Autovasta-ainemääritysten vaikuttavuus immuunivälitteisten myosiittien diagnostiikassa ja lääkehoidossa Suomessa 2015-2020

Selvitämme, miten S-MyosAb –tutkimuksessa määritettävät 16 eri autovasta-ainespesifiteettiä assosioituvat potilaan saamiin diagnooseihin ja niiden ajankohtaan suhteessa positiiviseen autovasta-ainelöydökseen.

Changes to the permit: extension of validity; addition of variables

Issuer of the original permit: Findata