Huono-osaisuuden ja huonon terveyden ylisukupolvisuus ja kasautuminen

Tässä tutkimushankkeessa arvioidaan sosiaalisten haittojen ja huonon terveydentilan siirtymistä sukupolvesta toiseen ja klusteroitumista perheissä. Erityisenä tavoitteena on purkaa syy-mekanismit ja prosessit, jotka aiheuttavat huonoa terveyttä ja sosiaalista eriarvoisuutta.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata