Monisairastavuus ja siihen liittyvä palveluiden käyttö sekä kustannukset. Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi SOTE-uudistuksen tueksi (IMPRO) – hankkeen osana toteutettava tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on terveydenhuollon rekistereiden avulla selvittää monisairastavuuden yleisyyttä ikäryhmittäin, sukupuolittain ja alueittain suomalaisessa aikuisväestössä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan monisairastavuuteen liittyvää terveydenhuollon palveluiden käyttöä, palveluiden saavutettavuutta, ja niistä aiheutuvia kustannuksia.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata, THL