Kolorektaalikarsinoomapotilaiden seurantatutkimus vuosina 2003-2017

Kyseessä on retrospektiivinen sairauskertomustietoihin perustuva seurantatutkimus kolorektaalikarsinoomapotilaiden kirurgisen hoidon tuloksista vuosina 2003-2017 Etelä-Karjalan keskussairaalassa. Tutkimuksessa selvitetään potilaiden 5-vuotiselossaololuvut ja kuolleisuus eritellen sekä karsinoomaspesifinen että kokonaiskuolleisuus, välittömät sekä myöhemmät leikkauskomplikaatiot, mahdolliset liitännäishoidot ja niiden tulokset.

Changes to the permit: extension of validity

Issuer of the original permit: THL