Findata on julkaissut uuden valmisaineiston, joka koostuu FinRegistry-tutkimushankkeessa kootuista rekisteriaineistoista ja niiden pohjalta muodostetuista tutkimusaineistoista. Poiminnat aineistosta räätälöidään hankekohtaisesti.

FinRegistry on THL:n ja Helsingin yliopiston Molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) yhteinen tutkimushanke, jossa hyödynnetään koko väestön kattavia rekisteritietoja. Nyt valtaosa hankkeessa käytettävistä rekisteritiedoista on saatavilla suoraan Findatalta.

”Iso kiitos FinRegistry-tutkimushankkeelle, joka tämän valmisaineiston mahdollisti ja sitä ehdotti. Hienoa, että näin rikas aineistokokonaisuus saadaan laajemmin hyötykäyttöön”, Findatan johtava asiantuntija Peija Haaramo sanoo.

Aineistossa on mukana DVV:n, ETK:n, Kanta-palveluiden, Kelan, Syöpärekisterin, THL:n ja Tilastokeskuksen tietoja. Se sisältää yli 20 datasettiä ja kattaa tietoja useilta vuosikymmeniltä.

FinRegistry-valmisaineisto on kehitetty osana Euroopan unionin rahoittamaa FinHITS-hanketta.

FinRegistry-aineisto saatavilla nopeammin ja edullisemmin

FinRegistry-valmisaineisto poikkeaa aiemmasta Findatan COVID-19-valmisaineistosta siten, että siinä ei ole valmiiksi määriteltyjä aineistokokonaisuuksia tai moduuleja, vaan poiminta räätälöidään aina hakijan tarpeen mukaiseksi. Findata varmistaa tietojen minimointiperiaatteen toteutumisen ja pseudonymisoi aineiston.

Valmisaineiston hakuprosessi on lyhyempi kuin tavallisen tietolupahakemuksen, sillä aineiston poimintojen toteutettavuutta ja kustannuksia ei tarvitse erikseen pyytää rekisterinpitäjiltä. Valmisaineiston saa tämän takia käyttöönsä todennäköisesti myös edullisemmin.

”Findata on aineiston rekisterinpitäjä, joten arvioimme itse hakijan suunnittelemien poimintojen toteutettavuuden ja kustannukset. Valmisaineistoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kohdejoukon tai verrokkien poimintaan sellaisissa tietoluvissa, jotka koskevat muita kuin FinRegistry-aineistoa”, Haaramo sanoo.

Pelkkään FinRegistry-aineistoon kohdistuvan tietoluvan hinta on 300 euroa. Tietojen poiminnasta veloitetaan maksuasetuksen mukainen tuntiperusteinen maksu, joka on 147 euroa/tunti vuonna 2024. Jos aineistoon yhdistetään muita tietoja, sovelletaan normaalin tietoluvan hintaa.

Näin haet lupaa FinRegistry-aineiston tietoihin

FinRegistry-aineistoa haetaan tietolupahakemuslomakkeella Findatan asiointipalvelussa (asiointi.findata.fi). Myös FinRegistry-tietojen käyttäminen kohdejoukon määrittelyyn tehdään hakemuslomakkeella.

Tarvittavat muuttujat listataan poimintakuvauslomakkeella aineistokuvausten mukaisina. Aineistokuvaukset löytyvät Aineistokatalogista suomeksi ja englanniksi.

Findata järjestää tietoiskun uudesta valmisaineistosta maanantaina 13.5.2024 klo 15–16. Tilaisuudessa Findatan asiantuntijat esittelevät valmisaineistoa ja kuulemme lisää FinRegistry-tutkimuksesta THL:n erikoistutkija Tero Hiekkalinnalta.

Ota yhteyttä

Peija Haaramo

Johtava asiantuntija, aineistokuvaukset 029 524 7888

Lue lisää

Tietoisku FinRegistry-valmisaineistosta

Tilaisuudessa asiantuntijamme esittelevät FinRegistry-aineistoa, joka on nyt haettavissa suoraan Findatalta. Tilaisuuden päätteeksi on varattu aikaa keskustelulle ja kysymyksille. Lue lisää Tietoisku FinRegistry-valmisaineistosta

Valmisaineistot

Valmisaineistot ovat nimensä mukaisesti valmiiksi koottuja ja esikäsiteltyjä aineistokokonaisuuksia, jotka ovat saatavilla nopeammin, ilman rekisterinpitäjiltä pyydettäviä kustannusarvioita tai poimintoja. Lue lisää Valmisaineistot

FinHITS – Strengthening Finnish Health Data ICT for Secondary Use

FinHITS on nelivuotinen hanke, joka tähtää Suomen toisiokäytön palveluiden kehittämiseen ja yhtenäistämiseen tulevan eurooppalaisen terveysdata-avaruuden mukaiseksi. Lue lisää FinHITS – Strengthening Finnish Health Data ICT for Secondary Use

Euroopan unionin osarahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston (HaDEA) kantaa. Euroopan unioni ja HaDEA eivät ole vastuussa niistä.