Lääkeaineiden käytön, sukutaustan ja endometrioosin vaikutus munasarjasyövän aggressiivisuuteen ja diagnoosin jälkeiseen kuolemanriskiin, munasarjasyöpädiagnoosia edeltävät oireet ja asuinpaikan merkitys munasarjasyövän ennusteeseen

Kyseessä on epidemiologinen rekisteritutkimus, jonka tavoitteet ovat:
1) Selvitetään lääkeaineiden käytön yhteys munasarjasyövän ennusteeseen Suomessa väestötasolla
2) Selvitetään perinnöllisen alttiuden ja taustasairauksien merkitys munasarjasyövän ennustekijöinä
3) Munasarjasyöpädiagnoosia tavallisesti edeltävien oireiden määrittäminen
4) Selvitetään asuinpaikan (sairaanhoitopiiri ja erityisvastuualue) yhteys munasarjasyövän levinneisyyteen diagnoosihetkellä ja taudin ennusteeseen.