Diabetespotilaan hoitoketjun toimivuus ja kustannukset