SOTE-PALVELUT LÄPINÄKYVIKSI: Palvelu- ja tietointegraatio yhtenäisen tietomallin ja yhdistetyn tietopohjan avulla

Sote-tietoja käytetään mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden palvelutarpeiden ymmärtämiseen, asiakassegmentointiin, sote-palveluketjujen ja -kokonaisuuksien kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, määrä- ja laatueroavuuksien syiden ja parhaiden käytäntöjen paikantamiseen ja ennusteiden tekemiseen. Luodaan tietomallit, joita validoidaan olemassa olevin rekisteritiedoin. Sen jälkeen samat tietomallit ja -prosessit ovat käytettävissä muidenkin palveluketjujen ja -kokonaisuuksien tutkimiseen.

Changes to the permit: change of processors

Issuer of the original permit: Findata