisuuden osalta verrokkina on normaaliväestö ja muilta osin ei-psykopaattiset henkilöt. Tutkimuksen mielenkiinnon kohteina ovat kuolleisuus, erilaisten muuttujien vaikutus kuolinsyihin sekä uusintarikollisuuteen.

03.10.2023
Helsingin yliopisto, Cancer Gene Therapy Group tutkimusryhmä
Kliinisepidemiologinen tutkimus samanaikaisen muun lääkityksen ja hoidon akuuttien reaktioiden vaikutuksesta onkolyyttisen viroterapian päätetapahtumiin
Issued: 03.10.2023
Valid until: 27.06.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tämä kliinisepidemiologinen tutkimus kartoittaa onkolyyttisen viroterapian yhteisvaikutusta samanaikaisen muun lääkityksen kanssa. Tutkimus myös tutkii hoidon akuuttien vaikutusten (kuten hypotension, akuutin neutropenian) vaikutuksia päätetapahtumiin.

02.10.2023
MedEngine Oy
A Real-World Evidence Study for Characterization of Epidemiology, Treatment Practices, and Burden of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) in Finland
Issued: 02.10.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The aim of this study is to assess the epidemiology, treatment practices, and the burden of DMD in the nationwide cohort of DMD patients in Finland.

20.09.2023
Helsingin yliopisto
FinnGen
Issued: 20.09.2023
Valid until: 29.06.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
20.09.2023
Pirkanmaan hyvinvointialue
Mitokondriaalista mutaatiota kantavien naisten lisääntymisterveys
Issued: 20.09.2023
Valid until: 31.12.2034
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Suunnitellussa kuvailevassa tutkimuksessa kartoitetaan yleisimmän mitokondriaalisen mutaation kantajanaisia. Mutaatio voi aiheuttaa vaikean MELAS-sairauden, lievempiä oirekuvia tai kantaja voi olla oireetonkin. Nykytiedon valossa myös oireettomat mutaation kantajat voivat olla keskimääräistä suuremmassa riskissä raskauskomplikaatioille, mutta rekisteripohjaisia tutkimuksia ei aiheesta ole. Tarkoituksena on kartoittaa mutaation kantajien raskauksien kulkua ja raskauskomplikaatioita.

19.09.2023
Oulun yliopisto
Managers’ Traits and Personal Attributes: Implications for Accounting and Financial Decisions
Issued: 19.09.2023
Valid until: 31.12.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa tutkitaan suomalaisten yritysten ylimmän johdon henkilökohtaisten ominaisuuksien kuten riskikäyttäytymisen merkitystä yrityksen liiketaloudellisissa päätöksissä. Näitä päätöksiä ovat mm. investointi- ja rahoituspäätökset, yrityskaupat, verosuunnittelu ja yritystä läheisesti sivuavat päätökset kuten sisäpiirikaupankäynti ja muut omistusmuutokset. Tutkimuksessa tutkitaan myös vanhempien vastaavien ominaisuuksien vaikutusta ylimmän johdon käyttäytymiseen yrityksen päätöksenteossa.

13.09.2023
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Psykoterapian vaikuttavuus nuorilla – seurantatutkimus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatristen potilaiden psykoterapioista
Issued: 13.09.2023
Valid until: 29.11.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on naturalistiseen vaikuttavuustutkimukseen, jonka tavoitteena oli selvittää psykoterapeuttisten interventioiden vaikuttavuutta ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä nuorilla, liittyvä seurantatutkimus. Tutkimus on toteutettu potilaiden täyttämien oireita ja toimintakykyä mittaavien itsearviointilomakkeiden sekä seurantakyselyn avulla, ja aineistoon liitetään Hilmorekistereistä saatavat tiedot tutkittavien seuranta-aikana (5 vuotta) käyttämistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

13.09.2023
Medaffcon Oy
FINLeukemia: RWE study on Finnish patients with chronic lymphocytic leukemia and non-Hodgkin’s lymphomas – Patient characteristics, treatment praxis, HCRU and utilization of machine learning tools to identify novel risk factors
Issued: 13.09.2023
Valid until: 01.06.2032
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
13.09.2023
Helsingin Yliopisto
PREDO – Suomalainen preeklampsiatutkimus
Issued: 13.09.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tämä tietolupahakemus koskee Suomalainen Pre-eklampsiatutkimus -tutkimuksen PREDO-osatutkimusta. PREDO on seurantatutkimus, jossa tutkitaan pre-eklampsian lääketieteellisiä ja psykologisia riskitekijöitä ja seurauksia äidin ja lapsen hyvinvointiin. Tutkimukseen kuuluu noin 4730 raskaana ollutta naista ja heidän 4774 lasta.  Heitä on seurattu äitien raskausajalta läpi tutkittavien lasten lapsuuden kliinisten-, geneettisten- kysely- ja rekisteritutkimusten avulla.

13.09.2023
Medaffcon Oy
Characterization of patients and treatment patterns of biologic therapies for Psoriasis and Psoriatic arthritis in Finland
Issued: 13.09.2023
Valid until: 05.10.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
13.09.2023
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, OYS
Lapsen sydänleikkauksen yhteydessä tehdyn kateenkorvan poiston vaikutus myöhempään terveyteen: kansallinen rekisteritutkimus
Issued: 13.09.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Synnynnäistä sydänvikaa sairastaville lapsille tehdään usein jo varhaislapsuudessa avosydänleikkaus, jonka yhteydessä poistetaan kateenkorva ainakin osittain paremman näkyvyyden saamiseksi. Kateenkorva on osa immuunijärjestelmää tuottamalla etenkin lapsuuden aikana T-soluja. Tutkimme näiden lasten ja nuorten myöhempää immuniteettia ja sairastuvuutta oirekyselytutkimuksella ja immunologisilla verikokeilla. Kateenkorvan koon ja olemassa olon arvioimiseksi teemme myös MRI-kuvauksia osalle lapsista.

12.09.2023
University of Helsinki and HUS
A pan-cancer approach connecting tumor molecular profiles and individual health information for discoveries and new precision cancer medicine solutions (iCAN)
Issued: 12.09.2023
Valid until: 31.12.2043
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
07.09.2023
StatFinn Oy
Havaintotutkimus enoksapariinin vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta käytettäessä standardi- tai sitä suurempaa lääkeannosta verisuonitukoksen estoon lihavilla potilailla
Issued: 07.09.2023
Valid until: 16.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa arvioidaan enoksaparinin standardi- tai sitä suuremman lääkeannoksen vaikutusta riskiin saada
laskimokomplikaatio tai merkittävä verenvuototapahtuma kolmen kuukauden seurantajaksolla leikkauspotilailla ja potilailla
sairaalahoidossa lihavilla potilailla.

07.09.2023
Turun yliopisto
Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla (SEGRA)
Issued: 07.09.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa muodostetaan valtakunnallisia rekistereitä (väestötietorekisteri, Kelan etuusrekisteri) sekä kohdekaupungin useita sosiaali- ja terveyspalvelujen rekistereitä yhdistävä pitkittäisaineisto kaupungissa 11/2021* asunnottomana vuosittaisen kansallisen asunnottomuustilaston mukaan olleista. Tutkimuskohteena ovat asunnottomuutta edeltäneet asumis-, palvelu- ja etuusolut pitkällä aikavälillä.

Lisätietoa hankkeesta (projects.tuni.fi)

*myös 11/2018, 11/2019, 11/2020 ja 11/2022

07.09.2023
Lapin hyvinvonitialue
Itsemurhat ja itsemurhayritykset Pohjois-Suomessa: prospektiivinen rekisteritutkimus itsemurhien ennaltaehkäisyn tueksi
Issued: 07.09.2023
Valid until: 31.12.2029
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Prospektiivisen rekisteritutkimuksen tavoitteena on tutkia Pohjois-Suomen alueella itsemurhan tehneiden ja itsemurhaa yrittäneiden demografisia ja kliinisiä taustatekijöitä itsemurhien kansallisen ehkäisyohjelman tueksi. Tuloksia verrataan muualla Suomessa itsemurhan tehneiden ja itsemurhaa yrittäneiden vastaaviin tuloksiin. Tutkimuksen toteuttaa Lapin hyvinvointialue ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitos.

05.09.2023
Medaffcon Oy
l
Issued: 05.09.2023
Valid until: 31.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on kuvailla astman ja keuhkoahtaumataudin aiheuttamaan tautitaakkaa. Astma ja keuhkoahtaumatauti ovat monitahoisia sairauksia, joihin molempiin liittyy merkittävä riski terveyden heikkenemisestä.

31.08.2023
Oulun yliopisto
Pohjois-Suomen syntymäkohortit – Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma
Issued: 31.08.2023
Valid until: 17.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Pohjois-Suomen syntymäkohorttien hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelma muodostuu Oulun yliopistossa, lääketieteellisessä tiedekunnassa kerätyistä pitkittäisistä väestötutkimuksen aineistoista ja niillä tehtävästä tutkimuksesta. Tavoitteena on selvittää kohortteihin kuuluvien henkilöiden terveyttä ja elintapoja sekä pitkäaikaista sairastavuutta sikiökaudelta lähtien, tutkia ikääntyneen väestön toimintakykyä ja sairastavuutta sekä sukupolvien välisiä eroja.

30.08.2023
Quantify Research AB
A Nordic retrospective registry study on the risk of malignancy and multiple sclerosis associated with infectious mononucleosis caused by Epstein-Barr Virus
Issued: 30.08.2023
Valid until: 31.12.2029
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The current study aims to be the first to utilize longitudinal administrative registries from multiple countries to identify patients with Epstein-Barr virus related infectios mononucleosis (EBV-IM) to study the induced risk of malignancy and multiple sclerosis (MS) onset. The results will, additionally, be stratified by year and age of EBV-IM diagnosis as well as subtype of malignancy and MS.

23.08.2023
Turun yliopisto
Ruokatorviatresia ja syöpäriski
Issued: 23.08.2023
Valid until: 30.04.2033
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksemme tarkoituksena on arvioida väestön laajuudella ruokatorviatresiapotilaiden riskiä sairastua ruokatorven syöpään. Lisäksi selvitämme ruokatorviatresiaan liittyvää kuolleisuutta ja sairastavuutta koko elinkaaren aikana ja tarkastelemme eliniänennusteen kehitystä.

17.08.2023
HUS
Koronaviruksen aiheuttamat tartuntaketjut Uudellamaalla
Issued: 17.08.2023
Valid until: 29.11.2041
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on rekisteritutkimus Uudenmaan koronavirustartunnanjäljitystiedoista. Tutkimuksessa selvitetään, missä jäljitetyt tartunnat ja tartuntaketjut ovat tapahtuneet vuosina 2020-2021 eri aikoina, ja miten esimerkiksi testatun ikä tai sukupuoli on vaikuttanut tartuntaketjuihin.

17.08.2023
HUS
Saliva samples in SARS Cov-2 virus detection compared to the nasopharyngeal RT-PCR findings and the clinical symptoms in individuals with suspected COVID-19 infection (BIOBANK)
Issued: 17.08.2023
Valid until: 02.06.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

It is not clear whether new quantitative SARS CoV-2 saliva tests correlate with the clinical signs and symptoms. Possible prognostic factor of the disease severity in testing would be of great clinical importance. Mitigation of the ongoing COVID-19 also requires continuous developing of reliable and accessible laboratory diagnostic services.

11.08.2023
HUS ja Helsingin yliopisto
EBV-infektion rooli MS-taudin synnyssä
Issued: 11.08.2023
Valid until: 01.02.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Saaduilla tiedoilla selvitetään sairastetun mononukleoosin tuomaa absoluuttista riskiä sairastua MS-tautiin.

27.06.2023
Tampereen yliopisto
Early detection of risk factors of overweight and obesity among Finnish children. Suomalaisten lasten ylipainoon ja lihavuuteen vaikuttavien tekijöiden varhainen havaitseminen.
Issued: 27.06.2023
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan lasten ja nuorten ylipainoisuuteen ja lihavuuteen liittyvät riskitekijät mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tutkimustiedon avulla pyritään löytämään lapsen riskikasvumalleja ja niihin liittyviä riskitekijöitä, jotka auttaisivat suuntaamaan lasten lihavuuden ehkäisytyön resursseja äitiys- ja lastenneuvoloissa.

20.07.2023
HUS
Lunatummalasia: epidemiologia, etiologia ja varhainen tunnistus tekoälyn avulla
Issued: 20.07.2023
Valid until: 31.03.2029
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tarkoituksenamme on perehtyä laajalti lunatummalasian epidemiologiaan ja etiologiaan. Aiomme selvittää lunatummalasian ilmaantuvuuden Suomessa ja taudin syntyyn/kulkuun vaikuttavia tekijöitä Hilmosta saatavan aineiston avulla. Lisäksi aiomme selvittää Kelan ja eläketurvakeskuksen tietoihin pohjaten kansallisessa rekisteriaineistossa, miten paljon lunatummalasia aiheuttaa sairaslomia, työkyvyttömyyseläkkeitä ja yhteiskunnallisia kustannuksia.

12.07.2023
StatFinn Oy
Havaintotutkimus enoksapariinin vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta käytettäessä standardi- tai sitä suurempaa lääkeannosta verisuonitukoksen estoon lihavilla potilailla
Issued: 12.07.2023
Valid until: 16.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa arvioidaan enoksaparinin standardi- tai sitä suuremman lääkeannoksen vaikutusta riskiin saada laskimokomplikaatio tai merkittävä verenvuototapahtuma 3 kuukauden seurantajaksolla leikkauspotilailla ja potilailla sairaalahoidossa lihavilla potilailla. Tutkimussuunnitelmamme on päivitetty ja haemme uutta tietolupaa aineistolle, joka on poimittu vanhan tietoluvan nojalla.

12.07.2023
HUS
Fertility and pregnancy outcomes in patients with repaired or unrepaired atrial septal defect
Issued: 12.07.2023
Valid until: 19.01.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Aikaisemmin on kerätty kaikki potilaat, joilla on eteisväliseinäaukon (ASD) diagnoosikoodi sekä verrokkipopulaatio (5 verrokkia per 1 ASD potilas). Aineiston koko n. 14 000 ASD potilasta ja 70 000 verrokkia. Lisähyödynnämme kyseistä aineistoa tutkiaksemme ASD potilaiden raskauskomplikaatioita, tätä varten pyytäisimme että kyseiseen aineistoon yhdistettäisiin THL:n syntyneiden lasten rekisteristä, raskauden keskeyttämisrekisteristä, malformaatiorekisteristä ja lääkerekisteristä tietoja.

12.07.2023
Työterveyslaitos
Työterveyshuollon psykologisten hoitojen pitkäaikaiset työkykyvaikutukset
Issued: 12.07.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Useat erilaiset lyhyet psykologiset hoidot edesauttavat psyykkisen oireilun vähenemisessä mutta hoitojen työkykyhyödyistä ja mielenterveyden jatkohoidon tarpeesta on niukasti tietoa. Tutkimme lyhyiden hoitojen käyttöön liittyviä demografisia tekijöitä ja tuloksellisuutta työkyvyn tuessa laajassa työterveyshuollon aineistossa. Otokseen kuuluvien työkykyä, sosioekonomisia tekijöitä ja mielenterveyttä seurataan rekisterien (KELA, Tilastokeskus, ETK) perusteella vuodesta 2012 vuoteen 2028.

12.07.2023
Helsingin Yliopisto
Botnia-tutkimus
Issued: 12.07.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Botnia-tutkimus aloitettiin vuonna 1990 tavoitteena tutkia ja selvittää geneettisiä ja ympäristöllisiä riskitekijöitä, jotka altistavat diabetekselle ja sen mahdollisille komplikaatioille. Lisäksi Botnia-tutkimus pyrkii löytämään työkaluja diabeteksen yksilölliseen ehkäisemiseen ja hoitoon. Nykyisin Botnia-tutkimuksella on 2 keskusta Suomessa (Helsinki, Vaasa). Tutkittavien seuranta jatkuu ja uusia tutkittavia rekrytoidaan erityisesti PPP Botnia- ja Finnmody-alatutkimuksiin.

12.07.2023
BCB Medical Oy
Real-World Evidence study of spine surgery in Finland
Issued: 12.07.2023
Valid until: 01.08.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Clinical, safety, medical resource use and patient related outcomes of MIS posterior thoracic and lumbar fusion surgery versus open surgery in the Finnish Spine Registry.

05.07.2023
Tampereen yliopistollinen sairaala ja Tampereen yliopisto
Involuntary psychiatric treatment of minors and young adults in Finland and Sweden: trends 2010-2021
Issued: 05.07.2023
Valid until: 31.12.2043
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Hankkeen tarkoituksena on tutkia vuosina 2010-21 psykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaiksi tulleiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten joukossa tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon ohjautumiseen ja hoidonaikaisiin pakkotoimiin ja rajoituksiin liittyviä sairauteen, perhetaustaan, lastensuojeluhistoriaan ja rikoskäyttäytymiseen liittyviä riskitekijöitä ja tahdosta riippumattoman hoidon trendejä. Tuloksia verrataan rinnakkaiseen analyysiin Ruotsissa kerättävässä aineistossa.
30.06.2023
HUS
Uni psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn ennustajana
Issued: 30.06.2023
Valid until: 31.01.2032
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus koostuu vuosina 2016-2018 varusmiespalveluksensa Karjalan prikaatin ilmatorjuntakomppaniassa aloittaneista nuorista aikuisista. Tutkimuksemme tavoitteena on kerätä tietoa unen vaikutuksesta toimintakykyyn, psyykkiseen terveyteen, palvelusturvallisuuteen ja -kelpoisuuteen sekä palveluksen aikana että pitkittäisseurannassa.

22.06.2023
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ihosairauksien epidemiologia Suomessa
Issued: 22.06.2023
Valid until: 31.12.2032
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa selvitetään erilaisten ihosairauksien esiintyvyyttä Suomessa ja näihin sairauksiin liittyvää liitännäissairastavuutta.

22.06.2023
Oulun yliopistollinen sairaala, PPSHP
Rintojen liikakasvu: prevalenssi, oireiden ja koon korrelointi sekä kirurgisen hoidon pitkäaikaistulokset
Issued: 22.06.2023
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tietoja käytetään rintojen liikakasvun tutkimukseen. Tutkimusosioita on kaksi, molempiin haetaan lupaa samalla hakemuksella. Tavoitteena on selvittää rintojen liikakasvun prevalenssia, koon ja oireiden korrelaatiota kohorttiaineistosta (NFBC1966) sekä selvittää leikkaushoidon pitkäaikaistuloksia mm. elämänlaatukartoituksella laajasta leikkauspotilaiden tutkimusaineistosta ja näiden jälkeen tehdä terveystaloustieteellistä analyysia hoidon kustannuksista.

22.06.2023
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Lääkärien kannusteet
Issued: 22.06.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten lääkäreiden tekemät valinnat riippuvat siitä, työskenteleekö lääkäri yksityisellä vai julkisella sektorilla. Tarkastelussa keskitytään erilaisten lääkkeiden määräämiseen. Eri sektoreilla toimivilla lääkäreillä on erilaiset taloudelliset kannusteet (erityisesti yritystoiminnan voitot ja mahdolliset muut kannustinjärjestelmät yksityisellä sektorilla), mikä saattaa vaikuttaa heidän valintoihinsa ja sitä kautta terveydenhuollon kustannuksiin ja hoidon laatuun.

21.06.2023
Pirha
Lyhytjälkihoitoisen synnytyksen jälkeen varhain kotiutuvat vastasyntyneet Suomessa
Issued: 21.06.2023
Valid until: 31.12.2036
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus toteutetaan rekisteritutkimuksena THL:n, Kelan ja Tilastokeskuksen aineistoista v 2008-2015 syntyneistä vastasyntyneistä. Tavoitteena on kerätä tietoa ja verrata keskenään syntymän jälkeen varhain kotiutuvia vastasyntyneitä myöhemmin kotiutuviin vastasyntyneisiin. Tutkimukseen otetaan mukaan täysiaikaiset, alateitse ja terveinä syntyneet vastasyntyneet.

21.06.2023
Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Työterveyshuolto osana sote-järjestelmää: integraatio- ja kustannusnäkökulmia -konsortiohanke (2023-2024): Tutkimussuunnitelma Tampereen yliopiston osuudesta
Issued: 21.06.2023
Valid until: 31.08.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tavoitteena on tutkia työterveyshuollon asiakkaiden terveyspalvelujen rinnakkaiskäyttöä, sekä jonotusaikoja erikoissairaanhoitoon, jonotuksen aikaisia sekä erikoissairaanhoidon jälkeisiä sairauspoissaoloja ja työkyvyn tukitoimia. Lisäksi selvitetään erityyppisten digipalvelujen käyttöä työterveyshuollossa ja käytön muutoksia viime vuosina. Aineistona käytetään Pihlajalinnan työterveyshuollon potilas- ja laskutustietoja, jotka yhdistetään muihin rekisteritietoihin.

21.06.2023
HUS Kuntayhtymä/HYKS-sairaanhoitoalue
Raskaushistorian vaikutus myöhempään rintasyöpäsairastuvuuteen
Issued: 21.06.2023
Valid until: 30.11.2029
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vaikuttaako naisen raskaushistoria myöhempään riskiin sairastua rintasyöpään. Raskaushistorian osalta tarkastellaan keskenmenoja, raskaudenkeskeytyksiä ja kohdunulkoisia raskauksia sekä niiden ajoittumista naisen elämänkaareen. Lisäksi selvitetään mahdolliseen raskaudenkeskeytykseen liittyvien tekijöiden, kuten keskeytysmenetelmä ja raskaudenkesto, merkitystä rintasyövän kehittymiseen.

14.06.2023
Fimea
Follikulaarisen lymfooman ennustetekijät
Issued: 14.06.2023
Valid until: 01.09.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on follikulaarisen lymfooman pitkäaikaisennusteen selvitys potilaista, joilla lymfooma on diagnosoitu vv. 2000-2020. Tutkimuksessa kerätään tiedot tautien kliinisistä piirteistä, potilaiden ennusteesta ja ominaisuuksista, annetuista hoidoista ja niiden vasteista. Kerätyistä tiedoista selvitetään, miten eri diagnoosivaiheen piirteet ja annetut hoidot vaikuttavat potilaiden pitkäaikaisselviytymiseen.

08.06.2023
HUS Naistenklinikka, Naistentaudit ja synnytykset
ENDOMETRIOOSIPOTILAAN ELÄMÄNKAARI – REKISTERITUTKIMUS ENDOMETRIOOSIPOTILAAN FERTILITEETISTÄ, SAIRASTAVUUDESTA JA KUOLLEISUUDESTA ENDOMETRIOOSILEIKKAUKSEN JÄLKEEN (ENDOLIFE)
Issued: 08.06.2023
Valid until: 21.03.2032
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Endometrioosipotilaiden ehkäisypillereiden käyttöä koskevassa tutkimuksessa hormonaalisen ehkäisyn tiedot poimitaan endometrioosikohortin osalta toisesta rekisteritutkimuksesta ”Hormonaalinen ehkäisy: hyödyt ja haitat Suomessa – etenevä kansallinen rekisteritutkimus”. Tiedot siirretään Fionasta Findatan Kapseli etäkäyttöympäristöön, jossa tutkimustietojen käsittely ja analyysit tapahtuvat.

08.06.2023
Pirkanmaan hyvinvointialue, Tampereen Yliopistollinen sairaala
Okasolusyöpien ilmaantuvuus, tuumorien ominaisuudet ja ennuste
Issued: 08.06.2023
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää okasolusyöpien huonoon ennusteeseen ja useiden tuumorien kehittymiseen liittyviä tekijöitä sekä selvittää okasolusyöpien ilmaantuvuuden viimeisimpiä muutoksia. Tähän väitöstutkimukseen kuuluu kolme osatyötä, joista osatyötä 1 varten tehdään tietolupahakemus Findataan. Tässä työssä aiemmin vuosilta 2006–2015 kerättyjen okasolusyöpäpotilaiden kuolinsyyt selvitetään Tilastokeskuksesta. Kokonaiskuolleisuutta verrataan muuhun väestöön hakemalla tiedot verrokeilta.

08.06.2023
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ikääntyvän väestön toimintakyky, kuntoutus ja terveysetuudet vuosina 2017–2021 (Ikäkyky)
Issued: 08.06.2023
Valid until: 30.06.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, millainen on suomalaisen ikääntyvän väestön työ- ja toimintakyky verrattuna muiden Euroopan maiden vastaaviin ikäryhmiin ja miten kuntoutus ja terveysetuudet ovat yhteydessä suomalaisen ikääntyvän väestön työkykyyn ja työssä jatkamiseen. Tutkimuksessa yhdistetään SHARE-kyselyaineistoon rekisteritietoja tutkittavien eläkkeistä, kuntoutuksesta ja terveysetuuksista. Tuloksia voidaan hyödyntää työkyvyn tukemisessa ja kuntoutuksen kohdentamisessa.

05.06.2023
Nordic Healthcare Group Oy
FINPAH2
Issued: 05.06.2023
Valid until: 31.05.2033
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Tutkimuksessa selvitetään keuhkovaltimotauti (PAH) ja krooninen tromboembolinen keuhkoverenpainetauti (KTEPH) potilaiden terveydenhuollon resurssien käyttöä ja niistä koituvia kustannuksia viisi vuotta ennen ja jälkeen sairauden puhkeamisen. Lisäksi kartoitetaan epäsuoria kustannuksia; sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläköitymisten yleisyyttä. Tarkempi tutkimussuunnitelma löytyy liitteenä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa.
02.06.2023
MedEngine Oy
Segmentation and Prediction of disease progression with ARTificial intelligence Algorithms with a focus on Costs and resource USe in type 2 diabetes patients in Finland (SPARTACUS)
Issued: 02.06.2023
Valid until: 01.04.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Identification of T2D patients in the early stages of the disease and optimizing early treatment is anticipated to lead to improved treatment outcomes and healthcare costs. Machine learning (ML) models trained on routinely collected health data can be used to accurately predict the onset of T2D at the population level. The aim of this registry study is to test and utilize ML-based algorithms to predict T2D progression and its effects of healthcare use, costs and mortality in Finland.

17.05.2023
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Ulkosynnytinsyövän leikkauskäytännöt – vaikutus leikkauskomplikaatioihin ja onkologiseen ennusteeseen
Issued: 17.05.2023
Valid until: 31.12.2032
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ulkosynnytinsyövän leikkauskäytännöistä Suomessa. Yksilöityinä tavoitteena on selvittää plastiikkakirurgisten rekonstruktioiden vaikutusta ulkosynnytinsyövän hoitoennusteeseen, kartoittaa ulkosynnytinsyöpäleikkausten yhteydessä tehtävien rekonstruktiivisten toimenpiteiden yleisyyttä ja jakautumista Suomessa sairaanhoitopiireittäin sekä tutkia modernien leikkausinstrumenttien vaikutusta ulkosynnytinsyövän välittömiin leikkauskomplikaatioihin.

17.05.2023
Turun yliopisto ja TYKS
Sappiteiden kehityshäiriöt (sappitiekysta) ja syöpäriski
Issued: 17.05.2023
Valid until: 31.12.2033
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tämän tutkimuksen tavoitteena selvittää Suomessa sappitiemalformaatiopotilaiden kirurgista hoitoa, pitkän ajan syöpäriskiä ja kuolleisuutta hyödyntäen valtakunnanlaajuisia kansallisia rekistereitä.

12.05.2023
Niuvanniemen sairaala
Päihdehäiriöihin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden toteutuminen Suomessa
Issued: 12.05.2023
Valid until: 31.12.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään kuinka yleisesti päihderiippuvaisista tai huumausaineita säännöllisesti käyttävistä potilaista tehdään ilmoitusvelvollisuuden mukainen ajoterveysilmoitus poliisille. Tavoitteena on selvittää, onko päihdehäiriöisten henkilöiden ajo-oikeuteen puuttuminen yhteydessä liikennerikosten riskiin ja parantaako ilmoitusvelvollisuuden mukainen toiminta liikenneturvallisuutta.

05.05.2023
Karolinska Institutet
Antibiotics, maternal metabolic and perinatal complications and subsequent risk for psychiatric disorders, diabetes and obesity in childhood and adolescence
Issued: 05.05.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The overall aim is to estimate the risk of neurodevelopmental and psychiatric diagnoses (here together called neuropsychiatric) after prenatal exposure to infection, antibiotic drugs or mothers with metabolic or major inflammatory disease. Such prenatal exposures have been associated with offspring neurodevelopmental disorders (mainly autism and ADHD). Little is known about associations between prenatal metabolic exposures and other offspring neuropsychiatric disorders and metabolic disorder.

03.05.2023
Schain Research AB
A population-based registry study on pregnancies affected by maternal autoimmune diseases between 2000-2022
Issued: 03.05.2023
Valid until: 01.11.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The present study aims to identify patients affected by maternal autoimmune diseases in Finland, and to characterize pregnancy outcomes, neonatal treatment pattern and long-term outcomes in livebirths to understand their current unmet needs in this patient group. Another aim is to identify predictive risk factors for index and subsequent pregnancies, which may contribute to developing better prognostic tools and prevention measures.

28.04.2023
Turun yliopistollinen keskussairaala, Turun yliopisto
Lonkan, polven, sekä olka- ja kyynärpään tekonivelleikkausten tulokset ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa Implanttirekisteriin perustuen
Issued: 28.04.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tarkoituksenamme on tutkia lonkan, polven sekä olka- ja kyynärpään tekonivelkirurgiaa THL:n Implanttirekisteriin perustuen. Täydennämme Implanttirekisterin tietoja Hoitoilmoitusrekisterin avulla potilaiden perussairauksien suhteen. Painopistealueitamme ovat bakteeri-infektioiden vuoksi tehdyt uusintaleikkaukset, reisiluun yläosan murtumien tekonivelkirurginen hoito, riskilaskurimallinnus sekä metalli-metalliliukupintaisten lonkkaproteesipotilaiden syöpäriskin arviointi Syöpärekisterin avulla.

26.04.2023
Helsingin yliopisto
Integrative Tool to Prioritize Alcohol and drug-Addiction Related Genes for Enhanced Risk Prediction
Issued: 26.04.2023
Valid until: 31.07.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Substance addiction has strong genetic influences.  This project seeks to overcome previous limitations in genomic studies of alcohol, tobacco, and other drugs to enhance our understanding and predictive utility of the set(s) of genetic variants that drive substance addiction. We propose a novel integrative tool that prioritizes genes and non-protein encoding gene loci based on empirical evidence across multiple ethnic populations and species to provide a likely gene set for substance addiction.

24.04.2023
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
TAVI-toimenpide yli 90-vuotiailla
Issued: 24.04.2023
Valid until: 30.04.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Aorttaläpän perkutaaninen katetrihoito (TAVI) on toimenpide vaikean aorttastenoosin hoitoon. Väestön ikääntymisen myötä hyvin iäkkäiden aorttastenoosipotilaiden merkitys tulee kasvamaan TAVI-hoitoa ajatellen. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella TAVI-toimenpiteen vaikutuksia yli 90-vuotiailla potilailla ja pyrkiä tunnistamaan hoidon lopputulosta ennustavia tekijöitä.

19.04.2023
Suomen Lymfoomaryhmä ry
Autologisten kantasolusiirtojen toksisuus ja potilaiden ennuste hoidetuilla lymfoomapotilailla Suomessa vv. 2014-2018
Issued: 19.04.2023
Valid until: 31.12.2034
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa arvioidaan autologisen kantasolusiirteen saaneiden potilaiden ennustetta ja hoitojen toksisuutta koko Suomen kattavassa aineistossa kaikista yliopistosairaaloista.

19.04.2023
Itä-Suomen yliopisto
Neurodegeneratiivisiin tauteihin liittyvät ja niitä ennakoivat sosiodemografiset ja rikoskäyttäytymisen muutokset
Issued: 19.04.2023
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään Tilastokeskuksen ja FINDATAn rekisteriaineistojen avulla sosiodemografisia taustatekijöitä sekä rikollista käyttäytymistä henkilöillä, jotka ovat saaneet etenevän neurodegeneratiivisen sairauden diagnoosin. Näissä tekijöissä ilmeneviä muutoksia tutkitaan tilastollisin menetelmin sekä ennen että jälkeen diagnoosin. Tutkittavat muodostuvat Kuopion ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden erityistason muistipoliklinikoiden valikoimattomista aineistoista.

06.04.2023
Folkhälsanin tutkimuskeskus, FinnDiane-tutkimus /Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.
Tyypin 1 diabeteksen lisäsairaudet-Suomalainen monikeskustutkimus (FinnDiane)
Issued: 06.04.2023
Valid until: 24.10.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

FinnDiane-tutkimus (The Finnish Diabetic Nephropathy Study, FD) on kansallinen monikeskustutkimus, jonka toiminnan tavoitteena on selvittää diabeettisten komplikaatioden perinnöllisiä ja ympäristöllisiä syitä (tautimekanismeja). Koska fenotyyppi on oleellisen tärkeä asia geneettisissä tutkimuksissa, teemme jatkuvasti fenotyypin päivitystä. Myös kuolemansyytiedot, jotka koostuvat taulukkomuotoisesta aineistosta että kuolintodistuksista, ovat oleellisen tärkeitä.

06.04.2023
HUS, lastentaudit
Lasten ja nuorten selkäkivun sekä rasitusosteopatioiden ilmaantuvuus Suomessa vuosina 1995-2021.
Issued: 06.04.2023
Valid until: 12.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tässä tutkimuksessa selvitämme lasten ja nuorten selkäkivun sekä rasitusosteopatioiden (luun ödeema, spondylolyysi, spondylolisteesi) ilmaantuvuutta Suomessa vuosina 1995-2021. Lisäksi selvitämme kaikkien selkäkivun vuoksi tehtyjen toimenpiteiden ilmaantuvuuden käyttäen NOMESCO -toimenpideluokitusta (Nordic Medico-Statistical Committee, toimenpidekoodit = NA3AA, NA3BG, NA3AD).

30.03.2023
Helsingin yliopisto
Socioeconomic and family dynamics of health, well-being and mortality in Finland
Issued: 30.03.2023
Valid until: 01.11.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tavoitteena on selvittää terveyden ja hyvinvoinnin eriarvoisuuteen Suomessa vaikuttavia tekijöitä väestötieteellisestä näkökulmasta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat mielenterveyteen, kuolleisuuteen ja perheen muodostukseen liittyvät sosiaaliset, alueelliset ja perhetekijät, ja näiden muutokset 1970-luvulta lähtien. Lisäksi tutkimuksella pyritään tuottamaan tietoa vuoden 2020 COVID-19-epidemian seurauksista, rikollisuudesta ja näiden väestöryhmittäisistä eroista.

29.03.2023
Medaffcon Oy
FINLeukemia: RWE study on Finnish patients with chronic lymphocytic leukemia and non-Hodgkin’s lymphomas – Patient characteristics, treatment praxis, HCRU and utilization of machine learning tools to identify novel risk factors
Issued: 29.03.2023
Valid until: 01.06.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Current understanding of treatments and outcomes of chronic lymphocytic leukemia (CLL) and non-Hodgkin’s lymphoma (including mantle cell lymphoma (MCL), Waldenström macroglobulinemia (WM), follicular lymphoma (FL), marginal zone lymphoma (MZL) and diffuse large B-cell lymphoma [DLBCL]) patients in Finland is limited. FINLeukemia study will address these outstanding questions utilizing data from national registries and regional data lakes in a 3-phase non-interventional RWE study.

24.03.2023
Itä-Suomen yliopisto
Työelämä ja terveys Suomen aikuisväestössä
Issued: 24.03.2023
Valid until: 30.04.2031
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tavoitteena on tutkia terveyteen, työkykyyn ja kuolleisuuteen vaikuttavia tekijöitä Suomen aikuisväestössä. Tilastokeskuksen FOLK-aineistossa 31.12.2017 oleviin 16-70-vuotiaisiin henkilöihin litetään rekisteritietoja, joita ovat esim. diagnosoidut sairaudet, sairauspoissaolot ja kuolleisuus (THL, Kela ja Tilastokeskus). FOLK-aineiston avulla tutkitaan esim. pitkän aikavälin ammattiaseman ja työhistorian yhteyttä terveyteen.

24.03.2023
Schain Research AB
Characterization of pregnancies and newborns affected by hemolytic disease of fetus and newborn (HDFN) in Finland
Issued: 24.03.2023
Valid until: 01.11.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The present study aims to identify patients affected by maternal-fetal alloimmunization in Finland, to characterize pregnancy outcomes, perinatal treatment pattern and long-term outcomes in livebirths to understand their current unmet needs in this patient group. Another aim is to identify predictive risk factors for index and subsequent pregnancies, which may contribute to developing better prognostic tools and prevention measures.

22.03.2023
Pirkanmaan hyvinvointialue
Poskiontelokirurgian vaikutus lääkehoidon tarpeeseen Taysin potilasaineistossa
Issued: 22.03.2023
Valid until: 31.05.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Arvioidaan poskiontelon suuaukon laajennusleikkauksien sekä alakuorikkotoimenpiteiden tulosta vertaamalla ennen leikkausta käytettyjen antibioottikuurien ja nenäkortisonin käytön määrää leikkauksen jälkeisiin määriin. Selvitetään, onko leikkaustekniikoiden välillä (poskionteloiden pallolaajennus vs. kirurginen tekniikka), (RFA vs. MAIT vs. diodilaser) eroa. Tähän tarvitaan tiedot 2 v ennen ja 2 v leikkauksen jälkeen ylähengitystieinfektioihin käytetyistä antibiooteista ja nenäkortisoneista.

22.03.2023
Helsingin yliopisto
THE HELSINKI HEALTH STUDY: a longitudinal study on health and wellbeing among employees and retirees
Issued: 22.03.2023
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Helsinki Health Study -kohorttitutkimuksen tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa työntekijöiden terveydentilasta ja hyvinvoinnista eri vaiheissa työuraa ja eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Tutkimuksessa selvitetään työn ja muun elinympäristön, sosioekonomisten tekijöiden, elintapojen ja biologisten riskitekijöiden yhteyksiä sairauksiin, hyvinvointiin, sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Tutkimuksessa käytetään sekä kysely- että rekisteritietoja.

22.03.2023
Suomen molekyylilääketieteen instituutti, FIMM/Helsingin yliopisto
GeneRISK Covid-19 tutkimus
Issued: 22.03.2023
Valid until: 31.12.2042
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Aiemman tutkimustiedon perusteella infektiosairauksien tarttuvuus ja kulku saattavat vaihdella suuresti yksilöiden välillä ja tähän on patogeenin lisäksi osoitettu vaikuttavan myös ympäristötekijät ja yksilön genominen vaihtelu. GeneRISK Covid-19 tutkimusprojektissa tutkimme sitä mitkä yksilökohtaiset tekijät yksilön perimässä, elintavoissa ja kliinisissä tekijöissä vaikuttavat eroihin sairastumisessa, oireiden vakavuudessa ja liitännäissairauksien määrässä.

15.03.2023
Tays Research Services, Tampere University Hospital, Pirkanmaan hyvinvointialue
Munuaissyövän diagnostiikan toteutuminen ja hoidon vaikuttavuus sekä potilaan ja lääkärin näkemykset hoidon siedosta
Issued: 15.03.2023
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Sairaaloista kerätään retrospektiivinen kliininen aineisto: taudin kliininen ilmentyminen, potilaan ikä, muu sairastavuus, suorituskyky taudin toteamisen hetkellä, sekä kunkin onkologisen hoidon aloitusajankohtana. Tietoihin kirjataan hoito, sen aloitus- ja lopetusajankohdat ja saavutettu vaste, sekä merkittävimmät sivuvaikutukset. Näistä selvitetään, kuinka monta hoitolinjaa potilaat todellisuudessa saavat ja onko tämä linjassa olemassa olevan tieteellisen näytön kanssa.

29.12.2022
Medaffcon Oy
Cardiorenal and metabolic disease: Occurrence, patient characteristics and clinical outcomes – a population-based cohort study utilizing Finnish health care data sources – CALLA
Issued: 29.12.2022
Valid until: 05.02.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Chronic kidney disease (CKD) is a global issue reaching epidemic status. The most common risk factors for CKD are diabetes, hypertension, obesity and age. Other risk factors include a medical history of heart disease or a family history of kidney disease. The aim of this study is to provide modern and clinically relevant information about the rate of monitoring of kidney function in a broad patient population with CKD or at risk of CKD in Finland.

28.12.2022
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Vastasyntyneisyyskauden neurologiset riskitekijät ja pitkäaikaisennuste. Kansallinen rekisteritutkimus.
Issued: 28.12.2022
Valid until: 30.11.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimushankkeen tarkoituksena on kansallisten rekisteriaineistojen avulla selvittää neurologisessa kehitysriskissä olevien vastasyntyneiden pitkäaikaisennustetta, keskittyen sekä diagnooseihin että aikuisiän toimintakykyyn koulutuksen ja työllisyyden valossa.

22.12.2022
MedEngine Oy
Burden of obesity in Finland: assessing direct, indirect, and total costs associated with obesity: a Finnish population-based cohort study (FinWeight IV)
Issued: 22.12.2022
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

FinWeight-tutkimuksen tavoitteena on selvittää lihavuuden vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn sekä suoriin ja epäsuoriin kustannuksia suomalaisessa aikuisväestössä. FinWeight tutkimuksen IV osassa kartoitetaan epäsuoria, suoria ja kokonaiskustannuksia yksilötasolla eri painoindeksiryhmissä ja arvioidaan lihavuuden kokonaiskustannuksia Suomessa.

22.12.2022
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Helsingin ylopisto
Hedelmällisyysneuvonta ja sen tulokset Suomessa vuosina 2008-2019
Issued: 22.12.2022
Valid until: 31.12.2030
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Suomen kaikista yo-sairaaloista kerätään tiedot niissä suoritetuista hedelmällisyysneuvonnoista ja hedelmällisyyttä säilyttävien toimenpiteiden tuloksista v. -08-19. Tiedoista muodostetaan yksi tutkimusrekisteri. Tämä potilasjoukko linkataan syntymärekisteriin, jotta saadaan tarkempaa tietoa hoitojen jälkeisestä hedelmällisyydestä. Lopuksi syöpärekisteristä haetaan kaikki 16-42 v syöpään sairastuneet tytöt/naiset, jotta voidaan arvioida hedelmällisyysneuvonnan toteutumista ja tuloksia.

21.12.2022
Medaffcon Oy
Disease management, outcomes, and health care resource use associated with real-life clinical practice of diabetes and diabetic kidney disease in Finland (FinDIABREN-RWE)
Issued: 21.12.2022
Valid until: 31.03.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa kartoitetaan tyypin 1 ja 2 diabeetikoiden ja diabeteksen munuaistaudin perusterveyden- ja erikoissairaanhoidon hoito- ja lähetekäytänteitä sekä vastaavia taustatekijöitä ja hoitotuloksia munuais- ja kardiovaskulaaritapahtumien osalta. Tavoitteena on saavuttaa parempi ymmärrys hoidoista/hoitopoluista, diagnostiikan haasteista sekä niiden taustatekijöistä, ja siten tukea hoitojen/hoitopolkujen kehitystä.

21.12.2022
Medaffcon Oy
Multiple Myeloma (MM) – Characteristics, treatment praxis, Healthcare Resource Utilization (HCRU) and utilization of machine learning tools to identify novel risk factors
Issued: 21.12.2022
Valid until: 01.11.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa tutkitaan multippeliä myeloomaa sairastavien potilaiden taustoja, hoitoja, hoitovasteita, resurssikäyttöä sekä selviytymistä, sekä käytetään koneoppimista uusien riskitekijöiden löytämiseen.

21.12.2022
Oulun yliopisto
Polven eturistisiteen uusintarekonstruktion tulokset
Issued: 21.12.2022
Valid until: 31.12.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, mikä on toiminnallinen tulos uusintarekonstruktioleikkauksen jälkeen verrattuna potilaisiin, joille on tehty ensimmäinen eturistisiteen rekonstruktioleikkaus. Selvitetään myös, mikä käytettävä siirre antaa parhaan toiminnallisen tuloksen ja mihin liittyy vähiten komplikaatioita. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää tulevien potilaiden hoitoa suunniteltaessa.

16.12.2022
HUS, Sydän- ja Keuhkokeskus, Kardiologian tutkimusryhmät
Perinnölliset kardiomyopatiat – Laaja-alainen geenitaustan ja kliinisen kuvan tutkimus
Issued: 16.12.2022
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuskohteena on kaikki mahdollisesti geneettisesti määräytyvät tai suvuttain ilmenevät kardiomyopatiat. Tutkitaan myös tarkemmin luokittelemattomia kardiomyopatioita, sukuja, joissa esiintyy jollain tavalla poikkeavia fenotyyppejä tai sydänsairauden ohella ekstrakardiaalisia piirteitä. Tutkimuskokonaisuus käsittää myös neuromuskulaarisiin tai mitokondriotauteihin liittyvät sydänlihassairaudet, joilla oletetaan voivan olla geneettinen tausta.

15.12.2022
Suomen Terveystalo Oy
Tieteellinen tutkimus COVID-19 -pandemiaan liittyen
Issued: 15.12.2022
Valid until: 30.09.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Ajankohtainen tutkimus COVID-19 -pandemian vaikutuksista Suomalaisten terveyspalveluiden käyttöön

15.12.2022
StatFinn Oy
Pitkäaikainen, prospektiivinen, havainnoiva kohorttitutkimus turvallisuuden arviointiin ensimmäistä kertaa suun kautta otettavaa kladribiinia käyttävillä potilailla, joilla on erityisen aktiivinen aaltomainen MS-tauti – CLARION
Issued: 15.12.2022
Valid until: 31.12.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Suun kautta otettavan kladribiinin turavallisuuden määrittely potilailla, joilla on erityisen aktiivinen aaltomainen MS- tauti, ja jotka aloittavat ensimmäistä kertaa suun kautta otettavan kladribiinin käytön tavanomaisessa kliinisessä hoidossa. Keskeistä on kladribiinin turvallisuusprofiilin vertaaminen fingolimodin turvallisuusprofiiliin potilailla, joilla on erityisen aktiivinen aaltomainen MS- tauti, ja jotka aloittavat ensimmäistä kertaa suun kautta otettavan fingolimodin käytön.

14.12.2022
StellarQ Oy
Utilization of the digital registry for patient reported outcomed (MyMS) for Finnish patients with Multiple Sclerosis
Issued: 14.12.2022
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tarkoituksena on esitellä MS-taudin omaraportointirekisteri, kuvata rekisteriä käyttävät potilaat sekä verrata potilaan täyttämiä mittareita kliinisen parametrien rinnalla.

08.12.2022
VATT
Perusterveydenhuollon avohoidon markkinat ja monituottajuus
Issued: 08.12.2022
Valid until: 31.07.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään avoterveydenhoidon markkinoiden toimintaa, monituottajuutta ja sääntelytoimenpiteiden vaikutuksia Suomessa. Tutkimus perustuu Kelan, THL:n ja Tilastokeskuksen rekistereihin, jotka mahdollistavat eri sektoreiden toimijoiden analyysin. Tutkimustulokset tulevat olemaan hyödyksi arvioitaessa esimerkiksi yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksia, yrityskauppojen vaikutuksia sekä terveydenhuoltojärjestelmän yhdenvertaisuuden ja palveluintegraation toteutumista.

07.12.2022
Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Lääkeaineiden käytön, sukutaustan ja endometrioosin vaikutus munasarjasyövän aggressiivisuuteen ja diagnoosin jälkeiseen kuolemanriskiin, munasarjasyöpädiagnoosia edeltävät oireet ja asuinpaikan merkitys munasarjasyövän ennusteeseen
Issued: 07.12.2022
Valid until: 01.04.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on epidemiologinen rekisteritutkimus, jonka tavoitteet ovat:
1) Selvitetään lääkeaineiden käytön yhteys munasarjasyövän ennusteeseen Suomessa väestötasolla
2) Selvitetään perinnöllisen alttiuden ja taustasairauksien merkitys munasarjasyövän ennustekijöinä
3) Munasarjasyöpädiagnoosia tavallisesti edeltävien oireiden määrittäminen
4) Selvitetään asuinpaikan (sairaanhoitopiiri ja erityisvastuualue) yhteys munasarjasyövän levinneisyyteen diagnoosihetkellä ja taudin ennusteeseen.

07.12.2022
Medaffcon Oy
Characterizing Finnish Hypertrophic Cardiomyopathy Population And Disease Burden In The Finnish Healthcare
Issued: 07.12.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hypertrophic cardiomyopathy is a heart condition characterized by thickening of the heart tissue in the absess of clear secundary cause. It is a hereditary disease and the most common genetic cardiovascular disorder worldwide. It causes significant impairment and a high risk for cardiac sudden death. The aim of this study is to describe the Finnish HCM patient population including healthcare resource utilization, clinical characteristics, incidence and prevalence and mortality rate.

07.12.2022
Medaffcon Oy
ReRiseFIN
Issued: 07.12.2022
Valid until: 01.09.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään läiskäpsoriaasiin käytettävän lääkkeen hoitokäytäntöjä ja hoitotuloksia Suomessa. Näiden lisäksi tutkitaan laajasti hoidon vaikutusta psoriaasin kustannuksiin.

30.11.2022
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Umpilisäkkeen poiston jälkeinen paksusuolisyöpä
Issued: 30.11.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä oleva tutkimus on rekisteritutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää paksusuolisyövän ja umpilisäkkeen poiston välistä yhteyttä länsimaalaisessa (suomalaisessa) väestössä.

30.11.2022
MedEngine Oy
Characterization of Real-world Treatment Practices, Outcomes and Costs of Care in Patients with Hemophilia A and B: A Nationwide Finnish Cohort Study (HemoHEOR II)
Issued: 30.11.2022
Valid until: 01.04.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hemophilia is a rare, X-linked hereditary bleeding disorder caused by a deficiency or dysfunction of clotting factor VIII in hemophilia A (HA) or factor IX in hemophilia B (HB). The objective of this retrospective study is to assess the treatment outcomes and patterns of hemophilia patients, healthcare resource utilization, medication use and costs of care in Finland during 2012–2021.

30.11.2022
Oulun yliopistollinen sairaala
Intractable Chronic Neuropathic PAIN – SCS Spinal Cord Stimulation
Issued: 30.11.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tarkoituksena on selvittää

  1. selkäydinstimulaatiolla hoidettujen kroonisesta neuropaattisesta kivusta kärsivien potilaiden neuro-psyko-farmako-sosio-ekonominen pitkäaikaisselviytyminen 700 potilaan, 3 500 kaltaistetun verrokin ja 30 000 sukulaisen aineistossa
  2. hoidon yhteiskunnalliset vaikutukset työkyvyn ylläpitämisen, terveyspalvelujen käytön ja uudelleenkoulutuksen tarpeen kannalta
  3. selkäydinstimulaation vaikutusmekanismeja aivoselkäydinnesteen metabolomiikkatutkimuksen avulla.
Finla Työterveys Oy
Työkykyriskin ennustaminen ja korkeariskisten henkilöiden ryhmittely ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tueksi

Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoite on syventää tietoa tukea tarvitsevien yksilöiden tunnistamisesta yhdistämällä sairauskertomusten ja terveyskyselyvastausten tietoa. Lisäksi kehittyneemmät koneoppimiseen perustuvat algoritmit mahdollistavat erilaisten riskimuuttujien yhdistelmien suhteen samankaltaisten potilasjoukkojen tunnistamisen. Tällaisen segmentoinnin pohjalta on jatkossa mahdollista arvioida tarkemmin kunkin joukon tarpeita erilaisille toimintamalleille ja palveluille.

22.11.2022
HUS Neurokeskus/Helsingin yliopisto
Lääkitysaloitusviiveen merkitys aaltomaisen MS-taudin ennusteelle ja lääkkeettömyyden syyt
Issued: 22.11.2022
Valid until: 01.01.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää lääkealoitusviiveen merkitystä MS-taudin ennusteelle suomalaisessa kansallisessa asetelmassa MS-rekisterin tietojen avulla, ja toiseksi kartoittaa lääkkeettömyyden syitä Suomessa.

Tutkimus tuo tietoa siitä, tulisiko MS-taudin diagnoosiin pääsemistä ja lääkitysaloitusta pyrkiä entisestään nopeuttamaan paremman ennusteen saavuttamiseksi, ja toisaalta tutkimus pyrkii tunnistamaan mahdollisia huonosti tiedostettuja tekijöitä viivästyneen lääkealoituksen taustalla

22.11.2022
StatFinn Oy
Ei-interventiotutkimus pohjoismaisten estolääkitystä käyttävien migreenipotilaiden piirteistä ja lääkkeidenkäyttötavoista
Issued: 22.11.2022
Valid until: 01.12.2031
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen päätavoitteena on kuvailla erenumabin käyttöä migreeniä sairastavilla potilailla. Toissaijaisena tavoitteena on löytää mahdollinen verrokkijoukko markkinoille tulon jälkeiselle turvallisuustutkimukselle (PASS – post-authorisation safety study). Tällä tutkimuksella selvitetään 1) erenumabia tai muita migreeninestolääkitystä käyttävien henkilöiden keskuudessa esiintyvien sydän- ja verisuonitautien yleisyyttä ja 2) erenumabin käyttöä ja siihen liittyviä seurauksia raskauden aikana.

10.11.2022
Helsingin yliopisto
Naisiin kohdistuneita parisuhdetappoja edeltäneet tapahtumaketjut
Issued: 10.11.2022
Valid until: 31.12.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

VN TEAS -rahoitteisen tutkimushankkeen “Tapahtumaketjut naisiin kohdistuvissa parisuhdesurmissa” tavoitteena on muodostaa kattava kuva Suomessa 2000-luvulla tapahtuneista naisiin kohdistuneista parisuhdetapoista ja niitä edeltäneistä tapahtumaketjuista sekä viranomais- ja palvelukontakteista. Analyysit perustuvat rekisteri-, asiakirja- ja haastatteluaineistoihin, joita haetaan useammalta eri viranomaiselta.

10.11.2022
Oulun Yliopisto
Vastustuskykyinen kaupunki. Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä. (Resistant Cities Urban Planning as Means for Pandemic Prevention, RECIPE)
Issued: 10.11.2022
Valid until: 01.01.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa tutkitaan tartuntatautien esiintyvyyttä erilaisissa suomalaisissa kaupunkiympäristöissä. Todettuihin hengitystietartuntoihin ja näihin liittyviin terveydenhuoltokäynteihin kytkettyjen osoitetietojen perusteella voidaan tutkia erityyppisten kaupunkiolosuhteiden ja/tai kaupungin ominaispiirteiden, ihmisten liikkuvuuden sekä sään ja ilmansaasteiden vaikutusta tartuntatautien esiintyvyyteen.

09.11.2022
Suomen Syöpärekisteri
ASA-rekisteriin ilmoitettujen henkilöiden syöpävaara ja -kuolleisuus 1979-2019.
Issued: 09.11.2022
Valid until: 21.09.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on vertailla ASA-rekisteriin merkittyjen henkilöiden syöpävaaraa – ja kuolleisuutta sukupuoli-, ikä ja periodi-kohtaisesti vastaavan väestön syöpäilmaantuvuuteen tai – kuolleisuuteen ajalla 1979-2019. Syöpävaaraa tarkastellaan myös aine-, ammatti- ja toimialakohtaisesti. Tulokset raportoidaan SIR (standardised incidence ratio) – tunnuslukuina.

09.11.2022
Työterveyslaitos
The rise of mental vulnerability in work life / Psyykkinen haavoittuvuus Suomessa
Issued: 09.11.2022
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
09.11.2022
Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta – toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön (TYKYTUO)
Issued: 09.11.2022
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tavoitteena on edistää työkyvyn tuen varhaista tunnistamista, työkykyä tukeviin palveluihin ohjautumista, työterveyshuollon ja muiden terveydenhuollon toimijoiden sekä työpaikkojen tavoitteellista yhteistyötä. Findataan toimitettavien Pihlajalinnan potilastietojen ja TEM:n työttömyystietojen sekä rekisteritietojen (Kela, ETK) avulla selvitetään työkyvyttömyyden riskitekijöitä ja hankkeessa käytettävien menetelmien yhteyttä mahdollisiin muutoksiin palvelujen käytössä.

03.11.2022
HUS
Vaihto suonensisäisestä ihonalaisesti annosteltavaan valmisteeseen: infliksimabin ja vedolitsumabin teho ja turvallisuus tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavilla potilailla.
Issued: 03.11.2022
Valid until: 31.12.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella vaihtoa suonensisäisestä vedolitsumabin annostelusta ihonalaiseen tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavien potilaiden ylläpitohoidossa. Selvitetään kliininen, endoskooppinen ja biokemiallinen vaste sekä hoidolla pysyminen. Lisäksi kerätään käyttökokemukset induktiohoidossa, arvioidaan ennustetekijöitä hoidon vaikutukselle ja toteutumiselle.

02.11.2022
Oriola Finland Oy
Finnish Diabetes Control study – FinDiCon: The impact of socioeconomic status on diabetes care
Issued: 02.11.2022
Valid until: 09.02.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään miten diabeetikon sosioekonominen asema vaikuttaa hoitotasapainoon, hoitopolkuihin, lääkitykseen ja terveyspalvelujen saantiin. Lisäksi tutkitaan T1D-potilaiden hoitotasapainoa aiemmin myönnetyllä FinDiCon-aineistolla. Tutkimus toteutetaan tieteellisenä tutkimuksena, jonka tulokset julkaistaan vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa.

19.10.2022
Turun yliopisto, INVEST hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuskeskus
Varhaiskasvatuksen ja perhetaustan merkitys lasten oppimiseen sekä kouluttautumiseen
Issued: 19.10.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on väitöskirjan osatutkimus (tutkimussuunnitelman osatutkimus 4). Haettavien väestökyselyaineistojen avulla tutkitaan miten eri varhaiskasvatuksen toimintamuodot sekä perhetausta ovat yhteydessä neljävuotiaiden lasten kehitykseen.

19.10.2022
ESiOR Oy
Ustekinumab in the treatment of ulcerative colitis in Finland (FINUSTE-UC)
Issued: 19.10.2022
Valid until: 30.11.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on retrospektiivisen rekisteritutkimuksen keinoin tutkia ustekinumabin kliinisiä hoitotuloksia ja hoidolla pysymistä ulseratiivista koliittia sairastavilla potilailla Suomessa. Lisäksi tavoitteena on tutkia ustekinumabihoitoa saavien potilaiden potilasominaisuuksia, ustekinumabiannostusta, ustekinumabihoidon keskeyttämisen syitä, ustekinumabin asemoitumista suomalaisessa hoitokäytännössä, sekä ustekinumabikonsentraatioiden mittaamiseen liittyviä seikkoja.

19.10.2022
Tampereen Yliopisto
Co-occurrence of acute leukemia and type 1 diabetes in children and adolescents – Investigation of shared etiology and features
Issued: 19.10.2022
Valid until: 31.07.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa lasten leukemian ja tyypin 1 diabeteksen yhteisiin syntymekanismeihin liittyviä tekijöitä ja kuvailemaan tautien välistä yhteyttä suomalaisella aineistolla. Suomessa kyseisten sairauksien ilmaantuvuus on lisääntynyt ja tavoitteenamme on avata mahdollisuuksia ennaltaehkäisevien toimien kehittämiseen.

19.10.2022
Tampereen yliopistollinen sairaala
Väkivaltaiset nuoret ja väkivaltariskin arviointi Suomalaisessa terveys- ja sosiaalihuollossa – seurantatutkimus
Issued: 19.10.2022
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Selvitetään vihanhallinta- ja väkivaltaongelmien takia alaikäisten oikeuspsykiatriseen (Tays EVA-yksikkö) hoitoon vuosina 2003-2019 joutuneiden nuorten elämänpolkuja rekisteriaineistojen valossa ja tutkitaan hoidonaikaisen väkivaltariskiarvion pitkän aikavälin ennustemerkitystä.

19.10.2022
Åbo Akademi
Competition and quality: A study of the Finnish patient choice reform in healthcare
Issued: 19.10.2022
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

A patient choice reform was launched in January of 2014 in Finland, and patient can now chose their care provider in non-urgent specialised health care. Freedom of choice introduced competition between care units in the health sector. I will use the data to calculate the competition between hospitals in their own regional market. Afterwards, I will study econometrically whether the higher competition increased quality outcomes in the healthcare units.

07.10.2022
Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Suomen sotavankiaineisto 1918 (Finnish War Prison Archive of 1918)
Issued: 07.10.2022
Valid until: 31.12.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tarkoituksena on muodostaa historiallisista arkistoaineistoista ja viranomaisrekisteritiedoista koostuva ylisukupolvinen henkilötason tietokanta Suomen vuoden 1918 sisällissotaan osallistuneista ja sen johdosta vankileirillä olleista henkilöistä ja heidän jälkeläisistään. Aineiston avulla tutkitaan sodan ja sotavankeuden pitkäaikaisia ja ylisukupolvisia vaikutuksia tutkimushenkilöiden sekä heidän jälkeläistensä terveyteen, elinikään, sosioekonomiseen asemaan ja maailmankatsomukseen.

06.10.2022
Työterveyslaitos
Varhaisten työkyvyn ja työhön paluun tukitoimien vaikutus lonkan ja polven tekonivelleikattujen sairauspoissaoloihin
Issued: 06.10.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään kuinka tekonivelleikkausten jälkeiset sairauspoissaolot ovat muuttuneet uuden, työterveyshuollon roolia korostavan toimintatavan käyttöönoton jälkeen (v.2021 vs. 2017/2018). Lisäksi vertailemalla v. 2013 ja 2010 KSKS:ssa leikattujen potilaiden sairauspoissaoloja selvitetään leikkausprosessin tehostamisen vaikutusta. KSKS:n potilailla selvitetään myös ennen leikkausta tehdyn optimoinnin vaikutusta sairauspoissaoloihin vertailemalla 2013-aineistoa 2017/2018 -aineistoon.

30.09.2022
Helsingin yliopisto
Biopankkitutkimus mielenterveydenhäiriöiden farmakogenetiikasta
Issued: 30.09.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

PSY-PGx on EU:n Horizon 2020 -hanke (https://www.psy-pgx.org/PSY-PGx), jonka tavoitteena on hyödyntää  genotyyppitietoja, jolla mahdollistaa yksilöllinen farmakoterapia psykiatristen häiriöiden hoidon parantamiseksi. Tässä osatutkimuksessa selvitämme avulla vaikuttaako kahden geenin geneettinen vaihtelu potilailla, joille on määrätty valikoituja lääkkeitä mielenterveyshäiriöihin, lääkityksen muutoksiin, sairaalahoitoihin ja kuolleisuuteen Suomessa.

29.09.2022
Medaffcon Oy
Jakavi (ruxolitinib) treatment outcomes in acute graft versus host disease (GvHD) in real-world setting in Helsinkiand Turku University Hospitals
Issued: 29.09.2022
Valid until: 01.01.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Jopa noin puolet allogeenisen kantasolusiirteen saaneista potilaista sairastuu käänteishyljintään ja näistä merkittävä osa ei hyödy ensimmäisen linjan standardihoidosta. Toisen linjan hoitoon ei ole yhtenäistä hoitosuositusta. Tässä tutkimuksessa selvitetään ruksolitinibilla hoidettujen käänteishyljintäpotilaiden karakteristiikka, hoitokäytäntöjä ja hoitotuloksia sekä resurssinkäyttöä hyödyntämällä erikoissairaanhoidon tietoja ja kansallisia rekistereitä.

29.09.2022
Nuorisotutkimusseura ry
Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön vaikuttavuus
Issued: 29.09.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeessa tutkitaan kunnallisen koulu- ja oppilaitosnuorisotyön vaikuttavuutta nuorten näkökulmasta rinnastamalla kouluterveyskyselyn data ja kunnilta kerätty tieto. Edellinen tarjoaa tietoa nuorten koetusta hyvinvoinnista koulu- ja oppilaitoskontekstissa ja jälkimmäinen tuottaa tietoa koulu- ja oppilaitosnuorisotyön volyymeista, menetelmistä ja tavoitteista. Hankkeessa analysoidaan vuonna 2021 kerättyä kouluterveyskyselyn aineistoa.

22.09.2022
Itä-Suomen yliopisto
TYÖOTE – HANKKEEN VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS Rekisteripohjainen arviointitutkimus vastuullisen asiakasohjausmallin etuisuusmaksu- ja tuottavuusvaikutuksista
Issued: 22.09.2022
Valid until: 30.09.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

TYÖOTE – hankkeen (https://www.ttl.fi/tutkimushanke/vastuullinen-tyokyvyn-tuki-tyoote-2020-2023/) vaikuttavuustutkimus, joka toteutetaan Itä-Suomen yliopiston toimesta. Kyseessä on arviointitutkimus yksilöllisen asiakasohjausmallin käyttöönoton vaikuttavuudesta sairaanhoitopiiri- ja kansallisella tasolla.

21.09.2022
Tekonivelsairaala Coxa Oy
Tietolupa henkilötietojen käyttämiseksi yhdistämään Pirkanmaan sairaahoitopiirin (PSHP) ja Tekonivelsairaala Coxa Oy:n rekisterinpidon alaisia tietoja opetusmateriaalin valmisteluun ja käyttöön PSHP:n ja Coxan rekistereistä
Issued: 21.09.2022
Valid until: 30.04.2026
Purpose of data use: Opetus

Tietolupahakemuksella haetaan toisiolain mukaista lupaa hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja opetuskäyttöä varten lääketieteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöksi opiskelevien perus- ja jatko-opetuksen opetusmateriaalin tuottamista ja käyttöä varten.

21.09.2022
Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), Helsingin yliopisto
SUPER – Suomalainen psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismien tutkimus
Issued: 21.09.2022
Valid until: 30.04.2036
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

SUPER-tutkimus on Suomen laajuinen psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismeja selvittävä yleishyödyllinen tutkimus, johon on osallistunut 10500 suomalaista. Hankkeessa tutkitaan psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismeja sekä yleisemmin pyritään saamaan tietoa psykoosisairauksista ja psykoosia sairastavien tai sairastaneiden tilanteesta Suomessa.

07.09.2022
Oulun yliopisto, syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö ja OYS hammas- ja suusairauksien klinikka
Suun ja nielun alueen syövät ja suusyövälle altistavat suun limakalvon muutokset
Issued: 07.09.2022
Valid until: 28.02.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Sairaalan sähköisestä potilastietojärjestelmästä ja paperisista potilaskertomuksista päivitetään tutkimuksessa käytettäviin kudosnäytteblokkeihin liittyviä potilasseurantatietoja, jotta solujen ja solun ympäristön erilaisten molekyylien merkitystä taudin etenemiselle voidaan arvioida tilastollisilla menetelmillä.

31.08.2022
Helsingin Yliopisto ja HUS
A pan-cancer approach connecting tumor molecular profiles and individual health information for discoveries and new precision cancer medicine solutions (iCAN)
Issued: 31.08.2022
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus on biopankkitutkimus, jossa biopankkinäytteitä analysoidaan (profilointi) ja tähän profilointitietoon liitetään ko. näytteenantajan terveystietoja sekä muita terveyteen ja tutkimukselle merkittäviä tietoja. Tarkoituksena on tutkia molekyylitason muutosten ja tietojen välisiä yhteyksiä sekä sitä kautta löytää uusia korrelaatioita ja tekijöitä, jotka selittävät syövän syntyä ja leviämistä. Tutkimuksessa on tavoitteena näin tunnistaa uusia hoitokohteita yli syöpätyyppien.

31.08.2022
Tampereen yliopistollinen sairaala
Aivovaltimoaneurysman puhkeamisen aiheuttaman kallonsisäisen verenvuodon tunnistaminen ja diagnostiikka
Issued: 31.08.2022
Valid until: 31.12.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tässä tutkimushankkeessa selvitetään millä todennäköisyydellä ensiapuun päänsärkyoireiden johdosta hakeutuneella potilaalla on lopultakin aivovaltimon repeämän aiheuttama lukinkalvonalainen verenvuoto, ja kuinka herkästi tuo diagnoosi jää huomaamatta. Samalla selvitetään käytössä olevien diagnostisten menetelmien tarkuutta ja diagnoosin viivästymisen vaikutusta potilaan ennusteeseen.

31.08.2022
MedEngine Oy
A Retrospective Cohort Study to Assess the Safety of Baricitinib Compared with Other Therapies Used in the Treatment of Rheumatoid Arthritis and Used in the Treatment of Atopic Dermatitis in Nordic Countries
Issued: 31.08.2022
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

This study evaluates the long-term safety of baricitinib among patients with rheumatoid arthritis and among patients with atopic dermatitis.

17.08.2022
Hanken School of Economics
Sustaining affordable medications: on the optimal design of competition and regulation in Finnish pharmaceutical market
Issued: 17.08.2022
Valid until: 01.07.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

We will examine how market competition and regulation affect the pricing and demand for pharmaceuticals in Finland, with a special focus on the interactions between patients, physicians, pharmacies and drug producers. To this end, we aim to provide rigorous research evidences on how to optimally combine the two powerful tools (market competition and regulation) to reduce the cost of medication and to improve the accessibility of low-cost drugs.

17.08.2022
Oulun yliopisto
Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw in Finland: A longitudinal study
Issued: 17.08.2022
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoitus on kerätä tietoja suomalaisista luustolääkkeiden käyttäjistä. Tutkimuksessa vertaillaan leuan osteonekroosiin sairastuneita luustolääkkeiden käyttäjiä ei-sairastuneisiin luustolääkkeiden käyttäjiin. Tarkoituksena on hahmottaa leuan osteonekroosille altistavia riskitekijöitä (ikä, sukupuoli, krooniset sairaudet, lääkitykset, tupakointi) ja ilmaantuvuutta suomalaisessa potilasaineistossa.

17.08.2022
HUS
Kasvisterolemia Suomessa
Issued: 17.08.2022
Valid until: 30.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa selvitämme, kuinka paljon Suomessa on diagnosoitu kasvisterolemiapotilaita, millainen heidän taudinkuvansa on, miten heitä on hoidettu ja millainen hoitovaste heillä on ollut. Tutkimuksessa pyrimme myös selvittämään mahdollisia sepelvaltimotaudille altistavia tekijöitä.

10.08.2022
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Register-based study on the response in IO therapies
Issued: 10.08.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimushankkeen tavoitteena on analysoida immuunihoitojen käyttöä ja hoitovasteita syövänhoidossa Suomessa rekisteritutkimuksen keinoin.
Tietoja kerätään kaikista yliopisto- ja keskussairaaloista, jotta tutkimuksella saadaan mahdollisimman kattava kokonaiskuva Suomessa käytettävien immuunihoitojen vaikutuksista.
Tutkimus on osa kansallista Cancer IO -innovaatiohanketta.

27.07.2022
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Maksasairauksien syntyyn ja etenemiseen vaikuttavat väestötason riskitekijät
Issued: 27.07.2022
Valid until: 28.12.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimus perustuu THL biopankin materiaaleihin, FINRISKI 1992-2012 sekä Terveys 2000 ja 2011 tutkimuksiin, joita yhdistetään kansallisiin seurantarekistereihin maksatautiin liittyvien sairaalahoitojen, syövän ja kuoleman osalta, tarkoituksena selvittää maksataudin ennustetekijöitä. Tutkitaan myös tutkimustilanteessa maksatautia sairastavien henkilöiden muita päätetapahtumia (kuolemia, sydän- ja verisuonitauteja, syöpää, munuaisten vajaatoimintaa ym).

06.07.2022
Itä-Suomen yliopiston Tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimusyksikkö
OSTPRE
Issued: 06.07.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Kyseessä on yli 30 vuotta kestänyt seurantatutkimus noin 15000 post-menopausaalisen naisen ikääntymisestä. Rekisteriaineistot muodostavat seurannan tukirangan, mutta tietoa on kerätty myös postikyselyin, tutkimuskäynneillä sekä interventiotutkimuksilla. Tietojen käyttötarkoituksena on tarkastella naisten terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, jotta voitaisiin ymmärtää terveeseen ikääntymiseen johtavia pitkittäisiä mekanismeja ja löytää keinoja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn.

06.07.2022
Medaffcon Oy
REAL-WORLD EVIDENCE STUDY OF THE IMPACT OF ASCT AND NEW DRUG TREATMENTS ON MULTIPLE MYELOMA (MM) SURVIVAL AND COMORBIDITIES COMPARED TO non-MM CONTROL POPULATION IN FINLAND BETWEEN 2000-2020
Issued: 06.07.2022
Valid until: 01.12.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

TEAMSFIN (Two dEcAde extensive Myeloma Study in FINland) will study the evolution of multiple myeloma (MM) treatment over two decades in Finland, as well as report on the recent changes in treatment outcomes relative to population controls and also collect data on the use of novel therapeutics, including ixazomib, at the national level for the first time.

06.07.2022
Sydän- ja keuhkokeskus HYKS
HLA ja sydäninfarkti
Issued: 06.07.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Olemme saaneet THL:n biopankilta luvan käyttää Finnrisk-aineistoa, joka koostuu 600 henkilöstä, joilla ei ole todettu valtimokovettumatautia ja 600 ikä sekä sukupuolivakioitua henkilöä, joilla on valtimokovettumatauti.
Analysoimme näiden henkilöiden geenialueet HLA-alueelta ja vertaamme tutkimusryhmiä toisiinsa riskitekijöiden ja valtimokovettumatautikohtausten suhteen. Etsimme sydäninfarkteihin yhdistyviä geenejä

01.07.2022
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Tampereen yliopistollinen sairaala)
Sukupuoliahdistuksen takia tutkimuksiin hakeutuneiden myöhempi psyykkinen terveys ja sopeutuminen
Issued: 01.07.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Hankkeen tavoitteena on tutkia suomalaisten rekisteriaineistojen valossa sukupuolidysforian takia korjaushoitotoivein erityistason tutkimuksiin hakeutuneiden myöhempää psyykkistä terveyttä ja yhteiskuntaintegraatiota. Tunnistetaan rekistereistä asetuksella keskitettyihin sukupuoli-identiteetin tutkimusyksiköihin tulleet ja kerätään heistä tiedot mahdollisista korjaushoidoista ja aiemmasta ja myöhemmästä psyykiatrisesta hoidosta, koulutustasosta, työelämään integroitumisesta, rikollisuudesta.

30.06.2022
Turun yliopisto
Lastensuojelun sosiaalityön ja nuorisopsykiatrian yhteistutkiminen ja -kehittäminen Länsi- ja Itä-Suomessa (LANUPS)
Issued: 30.06.2022
Valid until: 31.12.2035
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tavoitteenamme on rekisteritietojen avulla selvittää nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun yhteisasiakkuuden omaavien ja eriasteisia lastensuojelun tukitoimia saavien nuorten sairastavuutta ja avo- ja vuodeosastohoidon käyttöä verrattuna muihin nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaisiin. Terveydenhuollon potilasasiakirjoista tarkastelemme, miten yhteisasiakkuus näkyy eriasteisia lastensuojelun tukitoimia saavilla nuorilla.

29.06.2022
Biopankki Borealis, Pohjois-Pohjanmaan yliopistollinen sairaala
Finnish Maternity Cohort –seerumiaineisto naisten ja lasten syöpätutkimuksessa
Issued: 29.06.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Pyydetyn aineiston avulla tunnistetaan FMC-näytteen luovuttaneiden naisten seeruminäytteestä tunnistettavan 1) HPV-infektion yhteyttä pään-tai kaulan alueen syöpään ja kehitetään mahdollisia seulontamarkkereita (LIITE 1) tai 2) autoimmuunivasta-aineiden ennustearvoa tiettyjen autoimmuunisairauksien ennakoijana (LIITE 2).

29.06.2022
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Tavoitteena terveet hampaat: satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus nukutuksessa hoidettaville alle 5-vuotiaille lapsille, joiden hampaat ovat reikiintyneet
Issued: 29.06.2022
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Intervention tehokkuutta arvioidaan 18kk:n kuluttua toimenpiteestä. Molempien ryhmien saamia jatkohoitokäyntejä ja sitoutumista jatkohoitoon arvioidaan potilastietojärjestelmän merkintöjen perusteella 18kk ajalta nukutushammashoidon jälkeen. Suun ja hampaiston statustiedot ennen ja jälkeen nukutuksen. Näiden lisäksi lapselle varatut, peruutetut tai peruuttamattomat hammashoitokäynnit.

29.06.2022
Medaffcon Oy
Patient characteristics and treatment landscape of metastatic castration resistant prostate cancer in Finland
Issued: 29.06.2022
Valid until: 30.09.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Evidence based on real world data of metastatic castration resistant prostate cancer (mCRPC) patients from the Nordic countries is sparse, and insight into the current treatment practice (especially patient level information on drug utilization and patient characteristics) is lacking. This retrospective registry-based real-world evidence (RWE) study intends to provide information on mCRPC patient characteristics, current treatment practice and outcomes in Finland.

22.06.2022
Lund University
Lipid metabolism and risk of hemorrhagic stroke
Issued: 22.06.2022
Valid until: 06.07.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Purpose: To study the relationships between plasma lipid levels and risk of intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage.

22.06.2022
Helsingin yliopisto
MASSE Yli- ja alikysyntä, osa MASSE-tutkimus/kehityshanketta
Issued: 22.06.2022
Valid until: 30.04.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Aineiston avulla tehdään rekisteritutkimus iäkkäiden päivystyksellisten palveluiden tarpeesta ja käytöstä Suomessa (Espoossa). Erityinen kiinnostuksen kohde on löytää näyttöä yli- ja alikysynnästä – tarkoitus on tunnistaa kohdat palvelujärjestelmässä, joihin tehtävillä muutoksilla saadaan suurin terveyshyöty kustannusvaikuttavasti. Löydökset pyritään julkaisemaan tieteellisessä julkaisusarjassa, ja niitä käytetään pohjana ennaltaehkäisylle ja päivystyksellisten palveluiden laadun parantamiselle.

22.06.2022
VSSHP
Munuaissyövän ja melanooman ennustetekijät
Issued: 22.06.2022
Valid until: 22.06.2037
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa on tarkoitus kerätä tiedot 1.1.2015-31.12.2021 immunologisilla syöpälääkkeillä (PD-1- ja PD-L1-estäjillä) hoidetuista uroteelikarsinooma- ja munuaissyöpäpotilaista, immunologisen hoidon tuloksista sekä potilaiden käyttämistä antibioottihoidoista (6kk immunologista hoitoa edeltävältä ajalta ja hoidon kuluessa). Tarkoituksena on selvittää antibioottihoidon vaikutusta immunologisen hoidon tuloksiin (hoitovaste ja potilaiden elinaika).

22.06.2022
HUS Kuntayhtymä/HYKS-sairaanhoitoalue, Naistentaudit ja synnytykset
Seri-tukikeskuksissa hoidettujen seksuaaliväkivallan uhrien taustatekijät ja palvelujen käyttö
Issued: 22.06.2022
Valid until: 22.06.2037
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tieteellinen rekisteritutkimus, joka selvittää suomalaisissa Seri-tukikeskuksissa tutkittujen raiskauksen uhrien somaattista terveyttä ja haavoittuvuustekijöiden esiintyvyyttä ennen tukikeskusasiakkuuteen johtanutta seksuaaliväkivaltatapahtumaa, sekä tapahtuman jälkeistä terveyspalveluiden käyttöä ja kuolleisuutta. Seri-tukikeskuksissa asioineiden (1600 henkilöä) ja verrokkien (1600 henkilöä) tausta- ja tapahtumatiedot yhdistetään hoitoilmoitus- ja kuolinsyytietoihin.

15.06.2022
Turun yliopisto
Neurofibromatoosi Suomessa 2
Issued: 15.06.2022
Valid until: 11.03.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Neurofibromatoosi on vallitsevasti periytyvä monielinsairaus. Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten neurofibromatoosipotilaiden elämänkaarta, sosioekonomista asemaa ja sairastavuutta käyttäen kansallisia rekisteriaineistoja. Neurofibromatoosipotilaita verrataan heidän lähisukulaisiinsa sekä erilliseen verrokkikohorttiin.
Rekisteriaineistojen tiedot poimitaan potilaille, kaltaistetuille verrokeille ja potilaiden ja verrokkien ensimmäisen asteen sukulaisille. Tietolupakäsittelyn ja kustannusarvion jälkeen tarkennetaan, minkä rekisterien tiedot poimitaan tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa.
Tiedot pyydetään luovutettaviksi Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmään, aineistojen pseudonymisointi ja yhdistäminen toteutetaan Tilastokeskuksessa.

09.06.2022
Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala
Kontaktiallergiapotilaiden oheissairastavuus ja työkyky Suomessa
Issued: 09.06.2022
Valid until: 01.10.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Erilaiset kosketusallergiat ovat väestössä verraten yleisiä, mutta niiden esiintyvyyttä Suomessa ei tunneta tarkasti. Yksi tavallisimmista kosketusallergian esiintymispaikoista ovat kädet, ja tämän vuoksi kosketusallergia heikentää elämänlaatua ja voi olla uhka työkyvylle.
Tutkimuksessa selvitetään rekisteriaineistoja hyödyntäen kosketusallergian ilmaantuvuutta ja esiintyvyyttä, sekä potilaiden oheissairastavuutta ja työssäpysyvyyttä.

09.06.2022
HUS
Geriatrisen toimintamallin vaikutus yleissisätautiosastolla hoidettujen monisairaiden ikääntyneiden potilaiden elämänlaatuun, toimintakykyyn, sosiaali -ja terveyspalveluiden käyttöön ja kuolleisuuteen
Issued: 09.06.2022
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Selvitetään, voidaanko iäkkäiden akuuttisairaanhoidossa olevien potilaiden sosiaali -ja terveyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia vähentää hoitamalla heitä uuden geriatrisen hoitomallin mukaisesti tavanomaisen yleissisätautiosastohoidon sijaan. Rekisteritutkimuksessa kerätään tietoja ennen ja jälkeen uuden toimintamallin käyttöönoton (30 vrk aikana ennakoimaton sairaalaan paluu, sosiaali -ja terveyspalveluiden kokonaiskäyttö, laitoshoitoon joutuminen, kuolema 12 kuukauden aikana).

02.06.2022
Oulun Yliopisto
Vastasyntyneiden varhainen streptokokkisepsis Suomessa
Issued: 02.06.2022
Valid until: 22.05.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tavallisin täysiaikaisen vastasyntyneen vaikea infektio on beetahemolyyttisen B-ryhmän streptokokin aiheuttama verenmyrkytys. Suomessa  on aloitettu v. 2012  äitien vaginan GBS seulonta loppuraskaudessa neuvoloissa, nämä GBS positiiviset äidit saavat ennen synnytystä antibioottiprofylaksian. Huolimatta näistä toimenpiteistä em. vammauttavaa ja tappavaa tautia esiintyy edelleen. Tutkimme miksi tautia edelleen ilmenee eli löytyykö syytä, johon voitaisiin vielä tarttua äideistä tai vauvoista.

02.06.2022
Tampereen yliopistollinen sairaala
Perinnöllinen aivokasvaintutkimus
Issued: 02.06.2022
Valid until: 31.12.2028
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Aivokasvainten perinnöllisyyttä kartoittava tutkimus, jossa tutkitaan aivokasvainpotilaita ja heidän sukulaisiaan. Kerättyjen näytteiden avulla tunnistetaan etenkin aivokasvaimille altistavia perimän muutoksia. Poimittavia potilastietoja käytetään tutkimaan muutosten yhteyttä kasvainsairauden taudinkuvaan, ennusteeseen ja hoitovasteeseen sekä kasvainten kliinisiin ja patologisiin ominaisuuksiin. Aivokasvainsukuja karakterisoidaan kasvainsairauksien sairauskertomustietojen suhteen.

01.06.2022
Aarhus University
Styrene exposure and risk of lymphohematopoietic and other malignancies in a European-American cohort of reinforced plastics workers
Issued: 01.06.2022
Valid until: 29.04.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

To assess if subtypes and overall lymphohematopoietic malignancies show increased risk following styrene exposure. We will specifically examine exposure response relations with different exposure metrics and the impact of exposure windows. We will also conduct a broader analysis of other types of cancer.

31.05.2022
Helsingin – ja uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
Diabeteksen ja rasvamaksataudin seulonta ja diagnosointi potilastietojärjestelmän ja koneälyn avulla HUS-piirissä
Issued: 31.05.2022
Valid until: 31.05.2035

Rasvamaksatauti on hyvin yleinen, mutta alidiagnosoitu sairaus, vaikka se johtaa usein vakavaan sairastavuuteen. Olemme louhineet tekstintunnistusskriptillä HUS-tietoaltaalta lääketieteellisissä kuvantamistutkimuksissa 10 vuoden aikana sattumalta löytyneet rasvamaksat ja haluamme tarkastella sairauden vaikutusta näiden potilaiden ennusteeseen, hoitoon ja sairastavauuteen. Tätä varten tarvitsemme rekisteritietoja myös muista rekistereistä.

25.05.2022
Tampereen yliopistollinen sairaala
Leikkaushoidon avulla spontaanista aivoverenvuodosta selvinneiden ennuste
Issued: 25.05.2022
Valid until: 31.12.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Yleisin spontaanisti ilman edeltävää vammaan syntyvien aivoverenvuotojen syy on pienten aivovaltimoiden haurastuminen ns. pienten suonten taudin johdosta. Sama etenevä tauti on yleinen dementoitumisen syy. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka nopeasti pienten suonten tauti johtaa aivoverenvuodosta selvinneillä uusiin aivoverenvuotoihin, dementoitumiseen, ja lopulta kuolemaan. Samalla selvitetään pienten suonten taudin aiheuttamasta aivoverenvuodosta selviämisen ennustetekijöitä.

25.05.2022
Medaffcon Oy
Retrospective non-interventional multicenter patient chart data study on [-] real world experience in Finland.
Issued: 25.05.2022
Valid until: 31.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

The objective of this study is to describe and evaluate real-world data of [-] for the treatment of [-] in Finland in terms of clinical outcomes, treatment lines, and to identify the key characteristics of the patients treated with [-].

19.05.2022
Tampereen yliopisto
Pregnancy incidence and outcomes after bivalent HPV vaccination
Issued: 19.05.2022
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on verrata lisääntymisterveyden indikaattoreita “cluster” satunnaistetussa syntymä – ja paikkakuntakohorteissa, jotka ovat tai eivät ole olleet terveysintervention (HPV-rokotus) kohteena.

19.05.2022
Atostek Oy
JASMINE (Joyful ApparationS of Medical IntelligencE)
Issued: 19.05.2022
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Tutkimuksessa etsitään validoimattoman ja ei-kontrolloidusti muodostuneen datan (tarkasti: Kanta-palvelussa olevan terveydenhuoltodatan) käsittelyyn soveltuvia koneoppimismenetelmiä erilaisten riskien ennustamiseen sekä relevantin tiedon esittämiseen asiaa käsittelevän ammattihenkilöstön tarpeisiin. Tutkimus on case-study AHMED-tutkimushankkeessa, jonka tarkoitus on kehittää menetelmiä koneoppimiseen perustuvien ohjelmistojen ketteräksi validoimiseksi Medical Device Directiven mukaisesti.

04.05.2022
MedEngine Oy
Exploration of tumor growth dynamics to predict response and survival outcomes in NSCLC, including EGFR exon 20 insertion patients: A medical chart review study
Issued: 04.05.2022
Valid until: 02.06.2021
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
28.04.2022
VSSHP / Turun yliopistollinen keskussairaala
Autovasta-ainemääritysten vaikuttavuus immuunivälitteisten myosiittien diagnostiikassa ja lääkehoidossa Suomessa 2015-2020
Issued: 28.04.2022
Valid until: 31.01.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
20.04.2022
Itä-Suomen yliopisto
Aeroallergeenit ja immunologinen valmius tulevaisuuden ilmastoskenaarioissa ALL-IMPRESS (Aeroallergens and immunological preparedness for future climate scenarios: implications for public health promotion )
Issued: 20.04.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
20.04.2022
Kuopion yliopistollinen sairaala
Keskushermoston valtimo-laskimoepämuodostumien ja kavernoottisten verisuoniepämuodostumien aiheuttaman sairastavuuden selvittäminen. AVM ja CCM tietokanta.
Issued: 20.04.2022
Valid until: 31.12.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
13.04.2022
StatFinn Oy
Havaintotutkimus exopariinin vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta käytettäessä standardi- tai sitä suurempaa lääkeannosta verisuonitukoksen estoon eri painoindeksin omaavilla potilailla
Issued: 13.04.2022
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
13.04.2022
Jyväskylän yliopisto
Kelan Lääkemääräyspalautteen 2019 vaikutus
Issued: 13.04.2022
Valid until: 30.06.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
13.04.2022
Jyväskylän yliopisto
Terveys, terveyden läikkymisvaikutukset ja yksilön sosioekonominen asema
Issued: 13.04.2022
Valid until: 28.02.2031
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
30.03.2022
Itä-Suomen yliopisto
Keuhkosyövän hoidon vaikuttavuuden tutkimus
Issued: 30.03.2022
Valid until: 01.06.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
16.03.2022
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri
Disease management and health care costs of chronic lymphocytic leukemia (CLL) in real-life clinical practice
Issued: 16.03.2022
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
14.03.2022
Vaasan yliopisto
Kasvuyrittäjien stressi ja hyvinvointi
Issued: 14.03.2022
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
09.03.2022
NHG Finland Oy
Prostate cancer treatment practices and total costs in Finland – Descriptive register study “FINPRO 2”
Issued: 09.03.2022
Valid until: 30.06.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
04.03.2022
Medaffcon Oy
Endometrial Cancer Real World Evidence Study in Finland: A Real-World study on patient characteristics, treatment patterns and outcomes of recurrent or advanced endometrial cancer patients in Finland
Issued: 04.03.2022
Valid until: 01.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
03.03.2022
HUS Syöpäkeskus Hematologia Hyytymishäiriöyksikkö
“Early thromboprofylaxis with low-molecular weight heparin (LMWH) at home care upon diagnosis of COVID-19 – a register studyCOVID-19 diagnoosin jälkeinen avohoidossa aloitettu laskimotukoksen estohoito pienimolekyylisellä hepariinilla (LMWH) – rekisteritutkimus”
Issued: 03.03.2022
Valid until: 31.12.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
03.03.2022
Oulun yliopistollinen sairaala
Trombosytopenia ja aplastinen anemia Suomen yliopistollisissa sairaaloissa hoidetuilla lapsilla
Issued: 03.03.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
03.03.2022
Medaffcon Oy
Lymfoomatutkimus
Issued: 03.03.2022
Valid until: 02.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
21.02.2022
Lastenklinikka, HUS
Lapsuusiän syöpä- ja kantasolusiirtohoitojen vaikutukset poikien sukupuoliseen kehitykseen sekä myöhempään terveyteen ja fertiliteettiin
Issued: 21.02.2022
Valid until: 31.05.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
17.02.2022
Medaffcon Oy
Non-interventional register-based study to analyze patient characteristics, treatment patterns and healthcare resource utilization in adult patients with metastatic melanoma
Issued: 17.02.2022
Valid until: 01.06.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
17.02.2022
VSSHP, TYKS, Lasten ja nuorten klinikka, Lastenkirurgia
Synnynnäisten ruoansulatuskanavan epämuodostumien riskitekijät
Issued: 17.02.2022
Valid until: 17.02.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
17.02.2022
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
TUTKIMUSSUUNNITELMA: MUNUAISENSIIRTOPOTILAIDEN RASKAUDET SUOMESSA VUOSINA 1987-2021
Issued: 17.02.2022
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
09.02.2022
MedEngine Oy
Identification of factors predicting development of severe asthma in Finland – A population-based register study
Issued: 09.02.2022
Valid until: 18.03.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

04.02.2022
Tampereen yliopisto ja Tampereen yliopistollinen sairaala
Poikkeavat maksa-arvot Tampereen yliopistollisessa sairaalassa hoidetuilla lapsilla/Lasten ylipainoon liittyvä rasvamaksatauti
Issued: 04.02.2022
Valid until: 28.02.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
04.02.2022
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Harvinaisten kasvainten kehittyminen, luokittelu ja hoito: molekyylipatologia ja tekoäly apuna kasvainten profiloinnissa
Issued: 04.02.2022
Valid until: 30.04.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
04.02.2022
Medaffcon Oy
RETROSPECTIVE STUDY ON FOUNDATION MEDICINE INCORPORATED (FMI) PROFILING OUTCOMES IN FINLAND
Issued: 04.02.2022
Valid until: 31.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
04.02.2022
Jyväskylän yliopisto
Koulutus ja mielenterveys (aka ”Koulutus, työmarkkinat ja mielenterveys”)
Issued: 04.02.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
02.02.2022
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Lasten ja nuorten kyynärvarren murtumien kirurgisen hoidon ilmaantuvuus Suomessa vuosina 1997-2020
Issued: 02.02.2022
Valid until: 31.12.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
02.02.2022
Itä-Suomen yliopisto
Reseptien uudistaminen ja lääkehoidon seuranta – Rekisteritutkimus potilasta kohtaamatta uudistetuista lääkityksistä ja terveydenhuollon palvelujen käytöstä
Issued: 02.02.2022
Valid until: 01.08.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
26.01.2022
Medaffcon Oy
Burden of illness in asthma and COPD
Issued: 26.01.2022
Valid until: 31.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
19.01.2022
MedEngine Oy
Epidemiology, Treatment Patterns, and Health Care Resource Utilization of Myasthenia Gravis in Denmark, Finland and Sweden: A Population-Based Registry Study
Issued: 19.01.2022
Valid until: 28.01.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
19.01.2022
Tampereen yliopisto
Työikäisten yläraajamurtumapotilaiden työkyvyttömyys ja operatiivisen hoidon vaikutus työhön palaamisen ajankohtaan
Issued: 19.01.2022
Valid until: 02.05.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
19.01.2022
StatFinn Oy
Väestöpohjainen tutkimus Gabapentinin käytön turvallisuudesta raskauden aikana
Issued: 19.01.2022
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
14.01.2022
Turun Yliopisto ja TYKS
Etäpesäkkeitä lähettäneen luustovaltaisesti levinneen kastraatioresistentin eturauhassyövän radium-223-dikloridihoidon tosielämän hoitotulokset Suomessa yliopistosairaaloissa 2014-2020
Issued: 14.01.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus

Data permits 2021

DatePermit holderName of the projectPurpose of use
29.12.2021StellarQ OyMortality in MS in the NordicsScientific research
29.12.2021StellarQ OyA real-world evaluation of multifaceted aspects of progressive MSScientific research
22.12.2021Helsingin yliopistoITU-tutkimusScientific research
1.12.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTrends in cardiovascular mortality and morbidity after kidney transplantationScientific research
29.11.2021Tampereen yliopistoVäitöskirjatutkimus; Perhesurmia ennakoivat tekijätScientific research
24.11.2021StatFinn OyDiagnosoidut gastropareesi tapaukset Euroopassa; rekisteritietoja yhdistelevä, havainnoiva tutkimus – Gastropareesin esiintyvyys Suomessa.Scientific research
17.11.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriPakastetun alkion siirrosta (FET) vv. 1995-2006 syntyneiden lasten kasvu ja terveys 25 vuoden ikään astiScientific research
4.11.2021Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.Tyypin 1 diabeteksen lisäsairaudet-Suomalainen monikeskustutkimus (FinnDiane)Scientific research
3.11.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäAvohoidon MRSA Suomessa 2007-2015, kliinisepidemiologinen tutkimusScientific research
3.11.2021Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäMS-taudin yhteys systeemisten antibioottien ja antihistamiinien käyttöönScientific research
27.10.2021Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaPre-eklampsia ja muut hypertensiiviset raskaushäiriöt naisten sydän- ja verisuonisairauksien ennustajinaScientific research
22.10.2021Helsingin yliopistoAntibiootit avohoidossaScientific research
30.9.2021MedEngine OyAn observational, multi-center retrospective cohort study to investigate the treatment persistence and treatment outcomes of Finnish Inflammatory Bowel Disease patients receiving vedolizumab as first-line biological treatment (FINVEDO1L)Scientific research
29.9.2021TyöterveyslaitosTyöterveyden tilannekuvaan tarvittavan tiedon luotettavuus, laatu ja uudet mahdollisuudetScientific research
20.9.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriEGFR lääkkeiden erityiskorvattavuuksien omaavien potilaiden muu lääkehoito ja näiden vaikutus EGFR lääkehoidon kestoon, annostasoon sekä potilaiden ennusteeseen (EKAE jatko)Scientific research
8.9.2021MedEngine OyDevelopment of machine learning algorithm for predicting early diagnosis, disease progression, and non-response to conventional treatment in inflammatory bowel disease (IBD)Scientific research
1.9.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäPaksusuolen kiertymän hoitomenetelmät ja hoidon tulokset – Kansallinen tutkimusScientific research
25.8.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäA 10-year retrospective study on odontogenic tumors diagnosed by oral pathologists in the Nordic countriesScientific research
25.8.2021Medaffcon OyFINHRBC – epidemiology and clinical characteristics of hormone receptor positive breast cancer patients in FinlandScientific research
12.8.2021Keski-Suomen sairaanhoitopiiriCardiorespiratory Fitness and Risk of Cardiovascular Disease and MortalityScientific research
11.8.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriTekonivelkirurgian tutkimus – tekonivelten infektiot, tekonivelseurannan teho ja vaikuttavuus.Scientific research
11.8.2021Medaffcon OyRetrospective cohort study to describe the patient characteristics, treatment patterns, outcomes, and healthcare resource use of non-small cell lung cancer (NSCLC) patients by KRAS mutation status in FinlandScientific research
4.8.2021Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäAivovaltimoahtauma aivoverenkiertohäiriöiden aiheuttajana (väitöskirjatyön rekisteröinti nimi)Scientific research
4.8.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäRaskauden lopputulos eri väestöryhmissäScientific research
2.7.2021Oriola Finland OyKeskivaikean ja vaikean atooppisen ekseeman hoito ja dupilumabin käyttö SuomessaScientific research
1.7.2021MedEngine OyFuture Clinical Trials: creation of an external control arm for a randomized controlled trial in patients with atrial fibrillation treated with non-vitamin K oral anticoagulantsScientific research
30.6.2021Turun yliopistoEconomic burden of medicines on households: De-commodification and re-commodification (DE-RE)Scientific research
23.6.2021Oulun yliopistoLasten kuolleisuus Suomessa 2005-2021Scientific research
23.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäCovid-19-epidemian vaikutus terveydenhuoltohenkilöstön terveyteen ja hyvinvointiinScientific research
23.6.2021MedEngine OyConception results and pregnancy outcomes in women with iron deficiency and a history of infertility treated with intravenous iron carboxymaltose (Ferinject): an observational chart review studyScientific research
16.6.2021A-klinikkasäätiö srRekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden (1990-2009) elämänkulustaScientific research
16.6.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriOhut- ja paksusuoliatresian hoito, komplikaatiot ja pitkäaikaistuloksetScientific research
9.6.2021Lääketietokeskus OyLääketietokeskuksen Tiedolla JohtaminenStatistics
9.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTekoälyn käyttö immunologisten tautien tunnistamisessa – lääkeScientific research (ja sen terveystaloudellinen osiokin)Scientific research
2.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäCOVID-19 ja raskaus: kansallinen ja kansainvälinen rekisteritutkimusScientific research
2.6.2021YksityishenkilöPalleahermon stimulaattorin käyttö SuomessaScientific research
2.6.2021Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäVaihdevuosi-iän hormonihoidon vaikutus eri sairauksien riskiin suomalaisilla naisillaScientific research
31.5.2021Itä-Suomen yliopistoFINPARKScientific research
27.5.2021Tampereen yliopistoPregnancy incidence and outcomes after bivalent HPV vaccinationScientific research
27.5.2021Oriola Finland OyLong Acting Injectable Buprenorphine Use in FinlandScientific research
25.5.2021Pohjois-Pohjanmaan SairaanhoitopiiriThe Finnish National Hepato biliary- and Pancreatic Cancers Cohort (FinHPB)Scientific research
20.5.2021Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaLääkeaineiden käytön yhteys syöpäpotilaan ennusteeseenScientific research
12.5.2021Tampereen korkeakoulusäätiö sr., yhteiskuntatieteiden tiedekunta/terveystieteetIkääntyneiden suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ennen koronaepidemiaa ja epidemian aikanaScientific research
12.5.2021Evidera-PPDVICTORIE (VTE In Cancer – Treatment, Outcomes and Resource use In Europe)Scientific research
5.5.2021Charité – Universitätsmedizin Berlin, Department of Psychiatry and Psychotherapy CharitéReconsidering FIN2020Scientific research
5.5.2021Helsingin yliopistoIs the clinical eruption stage of the erupting lower third molar predictable from dental panoramic tomography?Scientific research
29.4.2021Helsingin yliopistoFinnGenScientific research
28.4.2021Turun yliopistoVanhemmat Vahvasti Mukaan-koulutuksen ja perhehuoneiden vaikutus hoitoaikoihin SuomessaScientific research
28.4.2021YksityishenkilöDialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden Covid-19-infektiot ja koronarokotuksetScientific research
21.4.2021Gofore OyjEdistynyt analytiikka kuntaorganisaation lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessaPlanning and reporting duties of an authority
21.4.2021Siun SoteHuntingtonin taudin epidemiologia ja kliininen kuva SuomessaScientific research
19.4.2021Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymäKansallinen kalloimplanttirekisteritutkimus (Finnish National Cranial Implant Registry, FiNCIR)Scientific research
31.3.2021Medaffcon OyCharacteristics, clinical outcomes, health care resource utilization and costs in diabetic population on insulin treatmentScientific research
25.3.2021Oulun yliopistollinen sairaalaSoluvälitilan ja solujen vuorovaikutus keuhkosyövissäScientific research
17.3.2021Tampere UniversityGeoprostateScientific research
11.3.2021NHG Finland OyOsteoporoosin hoidon alueelliset erotScientific research
11.3.2021NHG Finland OyPaljon palveluita tarvitseville kohdistettujen toimintamallien toteutuminen ja vaikuttavuusScientific research
10.3.2021Oulun yliopistollinen sairaalaOsteonekroosit ja syvälaskimotukokset Hodgkinin lymfooman vuoksi Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa vuosina 2005-2019 hoidetuilla lapsilla – ilmaantuvuus, hoito ja pitkäaikaisvaikutuksetScientific research
5.3.2021Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäFournierin gangreenan hoito Suomen yliopistosairaaloissa ja sairauden vaikutus pitkäaikaisennusteeseen ja elämänlaatuunScientific research
4.3.2021Helsingin yliopistoKolmiulotteisen luusyöpäkudosmallin kehittäminen ja tutkiminen tulevaisuuden hoitojen parantamiseksiScientific research
4.3.2021Helsingin yliopistoHuono-osaisuuden ja huonon terveyden ylisukupolvisuus ja kasautuminenScientific research
4.3.2021Helsingin yliopistoDigiklinikkaa satunnaiseen palvelutarpeeseen käyttävät asiakkaat – millaisia he ovat, millaiseen tarpeeseen he digiklinikkaa käyttävät ja millaiset ovat digiklinikan kustannukset verrattuna perinteiseen lääkärin vastaanottoon?Scientific research
4.3.2021Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin KySisätautisten, kardiologisten, kirurgisten ja neurologisten sairauksien sairaalahoidon laatu, esiintyvyys ja ennuste eri vuodenaikoina Suomessa 2004–2020Scientific research
4.3.2021Oriola Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosKystisen fibroosin epidemiologia ja hoito SuomessaScientific research
24.2.2021Aalto-korkeakoulusäätiöTalouden tilannehuonePlanning and reporting duties of an authority
24.2.2021Itä-Suomen yliopistoBurden of hip fractures – trends in incidence, post-fracture treatment, and mortalityScientific research
17.2.2021NHG Finland OyOCRWE-Finland – Ovarian Cancer Real World Evidence study in Finland, observational study to assess burden of disease, time to next treatment and healthcare resource use in real world clinical practiceScientific research
17.2.2021Medaffcon OyA real-world analysis of patients treated with evolocumab in FinlandScientific research
17.2.2021Turun yliopistoMasennuslääkkeiden raskaudenaikainen käyttö ja lasten psykiatriset häiriöt kansallisessa syntymäkohortissaScientific research
10.2.2021ESiOR OyRetrospective non-interventional chart review study of patients with pulmonary arterial hypertension (PAH) or chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) in FinlandScientific research
4.2.2021Medaffcon OyThe SORREL study – Prevalence, Characteristics, and Burden of Nasal Polyps in Chronic Rhinosinusitis Patients in FinlandScientific research
20.1.2021HUS Kuntayhtymä, Leikkaussalit Tehohoito ja KivunhoitoCOVALIScientific research
20.1.2021HUS-kuntayhtymä, HYKS Sydän- ja keuhkokeskusThe NordCon ASD-study Outcome of atrial septal defect closures in large Nordic materialScientific research
7.1.2021HUS NeurokeskusHEAD Helsinki – Head trauma related health care Economics, Acute care and Development of long-term outcomes in Helsinki city regionScientific research

Data requests 2021

DatePermit holderPurpose of use
22.12.2021Medaffcon OyStatistics
8.12.2021IQVIA Technology Solutions Finland OyStatistics
1.12.2021Roche OyDevelopment and innovation operations
1.12.2021Suomen Terveystalo OyDevelopment and innovation operations
3.11.2021Medaffcon OyStatistics
22.9.2021Novartis Finland OyDevelopment and innovation operations
25.8.2021HUS Sydän- ja keuhkokeskusScientific research

Amendment permits 2021

DatePermit holderSource of original permitType of  amendment
29.12.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
29.12.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
29.12.2021Kuopion Yliopistollinen SairaalaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
29.12.2021MedEngine OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
29.12.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitosFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
29.12.2021Tampereen yliopisto / Tampereen korkeakoulusäätiö srFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
22.12.2021Helsingin yliopisto, Väestöntutkimuksen yksikköFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
22.12.2021MedEngine OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
16.12.2021NHG Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataExtension to the period of validity
15.12.2021Väestöntutkimuksen yksikkö, Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos Biopankki, Tilastokeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
15.12.2021Nightingale Health OyjNational Institute for Health and Welfare, The Social Insurance Institution of Finland, Statistics FinlandA change to data processors
15.12.2021Niuvanniemen sairaala, OikeuspsykiatriaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
15.12.2021Tampereen yliopistollinen sairaalaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
9.12.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
30.11.2021MedEngine OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
3.11.2021EvideraFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
29.10.2021Quantify Research AB (Sverige)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusA change to data processors
29.10.2021NHG Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
29.10.2021EPID Research OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
29.10.2021Helsingin yliopistoEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
28.10.2021HUS, NeurokirurgiaTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
26.10.2021Niuvanniemen sairaalaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusA change to data processors and extension to the period of validity
20.10.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aineistot ja analytiikka -yksikköTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
20.10.2021Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen SyöpärekisteriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
20.10.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Nefrologian klinikkaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors and Extension to the period of validity
20.10.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors and Extension to the period of validity
19.10.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, NaistenklinikkaTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
30.9.2021Suomen Molekyylilääketieteen Instituutti FIMM, Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
30.9.2021NHG FinlandFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors and Adding variables
22.9.2021Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kirurgian koulutuskeskusFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors and extension to the period of validity
22.9.2021VATT Institute for Economic ResearchFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
22.9.2021PSSHP:n kuntayhtymä KYS, SyöpäkeskusFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
8.9.2021Institute of Applied Economics and Health Research (ApEHR)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosExtension to the period of validity
3.9.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors and a change to data delivery frequency
28.7.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors and the target groups follow-up time
8.7.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors and extension to the period of validity
30.6.2021Helsingin YliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, TilastokeskusA change to data processors and extension to the period of validity
30.6.2021Helsingin Yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoA change to data processors
30.6.2021Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, VäestörekisterikeskusA change to data processors
30.6.2021HUS NeurokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
30.6.2021Medaffcon OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
30.6.2021Helsingin yliopisto, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors and extension to the period of validity
30.6.2021Gofore OyjFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
23.6.2021Tampereen Korkeakoulusäätiö sr, Tampereen Yliopisto, LääketiedeTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusA change to data processors and extension to the period of validity
23.6.2021Yksityishenkilö (Itä-Suomen yliopisto)Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataSupplementing the material to be extracted
23.6.2021Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
11.6.2021Aalto-korkeakoulusäätiöFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
21.5.2021Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataExtension to the period of validity
21.5.2021YksityishenkilöFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataPoimittavan aineiston täydentäminen
18.5.2021Tampereen yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
18.5.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
18.5.2021Itä-Suomen yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
17.5.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aineistot ja analytiikka -yksikköTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosA change to data processors
12.5.2021Yksityishenkilö, Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusA change to data processors and extension to the period of validity
12.5.2021Kuopion yliopistollinen sairaala, KuvantamiskeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
21.4.2021HUS NeurokeskusFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataAdding variables
16.4.2021HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, VatsakeskusFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataAdding variables
14.4.2021Suomen Syöpäyhdistys ryTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus (2 lupaa)A change to data processors and extension to the period of validity
14.4.2021Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosA change to data processors and extension to the period of validity
14.4.2021HUS-kuntayhtymä, HYKS Sydän- ja keuhkokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
14.4.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
14.4.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosA change to data processors and extension to the period of validity
7.4.2021HUS Sydän- ja keuhkokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
4.4.2021Applied Economics and Health Research Aps (ApHER), Copenhagen, DenmarkFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataAdding variables
31.3.2021Terveyden ja hyvinvoinnin laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
31.3.2021Merck OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
24.3.2021Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosA change to data processors
24.3.2021Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
24.3.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
24.3.2021Suomen Syöpärekisteri / Suomen SyöpäyhdistysTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoA change to data processors and extension to the period of validity
24.3.2021Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osastoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoA change to data processors
10.3.2021Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS Neurokeskus, neurokirurgiaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus (2 lupaa)A change to data processors
10.3.2021Niuvanniemen sairaala, OikeuspsykiatriaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosA change to data processors
10.3.2021Työterveyslaitos, Työkyky ja työuratFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
10.3.2021MedEngine OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors and extension to the period of validity
4.3.2021Helsingin ja Uudenmaan kuntayhtymä, Hyvinkään sairaanhoitoalueTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, VäestörekisterikeskusA change to data processors
4.3.2021Niuvanniemen sairaala, OikeuspsykiatriaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
4.3.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
24.2.2021Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
24.2.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
24.2.2021TyöterveyslaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Työterveyslaitos, EläketurvakeskusA change to data processors and extension to the period of validity
24.2.2021Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen SyöpärekisteriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Kansaneläkelaitos, VäestörekisterikeskusA change to data processors
24.2.2021Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen SyöpärekisteriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
4.2.2021Helsingin yliopisto, Väestöntutkimuksen yksikköFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
3.2.2021Helsingin yliopistoFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
3.2.2021Aalto yliopisto, HEMA-instituuttiKansaneläkelaitos, Oulun kaupunki, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunkiA change to data processors and extension to the period of validity
3.2.2021Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos (2 lupaa)A change to data processors and extension to the period of validity
3.2.2021Niuvanniemen sairaalaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
20.1.2021Keski-Suomen sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors and extension to the period of validity
20.1.2021EPID Research OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), TilastokeskusExtension to the period of validity
20.1.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitosExtension to the period of validity
20.1.2021Medaffcon OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
20.1.2021KansaneläkelaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (4 lupaa), Eläketurvakeskus, Oulun kaupunki (2 lupaa)A change to data processors and extension to the period of validity
13.1.2021TyöterveyslaitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosA change to data processors and extension to the period of validity
13.1.2021EPID Research OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
13.1.2021Oulun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
13.1.2021EPID Research OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors
13.1.2021Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa), Tilastokeskus, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)A change to data processors
7.1.2021Teknologian tutkimuskeskus VTT OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos,A change to data processors
7.1.2021Oriola Finland OyFinnish Social and Health Data Permit Authority FindataA change to data processors and Adding variables

Data permits 2020

DatePermit holderProject namePurpose of use
29.12.2020Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriMelanooman ja munuaissyövän ennustekijätScientific research
23.12.2020Kuopion yliopistollinen sairaalaAortan B-tyypin dissekaation hoidon perusteet: Kokonaisvaltainen katsaus epidemiologiaan, riskitekijöiden mallintamiseen sekä endovaskulaarihoidon tuloksiinScientific research
22.12.2020Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Lapin yliopistoMielentilatutkimukset ennen pääkäsittelyäScientific research
21.12.2020Keski-Suomen sairaanhoitopiiriVälilevytyräleikattujen potilaiden työkyky sekä sairausloman pituuteen vaikuttavat tekijätScientific research
20.12.2020Medaffcon OyReal world evidence study on the burden of atopic dermatitis in Finland: Treatment practices, healthcare resource utilization, treatment costs, and prevalence

Publication: Effect of Disease Severity on Comorbid Conditions in Atopic Dermatitis: Nationwide Registry-Based Investigation in Finnish Adults
Scientific research
18.12.2020Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)Risk factors for tumors of the brain in children (RiFaTuB)Scientific research
17.12.2020Medcare Oy40-vuotiaiden miesten terveyskäyttäytyminen, sairastavuus ja työkykyisyys 10-15 vuoden seurannan aikanaScientific research
17.12.2020Oulun yliopistollinen sairaalaFive-year Outcome after Coronary Surgery from the European Coronary Artery Bypass Grafting (E-CABG) RegistryScientific research
16.12.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, VankiterveydenhuoltoOxRec-menetelmän käytettävyys rikoksen uusimisriskin arviointiin SuomessaScientific research
10.12.2020Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriVärttinäluun alaosan murtuma: Esiintyvyys ja hoito SuomessaScientific research
9.12.2020Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriPCOS-naisten ja heidän sukulaistensa sairastavuus ja kuolemat, hedelmällisyys, raskaus ja periytyvyysScientific research
9.12.2020Tampereen yliopistoIkääntyneiden hoidon kustannukset ja rahoitus -pilottitutkimusScientific research
9.12.2020Kuopion yliopistollinen sairaalaVasemman kammion mekaanisen dyssynkronian faasianalyysi sydänpotilaiden ennusteen arvionnissaScientific research
9.12.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopistollinen sairaalaSynnynnäisen lonkkanivelen dysplasian (DDH) perinnöllinen tausta ja hoidon tuloksetScientific research
9.12.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HYKS, Lasten ja nuorten sairaudetAstma ja raskausScientific research
2.12.2020KansaneläkelaitosKehitysvammaisten lääkehoito ja asumispalvelut SuomessaScientific research
25.11.2020Kuopion yliopistollinen sairaalaScientific research
25.11.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriHypertensiivisten raskauskomplikaatioiden esiintyvyyden erot eri pakastealkiosiirtomenetelmissäScientific research
25.11.2020Helsingin yliopistoMiten sosiaaliset tekijät ja geneettinen alttius yhdessä määrittävät terveyttä / The interrelated effects of sociodemographic factors and polygenic risk for health and social outcomesScientific research
18.11.2020University of HelsinkiCellular mechanisms of hypercholesterolemia and statin induced new-onset diabetesScientific research
18.11.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriPeukalon kämmennivelen nivelrikon kirurgisen hoidon ilmaantuvuus Suomessa vuosina 1996-2019Scientific research
9.11.2020Medaffcon OyA real-world analysis of patients treated with [-] in FinlandScientific research
5.11.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, NaistenklinikkaEndometrioosipotilaan elämänkaari (ENDOLIFE)Scientific research
28.10.2020Helsingin yliopistoKlonaalinen hematopoieesi ja terveysScientific research
28.10.2020Vaasan keskussairaalaSuomen kemosädehoito keuhkosyövässäScientific research
21.10.2020Yksityishenkilö, rekisterinpitäjä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriLapsuusiän tulehduksellisiin autoimmuunitauteihin liittyvä psykiatrinen sairastavuusScientific research
21.10.2020TyöterveyslaitosParemmalla ennakoinnilla kestävämpään mielen hyvinvointiin työssä.Scientific research
20.10.2020HUS-kuntayhtymä, Sydän- ja keuhkokeskusSepelvaltimoiden TT sydänlihasiskemian ennustamisessaScientific research
15.10.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriScientific research
15.10.2020Applied Economics and Health Research Aps (ApHER), Copenhagen, DenmarkA retrospective cohort study to assess the safety of baricitinib compared with other therapies used in the treatment of rheumatoid arthritis in Nordic countriesScientific research
14.10.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriToistuvan keskenmenon taustatekijät ja ennuste HUSissa v. 2007─2016 tutkituilla potilailla.Scientific research
8.10.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäScientific research
8.10.2020Oulun yliopistoSynnytyksen aikaisen antibiootin vaikutus lapsen kasvuun ja terveyteen (LOOP-study)Scientific research
30.9.2020Oriola OyADHD:n hoito SuomessaScientific research
29.9.2020Turun yliopistoFinnish Retirement and Aging studyScientific research
25.9.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitosMonisairastavuus ja siihen liittyvä palveluiden käyttö sekä kustannukset (Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi SOTE-uudistuksen tueksi (IMPRO) – hankkeen osana toteutettava tutkimus)Scientific research
24.9.2020Aalto-korkeakoulusäätiö srTalouden tilannehuonePlanning and reporting duties of an authority
23.9.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriAivovammojen ilmaantuvuus, leikkaushoidot ja vaikutus myöhempään terveyteen suomalaisilla lapsilla: Tapaus-verrokkitutkimus vuosien 1998 ja 2018 väliltäScientific research
16.9.2020Helsingin yliopisto, Väestötutkimuksen yksikköTerveyttä, hyvinvointia ja kuolleisuutta ennustavat sosioekonomiset ja perhetekijät SuomessaScientific research
16.9.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Sydän- ja keuhkokeskusRuokatorvisyöpää käsittelevä väitöskirjatyöScientific research
9.9.2020Itä-Suomen yliopistoScientific research
9.9.2020Medaffcon OyFinMDSScientific research
9.9.2020UMC GroningenERACODA – Eurooppalainen tutkimus dialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden COVID-19-tartunnoista. European research database on dialysis and kidney transplantation patients’ COVID-19 infections (ERACODA).Scientific research
9.9.2020Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriRekisteriseuranta avoimen dialogin periaattein toteutetun nuorisopsykiatrisen hoidon hoitotuloksistaScientific research
9.9.2020Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kuopion yliopistollinen sairaalaClinical registry study on diffuse large B-cell lymphoma and mantle cell lymphoma.Scientific research
9.9.2020Oulun yliopistoMEDigi – Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointiOpetus
2.9.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriCOVID-19 [-]Scientific research
2.9.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriNordic AAA StudyScientific research
2.9.2020Tampereen yliopistollinen sairaalaSairaalan ulkopuolella syntyneet lapset SuomessaScientific research
2.9.2020MedEngine OyTreatment practices, healthcare resource utilization, and treatment costs of psoriasis in Finland – A population-based register studyScientific research
25.8.2020Oriola OyFinnish Diabetes Control study – FinDiConScientific research
24.8.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriScientific research
24.8.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriBiologisten lääkkeiden käyttö yhdistelmähoitona tulehduksellisissa suolistosairauksissa, suomalainen monikeskustutkimus.Scientific research
24.8.2020EPID Research OyMyyntiluvan myöntämisen jälkeinen turvallisuustutkimus, jolla arvioidaan virtsateiden syöpien riskiä suhteessa 2-tyypin diabetesta sairastavien potilaiden empagliflotsiinialtistukseen.Scientific research
19.8.2020Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymäNordic EpiLung-tutkimus (Pohjoismaiden keuhkosairauksien epidemiologinen tutkimus)Scientific research
29.7.2020Evidera-PPDVOLT: Nordics (Venous Thromboembolism Treatment)Scientific research
21.7.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriIhokeliakiapotilaiden sairastavuus ja sairaalapalveluiden käyttöScientific research
14.7.2020VATTThe nature of nurture: the interplay between genetic and the social environment in impacting healthScientific research
13.7.2020Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta / ClinicumDiabetes, krooniset sairaudet ja kuolleisuus – rekisteripohjainen seurantatutkimus/ FIN-CARING II.Scientific research
10.7.2020Medaffcon OyType 2 diabetes and renal outcomes in the Hospital District of Southwest FinlandScientific research
8.7.2020Epid Research OyUudenlaisen, systeemisen lääkehoidon persistenssi ja adherenssi – Rekisteripohjainen kohorttitutkimus Suomessa ja Ruotsissa.Scientific research
3.7.2020Tampereen yliopistollinen sairaalaSosioekonomisten terveyserojen muodostuminen teini-iästä varhaiseen keski-ikään – Ylisukupolvinen näkökulmaScientific research
29.6.2020Helsingin yliopistoFinnGenScientific research
24.6.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriTraumojen ja toimenpiteiden vaikutus naisten lisääntymisterveyteenScientific research
10.6.2020MedEngine OyFinWeightScientific research
10.6.2020NHG Finland OyOsteoporoosin hoidon alueelliset erotScientific research
27.5.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriCOVID-19 kliiniseen ilmiasuun vaikuttavien tekijöiden karakterisointiScientific research

Data requests 2020

DateDecision holderPurpose of use
6.7.2020Sanofi OyDevelopment and innovation operations
6.5.2020Medaffcon OyStatistics
8.4.2020Aalto-yliopistoScientific research

Amendement permits 2020

DatePermit holderSource original permitType of amendment
30.12.2020Tampereen yliopistoKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
30.12.2020Turun yliopisto, Hoitotieteen laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusA change to data processors
29.12.2020Tampereen yliopistollinen sairaala, Nuorisopsykiatrian vastuualueTerveyden ja hyvinvoinnin laitos,  Kansaneläkelaitos, EläketurvakeskusExtension to the period of validity
21.12.2020PSSHP:n kuntayhtymä KYSSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataA change to data processors
17.12.2020Suomen reumatologinen yhdistysTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, EläketurvakeskusA change to data processors and Extension to the period of validity
17.12.2020Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (4 lupaa)A change to data processors
17.12.2020Oulun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (16 lupaa), Kansaneläkelaitos (7 lupaa), Tilastokeskus (12 lupaa)A change to data processors
9.12.2020YksityishenkilöTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriöExtension to the period of validity
3.12.2020Niuvanniemen sairaalaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, TilastokeskusA change to data processors
27.11.2020Helsingin yliopisto, Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa), Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus StakesA change to data processors
27.11.2020Tampereen korkeakoulusäätiö sr / Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa), Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes, Kansaneläkelaitos (5 lupaa)A change to data processors
27.11.2020TyöterveyslaitosEläketurvakeskus (6 lupaa), Kansaneläkelaitos (4 (lupaa), Suomen pankki, KevaA change to data processors
19.11.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataA change to data processors
4.11.2020Suomen Syöpäyhdistys r.y.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  (5 lupaa), Tilastokeskus (2 lupaa), Kansaneläkelaitos (2 lupaa), VäestörekisterikeskusA change to data processors and Extension to the period of validity
28.10.2020TyöterveyslaitosSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataA change to data processors
28.10.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitosTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, KansaneläkelaitosA change to data processors
14.10.2020EvideraSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataA change to data processors
8.10.2020Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusExtension to the period of validity
8.10.2020Yksityishenkilö, PPSHPJyväskylän kaupunki,  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa)Extension to the period of validity
7.10.2020EPID Research OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
2.10.2020HUS NeurokeskusTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
30.9.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataA change to data processors
23.9.2020University of Helsinki, Institute for Molecular Medicine FinlandNational institute for health and welfareA change to data processors
23.9.2020EPID Research OyKansaneläkelaitos (2 lupaa), Väestörekisterikeskus, Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
16.9.2020NHG Finland OySosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataSupplementing the material to be extracted
2.9.2020Helsingin yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors and Extension to the period of validity
2.9.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, VäestörekisterikeskusA change to data processors and Extension to the period of validity
24.8.2020HUS LastenklinikkaTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
19.8.2020MedEngine OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
14.8.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataA change to data processors
14.8.2020Helsingin yliopistoSosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FindataA change to data processors
12.8.2020Aalto-yliopisto (Aalto-korkeakoulusäätiö sr)Kansaneläkelaitos,  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusA change to data processors
12.8.2020Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö sr)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3 lupaa)A change to data processors
12.8.2020Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (2 lupaa)A change to data processors
5.8.2020StatFinn OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Digi- ja väestötietovirasto (Väestörekisterikeskus), VSSHP, VSHP, EKSOTE, KYMSOTE, PSHP, PHHYKY, HUS, PSSHP, KSSHP, KHSHP, PPSHP, SATSHPA change to data processors
5.8.2020Pirkanmaan sairaanhoitopiiriTerveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, KansaneläkelaitosA change to data processors
22.7.2020Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriEläketurvakeskus, HUS, Kansaneläkelaitos, Oikeusrekisterikeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, VäestörekisterikeskusA change to data processors
1.7.2020Helsingin yliopistoEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusA change to data processors
17.6.2020Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitosKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors and Extension to the period of validity
17.6.2020Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekuntaKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirastoA change to data processors
17.6.2020Turun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors and Extension to the period of validity
8.6.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Oulun yliopistoTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
8.6.2020Turun yliopisto, Kliininen laitos, IhotautioppiKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Digi- ja väestötietovirasto (aiemmin VRK)A change to data processors
8.6.2020MedEngine OyTerveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors
8.6.2020Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitosKansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusA change to data processors and Extension to the period of validity
27.5.2020Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymäEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosA change to data processors and Extension to the period of validity
12.5.2020Helsingin yliopisto, Väestötutkimuksen yksikköEläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TilastokeskusA change to data processors and Extension to the period of validity